Blogs

vragen (3)

De vraagt blijft wat er zal gebeuren met de huidige stroming binnen de bibliotheek als ze meer van dergelijke vragen uit de samenleving krijgen. Schiet men dan weer in het alledaagse bibliotheekmodel?  Komt men dan weer op de proppen met een concept dat geen antwoord op de vraag is?  Neemt men dan weer een rapport zonder echte toekomstvisie als vertrekpunt? (Dit blog verscheen eerder op Bibliofuture.nl)

De huidige bibliotheekstroming is er een van praatgroepen, raden en nog steeds prestige. Niet van samen doen of specialiseren maar van alles aanpakken. Meteen ook het manco van de nieuwe bibliotheek wet.  Bibliotheken moeten kijken naar de kracht binnen de lokale samenleving. Vanuit daar anticiperen op vragen.  Niet voortborduren op dat wat was of toch wel?

Als mensen denken over de toekomst neemt men altijd de eigen leef- en denkwereld als uitgangspunt. Trends van nu vertalen we gemakshalve maar even door naar later. Dat in het later de gehele samenleving er totaal anders uit kan zien neemt men niet mee in de vergezichten.  Het is ook moeilijk voor bibliotheekmensen om hier uit te geraken. Jaren lang draaide alles om het uitlenen van boeken. Dat is ook te zien aan de bibliotheekpopulatie.

Vroeger
Tot midden jaren negentig draaide het helemaal niet alleen om het uitlenen van boeken. Ik zie nog de vele knipselmappen hangen in het beeld van mijn oude bibliotheek.  Verschillende onderwerpen werden uitgediept door middel van kranten- en tijdschriftknipsels en kaartjes met doorverwijzingen naar de juiste literatuur. Vele werkstukken zijn ontstaan met behulp van deze mappen en bibliothecarissen. De bibliotheek faciliteerde ooit al eerder zoektochten naar antwoorden op vragen. Door de opkomst van internet, en met name Google is men deze zoektochten gaan vergeten te faciliteren.  De bibliotheek was Google maar dan beter.
En nu, zou de bibliotheek het betere alternatief voor  Google kunnen zijn. Immers Google is een commercieel bedrijf, moet geld verdienen en zal andere keuzes maken dan een niet commerciële instelling die geen last heeft van aandeelhouders met een honger naar meer geld.

Alleen zit het denken in boeken als boeken menig bibliotheek in de weg. Boeken zijn het product geworden om uit te melken. Het is tijd kopen omdat men niet op tijd uit het raam heeft gekeken. De boot heeft gemist.
En de oplossing is juist dat men uit het raam gaat kijken. Gaat voelen wat er leeft in de samenleving rond de bibliotheek.

Maatwerk
En het antwoord op de vraag uit de samenleving zal niet altijd zijn dat succes verhalen uit andere landen of steden klakkeloos gekopieerd kunnen worden.  Leuk al die reisjes naar het buitenland. Om concepten op te snorren die daar werken en goed passen bij de Nederlandse prestige machine. Maar in het nieuwe lokale bibliotheekwerk past  beter een eigen signatuur en samenwerking met bibliotheken die het al begrepen hebben.

Vreemd genoeg kunnen we leren van vroeger. Toen onze voorgangers (of oudere collega’s) mappen samenstelde met informatie over diverse onderwerpen.  Het enige wat deze tijd van ons verwacht is dat we het niet meer op eigen houtje doen maar actief gaan zoeken naar vragen uit de samenleving om dossiers samen te stellen over onderwerpen waar mensen op zitten te wachten.

Read more…

Congres Moskou: 0123 Rule

Collega Johan Eeckeloo van het Koninklijk Conservatorium Brussel had een geestige goedverzorgde lezing over de research die studenten moeten doen. De 0123 Rule is hierbij erg belangrijk

Eerst moest ik er om lachen maar toen ik er over nadacht realiseerde ik me dat voor mij hetzelfde geldt. Als ik achter m'n pc zit en ik wil een woord opzoeken dan kijk ik op www.vandale.nl in plaats van de 3 meter te lopen naar m'n boekenkast waar m'n driedelige Van Dale staat. Terwijl de site een veel beperkter resultaat oplevert. Het gemak weegt, ook bij mij, zwaarder dan de kwaliteit.

Johan eindigde zijn lezing met het volgende plaatje

En dit zoemt dus al dagen ergens op de achtergrond in m'n hoofd: waar zochten onze voorgangers naar?

De perfecte catalogus...?

De mooiste bibliotheek...?

De leukste baan...?

De zeldzaamste muziek...?

Hmmm.. Nog een tijdje laten sudderen.

Read more…

problemen met E-books via portal.

Vandaag ( met enkele anderen) op en af getwitterd met iemand die in de bibliotheek een E-reader heeft geleend en een hele zaterdagmiddag heeft geprobeerd om e-books op zijn geleende reader te zetten. Hij heeft zijn frustratie neergelegd in een post op zijn weblog : e-readers, e-books en de werkelijkheid.

Wat vragen:

- zijn de leen E-readers "beveiligd"?

- is dat bij iedere bibliotheek hetzelfde?

- werkt de E-portal wel goed?

- gebruiken de bibliotheken allemaal dezelfde portal?

Ben benieuwd naar jullie antwoorden. Want we willen de lener toch niet zijn vrije zaterdagmiddag afpakken, laat staan frustreren.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix