Blogs

All Posts (1912)

Lotte Sluyser alweer weg bij NUV

In de net verschenen IP #3 staat een interview met Lotte Sluyser, waarin ze vertelt over haar eerste 100 dagen als directeur bij het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Vandaag maakte het NUV bekend dat Sluyser - eerder directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland - haar functie "in goed overleg" heeft neergelegd. Reden voor IP om de tekst '100 dagen van Lotte Sluyser' ook online te zetten.

IP #2: De UB in 3D?

IP #2 staat weer bol van vernieuwingen in het vakgebied. Van makerspaces in de universiteitsbibliotheek tot de nieuwe selectielijst voor gemeentelijke archieven. Plus: een nieuwe serie over startups in het informatiedomein. =

Greg Notess: 'Ik mis de grote concurrenten van Google'

Greg Notess spreekt op 26 maart op de VOGIN-IP-lezing. Zes prangende vragen aan deze keynote speaker, die al meer dan 20 jaar de vaste chroniqueur is van alles wat met zoeken op internet te maken heeft, voor de Amerikaanse bladen Online en Online Searcher.

Zakelijke berichten #5

In het korte zakelijke nieuwsoverzicht deze keer aandacht voor onder andere nieuwe naam Reed Elsevier, verkoopspurt digitale filmdiensten, Deense abonnementsdienst Mofibo wil de Nederlandse markt op en YBP nieuwe divisie van EBSCO.

Bijeenkomst Digital Humanities in de bibliotheek op 30 maart

Op 30 maart vindt in de KB een informele bijeenkomst plaats voor collega’s uit Nederland en Vlaanderen die in hun bibliotheek digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek (zogenaamde Digital Humanities) faciliteren en stimuleren.

Hans Warren op zwart in de Krantenbank Zeeland

Wat hebben we hier? Het is een screenshot van een artikel in de Krantenbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek, dat in maart 2000 werd geschreven door Hans Warren, voor de PZC. Dat artikel is 'op zwart gezet' omdat de toenmalige partner van Warren, Mario Molegraaf, geld wil zien voor artikelen die Warren in het verleden schreef voor de krant.

CBS: Nederlanders steeds langer onderweg naar bibliotheek

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekendmaakte blijkt dat bewoners van met name plattelandsgebieden steeds langer moeten reizen om een bibliotheek te bezoeken.

Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden

Begin februari verscheen het rapport 'Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden'. Het rapport brengt keuzes in beeld die de overheden moeten maken in overleg met de aanbieders van e-depots.

Congres 'De digitale collectie Nederland' op 12 maart

Op 12 maart, tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed, vindt het congres 'De digitale collectie Nederland: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar' plaats. Centraal staat de nationale strategie voor digitale duurzaamheid en de betekenis ervan voor de collectiehoudende instellingen.

Museum Catharijneconvent voegt foto’s toe aan Wikipedia

Ruim 2500 hoge-resolutiefoto’s van kunstvoorwerpen uit de vaste collectie van Museum Catharijneconvent zijn vandaag toegevoegd aan Wikipedia.

Read more…

Sommige Raden van Toezicht verslijten hun directeur net zo snel als voetbalclubs hun trainer. Ik wijd er in de WWW van maart 2015 een beschouwinkje aan.

Verder in deze WWW nieuws over regionale journalistiek (en mogelijke rol bibliotheken), Questum, OCLC-Worldshare, het uitgeklede retailbureau, de pensioenperikelen en de integratie van de BNL'ers en SIOB'ers in de KB.

Gauw lezen maar.

Read more…

Zakelijke berichten #5

Zakelijke berichten #5

In het korte zakelijke nieuwsoverzicht deze keer aandacht voor onder andere nieuwe naam Reed Elsevier, verkoopspurt digitale filmdiensten, Deense abonnementsdienst Mofibo wil de Nederlandse markt op en YBP nieuwe divisie van EBSCO.

Bijeenkomst Digital Humanities in de bibliotheek op 30 maart

Op 30 maart vindt in de KB een informele bijeenkomst plaats voor collega’s uit Nederland en Vlaanderen die in hun bibliotheek digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek (zogenaamde Digital Humanities) faciliteren en stimuleren.

Hans Warren op zwart in de Krantenbank Zeeland

Wat hebben we hier? Het is een screenshot van een artikel in de Krantenbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek, dat in maart 2000 werd geschreven door Hans Warren, voor de PZC. Dat artikel is 'op zwart gezet' omdat de toenmalige partner van Warren, Mario Molegraaf, geld wil zien voor artikelen die Warren in het verleden schreef voor de krant.

CBS: Nederlanders steeds langer onderweg naar bibliotheek

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekendmaakte blijkt dat bewoners van met name plattelandsgebieden steeds langer moeten reizen om een bibliotheek te bezoeken.

Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden

Begin februari verscheen het rapport 'Onderzoek functionaliteit e-depot decentrale overheden'. Het rapport brengt keuzes in beeld die de overheden moeten maken in overleg met de aanbieders van e-depots.

Congres 'De digitale collectie Nederland' op 12 maart

Op 12 maart, tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed, vindt het congres 'De digitale collectie Nederland: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar' plaats. Centraal staat de nationale strategie voor digitale duurzaamheid en de betekenis ervan voor de collectiehoudende instellingen.

Museum Catharijneconvent voegt foto’s toe aan Wikipedia

Ruim 2500 hoge-resolutiefoto’s van kunstvoorwerpen uit de vaste collectie van Museum Catharijneconvent zijn vandaag toegevoegd aan Wikipedia.

Bruna werkt aan onbeperkt lezen-abonnement

Bruna werkt aan Bliyoo, een soort Spotify voor het onbeperkt lezen van e-boeken en e-tijdschriften.

SCP: leestijd in de verdrukking; verschillen in mediagebruik groeien

Na decennia van teruglopende leestijd behoort het lezen van een krant, tijdschrift of boek voor de helft van de Nederlanders niet meer tot de dagelijkse routine, zo luidt een van de conclusies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar gisteren gepubliceerde onderzoek naar de dagelijkse tijdbesteding aan media en communicatie onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder.

App 'Tijdreis 2000 jaar Domplein in Utrecht' wint prijs

De jury van de tweejaarlijkse Geschiedenis Online Prijs heeft de iPad-app ‘Tijdreis 2000 jaar Domplein in Utrecht’ bekroond als beste applicatie. ‘De makers hebben de modernste technische mogelijkheden gebruikt om de app te realiseren, zonder daarbij het doel en de gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen,’ aldus de jury.

Read more…

Internationale conferentie over cultureel erfgoed op Wikipedia in Den Haag: GLAM-WIKI 2015: 10, 11 en 12 april

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief openen in april hun deuren voor een internationaal gezelschap van Wikipedia-vrijwilligers en professionals uit de culturele sector die zich gezamenlijk inzetten voor vrije toegang tot cultureel erfgoed. Zo’n 150 mensen van over de hele wereld worden op 10, 11 en 12 april in Den Haag verwacht voor de internationale GLAM-WIKI conferentie. GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives en Museums, belangrijke culturele instellingen die wereldwijd steeds vaker nauw samenwerken met Wikipedia. De conferentie wordt georganiseerd door Wikimedia Nederland, de Nederlandse afdeling van de beweging achter Wikipedia.

Tijdens de conferentie komen geïnteresseerden bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen, trainingen bij te wonen en de laatste ontwikkelingen te bespreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. internationale verschillen in de culturele sector, internationaal auteursrecht, en verdienmodellen van culturele instellingen en kunstenaars in het huidige digitale tijdperk.

Het gastheerschap voor deze conferentie past goed bij het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. Beide organisaties onderschrijven het belang van vrij beschikbare kennis. “Als nationale instellingen hebben wij een publieksfunctie om kennis en informatie toegankelijk te maken. De Wikimedia-platforms, zoals Wikipedia, sluiten daar naadloos op aan en vergroten ons potentiële bereik zowel binnen als buiten Nederland.”, aldus Tim de Haan van het Nationaal Archief. In 2013 waren het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek de eerste organisaties in Nederland die een Wikipedian in Residence, een huiswikipediaan aanstelden.

Al enkele jaren werken experts uit het culturele veld samen met de vrijwilligers van de Wikimedia-beweging om collecties van bibliotheken, archieven, musea en galerieën vrij beschikbaar te maken voor de hele wereld via platforms zoals de internet encyclopedia Wikipedia, de beeld- en geluidbibliotheek Wikimedia Commons en de databank Wikidata. Deze collecties worden zo toegankelijk voor een breed internationaal publiek. Wikipedia is de grootste internet-encyclopedie en staat in de top 10 van meest bezochte website ter wereld.

De conferentie is open voor alle geïnteresseerden, de inschrijving is geopend. Voor aanmelden en aanvullende informatie kijk je op: www.glamwiki.nl .

Afbeelding: Wikimedia Commons

Read more…

Bredebieb Community

Uitnodiging thematafel Informele Educatie (5/03)Hierbij nodigen we je van harte uit om deel te nemen de thematafel Informele Educatie en in gesprek te gaan met branchevreemde partners. De thematafel vindt plaats op 5 maart 2015 bij Bibliotheek Rozet in Arnhem.
Let op: er is voor de thematafel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!!

 

Informele educatie

Afgelopen maand is de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ingevoerd. De verplichte inkoop door gemeenten bij de ROC’s wordt stapsgewijs afgebouwd. Dit betekent dat er een nieuw speelveld zal ontstaan. Informele educatie kan een belangrijke bouwsteen zijn in de zelfredzaamheid en participatie van mensen. Gemeenten zullen dan ook het speelveld van informele educatie in samenhang met de opgave van de transities vormgeven.
 
Tegelijkertijd heeft Sander Dekker, staatssecretaris Onderwijs, het proces en de oogst van Onderwijs2032 deze week uitgerold (zie bijgevoegde boom uit de Volkskrant van 12 februari). Een goede positionering van biebs op het gebied van informele educatie vergt een duidelijk onderscheidend (en aanvullend) aanbod ten aanzien van de formele educatie: het bekostigd onderwijs. Hoe kunnen gaan we hiervoor zorgen?


 

Biebs zijn het centrum voor informele educatie

Biebs zijn bij uitstek het centrum voor informele educatie. De grootste toegevoegde waarde van de Bredebieb is het ontwikkelen van een behoeftegestuurde programmering met relevante publieke en private partners. De Bredebieb kan een geïntegreerd online en fysiek platform bieden met partnerorganisaties.

Sommige biebs hebben hierin al stappen gezet, of zijn zelfs gefuseerd met partijen als volksuniversiteiten. Er is echter nog een wereld te winnen. Dit thema biedt Bredebiebs enorm veel mogelijkheden. In de themasessie gaan wij met branchevreemde partijen en biebs vanuit een nieuw perspectief kijken naar de kansen van informele educatie voor de bieb.

 

Welke branchevreemde partners sluiten in elk geval aan?

 1. Helma Hoving (Zakelijk directeur Professional Learning & Development Universiteit Twente)

  Professional Learning & Development combineert kennis met uitdagingen van organisaties of functies;  vanuit de aanwezige kennis succesvolle oplossingen ontwerpen en oplossingen aandragen voor publiek en private organisaties waarbij HighTech Human Touch centraal staat.
   
 2. Simon Besteman (directeur ISPConnect en intitatiefnemer van Cloud Universiteit)

  De Cloud Uni is een samenwerking van werkgevers in de Internet sector, onderwijsinstellingen en overheden die erop gericht is om het tekort aan gekwalificeerd personeel in de snelgroeiende internet en cloud industrie op te lossen en het gat te dichten tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt.
  Simon ziet e-learning als de meest flexibele manier om kennis te verspreiden, met een veelvoud aan mogelijkheden om de juiste mensen op de juiste manier te raken.

   
 3. Joris Kok (commercieel directeur Rozet, Cultureel Centrum Arnhem).

  Joris Kok is sinds 1 juli 2014 commercieel directeur van Arnhem. Voorheen was hij onder andere directeur van adviesbureau KplusV en heeft zich veel bezig gehouden met maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Vanuit zijn huidige functie en de bagage uit het verleden heeft hij uitgesproken ideeën over hoe een Bredebieb informele educatie kan aanvliegen.

Waar en wanneer?

Locatie:        Bibliotheek Rozet in Arnhem (Kortestraat 16)
Wanneer:      5 maart van 13:00 - 17:00
Kosten:         €125,- (exclusief BTW)
                    Bredebieb lid 'Vernieuwer': 1 deelnemer gratis


 

Direct aanmelden

Je kunt zich op Bredebieb.nl direct aanmelden voor de thematafel of het Bredebieblab in maart. Je ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van uw aanmelding.
Read more…

Mooi, deze film over enorme boekenmagazijn van Harvard. Of zoals Harvard Magazine het formuleert:

The soundtrack of the Harvard Depository is, like that of most libraries, largely silent. But that quiet is punctuated not by the sounds of a browsing scholar, wandering the stacks and thumbing through pages. Rather, there’s a factory-like quality to the book depository—the whir of a cherrypicker, moving up through shelves (where books are arranged in cartons by size, not subject); the ping of a scanner, noting the bar code of a requested item; and the beeping of a truck, backing out to carry its haul back to Cambridge.

Meer over deze film op de website Cold Storage.

Read more…
Scribd lanceert 'Netflix voor stripboeken'

Ebookleenservice Scribd heeft zijn aanbod uitgebreid. Behalve ebooks en audioboeken biedt deze dienst nu ook stripboeken aan.

IP #1 in teken van vernieuwing

De eerste editie van jaargang 2015 staat in het teken van vernieuwing. In deze IP trends, de lean startup, initiatieven voor een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed en een nieuwe columnist en een nieuwe zoekrubriek.

Impressie MIC-bijeenkomst over de toekomst van het informatievakgebied

Op 29 januari jl. bogen zich 45 informatieprofessionals in 'de Broedplaats' van activiteitencentrum FLOOR op de Hogeschool van Amsterdam over 'de toekomst van het informatievakgebied'. Een korte impressie.

Letterkundig Museum verwerft archief Joost Zwagerman

Joost Zwagerman heeft zijn literaire archief (bijna 10 strekkende meter) geschonken aan het Letterkundig Museum. 'Het materiaal overstijgt het louter literaire belang.'

Wet op vaste boekenprijs blijft voorlopig, over vier jaar opnieuw evaluatie

De vastenboekenprijs blijft ook de komende vier jaar bestaan. In 2019 wordt de Wet op vaste boekenprijs opnieuw geëvalueerd. In de tussentijd moet de boekenbranche laten zien dat de wet zorgt voor stimulering van het aanbod van minder courante titels. Het kabinet volgt hiermee het advies op van de Raad voor Cultuur.

Moskouse wetenschappelijke bibliotheek grotendeels vernietigd door brand

Een brand in het Instituut voor Wetenschappelijke Informatie en Sociale Wetenschappen (INION) in Moskou, afgelopen weekend, heeft de bibliotheek voor een groot deel vernietigd.

Zoeken van informatie bestraft

Een opmerkelijk vonnis is afgelopen week uitgesproken tegen een man die van plan was naar Syrië af te reizen en deel te nemen aan de jihad, aldus Jos van Dijk. 'Het zoeken van informatie is onder de definitie van een misdrijf gebracht.'

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties

De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar logistieke modellen binnen een onderzoeksproject van Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics). Een van de vragen is of het bewaren van boeken en andere materialen in een centraal depot functioneel is. Hoe is de collectie in bibliotheeksystemen met een centraal depot te optimaliseren? Met een wiskundig model is bekeken hoe een bibliotheeksysteem dat werkt met een centraal depot bijdraagt aan het optimaliseren van de collectie. Daarbij is met name rekening gehouden met een dalende vraag.

VOGIN-IP-lezing op 26 maart

Op 26 maart organiseren VOGIN en vakblad IP voor het derde achtereenvolgende jaar de VOGIN-IP-lezing. Evenals voorgaande edities is dat niet één lezing, maar een uitgebreid dagprogramma met lezingen en workshops. Deelnemers worden in het gebouw van de Openbare Bibliotheek Amsterdam bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen rondom ’zoeken & vinden’.

Read more…

WWW februari 2015 over onrust

Jongeren onder ons zal het nog niet veel zeggen, maar werknemers in de openbare bibliotheekbranche die voor 1 mei 1954 geboren zijn werden wat onrustig over pensioenbesluiten. In de WWW van februari 2015 wijd ik er een commentaar aan.

Verder in dit nummer informatie over een zes-puntenplan van de VOB-commissie Digitale ontwikkeling. En over een aanbeveling bij het aanbieden van e-books ook aandacht te vestigen op literatuur en cultuur, in  het bijzonder de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL).

Dit en nog veel meer in de WWW van februari. En denk aan de waarschuwing van professor Luciano Floridi: maak een print van deze WWW ;-).

Read more…

Bewijs

Je kan er over zuchten of over lachen, maar het is onmiskenbaar: er verandert helemaal niets in bibliotheekland.

Ik kom in mijn oude documenten net een stukje tegen uit 2008, waar ik niet verder aan geschreven heb, maar het begin zegt genoeg. Het had zo in mijn interview voor de Innovatieagenda gekund....

De toekomst van de openbare bibliotheek

 

Na het lezen van de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk april 2008, bekroop mij een enigszins moedeloos gevoel. Van alle kanten zijn mensen in het bibliotheekveld aan het schrijven en confereren over de toekomst van de bibliotheek en meestal komen ze tot een negatieve en soms zelfs zeer negatieve conclusie. Het SCP geeft als mogelijke scenario's een langzame achteruitgang van de bibliotheek of een achteruitgang in versneld tempo, tel uit je winst! Als remedie worden steeds dezelfde mogelijkheden genoemd: nu weer meer centrale regie, moderniseren, inzetten op de digitale bibliotheek, kijk naar de inhoud en niet naar de structuur en voor mijn gevoel wordt in de praktijk juist het tegenovergestelde gedaan. Waarom zijn er zo ontzettend veel bijeenkomsten en doen we zo weinig!! Ik vind de kritiek op de Nieuwsbrief dat hij te negatief zou zijn, dan ook niet terecht. Ik zou de toon eerder realistisch noemen, we hebben al zo lang geroepen dat het 2 voor twaalf is, het is nu toch echt wel tien over twaalf onderhand! 

 

 

Read more…

Bajesbibliotheken bedreigd in bestaan

Zorgelijk; in de bezuinigingsplannen voor de Nederlandse gevangenissen wordt serieus gesproken over het sluiten van de inrichtingsbibliotheken en het opheffen van de functies bibliothecaris en bibliotheekmedewerker. Wettelijk hebben gedetineerden wekelijks recht op een bibliotheekvoorziening; dat is vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet. In de wijzigingsvoorstellen voor die wet komt de bibliotheek niet voor, dus blijft het recht bestaan. Hoe denken de gevangenisdirecteuren zich dan in de toekomst aan die wet te gaan houden? Jawel, met e-books!!! De gedetineerden krijgen een tablet waarop ze allerlei gevangeniszaken zelf mogen/moeten/kunnen plannen, o.a. de bezoekmomenten, cursussen en verplichte arbeidsuren. Op die tablet moet ook de mogelijkheid komen om e-books te kunnen lezen. En dus geen bibliotheek meer nodig, toch? En dan dus ook geen bibliothecarissen...!?! Uiteraard zijn de gevangenisbibliothecarissen volop in het geweer tegen de plannen. Niet zozeer om hun rechtszekerheid te beschermen - wat directeuren soms denken en wat overigens ook zeer terecht zou zijn - maar vooral om hun vak te verdedigen. Ze begrijpen uiteraard dat er moet worden bezuinigd en komen met voorstellen waarin het bibliotheekvak en het belang van de gedetineerden recht wordt gedaan. Maar professionals betrekken bij besluitvorming blijkt ongebruikelijk binnen DJI =》de Dienst Justitiële Inrichtingen (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Volg de ontwikkelingen in de groep Bajesbibliotheken!
Read more…

Bibliotheekblad weer vrij toegankelijk online

Zo droevig als we in april vorig jaar waren over al die 'slotjes' in bibliotheekland, zo enthousiast zijn we nu over het feit dat de nieuwe uitgever van Bibliotheekblad heeft besloten dat de site van het vakblad, inclusief het archief, weer volledig wordt opengesteld. Sinds deze week kunnen we alle artikelen weer gewoon lezen, zonder op een inlogscherm te stuiten. Raymond schreef er afgelopen maandag uitgebreid over.

Zo kunnen we bijvoorbeeld kennis nemen van het artikel van Wim Keizer, over een notitie van de commissie digitale ontwikkeling. Bijzonder leesvoer, dat schrijven!

Read more…
Zakelijke berichten #4

In het korte zakelijke nieuwsoverzicht deze keer aandacht voor Oyster (nu meer dan 1 miljoen ebooks), Ebsco (lanceert eBook Education Collection) en Elsevier (koopt mediatool Newsflo).

Bibliotheekwereld betuigt medeleven aan betrokkenen aanslag Charlie Hebdo

Verschillende bibliotheekorganisaties hebben hun ontzetting geuit over de terroristische aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. De aanslag op 7 januari in Parijs was een aanval op de pers en de vrijheid van meningsuiting. Een rondgang.

Blendle werkt met ‘curatoren’

De digitale kiosk Blendle is gestart met ‘curatoren’. Zij krijgen een eigen kanaal waarin ze aanbevelingen uit de kranten en tijdschriften kunnen doen.

KB presenteert beleidsplan 2015-2018

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar beleidsplan voor de periode 2015-2018 gepresenteerd. Het heeft als motto ‘De kracht van het netwerk’.

Consultatie nationale strategie voor digitaal erfgoed

Iedereen kan reageren op 'Schudden voor gebruik', een conceptversie voor het ontwikkelen van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed.

EYE presenteert openbare collegereeks over filmrestauratie

Filmmuseum EYE en de Universiteit van Amsterdam presenteren van 12 februari t/m 19 maart een openbare collegereeks over filmrestauratie in EYE.

Mark Zuckerberg begint 'virtuele boekenclub'

Mark Zuckerberg, mede-oprichter en ceo van Facebook, kiest elk jaar een nieuwe uitdaging. Voor 2015 wordt het 'A Year of Books' - en hij begint meteen een 'virtuele boekenclub'.

Scribd haalt 22 miljoen dollar op in nieuwe financieringsronde

Scribd biedt sinds eind 2013 de mogelijkheid om voor 8,99 dollar per maand onbeperkt ebooks te lezen. Voor deze ebookleenservice is in een financieringsronde 22 miljoen dollar opgehaald.

Read more…

WWW januari 2015

Zes jaar lang, van 2009 t/m 2014, heeft OCW jaarlijks zo’n € 17 miljoen in Bibliotheek.nl en haar voorganger in 2009, de Projectgroep Bibliotheekinnovatie, gestoken. Voorlopig gaat dit verder in de Koninklijke Bibliotheek (KB) en daar komt dan in 2015 € 8 miljoen bij voor e-content (oplopend naar € 12,2 miljoen in 2018). Het kan heel goed zijn dat dit allemaal nuttig besteed geld was en is. Je kunt in elk geval zeggen dat het mooie werkgelegenheid heeft geschapen voor ICT-deskundigen.

Wat er nog meer over te zeggen is, staat in WWW van januari 2015. Daarin ook aandacht voor pensioenperikelen, Questum, Karmac, de OBA, de VOB-ledenvergadering van 11 december, Maarten Crump (Bredebieb), Floris Kolvenbach (Digital Film Center) en Joost Heessels (geen zombie).

Read more…

Toen ik voor het eerst las over de nieuwe bibliotheek van Birmingham was ik oprecht onder de indruk. Dat directeur Gambles trotse dingen mocht komen vertellen op het Nationale Bibliotheekcongres vond ik dan ook helemaal niet zo gek. Dat ik onlangs op facebookfoto's van Joop Daalmeijer zag dat de Culturele Raad ter plekke ook een kijkje ging nemen met mensen uit de cultuursector snapte ik ook nog wel. Maar toen ik in diezelfde week van het congres las dat die voorbeeldbibliotheek al zo kort na de opening weer 100 van de 188 medewerkers moet ontslaan, en openingstijden terug moet brengen van 73 naar 40 uur per week, toen vroeg ik me toch af of de beste man daarover ook iets had verteld. Ik begreep dat dat niet het geval was. Daar was misschien een politieke reden voor (onderhandelingen of iets in die geest), maar dan nog: was er dan geen sprake van congresgangersbedrog? Vertellen over het grote succes van een kek gebouw is toch wat wrang als er van de inhoud niet veel meer overblijft. Of ligt dat verhaal genuanceerder? Ik was niet op het congres, dus kan ook niet goed oordelen. Maar opmerkelijk vond ik het in ieder geval wel.

En juist aan die kwestie moet ik denken als ik lees over de ontwikkelingen bij de openbare bibliotheek van Calgary. Daar is men al begonnen aan de bouw van een nieuwe bibliotheek die 245 miljoen dollar mag kosten, maar een persbericht van eergisteren maakt het nog veel gekker. De bibliotheek heeft ook nog eens een prachtige nieuwe website gekregen en nog gekker: het abonnement wordt gratis voor alle inwoners van de stad! Het streven is om het aantal leden op te krikken naar 800.000 (van 400.000 nu). Wow! Dat gun je iedere bibliotheek. Een paleis om in te wonen en te organiseren, digitaal helemaal bij en dan ook nog gratis voor iedereen. Maar wie betaalt dat alles dan in vredesnaam?

Een beetje googlen leert je wel het een en ander hierover. De Gemeente Calgary lijkt in ieder geval al bijna 200 miljoen in dat nieuwe gebouw te (willen) pompen. Iets met het voortbestaan van de bieb nog eens voor 100 jaar garanderen. Dan is er een artikel in de Calgary Herald, dat veel verklapt over de gemeentelijke en provinciale subsidies die de bibliotheek onvangt. Dat zijn geen misselijke bedragen. En dan was er in maart vorig 'zomaar een gift' van 5,5 ton van de Royal Bank of Canada. En via Wikipedia kom ik dan weer uit bij de lokale krant, die in 2013 schreef over een gift van 1,5 miljoen van een Chinese oliemaatschappij, CNOOC. Wtf mensen, wtf. Dat was, als ik het even vlug lees, een bedankje voor het mogen overnemen van een oliebedrijf uit Calgary, Nexen

Ja, jeetje, als je oliegiganten als sponsor hebt dan kun je je wel wat veroorloven. Samen met al die politieke steun bouw je dan dus een droombieb, een droombieb op alle fronten. Dan kun je fluitend gaan voor die kort maar krachtige missie to inspire life stories. Over de oliewereld kun je trouwens ook veel mooie levensverhalen vertellen, maar dat terzijde. 

Deze paar alinea's bevatten verder geen enkele nuance. Ik heb ook niet zoveel goesting om er nog dieper in te duiken, maar ik vraag me wel af deze bibliotheek de belofte straks wél kan waarmaken, en ook na 2019 alles kan blijven doen wat nodig is. Misschien kan Birmingham dat straks toch ook wel hoor, maar dat moeten we eerst nog maar eens zien. Voorlopig vind ik dat vooral een illustratief verhaal. Hoeveel kan je als koning in een paleis investeren als je ook je staf nog wilt kunnen betalen na de oplevering? En dan heb ik het wel over een staf die al het werk doet wat gedaan zou moeten worden he?

Read more…

Hoe stond het ook weer in het rapport van de commissie Cohen, dat rapport waar nu zo vaak aan gerefereerd wordt in de sector?

De fysieke plek zorgt voor de lokale inbedding van de bibliotheek. Alleen al door er te zijn voor de leden van een gemeenschap; te voorzien in een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en zich onderdeel kunnen voelen van die gemeenschap. En door het bieden van een podium aan lokale maatschappelijke en culturele organisaties, aansluitend bij de individuele behoeften en lokale aandachtsgebieden. Ook kan de bibliotheek mensen uitnodigen en stimuleren om zich te mengen in het lokale debat over zaken als lokale besluitvorming en gemeenschapskwesties, naast hun participatie via de digitale weg. Zo draagt de bibliotheek bij aan vorming van de lokale identiteit. Ze daagt uit verder te kijken en stimuleert betrokkenheid bij de maatschappij.

Klinkt prima op papier, maar hoe begint die klik met de mensen uit de gemeenschap? Peter de Kock schrijft in Verbinding met de wijk begint met transparantie over zijn ervaringen in Oosterhout. Daar gaat de aandacht vooral uit naar de grote glimmende bibliotheek in het centrum, maar de wijkbibliotheken blijven ook en de bewoners daar willen van alles doen. Maar het blijft stil "omdat je een broedende kip niet moet storen". Wijkbewoners hebben zo het gevoel straks een type kuiken te krijgen waar ze helemaal niet op zaten te wachten. Hoe zit dat met jouw bibliotheek? Is die al een beetje transparant, richting uiteindelijke doelgroep?

Read more…

Maakt een échte bibliotheekopleiding nog kans, in Nederland? @Tenaanval denkt van wel. Sterker: ze houdt er een pleidooi voor op haar weblog.

Een opleiding waarin het sociaal-maatschappelijke belang van de openbare bibliotheek het uitgangspunt is. Met een combinatie van vakken op het gebied van educatie, communicatie, bedrijfskunde, psychologie, onderwijskunde en een flinke dosis geschiedenis van het vak. En uiteraard ook content curatie. Ik weet niet of de Rondetafelconferentie over de toekomst van het informatievak van Initiatiefgroep KEI de juiste plek is om zoiets aan te kaarten. Dat lijkt me nou juist over het technische deel van het vak te gaan. Maar daar vergis ik me misschien in. Is het niet een mooie taak voor de VOB, om zich daar sterk voor te maken? Het gaat over het voortbestaan van het vak en daarmee ook om het voortbestaan van de vereniging. Werkgroepje oprichten? Ik stem vóór.

Interessante stelling. Maar zou je met zo'n opleiding ook nog aan de bak komen? En is het echt interessant om les te krijgen in leesbevordering, retail en volksverheffing? Zou het niet zo kunnen zijn dat je studenten die al ergens in gespecialiseerd zijn beter de kneepjes van, en de liefde voor het vak intern bij kunt brengen? Dat Bibliotheken juist daar in ondersteund worden? We roepen maar wat hoor.

Read more…

De klas van 2015

Welkom in het publiek domein, klas van 2015!

Van The Public Domain Review:

Pictured above is our top pick of those whose works will, on 1st January 2015, be entering the public domain in many countries around the world. Of the eleven featured, eight will be entering the public domain in countries with a ‘life plus 70 years’ copyright term (e.g. most European Union members, Brazil, Israel, Nigeria, Russia, Turkey, etc.) and three in countries with a ‘life plus 50 years’ copyright term (e.g. Canada, New Zealand, and many countries in Asia and Africa). As always it’s a sundry and diverse rabble who’ve assembled for our graduation photo – including two giants of 20th-century abstract art, the creator of one of the world’s most reproduced paintings, the creator of one of the world’s best-loved children’s books, and the creator of the world’s most read about, and watched, Secret Service agents.

Read more…
Britse overheid zet 41 miljoen testamenten online

De Britse overheid heeft vorige week de website ‘Find a will’ gelanceerd. De website ontsluit een database die 41 miljoen Britse testamenten bevat, van 1858 tot nu. Dankzij deze database kan het publiek nu testamenten opvragen van beroemdheden als Winston Churchill, Charles Dickens, Lady Diana, George Orwell en Alan Turing.

Provincie Noord-Brabant digitaliseert diacollectie

De Provincie Noord-Brabant laat Picturae uit Heiloo 23.000 dia’s uit hun beeldarchief digitaliseren. Het betreft 14.352 dia’s van het Monumenten Inventarisatie Project en ruim 5.500 dia’s van het Provinciaal Depot Bodemvondsten. Deze collecties bevatten een schat aan informatie voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. De provincie stimuleert de beleving van het erfgoed door deze dia’s straks online beschikbaar te stellen.

6 januari Openbaarheidsdag Nationaal Archief

Op dinsdag 6 januari is het Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief in Den Haag. Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van archieven. De informatie in deze archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek. Vanaf genoemde datum kunnen de historische bronnen uit de jaren 1989, 1964 en 1939 in de studiezaal van het Nationaal Archief geraadpleegd worden.

Rusland start ontwikkeling nationale digitale bibliotheek

Rusland start komend jaar met de ontwikkeling van een nationale digitale bibliotheek. Dat heeft de minister van cultuur, Vladimir Medinsky, vorige week bekendgemaakt. Volgens Medinsky zal het initiatief bibliotheken transformeren tot moderne informatie- en cultuurknooppunten, die voor burgers toegankelijk zullen zijn via een digitale ledenpas.

VS- en EU-experts werken aan transatlantische privacyoplossingen

Amerikaanse en Europese privacydeskundigen hebben de afgelopen 8 maanden gewerkt aan de ontwikkeling van praktische handvatten om de kloof tussen de verschillende juridische benaderingen voor privacybescherming te overbruggen. In 2015 zal de expertgroep tijdens de internationale privacyconferentie een menu met ‘privacybruggen’ presenteren. Deze bruggen kunnen worden gebouwd om wereldwijd privacybescherming te garanderen.

Facebook stelt nieuwe privacyvoorwaarden uit

De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook zijn een maand uitgesteld. Ze zouden aanvankelijk op 1 januari van kracht worden, maar dat is gewijzigd in 30 januari. Dat schrijft de NOS. De wijziging werd ontdekt via de bewerkingsgeschiedenis van een bericht op de pagina Facebook Site Governance.

KB publiceert nieuwspagina over integratie taken voor openbare bibliotheken

Op 1 januari 2015 gaan vier organisaties uit de bibliotheekwereld samen verder als Koninklijke Bibliotheek. Dat zijn het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de Stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) en de bestaande KB.

Rapport nulmeting decentrale archiefvormers 2013

ICTU heeft voor Archief 2020 een nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken van de digitale archivering van overheidsinformatie bij decentrale archiefvormers.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix