Blogs

stenen (1)

De VOB schrijft in haar strategie 2012-2016 (DE BIBLIOTHEEK LEVERT WAARDE), dat de bibliotheek een gebouw blijft met een collectie. Maar waarom moet de bibliotheek een gebouw zijn? Is het niet waardevoller uit te gaan van een Bibliotheek als een mobiele innovatieve organisatie? Een sterke partner die kennis in huis heeft over fysieke en digitale bronnen. Met een verankering in de hedendaagse samenleving. Een organisatie die gebruik kan maken van een lokale, regionale en landelijke collectie (Fysiek/ digitaal). Dit blog verscheen op 10 juni 2013 op jjjheessels.nl.


Geef de maatschappij het heft in handen en faciliteer. Bibliotheken verdwijnen uit wijken en laten veelal een gapend gat achter. Men verkiest om in te zetten op vlaggenschepen in de binnenstad terwijl wijken wegkwijnen door het verdwijnen van faciliteiten. Er zijn welwillende burgers die in een dergelijk gat springen, een goed voorbeeld is de Leeszaal in Rotterdam, maar ook de Flexbieb in de Amsterdamse wijk IJburg. In plaats van dit soorten initiatieven vanuit de bibliotheek met argusogen gade te slaan kan men inzetten op samenwerking. Samen zorgen voor een leefbare wijk door uitwisselen van kennis en waar nodig overgaan tot faciliteren van diensten.
Soms heb ik het idee dat de bibliotheekmedewerker het liefst veilig blijft zitten tussen de boekenkasten en balie, terwijl er een land te behalen valt door daar aanwezig te zijn waar je doelgroep ook is. Het is te veel van kijk ons eens van alles willen maar te weinig van kijk ons eens willen delen.

Vreemd genoeg begrijpen ze het soms wel.  De Bibliotheek op School mag intussen wel tot een succes verhaal worden gerekend.  Een concept dat (zolang het papieren boek er nog is) best bejubeld mag worden.  En ook op een iets langere termijn overlevingskansen heeft door nieuw te ontwikkelen producten op het gebied van mediawijsheid binnen de basisschool. Ook producten om binnen het middelbaar onderwijs aan de slag te gaan is een goed gekozen weg. Vreemd blijft het dan ook dat men zo halsstarrig blijft in zetten op te grote vlaggenschepen in steden en dorpen.

Innovatief is het niet om studieplekken te gaan faciliteren, dus dat mensen in de bibliotheek komen werken, koffie drinken en verder de inhoud links laat liggen. Innovatief is wel om die mensen juist actief deel te laten nemen aan de bibliotheek. Het faciliteren van die studieplekken zou ook kunnen gebeuren door externe partners die hier al ervaring mee hebben.
De bibliotheek van de 21ste eeuw zal veel meer een faciliterende kennis delende organisatie moeten worden die op meerdere plekken in een stad aanwezig kan zijn om te zorgen dat grote groepen mensen op een laagdrempelige manier bij de juiste informatievraag geholpen kan worden.

Ik wil geen bibliotheekgebouwen redden of schrijven hoe fantastisch het is dat gemeenten miljoenen over hebben voor nieuw te bouwen bibliotheken. Ik wil schrijven over innovatieve bibliotheekorganisaties die denken vanuit kansen niet vanuit vierkante meters, klanten en schaalvergroting

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix