Blogs

De Stichting Victorine van Schaickfonds reikt sinds haar oprichting in 1977 prijzen uit aan mensen die met publicaties of initiatieven het bibliotheekvak een impuls hebben gegeven. Bij het afscheid van Wim Keizer als ambtelijk secretaris van de Noord- en Zuid-Hollandse overleggen van directeuren van openbare bibliotheken én van de Samenwerkende PSO's Nederland heeft het bestuur van het fonds hem de Victorine van Schaick-Oeuvreprijs 2014 uitgereikt. Hieronder de lofrede die ik als voorzitter van het bestuur bij die gelegenheid heb uitgesproken. 

--

Beste Wim, geachte aanwezigen,

 

Journalistiek en secretariële werkzaamheden gaan lastig samen. Als ambtelijk secretaris van een bestuur wordt er discretie en loyaliteit van je verwacht. Als journalist moet je juist lak hebben aan discretie en zoveel mogelijk publiceren van wat je weet, ook als de boven ons gestelden niet willen dat dat gebeurt.

Jouw dubbelrol als ambtelijk secretaris van twee provinciale directieoverleggen en de Samenwerkende PSO’s Nederland enerzijds en als journalist/kennisdeler anderzijds is niet overal met evenveel enthousiasme begroet. Met name in de Haagse regio is veelvuldig gefronst bij het lezen van jouw maandelijkse Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk, in recente jaren WWW getiteld: Wat Wim Weet. Niet omdat datgene wat je schreef niet waar was, wel omdat je in provinciale aangelegenheden een kennisvoorsprong had ten opzichte van wat je wist van het landelijke gebeuren. Het perspectief van waaruit je je nieuwsbrief schreef, was in die zin gekleurd. In de periode 2010-2012, toen ik deel uitmaakte van het management team van het SIOB, werd er regelmatig op je nieuwsbrief gefoeterd of om je stukken gezucht. Ik heb zelf eens voorgesteld om het voorlaatste punt op de wekelijkse agenda, punt 7 ‘communicatie’, te vervangen door punt 7a en punt 7b, respectievelijk WWWDWW en WWNWDWW. Wat Wij Willen Dat Wim Weet en, inderdaad, Wat Wij Niet Willen Dat Wim Weet.

 

Toch ben je er naar het oordeel van het bestuur van het Victorine van Schaickfonds door de jaren heen in geslaagd om op faire wijze van binnenuit verslag te doen van bestuurlijke en andere aangelegenheden in het openbaar bibliotheekwerk. Je deed namelijk flink je best om informatie uit het Haagse los te krijgen. Je belde en mailde de directeuren en managers om informatie. Als je die niet kreeg, dan schreef je ook op dat je die niet had gekregen: Wat Wim Niet Mag Weten. Daar was men dan weer niet blij mee, dat je dat opschreef, maar daarin toonde je jouw journalistieke vasthoudendheid. Je maandelijkse overzichten vonden gretig aftrek onder je branchegenoten en hebben in de afgelopen vijftien jaar een belangrijke rol vervuld in discussies over de openbare bibliotheken. Het is dan ook met recht en reden dat jouw nieuwsbrieven nog steeds zonder inlog zijn te raadplegen op de site van Bibliotheekblad. Zelfs mijn aldaar in open access gepubliceerde stukken over open access hebben die status niet bereikt.

 

Het moet dan ook met pijn in het hart zijn dat je nu in Hoofddorp bent en niet in Den Haag, in de Tweede Kamer waar vanmiddag over de nieuwe Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen wordt overlegd tussen de minister en de Kamerfracties. Wij, bestuursleden van het Victorine van Schaickfonds, vermoeden een complot. Het kan haast niet anders of de sluwe ambtenaren van OCW hebben weten te bereiken dat het overleg werd verzet naar een tijdstip waarop jij hier in Hoofddorp echt niet gemist kan worden. En morgen blijken de notulen spoorloos en het videoverslag ‘per ongeluk’ gewist. Maar we weten zeker dat jij er via een omweg toch de hand op zult weten te leggen en een boek gaat schrijven dat uiteindelijk tot de val van het kabinet-Bussemaker gaat leiden.

 

De openbare bibliotheekbranche, of sector, is maar een kleine familie. De leden moeten het met elkaar zien te rooien. Het kenmerk van families is dat ze om de lieve vrede te bewaren maar niet benoemen wat eigenlijk wel benoemd moet worden. Liever geen ruzie dan wel ruzie en de vuile was buiten laten wapperen. De bijdrage van Wim was vooral dat hij binnen de sector de nodige kritische vragen durfde te stellen, ook als de patres en matres familias daar niet van gediend waren. Omdat je, vermoeden wij, vond dat het nodig was dat ook de harde werkers op de werkvloer het recht hadden te weten wat zich in de directiekamers afspeelde. Het leidde tot een welhaast Vestdijkiaanse productiviteit: Wim schreef sneller, of in elk geval meer, dan de bibliotheekbranche kon lezen.

 

Vanwege je vasthoudende bijdrage aan de openbaarheid binnen de openbare bibliotheekbranche en de systematische wijze waarop je, veelal in je vrije tijd, vanaf de jaren zeventig hebt gebouwd aan een indrukwekkend oeuvre van nieuwsbrieven en andere redactionele bijdragen in onder meer Bibliotheek en Samenleving en Bibliotheekblad, heeft het het bestuur van de Stichting Victorine van Schaickfonds behaagd je vandaag de Oeuvreprijs van het Fonds, bestaande uit deze oorkonde en een geldbedrag van 1000 euro, toe te kennen. Overigens is daaraan niet de eis verbonden dat je nog eens twintig jaar op dezelfde voet doorgaat. Maar dat was je toch al wel van plan, MWTW – Menen Wij Te Weten.

 

Wim, heel veel dank voor je werk en van harte proficiat!

 

Het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI,

Mark Deckers, Anneke Dirkx, Frank Huysmans (voorzitter), Mireille Kok (secretaris), Willy van der Kwaak, Perry Moree (penningmeester), Michel Wesseling, Erna Winters

Email me when people comment –

You need to be a member of Open Bibliotheken to add comments!

Join Open Bibliotheken

GO opleidingen

Nedap Librix