Blogs

publicatie (2)

In april dit jaar vond het congres ‘The Makers Library’ bij 013 in Tilburg plaats. Over dit congres is al veel geschreven door veel verschillende bibliobloggers. Dit congres was de start van een gelijknamig deelproject ‘The Makers Library’ binnen het overkoepelende project ‘Taal en Media voor klanten van de bibliotheek’ van het Brabantse Bibliotheeknetwerk.

Het doel van dit deelproject is om het concept makersplaats verkennen en te experimenteren met verschillende invullingen van dit concept binnen de bibliotheek. 

Van de eerste verkenning naar het concept makersplaats is er door Jorrit Bijl een publicatie geschreven. De publicatie biedt handvatten voor bibliotheken en samenwerkingspartners om het concept te verkennen. Het spreekt voor zich dat de volledige versie en een samenvatting online te downloaden zijn!

 

Nu de publicatie beschikbaar is gaan wij beginnen met het daadwerkelijk experimenteren binnen bibliotheken.  De omschrijving van een makersplaats  - Een locatie waar mensen met een gedeelde interesse rondom een bepaald onderwerp (veelal rondom technologie, digitale zaken en wetenschap, maar dit is niet noodzakelijk) elkaar kunnen ontmoeten, socialiseren en samenwerken -  sluit volgens ons namelijk naadloos aan op het idee achter bibliotheken als publieke ruimte waar kennis opgedaan en gedeeld kan worden. 

Hopelijk kunnen wij aan het eind van het jaar ook een aantal inspirerende en concrete uitwerkingen van makersplaatsen geven!

Read more…

Hoe verder na 23 dingen: Het eindproduct!

Vorig jaar blogde ik al over het project "hoe verder na 23 dingen" en de status hiervan. Inmiddels is het project afgerond en het boekje met toepassingen van en varianten op het is klaar en gedrukt. Tijdens de lancering van het kennisplatform van de Brabantse netwerk bibliotheek (www.bnbibliotheek.nl) zijn de eerste exemplaren officieel uitgedeeld. Vanaf vandaag is het boekje ook als PDF-bestand te downloaden van het kennisplatform. Hieronder is het boekje vast in te kijken.

Houdt de website van het kennisplatform in de gaten. Vanaf deze pagina zal binnenkort ook de gedrukte versie van het boekje te bestellen zijn en kan men de speciale e-book versies (ePUB- en mobi-bestanden) van het boekje downloaden.
Hoe Verder Na 23 Dingen
Natuurlijk krijgt iedereen die heeft meegeholpen een exemplaar van het boekje toegestuurd. Ik wil via deze weg iedereen en in het speciaal Angeliek van der Zanden (die het project opgestart heeft en wij helemaal vergeten zijn om in de publicatie te vermelden) hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage!
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix