Blogs

In april dit jaar vond het congres ‘The Makers Library’ bij 013 in Tilburg plaats. Over dit congres is al veel geschreven door veel verschillende bibliobloggers. Dit congres was de start van een gelijknamig deelproject ‘The Makers Library’ binnen het overkoepelende project ‘Taal en Media voor klanten van de bibliotheek’ van het Brabantse Bibliotheeknetwerk.

Het doel van dit deelproject is om het concept makersplaats verkennen en te experimenteren met verschillende invullingen van dit concept binnen de bibliotheek. 

Van de eerste verkenning naar het concept makersplaats is er door Jorrit Bijl een publicatie geschreven. De publicatie biedt handvatten voor bibliotheken en samenwerkingspartners om het concept te verkennen. Het spreekt voor zich dat de volledige versie en een samenvatting online te downloaden zijn!

 

Nu de publicatie beschikbaar is gaan wij beginnen met het daadwerkelijk experimenteren binnen bibliotheken.  De omschrijving van een makersplaats  - Een locatie waar mensen met een gedeelde interesse rondom een bepaald onderwerp (veelal rondom technologie, digitale zaken en wetenschap, maar dit is niet noodzakelijk) elkaar kunnen ontmoeten, socialiseren en samenwerken -  sluit volgens ons namelijk naadloos aan op het idee achter bibliotheken als publieke ruimte waar kennis opgedaan en gedeeld kan worden. 

Hopelijk kunnen wij aan het eind van het jaar ook een aantal inspirerende en concrete uitwerkingen van makersplaatsen geven!

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix