Blogs

siob (7)

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) doet in de periode december-januari  een onderzoek naar kennisdeling binnen de bibliotheekbranche. In het onderzoek wordt geïnventariseerd in hoeverre kennisdeling momenteel onderdeel is van de werkpraktijk van bibliotheekprofessionals (werkend bij lokale, provinciale en landelijke bibliotheekorganisaties).

Het doel van het onderzoek is om op basis van de resultaten beleid te kunnen ontwikkelen en gerichte kennisdelingsactiviteiten te ontplooien ten behoeve van een sterk, samenwerkend bibliotheekstelsel. Het onderzoek is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de bibliotheekbranche. Dit kan voor een openbare bibliotheek zijn, maar ook voor een PSO, of een landelijke bibliotheekorganisatie (zoals B.nl of VOB). 

Op basis van de resultaten uit het onderzoek zal het SIOB beleid (door)ontwikkelen en activiteiten ontplooien die gericht zijn op het creëren van een stevige kennisbasis voor een sterk en samenhangend bibliotheekstelsel. Hiervoor is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk ervaringen, behoeften en meningen. 

De vragenlijst is te vinden op de website van Cubiss.

 
Read more…

Van augustus tot half oktober werkte ik in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) aan het actualiseren van een rapport van 2013: de Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk. Dat rapport staat nu online, met een toelichting van het SIOB erbij.

Het was een mooie opdracht, die het instituut me -net als vorig jaar- vrijwel geheel naar eigen inzicht liet uitvoeren. Heerlijk vind ik dat. De werkvrijheid betekende echter niet dat de opdracht zo eenvoudig was als ik op voorhand had ingeschat. Waar ik verwachtte er minder werk aan te hebben dan in 2013 werd het juist méér werk, ondanks de prettige samenwerking met Johan Stapel en Adeline van den Berg. Hoe dat kwam? Er waren deze keer meer respondenten en omdat de innovatieraad dit jaar daadwerkelijk aan de slag gaat met het geheel, waren er ook meer factoren die een rol speelden bij het verwerken van alle input.

Uiteindelijk werd het een document met een longlist die die naam met recht draagt. Of alle projecten ook echt innovatief zijn laat ik in het midden. Mijn taak beperkte zich in dezen tot het inventariseren als zodanig. Ik heb natuurlijk wel een mening. Dit gaat tenslotte toch over een thema waar ik al jaren over schrijf. Maar die mening volgt later. Jan van Deursen heeft me via Skype geïnterviewd over het project, voor een publicatie van SIOB die tijdens het Nationaal Bibliotheekcongres in december gepresenteerd zal worden. Hij heeft het wel pittig neergezet, maar al met al kan ik me goed vinden in zijn weergave van ons gesprek. Afgelopen maandag had ik een afspraak met de vormgever en fotograaf, Thomas P Sciarone en Pim Top. Twee mooie kerels uit Rotterdam waar het meteen mee klikte toen ze aan mijn cd-kast zagen dat ik ook wel van rafeldingetjes houd. Dat komt wel goed, met die publicatie.

En over het rapport zelf dan? Dat moet je zelf maar beoordelen. Het is vooral een opsomming met een toelichting. Er is maar een echte, persoonlijke conclusie, en die heeft alles te maken met de invloed van bezuinigingen. Want één ding is zeker: er wordt op dit moment ontzettend veel verder naar de filistijnen geholpen, ook innovatie. Het is triest, maar het is waar.

Vorig jaar viel op dat er vrijwel alleen –grotendeels uitgewerkte- projecten werden ingezonden en nauwelijks ideeën of  ontwerpen. Voor de geactualiseerde innovatie werden ook 4 projecten ingezonden door groepjes individuen, die zijn voortgekomen uit de 2 zogenoemde innovatiedoedagen  (georganiseerd in het kader van de Innovatieagenda). Het is niet alleen interessant om te constateren dat die dagen blijkbaar concrete ‘projectvruchten’ afwerpen; het is ook mooi om te zien dat die vruchten zijn bedacht en worden gedragen door mensen uit zeer uiteenlopende organisaties. Dat ‘werken over de grenzen van het eigen instituut’ zie je bij de geregistreerde projecten van bibliotheekorganisaties slechts in beperkte mate.

Wat in de inventarisatie niet goed tot uitdrukking komt, maar zeker niet onvermeld mag blijven, is dat uit de interviews en mailwisselingen met verschillende sleutelfiguren uit de bibliotheekbranche een verontrustend beeld naar voren komt over de invloed van de bezuinigingen op de innovatie in het openbaar bibliotheekwerk. Projecten die lopen kunnen weliswaar worden voortgezet maar het werd ook duidelijk dat veel projecten zijn toevertrouwd aan (te kleine) teams, die vaak meerdere projecten tegelijk moeten trekken. Zo nu en dan wordt zelfs expliciet bedankt voor nieuwe projecten –zelfs als daar een subsidie tegenover staat- omdat bezuinigingen de inzet van bestaande medewerkers, of het werven van nieuwe, onmogelijk maken. Deze uitingen wekken de indruk dat innovatie in het openbaar bibliotheekwerk vaak kwetsbaar is. Hoe kwetsbaar precies zou nader onderzocht moeten worden, maar het lijkt niet te voorbarig om te stellen dat krachtenbundeling binnen innovatie meer dan ooit noodzakelijk is. 

Gerelateerd:

De actualisering van de Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk SIOB

Afbeelding: Colossal op Tumblr

Read more…

Ik kondigde het onlangs al aan: voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken werk ik aan de actualisering van Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk, van september vorig jaar. Ik richt me daarbij vooral op de projecten die ik in augustus 2013 in kaart bracht, als momentopname, maar als er sprake is van belangrijke of interessante projecten waar de innovatieraad en SIOB ook mee aan de slag zouden kunnen of moeten: dan hoor ik het graag. Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik zorg dan dat je een document krijgt aangeleverd waarin je volgens een vast format het project kunt opgeven. Hieronder de tekst van de mail die ik stuurde aan de contactpersonen van 2013:

Dag allemaal,

Precies een jaar geleden waren jullie mijn contactpersoon voor de inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk voor het SIOB. Het sectorinstituut heeft mij nu gevraagd de inventarisatie te actualiseren, opdat de opgerichte innovatieraad (zie https://www.biebtobieb.nl/groepen/innovatieraad) er daadwerkelijk mee aan de slag kan. Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat SIOB op basis van de adviezen van de raad ook zal overgaan tot ondersteuning.

In de bijlagen vind je de inventarisatie van vorig jaar en een factsheet van de actualisering van nu. Daarnaast nog een notitie bij het driesporenbeleid van SIOB in dezen.

Voor de mensen die werkzaam zijn bij een PSO is het van belang om te weten dat ik op verzoek van Frans Hoving van SPN ook al een mail heb gestuurd naar de directies van de PSO's, waarin ik heb gevraagd om de gegevens van de juiste contactpersonen. Stem het dus wel even af met je directeur, als dat relevant is.

Mijn verzoek aan jullie allemaal is een contactmoment in de maand augustus. Dat kan per mail, telefonisch of via Skype of Google Hangouts. Wat ik graag wil weten is wat de stand van zaken is rondom de geïnventariseerde projecten van zaken en of er belangrijke wijzigingen zijn, of aanvullingen. Als er nieuwe projecten spelen die jullie relevant vinden voor de innovatieraad, dan kunnen we die toevoegen volgens het format van afgelopen jaar.

Ik verneem graag van je wanneer en hoe er contact kan zijn hierover. Het is wederom kort dag (we moeten de inventarisatie uiterlijk begin september uitwerken) en midden in de vakantieperiode, maar ik hoop desondanks van iedereen feedback te zullen krijgen.

Alvast reuze bedankt!

Read more…

 

Het rapport Inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk staat sinds deze week op de site van SIOB. Op 'Mijns Inziens' een persoonlijke noot bij het rapport.

De PDF:

Inventarisatie-innovatie-openbaar-biblitheekwerk-2013%20Definitief%20Document.PDF

Read more…

Via Cubiss:

Cubiss organiseert in samenwerking met het SIOB en het PSO Platform Leven Lang Leren/Laaggeletterheid, de landelijke Conferentie Bibliotheek en Laaggeletterdheid op 11 november a.s. De conferentie vindt plaats in het Museumkwartier in Den Bosch.

Het programma is nog in ontwikkeling, maar de volgende thema's zullen in ieder geval aan de orde komen:

  • Gemeentelijke taalnetwerken;
  • Ouderparticipatie; 
  • Werken met vrijwilligers;
  • Samenwerking met het UWV en met het bedrijfsleven;
  • Samenwerking met Taal voor het Leven (de bibliotheek als taalhuis);
  • Digitale vaardigheden (Mediabar, Klik & Tik, Digisterker).

Evenals in voorgaande jaren, belooft het weer een interessante dag te worden. Lees hier het verslag van de voorgaande conferentie.

Afbeelding

Read more…

Met de notitie "De bibliotheek levert waarde 2012-2016" (PDF) heeft de VOB haar strategische agenda invulling gegeven aan de hand van een aantal sleutelprojecten. Voor meer informatie over het sleutelproject de Nationale Bibliotheek Catalogus: zie de onderstaande documenten.

nbc_-_deelproject_logisitek_en_distributie_analoge_content_bijlage_3.doc

nbc_-_deelproject_nbc_over_5_jaar_bijlage_1.doc

nbc_-_deelproject_samenwerkende_leveranciers_context_bijlage_4.doc

nbc_-_deelproject_samenwerking_en_afstemming_collectievorming_bijlage_2.docx

Bron: SIOB op biebtobieb.nl

Read more…

Gelezen op het platform Biebtobieb:

"Het cross-Europese onderzoek naar de voordelen van ICT in openbare bibliotheken in Europa (en Nederland) is eind 2012 uitgevoerd door TNS in opdracht van de Bill & Melinda Gates foundation. De resultaten zijn gepubliceerd in een overall rapport dat betrekking heeft op alle deelnemende EU landen. Daarnaast is per land een specifiek landenrapport geschreven. [...] Met het onderzoek wil men een kennisbasis vormen voor een grootschalig Europees Advocacy Intitiative, geïnitieerd vanuit de Gates Foundation. Binnen dit initiatief wordt gestreefd naar een grotere (nadruk op de) rol van openbare bibliotheken in EU-beleid. De onderzoeksresultaten bieden meer zicht op de bijdrage van ICT in bibliotheken op drie belangrijke EU-domeinen (policy priorities) uit de EU 2020 Growth Strategy: Non-formal / informal learning, Social Inclusion en Digital Inclusion."

impact_onderzoek_gates_-_nederland.pdf

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix