Blogs

waterland (1)

KarWii?

Bibliotheekwerk in gemeente Waterland voortgezet

dinsdag, 19 februari 2013

Gemeente Waterland is er in geslaagd een overeenkomst af te sluiten met Karmac Bibliotheek Service om met ingang van 2014 het openbaar bibliotheekwerk te verzorgen. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tenminste vijf jaar. Met deze overeenkomst is de voortzetting van het openbare bibliotheekwerk in de gemeente Waterland veilig gesteld.

Vertrouwen

Wethouder Bert Schalkwijk is blij met de overeenkomst: “De offerte die  Karmac heeft gedaan, gaf ons meteen voldoende aanleiding om gesprekken aan te gaan. Het is dan ook fijn om nu te kunnen zeggen dat we overeenstemming hebben bereikt. Uitgangspunt is dat het bibliotheekwerk  in principe gelijk blijft. De vestigingen blijven allemaal in gebruik en de openingsuren blijven hetzelfde. Mogelijk worden die zelfs uitgebreid. Ook heeft Karmac aangegeven dat de tarieven in principe ongewijzigd blijven. Natuurlijk moeten er nog een aantal zaken nader worden uitgewerkt maar ik heb er vertrouwen in dat we de komende jaren kunnen rekenen op kwalitatief goed openbaar bibliotheekwerk”.

Bron: Gemeente Waterland

 

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix