Blogs

Uit de samenvatting:

Kees Westerkamp, docent Informatiedienstverlening en -management / Media &
Informatiemanagement aan de Hanzehogeschool Groningen, realiseert zich de dynamiek van de
openbare bibliotheek sector en krijgt diverse signalen dat er behoefte is aan kwalitatief (nieuw)
personeel. Dat er in de adviesraad gesproken is over een mogelijke nieuwe opleiding en
opleidingsvorm voor bibliotheekmedewerkers heeft de directe aanleiding gegeven om dit nader te laten
onderzoeken.

Opdracht
Het doel van de afstudeeropdracht is om de opdrachtgever te adviseren of IDM Groningen /
Hanzehogeschool de mogelijkheden heeft om een opleidingsaanbod te verzorgen voor de openbare
bibliotheekmedewerkers van de drie noordelijke provincies van Nederland.

De formele probleemstelling
“Welk HBO-opleidingsaanbod zou IDM Groningen / Hanzehogeschool in potentie kunnen verzorgen
voor de (nieuwe) medewerkers binnen de openbare bibliotheken, in de drie noordelijke provincies van
Nederland.”

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix