Blogs

vk (1)

De WWW van juni 2017 begint met aandacht voor mijn boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing:

“Er kwam geen afdeling Openbare Bibliotheken bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), maar ze hebben de mensen van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Bibliotheek.nl (BNL) bij bestaande afdelingen gezet. Men kwam dus terecht in de grote stroom van de KB. Bas Savenije vond dat interessant, die heeft het zo geregeld. Je kunt wel alles met elkaar willen verbinden, maar waar is het inhoudelijke raakpunt? Ik heb veel waardering voor de wetenschappelijke bibliotheek die de KB is. Het is wel een heel andere tak van sport. Het is een verarming voor het openbare bibliotheekwerk dat het geen helder aanspreekpunt meer heeft. Als men dan al de zorg voor de openbare bibliotheek bij de moeder van de bibliotheken wil leggen, dan moet men er wel voor zorgen dat het werk een duidelijke plek en samenhangende budgetten heeft.”
Mening van Jan Ewout van der Putten, van 1999 t/m 2009 secretaris-directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), in Twintig jaar bibliotheekvernieuwing.

VOB 3.0
Over de nota “VOB 3.0”, waarin staat dat de huidige VOB steeds slim moet schakelen tussen belangenbehartiging enerzijds en samenwerking anderzijds, zegt Van der Putten: “Dat mist het element van vernieuwing en stimulans. Het onderkent niet dat er spanning moet bestaan tussen belangenbehartiging, praktische samenwerking en de gewenste ontwikkeling van de branche. Een levendige, goede brancheorganisatie zou voorop moeten lopen in de discussie over de uit de bestaande situatie extrapoleerbare ‘toekomst’ van de branche en de wensen en dromen van de branche: de doelen die we ons stellen. ‘Slim’ kan niet de ambitie van de organisatie en de branche zijn. Of je het nu hebt over de VOB, het SIOB of de KB: als er geen ideeën zijn, is het dood in de pot. Daar is het SIOB aan ten onder gegaan.”

Meer interviews
De andere geïnterviewden zijn Wim Kamerman (procesmanager bibliotheekvernieuwing van 2002 t/m 2007), Ap de Vries (VOB-directeur 2010 t/m 2015), Marjan Hammersma (nu secretaris-generaal bij OCW) en Aad van Tongeren (senior beleidsadviseur Informatie- en Bibliotheekbeleid bij OCW).

Jurgens en Van Moolenbroek
Op 11 mei 2017 presenteerde ik mijn boek bij ProBiblio in Hoofddorp, aan zo’n zestig belangstellenden.
Erik Jurgens (VOB-voorzitter van 2004 t/m 2011) en Tamar van Moolenbroek (lid Jonge Bibliothecarissen Netwerk) namen een exemplaar in ontvangst en gaven hun mening.
Kees Vreeburg en Bart Janssen schreven een impressie voor Bibliotheekblad.nl. En ProBiblio vroeg mij er een blog op haar website aan te besteden.

Bestellingen
Het boek is te bestellen door een mailtje te sturen aan N.E. Brand, nellybrand49@gmail.com. Prijs: 14 euro + verzendkosten (in Nederland 3,95 euro).

Andere onderwerpen in deze WWW: leenrecht voor e-books in Groot-Brittannië, een grote reorganisatie in Bibliotheek Velsen, een nieuwe toekomstige bibliotheek in Dordrecht, minder bezuinigingen in Leudal en TEDx in Veghel, over "kennis".

Wim Keizer (juni 2017)

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix