Blogs

Open brief VOB internetvrijheid en hoe verder?

Korte tijd geleden schreven we een brief aan de VOB. Daarin riepen we op tot een stellingname inzake de aantasting van internetvrijheid. Hierop werd gereageerd door Ab de Vries (waarmee we blij zijn), maar op de aard ervan hebben we veel aan te merken. De cruciale zinsnede uit de reactie is de volgende:

Auteursrechtelijke bescherming en vrije toegang tot informatie gaan hand in hand. Bibliotheken dragen daar medeverantwoordelijkheid voor. Om die reden hebben bibliotheken ook belang bij goede afspraken en regelgeving op het gebied van downloaden. Dat mag niet vergeten worden. De ACTA ondertekening door de Europese commissie op 26 jan. j.l. betekent nog niet dat het een feit is. Het Europees Parlement zal er ook nog mee in moeten stemmen. Dat is nog geen gelopen race. Daarom stel ik me voor dat jullie met jullie vaardigheden op internet mee helpen om bewustzijn te creëren en het belang van bibliotheken in deze te versterken.”

Naar onze mening is een afwachtende houding juist datgene wat niet juist is. Het is nú de tijd om nog een rol van betekenis te spelen in dit debat. Blijkbaar is dit niet de gedachte bij de VOB en draagt zij dit stokje graag over aan ons en "onze vaardigheden op internet". Dit stuit ons tegen de borst, maar maakt tegelijkertijd energie in ons los. En uitgaande van dat laatste gaan we daarom in ieder geval twee dingen doen om dan toch, met de woorden van Ab de Vries, te trachten “het belang van bibliotheken in deze te versterken”:

1. We geven de bibliotheek in het debat een gezicht door vanavond aanwezig te zijn bij het burgerinitiatief Steunfonds Open en Stabiel Internet (SOS Internet). Dit is een rechtstreeks antwoord op de constatering van Marleen Stikker van Waag Society (en eveneens één van de intiafneemsters van SOS Internet), die tijdens het NVB Congres in november 2011 aangaf dat bibliotheken onzichtbaar zijn op de momenten dat het erom gaat. Dit is zo'n moment.

2. We werken aan een website openbibliotheken.nl. Hierop zal een keur aan online content ontsloten worden die onder vuur komt te liggen wanneer verdragen als ACTA of Brein-webblokkades doorgang vinden. Tegelijkertijd ontsluiten wij op deze site bronnen waarnaar bibliotheken momenteel (nog) niet verwijzen.

Op deze manier hopen we een zinvolle bijdrage te leveren aan de discussie. Daarnaast vergroten we de zichtbaarheid van bibliotheken. Dat vinden wij namelijk hoognodig. Het moge tot slot duidelijk zijn dat we ondersteuning in wat voor zin dan ook zeer op prijs stellen. Dat kan, naast morele support, heel concreet zijn: zo zoeken we bijvoorbeeld een ontwikkelaar om openbibliotheken.nl site te realiseren.

Jeroen de Boer & Edwin Mijnsbergen

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

Comments

 • @ Erik:

  Momenteel wordt door de ondersteuners van SOS Internet gekeken wie op welke manier een bijdrage kan leveren aan SOS Internet (financieel, technisch, juridisch, publicitair). Wij willen daarbij graag dat bibliotheken aan hun leden uitleggen wat er momenteel gaande is en op die manier hopenlijk draagvlak creëren voor het hoger beroep in TPB-rechtszaak. Tijdens de bijeenkomst hebben verschillende partijen vanuit hun eigen achtergrond (uiteenlopend van XS4all, SIDN, politiek en dus ook de bieb) verteld waarom zij SOS een belangrijk initiatief vinden. Nu denken we na over de praktische uitwerking ervan.

 • Wat is er gebeurd tijdens de happening van 23 februari (SOS Internet)? Leidt dit 'een versterking van het belang', (wat daarmee dan ook wordt bedoeld) of tot vergroting van het bewustzijn bij de gemiddelde bibliotheekbezoeker/gebruiker?

 • @ Jeroen:

  Ik denk dat hierbij gedoeld wordt op de twee taken die bibliotheken volgens De Vries hebben: instaan voor auteursvergoedingen, maar ook vrije toegang tot het web. Maar juist het spanningsveld hiertussen (wat jij ook nog eens aanhaalt) is de reden dat wij de brief hebben geschreven. Strengere handhaving van het auteursrecht werkt een beperking van vrije internettoegang in de hand, zeker met buitenproportionele wetgeving of verdragen als ACTA. In die zin voel ik me ook niet vertegenwoordigd door de VOB. Of dat ook geldt voor "de bibliotheken" zoals jij zegt weet ik (nog) niet, maar als je een statement als dat van gisteren inzake ebooks leest neemt mijn zorg wel toe. Medlen dat je niets te melden hebt..:

  http://stichting.bibliotheek.nl/nieuws/18224.openbare-bibliotheken-...

 • Weet iemand wie de volgende zin heeft bedacht: "Auteursrechtelijke bescherming en vrije toegang tot informatie gaan hand in hand."

  Volgens mij zijn vrije toegang tot informatie en een middel om deze toegang te kunnen beperken (zoals censuur en de genoemde auteursrechten) juist tegenstrijdig met elkaar. Dit kan niet anders dan wringen. 

  Als de VOB al bij voorbaat vind dat wij als sector hier belang bij hebben, dan hebben zij het volgens mij totaal niet begrepen. Dat wij niet aan auteursrechtelijke beperkingen zullen ontkomen snap ik ook wel, maar juist van belangenverenigingen zoals de VOB mogen wij verwachten dat zij proberen om hier zoveel mogelijk uit te halen en voor onze rechten te vechten ipv nu het hoofd al op het spreekwoordelijke hakblok te leggen. 

  Als dit een teken is van de vastberadenheid van bibliotheken om voor de vrije informatievoorziening te vechten, dan zie ik het echt somber in...

This reply was deleted.

GO opleidingen

Nedap Librix