Blogs

Afzet e-books groeit mede door abonnementen

CB heeft afgelopen vrijdag de cijfers over e-books in het Nederlandse taalgebied gepubliceerd. Het gaat om gegevens over het tweede kwartaal van 2015. Daaruit blijkt onder meer dat het aantal verkopen gestegen is met 25% ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar. Zowel het aandeel e-books in de totale boekverkoop als het aandeel e-books in online verkoop steeg licht (ten opzichte van het vorige kwartaal).

Archief 2020 organiseert tweede edite Summerschool

Voor de tweede keer organiseert Archief 2020 een Summerschool: op 14 september 2015 in Amersfoort en op 21 september 2015 in Den Bosch. Informatiemanagers en archivarissen gaan tijdens de Summerschool samen aan de slag met verschillende tools en best practices en maken direct een vertaling naar de eigen werkomgeving. In 4 workshops komen deelnemers stap-voor-stap dichter bij de oplossingsrichtingen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Project Polimedia wint LODLAM Open Data prijs

CLARIN-NL heeft tijdens de zogenoemde LODLAM Challenge in Sydney de Open Data prijs in de wacht gesleept met het project PoliMedia. Het project, dat liep van mei 2012 tot mei 2013 had als doel om de notulen van de debatten in de Staten Generaal te koppelen aan de archieven van historische kranten (KB) en ANP Radiobulletins (KB) en televisieprogramma's (NIBG).

Het Utrechts Archief sluit aan op e-Depot

Op 9 juli is Het Utrechts Archief aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief. Na het Noord-Hollands Archief en het Historisch Centrum Overijssel is dit het derde Regionale Historische Centrum dat aansluit.

18 Nederlandse musea op festival Lowlands

Na een succesvolle eerste editie in 2015 zullen dit jaar 18 Nederlandse musea vertegenwoordigd zijn op het Lowlands Festival, dat in het voorlaatste weekend van augustus wordt georganiseerd in Biddinghuizen. Het samenwerkingsverband betreft musea die zijn aangesloten bij het videoplatform ARTtube.

Meldplicht datalekken op 1 januari 2016 van kracht

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Dat meldde de Rijksoverheid afgelopen vrijdag.

Open Data Nederlandse overheid uitgebreid

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de open data van de overheid uit laten breiden met 550 datasets. Afgelopen vrijdag zijn de resultaten van de rijksbrede inventarisatie van beschikbare data gepubliceerd. De sets zijn direct beschikbaar zijn voor hergebruik door publiek. In een later stadium zullen er nog eens 300 sets beschikbaar worden gesteld voor hergebruik.

Inschrijving Tiele-scriptieprijs 2015 geopend

Ook dit jaar schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 2007.

Recht op Open Access in Auteurswet vastgelegd

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. In deze wijziging van de Auteurswet is via een amendement van het tweede kamerlid Taverne een bepaling opgenomen die nu wettelijk invulling geeft aan de behoefte van wetenschappelijke auteurs om de resultaten van hun onderzoek in open access wereldwijd beschikbaar te stellen.

Inschrijving IVI Award 2015 geopend

Op 1 juli is de inschrijving geopend voor de nieuwe editie van de IVI Award, de prijs die sinds vorig jaar jaarlijks wordt uitgereikt aan de bibliotheek, het archief, museum of mediatheek die zich het meest innovatief heeft getoond op het gebied van informatieverschaffing aan het publiek.

Banen
Atria (Amsterdam) zoekt een manager Collecties

Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Onder het motto: 'Sharing the past, debating the present, creating the future', houdt Atria zich bezig met onderzoek, beleidsadvies en stimulering van maatschappelijk en politiek debat over de positie van vrouwen. De Afdeling Collecties omvat bibliotheek en archief en herbergt een uitgebreide historische en hedendaagse collectie boeken en documenten over vrouwen en gender wereldwijd.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix