Blogs

utrecht (4)

Naar de flauwekulbestendige bibliotheek

De gemeente Enkhuizen wil “de omvorming” van “de huidige traditionele bibliotheek” naar “een toekomstbestendige bibliotheek”, zo lees ik in een raadsstuk van deze gemeente.
Ondanks columns die ik wijdde aan het modieuze, veel nageaapte begrip “toekomstbestendig”, soms ook wel “toekomstvast” genoemd, lijkt het woord voorlopig niet uit te roeien, niet alleen in Enkhuizen. Terwijl we toch allemaal weten dat niets zo onbestendig is als de toekomst. En waarom zou een traditionele bibliotheek niet een mooie toekomst kunnen hebben? Bij aardbevingsbestendige bibliotheken kan ik me wat voorstellen. Uit breuklijnen in de aardkorst, vulkanische activiteit of ongeremde gaswinning is bekend waar toekomstige aardbevingen waarschijnlijk zullen voorkomen en daar kun je dan rekening mee houden in fundering en bouw. Ook overstromingsbestendige, orkaanbestendige of vandaalbestendige bibliotheken lijken me prima te realiseren. Zelfs atoombombestendige bibliotheken tegen grillige dictators zijn niet geheel onmogelijk, maar wat is in hemelsnaam een “toekomstbestendige bibliotheek”. Ik hoop maar niet dat gemeenten, gevoed vanuit de bibliotheekwereld zelf, “de toekomstbestendige, maatschappelijke bibliotheek” gaan zien als vervanging van “de klassieke bibliotheek”.
Ik zou zeggen: hou op met die flauwekul-woorden zonder betekenis en wees nou als gemeente gewoon eens trots op bibliotheken met boeken, volgens minister Jet Bussemaker fenomenen die ons denken vormen, ons kennis laten maken met nieuwe werelden en ons soms zelfs van gedachten laten veranderen! En volgens CPNB-directeur Eppo van Nispen “de basis van onze maatschappij”.
Het hele woord “toekomstbestendig” duidt op enorme angst voor de nog verborgen gevaren en verrassingen van de toekomst, maar angst voor de toekomst kan het beste bestreden worden door boeken te lezen. En ja, dat doen veel mensen graag thuis. Daarom is er de uitleenfunctie en zijn er de traditionele adviesfunctie, de traditionele educatieve functie en de traditionele raadpleegfunctie. Allemaal belangrijke functies van de flauwekulbestendige bibliotheek, die met “boeken als basis van onze maatschappij” een maatschappelijke basisbibliotheek was en is. Nu uiteraard met inzet van moderne middelen.

Meer over bibliotheekontwikkelingen van de afgelopen maand in de WWW van februari 2016.

Read more…

Blijvend in de wijk

Afgelopen week werd er een coalitieakkoord gesloten in Nieuwegein. In dit akkoord staat dat men niet verder gaat bezuinigen op de budgetten van de Bibliotheek (en andere culturele instellingen). Daarnaast vraagt de nieuwe coalitie aan de bibliotheek en het welzijnswerk (die in Nieuwegein nauw samenwerken) om de bibliotheekfunctie in de buurten in stand te houden.

In 's-Hertogenbosch is de bibliotheek inmiddels bang geworden dat ze haar nieuwe dure gebouw ( in de binnenstad) niet gaat krijgen. Waar in andere steden de bibliotheek wel over een nieuw jasje kan beschikken (met overigens vaak weinig inhoud) komt de Bossche politiek langzaam bijzinnen om niet mee te gaan in deze lege vernieuwingsdrang. In 's-Hertogenbosch is men al een tijd niet meer te vinden in de wijken. De bibliotheek heeft zich terug getrokken in twee gebouwen terwijl de wijken springen om weer de bibliotheek te verwelkomen. Het is wel geprobeerd zegt men. En tja, als we denken dat een Biebpunt een serieus onderdeel is van Bibliotheekwerk dan klopt dat. Maar men is er niet echt mee bezig geweest. Er is weinig ruchtbaarheid geven aan de biebpunten en ze zijn vervolgens ook nog eens verwaarloost.

In Utrecht werd bekend dat de nieuwe coalitie gaat bezuinigen op de bibliotheek. Met grote cijfers gaat de studenten stad snijden in de budgetten. Deze bezuinigen zullen vooral de vestigingen in de wijken treffen. En dat terwijl de veranderende samenleving nu net bibliotheekvoorzieningen in de wijken nodig heeft. Door maatregelen uit Den Haag moeten steeds meer mensen langer thuis blijven wonen (of je nu oud bent of jong en gehandicapt), dan is het essentieel dat er functies in de wijken blijven bestaan.

De oplossing is niet dat we blijven denken in eigen gebouwen en biebpunten voor de vestigingen in de wijken. Dat we gaan voortborduren op dat wat was want dat is te weinig innovatief. En dan ook maar alleen een vestigingen in binnenstad of kern is mij te gemakkelijk. Ik omhels het idee van samenwerken met partners die al in de wijken te vinden zijn. Maatwerk leveren dus! Goed bekijken welke bibliotheekproducten aansluiten bij de desbetreffende bewonerspopulatie. Dat gaat dus ook betekenen dat in wijken naast leestafels en boekenkasten blijvend gekeken moet worden naar programmering. En elke wijk heeft weer een andere vraag. Luisteren naar de vragen uit de samenleving staat voor mij bij een bibliotheek voorop. We doen het immers niet voor ons zelf maar voor iedereen.

Read more…

Universiteitsbibliotheek Utrecht gaat mobiel!

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft een versie van de bibliotheeksite ontwikkeld, geschikt voor de mobiele telefoon. Op m.library.uu.nl vind je op dit moment de opties:

* Zoeken in de catalogus
* Boeken verlengen en aanvragen
* Full-text artikelen vinden in Omega en het resultaat naar jezelf of een ander mailen.
* Nieuws
* Contact
* Adressen en openingstijden

En, een primeur voor de universiteit: je kunt er op elk moment eenvoudig zien waar in de bibliotheek computers beschikbaar zijn.

Zien hoe het werkt? Bekijk het promotiefilmpje (2 min.): http://bit.ly/ubumobile

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix