Blogs

IP #3: Let's get social

In IP #3 aandacht voor Wikipedia: wat kunnen bibliotheken, archieven en musea ermee? Veel, zo blijkt. Dat geldt ook voor Pinterest. Rob Coers laat voorbeelden zien en geeft vele praktische tips. Verder zocht en vond het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een open source catalogussysteem. Hun ervaringen met het Evergreen-catalogussysteem en de bijbehorende community.

Algemene Rekenkamer: overheid kan nog veel meer gegevens als open data aanbieden

In het vandaag gepubliceerde Trendrapport open data 2015 concludeert de Algemene Rekenkamer dat het kabinet en de afzonderlijke departementen in het afgelopen jaar stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat open data gangbaarder worden, maar dat er door de overheid nog veel meer gegevens als open data kunnen worden aangeboden dan op dit moment het geval is.

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie in bètaversie verschenen

Het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) helpt digitale overheidsinformatie vindbaar en bruikbaar te maken voor iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk is. DUTO is onderdeel van het programma Digitale Taken Rijksarchieven en wordt ontwikkeld door het Nationaal Archief in opdracht van het ministerie van OCW. Tot en met oktober 2015 wordt DUTO gereviewd en in de praktijk getoetst.

GLAM-WIKI 2015 op 10, 11 en 12 april

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief openen op 10, 11 en 12 april hun deuren voor een internationaal gezelschap van Wikipedia-vrijwilligers en professionals uit de culturele sector die zich gezamenlijk inzetten voor vrije toegang tot cultureel erfgoed.

Nieuwe selectielijst voor gemeentes

Op 28 januari ontvingen alle gemeentes van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief met de mededeling dat er een akkoord is bereikt over de nieuwe Selectielijst van archiefbescheiden. Belangrijk nieuws, want de Selectielijst is een van de meest gebruikte documenten bij afdelingen documentaire informatievoorziening van gemeentes en intergemeentelijke organisaties. Recordmanagers gebruiken de lijst bij het waarderen en selecteren van archieven; zij biedt handvatten bij het toekennen van vernietigingstermijnen en geeft aan welke informatie permanent bewaard dient te blijven. De redactie van InformatieProfessional mocht alvast een blik op deze lijst werpen. Welke (on)mogelijkheden gaat de lijst bieden? En zijn gemeentelijke recordmanagers klaar voor de toekomst?

Internationaal Holocaust-project EHRI krijgt 8 miljoen

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies kan het internationale Holocaust-project EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) verder uitbreiden. Horizon2020, het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa, heeft het project opnieuw geselecteerd voor verdere financiering. De subsidie bedraagt 8 miljoen euro.

Archief Joop van Tijn naar Persmuseum

Het Persmuseum krijgt op 9 april het volledige archief van de in 1997 overleden journalist Joop van Tijn. Het museum noemt het archief een van de belangrijkste toevoegingen aan de collectie die het recent ontving.

KB inventariseert digitale bibliotheekcollecties

De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor inventariseert zij wat er al aanwezig is aan digitaal bibliotheekmateriaal en hoe deze collecties eruit zien. Bibliotheken kun nog vóór 15 april hun collecties aanmelden.

Valse start Vlaams e-bookplatform

Vanaf 6 mei is het gedaan met het lezen en lenen van e-books via de app en de websites van Vlaamse bibliotheken. Belangrijkste oorzaak voor dit opvallende besluit zijn de niet te verhelpen technische mankementen aan de app.

Vlaamse gemeenten niet langer verplicht tot instandhouding bibliotheek

Vanaf 2016 geldt voor Vlaamse gemeenten niet langer de verplichting een lokale bibliotheek in te richten en in stand te houden. Dit is het gevolg van een nieuw decreet dat de gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid geeft op beleidsgebieden als cultuur, sport, jeugd.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix