Blogs

No Copy Paste: Bibliotheken en communities

No Copy Paste: Bibliotheken en communities, een paper van Trudy Raymakers en Cubiss, is een aanrader, zowel voor bibliotheekmedewerkers als voor mensen van andere erfgoedorganisaties. Uit de inleiding van Cubiss:

"De verklaring voor de populariteit van communities en community building is even eenvoudig als urgent. De toekomst van bibliotheken hangt namelijk voor een groot deel af van de betrokkenheid van de gemeenschap, de community. Maar: Wat is een community? Waarom zouden bibliotheken zich er mee bezighouden? Hoe kunnen ze dat aanpakken? En wat zijn de waardevolle lessen tot nu toe?

Rondom deze vragen is een e-paper in 2 delen uitgewerkt. Deel 1 is nu verschenen en bevat een verkenning van het begrip community en een overzicht van de belangrijkste soorten communities.

Deel 2 verschijnt eind maart. Daarin wordt ingegaan op de praktijk van het vormen van een community. Er worden inspiratiemodellen voor community-vorming in bibliotheken geboden, er wordt ingegaan op de rol van de community-manager en op de do’s en dont’s bij het vormen van een community.

Downloaden PDF.

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix