Blogs

zoeken (7)

Meer vraag ik niet!

…. ooit op een dag werd ik wakker en had ik een chronische aandoening. Ik droeg het al sinds mijn geboorte bij mij maar dat wist ik tot op die dag niet. Een arts zonder communicatie skills vertelde mij wat ik onder de leden had. Althans in medische taal. Daarna verwees hij mij naar het internet.
Als je net iets hebt vernomen dat een impact op je leven gaat hebben en je gaat daarna zoeken in een oneindige berg informatie ga je weinig vinden. En hoewel internet voor mij geen onbekend fenomeen meer was bleek het niet meteen de juiste bron van informatie te zijn.

Er zijn mensen die denken dat ik blog vanuit een soort van woede. Ik zou kwaad zijn op van alles en nog wat. Maar is dat wel zo?
Een chronische aandoening kan hinderlijk zijn. Sommige mensen worden kwaad omdat het nu net hen moet overkomen. Ze blijven stil staan en weten zich geen raad meer met de rest van het leven. Ik blog niet omdat ik boos ben op wie dan ook. Maar omdat ik weet dat de samenleving een andere bibliotheek nodig heeft dan de boekenclub die ze zijn geworden. Want naast mijn familie/ vrienden en de medewerkers van Bureau MEE, is het een zooitje informatieprofessionals geweest waardoor ik op een gegeven moment weer door kon gaan met mijn leven.

Mijn verhaal is er een van vele. Het is vooral niet uniek. Het is wel een van de redenen dat ik er heilig van overtuigd ben dat bibliotheken weer moeten gaan over het stellen van vragen. Het vinden van antwoorden. Faciliteren en verbinden. Terug naar de middenstip van de samenleving. In wijken, dorpen en op het internet.

Donderdag 13 maart 2014. Van mijn werkgever mocht ik aanwezig zijn bij Bibliotheekplaza. Het feestje van Probiblio te Amsterdam. Met collega's praten over de toekomst.... maar eigenlijk zijn we het stadium van praten allang voorbij. Ik kan nu gaan vertellen over alle mooie toekomstscenario's van Richard Watson, de 3D Toekomst van Thomas Frey, de veranderingsprocessen van Microsoft en de businesszombies van Guidon Thys. Ik kan echter beter mijn mouwen op gaan stropen en verder gaan met alles waarmee ik bezig ben. Voortborduren op dat wat in mijn ogen niet zoveel met mijn werk te maken heeft is zonde van de tijd. Ik geloof het wel die toekomst van deze en genen. Ik geloof het wel dat gekakel in zalen zonder eens echt goed te luisteren naar de mensen voor wie we het doen. Ik geloof Diederik van Leeuwen wel die grof geld uitgeeft voor nu al mislukte diensten. Ik geloof het wel met die Agora types en de geld verslindende megaprojecten.

In mijn ogen hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn. Het gaat om de gidsfunctie van de openbare bibliotheek. Mensen ondersteunen te kunnen genieten van het leven door ze te laten beschikken over de juiste kennis op het juiste moment. Zonder barrières en andere obstakels.
Het leven kent al genoeg barrières. Geef de openbare bibliotheek terug aan de samenleving, en laat ons weer zoektochten faciliteren naar antwoorden op vragen. Meer vraag ik niet!!

Bron foto:  http://hverkroost.blogspot.nl/

Read more…

Gelezen op de site van InformatieProfessional:

"Het zoekgidsje dat Ewoud Sanders schreef over de ‘digitale schatten’ van de Koninklijke Bibliotheek is nu ook digitaal beschikbaar. Het boekje is een toegankelijke gids voor verschillende webdiensten van de KB."

Het boekje is ook als PDF te downloaden.

Read more…

Van het een komt het ander!

Eigenlijk is dit een reactie op de blog van Jantien over Polina Proutskova...

Wat een mooi verhaal en wat heb je dat goed aangevuld met (werkende) links naar haar prezi en met de vertaalde tekst!

Er ging mij bij het bekijken en beluisteren een belletje rinkelen: dit had ik toch al eens eerder gehoord/ gezien?....En volgens mij is dat ook zo: het zoeken met behulp van melodiefragmenten (zoals hier met de kleine sext, een heerlijk weemoedig interval, altijd goed klinkend op met name een altviool en cello)....

het kwam me te bekend voor en ja hoor! Onze Programmacommissie had al in november 2004 in het middagprogramma van de studiedag in "Van speeldoos tot pierement"een bijdrage opgenomen van twee Uterechtse studenten, die hiermee bezig waren.

Het kan heel goed zijn, Jantien, dat nou juist jij die bijdrage hebt gemist, omdat je net een spetterend optreden had verzorgd met je gitarist Roggeveen!

Het verslag is alsnog te lezen in de Nieuwsbrief van december 2004. Goed dat die Nieuwsbrieven allemaal op de website staan!

Toch bekruipt me bij het horen van de begintonen in de database van Polina hetzelfde gevoel als destijds: Er moet een hoop verfijnig bijkomen als je wat zinvols wilt vinden, lijkt me, want er beginnen zo ontzaglijk veel melodieën met een kleine sext, om nog maar te zwijgen van bijvoorbeeld de kwart: Wil - hel!

En: het resultaat hangt dus erg af van hoe de database gevuld wordt... Het zou zeker interessant zijn om bijvoorbeeld de opnamen die Bartok van volksmuziek maakte (en waarvan de opnamen meen ik nu in Columbia University zijn) op deze manier te bewerken (als dat niet allang gedaan is). Het is interessant denk ik, om nog eens contact op te nemen met de sprekers van toen, om te horen hoe het verder is gegaan met hun project.

Tot slot heb ik genoten van de zangbijdragen van Polina!

Jantien bedankt voor ook dit mooie verslag!

Ïk zag niet goed hoe ik een reactie moest toevoegen ter plaatse, van daar dan deze ontboezeming].

Read more…

Het ICT-Meerjarenplan 2010-2014 van de Universiteit van Groningen is een blauwdruk voor de IT-uitgaven in de komende vijf jaar op het gebied van ICT en innovaties. Het plan omvat vijf gebieden waarin ICT wordt toegepast onderzoek, onderwijs, wetenschappelijke informatie, organisatie en infrastructuur.
ICT-Meerjarenplan 2010 - 2014 [PDF]
Over PurpleSearch :
 • p.22: De strategische ICT-commissie stelt voor om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de zoekmachine PurpleSearch voor de komende planperiode ....
 • p.22:

  De hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke informatie is het afgelopen decennium enorm toegenomen. Het is voor gebruikers een moeilijke en soms onmogelijke opgave om de juiste weg in al die informatie te vinden.

  De toegangsmogelijkheden tot informatie zijn weliswaar de afgelopen jaren sterk verbeterd door nieuwe searchmechanismen en navigatietools, maar het hanteren hiervan vergt nog steeds veel inspanning en veel instructie. Om die reden wordt landelijk en internationaal gewerkt aan verbetering van navigatie- en zoekinstrumenten. De Groningse bijdrage hieraan wordt gevormd door PurpleSearch, een applicatie die gelijktijdig toegang biedt tot en

  zoekacties verricht in onder meer bibliotheekcatalogi, externe online databases, websites en repositories. PurpleSearch ondersteunt gebruikers op adequate wijze bij het vinden van informatie met gebruikmaking van allerlei web 2.0- en bibliotheek 2.0-technieken. De

  applicatie geeft op Google-achtige wijze leiding aan het zoekproces en doet daarbij allerlei nuttige suggesties (recommanderfunctie). Daarnaast kan PurpleSearch allerlei andere faciliteiten gaan bieden, zoals snelle berekening van impactfactoren, toevoeging van abstracts,

  samenvattingen, boekbesprekingen etc. Uiteindelijk kan PurpleSearch gaan fungeren als een gepersonaliseerd zoekinstrument met mogelijkheden van persoonlijke attendering. Landelijk en internationaal heeft PurpleSearch de aandacht getrokken; het is ingebracht in het

  Innovatieplatform van het Samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken UKB; tevens bestaat er belangstelling voor bij leveranciers van lokale bibliotheeksystemen.

  Het is de bedoeling PurpleSearch verder te ontwikkelen waarbij moet worden gedacht aan:

 • incorporatie van al bestaande technieken voor metadataverrijking,

 • incorporatie vandisciplinespecifieke aanpassingen van de recommander-functie en

 • het uitbouwen van PurpleSearch als een van de kernen van de bibliotheekarchitectuur (incorporatie van de OPC en de repositories).

 • p.23:

  Aanbeveling 16:

  De commissie beveelt aan voor de verdere ontwikkeling van PurpleSearch 1,5 fte extra menskracht te financieren, gedurende 2 jaar, dat wil zeggen k€ 225.

  Dit is goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van PurpleSearch.

De blog PURPLESEARCH.wordpress.com zal publiceren over het proces en over relevante onderwerpen van zoektechnologie en tools.

Ik kan verder nog melden dat de CMB van het UMCG samenwerkt met de makers om het relevante medische deel zo optimaal mogelijk te laten werken voor de studenten, onderzoekers en medische staf van het UMCG. Hier gebruikt men nu -naast PurpleSearch- ook RUGCombine.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een demo-account:

Other plans related to the Library:

Read more…

Nieuwe groep: Zoeken & vinden

Vandaag is een nieuwe groep aangemaakt op Bibliotheek 2.0, de groep Zoeken & vinden. De groep is het vervolg op de gebruikersgroep AquaBrowser zoals die al een aantal jaren draait. Die groep heeft vandaag voor het laatst vergaderd in de oude vorm (op initiatief van de VOB en in aanwezigheid van Medialab).Vanaf 1 januari 2010 zal het krachtenveld rond de publiekscatalogus gaan veranderen, maar hoe dat precies gaat lopen is nog niet goed aan te geven. De projectgroep bibliotheekinnovatie is bezig met de aanbesteding van een Nationale Bibliotheek Catalogus, het nieuwe Bibliotheek.nl krijgt mogelijk middelen vanuit OC&W / de branche voor het laten doorontwikkelen van de AquaBrowser en lokaal zijn zo'n 80 beheerders bezig met het voor hun klanten optimaliseren van de content en functionaliteit van hun eigen AquaBrowser.De groep Zoeken & vinden biedt aan al deze partijen een platform om te informeren, te discussiëren, af te stemmen of stemming te maken.
Read more…
Op het weblog van lifehacker.com, kwam ik een heel erg mooie toepassing voor de Iphone tegen: Het programma SnapTell. Dit programma maakt het mogelijk om boeken, DVD's en CD's in verschillende internetbronnen (zoals Wikipedia en Amazone) op te zoeken door een foto te maken van de kaft.

Het zou toch mooi zijn als deze applicatie niet alleen Wikipedia en online winkels zou doorzoeken, maar ook onze eigen bibliotheekcatalogus. Als het nu al mogelijk is voor Wikipedia en voor Amazone, dan moet dit toch ook voor de bibliotheek mogelijk zijn? Jammer eigenlijk dat de bibliotheek en de bibliotheekcatalogi in dit soort applicaties ook niet standaard verwerkt worden. Dit maakt wel weer duidelijk dat bibliotheken en de bibliotheekcatalogi bij software ontwikkelaars erg onbekend zijn. Persoonlijk denk ik dat wij als bibliotheek nu echt aan de slag moeten om zelf dit soort applicaties te ontwikkelen en onze diensten online vaker en op meer plaatsen moeten gaan promoten. Als wij dit de komende tijd niet gaan doen, dan blijven wij als bibliotheek online steeds onzichtbaarder worden. En persoonlijk denk ik dat het online onzichtbaar worden wel eens de doodsteek van de bibliotheek kan worden...
Read more…
Op het weblog Bibliotech lees ik net over een interessant gebruikersonderzoek van de TUD. Uit dit onderzoek blijkt dat sommige gebruikers zich boeken beter herinneren op basis van kleur van de kaft dan op de auteursnaam of titel. De schrijver van het artikel vraagt zich af of het niet mogelijk zou zijn om in de catalogus een speciale zoek op kleur functionaliteit in te bouwen.
"Het moet toch mogelijk zijn om de computer uit deze gifjes automatisch de hoofdkleur te laten bepalen. Als je de gebruiker dan een kleurenpalet biedt om uit te kiezen, moet dat kunnen leiden tot een lijst boeken die is geordend op de "kleurafstand" tussen de boekomslag en de geprikte kleur. Of is dat te simpel gedacht?"
Ik denk niet dat dit te simpel gedacht is. Ik denk dat dit wel eens de toekomst van de catalogus kan zijn. Het is nu namelijk al mogelijk om (mbv verschillende tools) binnen Flickr op kleur en zelfs op vormen te zoeken naar foto's. Zoeken op kleur Zoeken op kleur kan in de zoekmachine Multicolr Search Lab. Deze werkt heel erg simpel. Selecteer 3 kleuren en de zoekmachine van Multicolr Search Lab zoekt op Flickr naar de foto's waar deze kleuren het meest in terug komen.

Zoeken op vorm Zoeken op vorm kan op de site van Retrievr. Op deze site kun je een foto zoeken door op een invul vlakje een schets te maken. Bij deze schets zoekt Retrievr vervolgens op Flickr de foto die hier het beste bij past. Een mooi concept voor een zoekmachine welke nog niet helemaal vlekkeloos werkt, maar waar zeker een toekomst in zit.

De toekomst van de catalogus? Op dit moment zijn deze zoekmachines nog slechts experimenten van een aantal vooruitstrevende programmeurs en werken ze nog niet altijd vlekkeloos. Maar ik denk dat er wel een toekomst in deze innovatieve zoekmachines zit. Misschien dat wij het over 10 jaar wel heel normaal vinden als er naast een standaard invulveld ook een tekenveld in onze catalogus staat. Technisch gezien is bewezen dat dit mogelijk is. Wat houdt ons nu dan nog tegen om dit ook daadwerkelijk toe te gaan passen?
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix