Blogs

openbare (22)

De vraagt blijft wat er zal gebeuren met de huidige stroming binnen de bibliotheek als ze meer van dergelijke vragen uit de samenleving krijgen. Schiet men dan weer in het alledaagse bibliotheekmodel?  Komt men dan weer op de proppen met een concept dat geen antwoord op de vraag is?  Neemt men dan weer een rapport zonder echte toekomstvisie als vertrekpunt? (Dit blog verscheen eerder op Bibliofuture.nl)

De huidige bibliotheekstroming is er een van praatgroepen, raden en nog steeds prestige. Niet van samen doen of specialiseren maar van alles aanpakken. Meteen ook het manco van de nieuwe bibliotheek wet.  Bibliotheken moeten kijken naar de kracht binnen de lokale samenleving. Vanuit daar anticiperen op vragen.  Niet voortborduren op dat wat was of toch wel?

Als mensen denken over de toekomst neemt men altijd de eigen leef- en denkwereld als uitgangspunt. Trends van nu vertalen we gemakshalve maar even door naar later. Dat in het later de gehele samenleving er totaal anders uit kan zien neemt men niet mee in de vergezichten.  Het is ook moeilijk voor bibliotheekmensen om hier uit te geraken. Jaren lang draaide alles om het uitlenen van boeken. Dat is ook te zien aan de bibliotheekpopulatie.

Vroeger
Tot midden jaren negentig draaide het helemaal niet alleen om het uitlenen van boeken. Ik zie nog de vele knipselmappen hangen in het beeld van mijn oude bibliotheek.  Verschillende onderwerpen werden uitgediept door middel van kranten- en tijdschriftknipsels en kaartjes met doorverwijzingen naar de juiste literatuur. Vele werkstukken zijn ontstaan met behulp van deze mappen en bibliothecarissen. De bibliotheek faciliteerde ooit al eerder zoektochten naar antwoorden op vragen. Door de opkomst van internet, en met name Google is men deze zoektochten gaan vergeten te faciliteren.  De bibliotheek was Google maar dan beter.
En nu, zou de bibliotheek het betere alternatief voor  Google kunnen zijn. Immers Google is een commercieel bedrijf, moet geld verdienen en zal andere keuzes maken dan een niet commerciële instelling die geen last heeft van aandeelhouders met een honger naar meer geld.

Alleen zit het denken in boeken als boeken menig bibliotheek in de weg. Boeken zijn het product geworden om uit te melken. Het is tijd kopen omdat men niet op tijd uit het raam heeft gekeken. De boot heeft gemist.
En de oplossing is juist dat men uit het raam gaat kijken. Gaat voelen wat er leeft in de samenleving rond de bibliotheek.

Maatwerk
En het antwoord op de vraag uit de samenleving zal niet altijd zijn dat succes verhalen uit andere landen of steden klakkeloos gekopieerd kunnen worden.  Leuk al die reisjes naar het buitenland. Om concepten op te snorren die daar werken en goed passen bij de Nederlandse prestige machine. Maar in het nieuwe lokale bibliotheekwerk past  beter een eigen signatuur en samenwerking met bibliotheken die het al begrepen hebben.

Vreemd genoeg kunnen we leren van vroeger. Toen onze voorgangers (of oudere collega’s) mappen samenstelde met informatie over diverse onderwerpen.  Het enige wat deze tijd van ons verwacht is dat we het niet meer op eigen houtje doen maar actief gaan zoeken naar vragen uit de samenleving om dossiers samen te stellen over onderwerpen waar mensen op zitten te wachten.

Read more…

Bron:www.bibliofuture.nl
Bibliotheek Arnhem gaat geld vragen voor het reserveren van boeken. Veel gereserveerde boeken worden niet opgehaald in bibliotheek Arnhem en blijven dus veel te lang in de kast staan. Waardoor andere mensen niet de kans krijgen het boek te lezen. (Bron bericht: http://www.gelderlander.nl)

Bij veel bibliotheken is het reserveren van boeken een succes. Een enkele klant haalt het gereserveerde boek niet op. Maar doorgaans gaat dit om een klein percentage.

In het retail verhaal zou het reserveren van boeken naar de achtergrond verdwijnen. Een bezoeker van de bieb zou geen of niet veel boeken moeten reserveren maar juist geprikkeld worden om met een ander boek (en of boeken) de bibliotheek te verlaten. Geboeid door een betoog van de bibliotheekmedewerker die een bezoeker overtuigd om voor een ander boek in het genre te kiezen, en daardoor andere delen van de collectie aan de bezoeker (klant) kan laten zien. Het aantal klanten die toch kiezen voor het reserveren van boeken zou op deze manier terug lopen. En vanuit deze visie zou je dus ook aan die kleinere groep gebruikers een bedrag kunnen vragen voor het reserveren van boeken.

Is geld vragen voor het reserveren van boeken zo slecht? Een klein rondje op Twitter geeft aan dat een grote groep er niet voor warm loopt. Het zou de bezoekers juist nog meer weg jagen. De klant is koning roepen veel mensen, maar is dat wel zo?

Hoe meer drempels hoe minder uitleningen, dus geen geld vragen. En het geeft dynamiek in de collectie.

Maar is geld vragen voor een dienst als het reserveren echt zo slecht? Het zou een welkome nieuwe inkomstenbron kunnen betekenen. Geld dat in tijden van bezuinigingen hard nodig is.

Voor het vervoeren van de geserveerde boeken rijden allemaal bestelauto´s op en neer, slecht voor het milieu, onkosten aan het onderhouden van het wagenpark kost ook geld!

Angst voor het vragen van geld, en de reacties van de bezoekers spelen natuurlijk ook mee. Van de andere kant  heeft de bezoeker de mogelijkheid veel beter te kijken naar wat hij/zij gaat lenen en of het een zinnige lening is.

Er zijn natuurlijk ook nieuwe vormen van abonnementen te bedenken waar opties tot reserveren in verwerkt zijn. Een duurder abonnement waarbij het reserveren nog wel gratis is kan een voorbeeld zijn.

Kortom waarom niet overgaan tot het invoeren van betaald reserveren? De discussie staat open.

Read more…

Spagaat

Daar sta ik dan voor mijn kast met boeken. Een langzaam uit de hand gelopen hobby. Weg doen nooit van mijn leven, boeken zijn heilig. De geur, het papier …... maar hoezeer ik ook van die mooie boeken kan houden, ben ik ook heel erg fan van de nieuwe digitale mogelijkheden.

Boeken (die van papier) lees ik meestal aan tafel. Recht zittend op een stoel de letters opnemen. Lezen doe ik ook vanaf mijn IPAD, handig vooral in bed. Geen spierpijn meer van toeren uit te halen om op een comfortabele manier een zwaar boek te lezen. Licht als een veertje in heerlijke houding Dickens tot mij nemen. De letters zijn het zelfde, het verhaal ook. De presentatie net even anders.

Zoals mijn boekenkast is gevuld met boeken zijn er openbare bibliotheken in kwadraat gevuld met boeken. Maar met de opkomst van het digitale lezen, de steeds uitgebreidere mogelijkheden om aan literatuur en of informatie te komen via de zogenaamde Cloud gaan steeds meer mensen zich afvragen of het wel zin heeft om al die openbare bibliotheken open te houden. 

Lees verder via Bibliofuture.nl 

Read more…

Dossier ´s-Hertogenbosch

In ´s-Hertogenbosch (de stad waar ik woon) komt een heel stuk binnenstad vrij te liggen. Een gebied waar nu nog het gebouw van een voormalig ziekenhuis op staat. Omdat men in de raad eigenlijk geen idee heeft wat men er precies mee zou willen doen blijft de sloop voorlopig nog uit. Een van de struikelblokken is de bibliotheek. Of liever gezegd het plan om een nieuw te bouwen theater te combineren met de bibliotheek.

Het Theater aan de Parade in ´s-Hertogenbosch is gehuisvest in een te groot en log gedateerd pand, en kan wel nieuwe huisvesting gebruiken. Ook de Bossche hoofdvestiging van de bibliotheek is naarstig opzoek naar een nieuw onderkomen. De bibliotheek bivakkeerd in een mooi oud pand dat echter niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.
Het plan om het Bossche theater en bibliotheek in een gebouw samen te brengen stuit op nogal veel weerstand, niet op de laatste plaats bij de directeuren van de twee culturele organisaties. Vreemd genoeg in tijden van bezuinigingen zien zij liever twee nieuwe gebouwen opdoemen dan samen één gebouw te betrekken en ruimten met elkaar te delen.

Lees verder op bibliofuture.nl
Read more…

Kruisbestuiving

Met veel interesse volg ik (en vaak ook met afkeuring) het bezuinigingsproces in (openbare) bibliotheekland. Het sluiten van bibliotheken in wijken momenteel is slecht, zeker als de mensen uit de wijken actie voeren tot behoud van hun bibliotheek. Het zou een signaal aan de politiek moeten zijn dat de ingeslagen weg niet de juiste blijkt te zijn.

Bibliotheken van de toekomst zouden meer moeten uitgaan van de kracht van hun collectie (fysiek/ digitaal) niet van een eigen gebouw. Wat je nu vaak ziet is dat bibliotheken met verschillende organisaties in een gebouw gaat zitten (kulturhus) maar dat een echte samenwerking of overvleugeling uitblijft (uitzonderingen daargelaten natuurlijk), de scheidingswanden blijven tussen alles en iedereen in staan. Terwijl juist met elkaar samenwerken vanuit ieder een eigen expertise een veel beter plan is om mensen/ bezoekers/ klanten naar je toe te trekken.

Lees verder op Bibliofuture.nl

Read more…

Alsdebliksemnaardebieb.nl

Alsdebliksemnaardebieb.nl is het Nederlandse antwoord op gothefucktothelibrary.com (iets beschaafder) omdat het kan. Dit is een initiatief tot stand gekomen na een kort twitter gesprek met @robcoers en de titel is tot stand gekomen door een brainstorm van meerdere twitter gebruikers.

Zend ons redenen waarom je als de bliksem naar de bieb moet gaan, dat kan door middel van het invullen van het commentaar blok of door te mailen naarbliksem@bibliofuture.nl

We zullen proberen om elke dag rond 17.00 uur de website update te houden. Doe mee!!

Read more…
Op uitnodiging van Joost Heessels (@JoostHeessels) heb ik voor BiblioFuture (@BiblioFutureNL) een gastblog/column geschreven over het belang van bibliotheken en bibliothecarissen voor lezers.

Laat ik beginnen met een bekentenis: ik kom al jaren nog maar heel weinig in openbare bibliotheken. Dat heeft een aantal oorzaken en redenen:

 1. Van een rustige, sfeervolle leeszaal met veel boeken zijn bibliotheken vaak verworden tot hippe mediapaleizen met vooral veel beeldschermen waar “het gaat om de totaalbeleving”; de bibliotheek als informatiemakelaar. Gruwel! Mediatheken hebben ook hun bestaansrecht, maar waarom verenigd met de bibliotheek? Biblios betekende toch boek? Ik besef dat dit wat conservatief klinkt.
 2. In een bibliotheek is het zelden stil, of zelfs maar rustig, zo belangrijk voor de basisactiviteit verbonden aan boeken: lezen. De gunstige uitzonderingen niet te na gesproken natuurlijk, vandaar dat ik graag bepaalde universiteitsbibliotheken bezoek.
 3. Omdat ik zelf veel boeken koop, is mijn private bibliotheek (in elk geval kwalitatief) beter uitgerust dan menige dorpsbibliotheek en op bepaalde terreinen (literatuur, geschiedenis) zelfs beter voorzien (voor mij in elk geval) dan de betreffende afdelingen in grotere bibliotheken, hoewel bij een “inspectie” van de collectie van de Roermondse stadsbibliotheek het aangetroffen assortiment me niet tegenviel (rekening houdend met het feit dat men toch een breed publiek moet aanspreken).
 4. Ik heb een hekel aan boeken lenen. Ik leen ook nooit een boek uit, het idee al! Dan doe ik het nog liever cadeau (dan is het tenminste niet meermijnboek dat bij een ander ligt te verstoffen of erger). Waarom ik niet van lenen hou:
  • Je treft beduimelde exemplaren aan. Iedereen mag ze mee naar huis nemen, maar leeft er mee zoals ze waarschijnlijk met de rest van hun spullen leven, met alle gevolgen van dien. Veel mensen zijn sloddervossen.
   Boeken zijn niet altijd op voorraad (ja, ik weet het, je kunt reserveren, maar daarmee heb ik het boek niet nu, net nu ik er zin in had).
  • Het boek dat ik zoek is er helemaal niet, verwijderd uit het assortiment, nooit in de collectie opgenomen (want te specifiek, te “oud”).
  • De boeken zijn doorgaans noodzakelijkerwijs “verstevigd” (in bibliofiele ogen: verminkt) om de mogelijkheid en impact van verminkingen door gebruikers te minimaliseren. Begrijpelijk, maar van het boek als “object van schoonheid” in zichzelf blijft dan niet veel over.
  • Misschien wel het allerergste: je moet de boeken weer terugbrengen, wat me altijd weer tegen de borst stuit (bezitsdrang, je kunt er niet op elk moment over beschikken).
  • Ja, erger nog: je moet ze binnen een afzienbare termijn terugbrengen (3, 4 of 6 weken meestal). Verlengen vind ik een hoop gedoe, en als er iets niet hoort bij ongedwongen lezen, dan is dat “gedoe”. Ik sla nog wel eens een boek voor de eerste keer open, dat ik in 1996 of 1997 gekocht heb (toen schreef ik nog wel eens een datumpje in boeken, foei!). Ik wist destijds al dat ik het boek wilde lezen, maar ik ben er nu pas aan toe. Boeken moeten vaak rijpen voordat ze klaar zijn om door mij gelezen worden, de allerbeste boeken wellicht wel het meest. Net als een goede fles wijn in je kelder, al heb ik die dan weer niet: boeken gaan bij mij nog vóór wijn.

Ik heb natuurlijk wel makkelijk praten: een redelijke opleiding genoten, waardoor ik boeken heb leren waarderen, een vaste baan, waardoor ik in de positie ben dat ik boeken relatief makkelijk kan aanschaffen én de ruimte heb kunnen vrijmaken om ze thuis te stallen in een comfortabele omgeving. Ik ervaar het als een enorme luxe dat ik elk moment van de dag, zonder de deur uit te gaan of een computer op te starten over zoveel teksten te kunnen beschikken, geheel naar de luimen van dat moment.


Lees verder
Read more…

Even weg geweest. Kleine stukjes geschreven over Vlaamse bibliotheken (volgen nog). Ondertussen waard het kabinet met een kapmes door het culturele landschap en vertrossen we onze cultuur. De bibliotheken blijven (min of meer) gespaard... echter iedereen weet dat de bibliotheken worden gefinancierd vanuit de gemeenten en die moeten de broekriem aanhalen.

Ondertussen in (openbare) bibliotheekland buitelen de adviesbureaus door de bibliotheken heen. Een scan dit, een scan zo. Een likje oranje hier, een stapeltje boeken daar. Als we maar op een winkel gaan lijken en blijven vernieuwen dan gaan we het wel redden.

Weer een wethouder aan het woord. De man ziet het als een voorrecht in te mogen grijpen bij de geld verslindende bibliotheek. En ook de politiek huurt een veel te duur bureau in om alles nog eens door te lichten.

Het retailconcept als de redder in nood. Goudmijn voor adviesbureaus die daar van leven. Als je niet meer op een bibliotheek lijkt (terwijl je dat wel bent) dan komen de mensen wel naar je terug. Blijven vernieuwen op boek gebied is het credo. En op de lange termijn? Er rest stilte. Na vijf jaar is de oranje verf ook weer ouderwets. De stapels boeken omgevallen en de ontwikkelingen al weer een slag verder. Over vijf is de bibliotheek de boekenwinkel die de slag heeft gemist, een soort van ECI geworden, huren en of kopen, en is de bibliothecaris een dood normale boeken verkoper.

Hoe je het ook wendt of keert retail is voor even leuk maar zonder mee te groeien met de nieuwste mogelijkheden kunnen we deuren beter nu meteen sluiten, de medewerkers laten omscholen tot verkopers en de gebouwen een winkel functie geven.

Echter er zijn binnen de sector genoeg mensen die de kennis hebben om van de bibliotheek weer een succes te maken en daar vertrouw ik liever op dan alleen maar op dure adviesbureaus.


Voor meer blogs over de bibliotheek, klik dan hier.

(Bron: deinformatiemakelaar.nl)

Read more…
Joost vroeg mij naar mijn visie op de bibliotheek. Een interessante vraag waarbij ik gelijk moest denken aan de toekomst en de bibliotheek. Enerzijds omdat dit in mij zit om te doen, ik sta bekend om innovatie en verandering, anderzijds omdat de toekomst van de bibliotheek onzeker lijkt in dit tijdperk. Des te meer een rede om terug te gaan naar de essentie en te kijken in hoeverre de ‘waarde propositie’ van de bibliotheek vernieuwd kan worden.

Noodzaak tot innovatie

Zoals gezegd sta ik bekend als iemand die graag innoveert en veranderd. Als mensen mij de vraag stellen waarom, heb ik inmiddels een helder antwoord dat zijn oorsprong vindt uit de evolutieleer van Charles Darwin:

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change.”

In essentie leert ons dit dat als je wilt overleven in de wereld je dus moet veranderen. Je moet je aanpassen aan veranderingen of je moet deze veranderingen initiëren (leiderschap). De leiders die andere dwingen te veranderen als ze hun bestaansrecht willen waarborgen. De bibliotheek is naar mijn opinie op zo’n punt gekomen dat ze gedwongen moeten veranderen om te overleven. Ze moeten opnieuw hun essentie herzien om zichzelf te innoveren en daarmee hun bestaansrecht te handhaven.

Lees verder.......

(Bron: deinformatiemakelaar.nl)
Read more…
Krachten bundelen
Wat me is opgevallen is dat medewerkers zich met het bibliotheekwerk sterk identificeren. Landelijk gezien zit daar een enorme gemeenschappelijke deler. Zeker in tijden van bezuinigingen, waarin bibliotheken hun legitimiteit (bestaansrecht) moeten verdedigen, is het belangrijk om de krachten te bundelen.

Positionering in de samenleving
Het imago van openbare bibliotheken is momenteel niet vernieuwend en het publiek is niet goed op de hoogte van wat bibliotheken allemaal te bieden hebben. Om het imago te verbeteren zullen openbare bibliotheken zich beter moeten positioneren in de samenleving. Het instrument hebben ze al in handen: het vernieuwde bibliotheekconcept (op basis van retailprincipe). Door middel van symboliek, in dit geval het logo en het merk „De Bibliotheek‟ .kan de zichtbaarheid, legitimiteit en authenticiteit van openbare bibliotheken bekrachtigd worden.

Moederlogo De Bibliotheek
Om deze uiteindelijk uit te kunnen rollen, zal een cultuuromslag binnen de organisaties plaats moeten vinden; dit zal geleidelijk moeten gebeuren vanwege de gevolgen van het retailprincipe voor de inrichting, service, competenties etcetera. Ik adviseer daarom om op lange termijn een landelijke huisstijl te hanteren (strong endorsement). Dit is echter een lastig traject waarvoor nader onderzoek gedaan moet worden. De Spinnenwebmethode kan worden gebruikt onder directies en managers en met behulp van de ROIT – methode (Rotterdamse Organisatie Identificatie Test)kan beter inzicht verkregen worden in het gedrag van medewerkers.
Het is aan te raden om binnen een jaar al landelijk met de huisstijl op weak endorsement over te gaan, zodat iedere bibliotheek voorlopig zijn eigen logo en huisstijl kan behouden, maar wel het „moederlogo‟ van De Bibliotheek Nederland gaat gebruiken in de communicatie. Het is daarna mogelijk, indien de organisaties daarmee instemmen, om in een paar jaar tijd over te gaan op de landelijke huisstijl.

De Bibliotheek Anders Bekeken
De Brancheorganisatie VOB heeft vier grondpatronen van verandering voor de komende jaren gesteld om na te denken over de toekomst van openbare bibliotheken: Van schaarste naar overvloed, van consumptie naar co- creatie, van producten naar processen en van voorschrijven naar toerusten. Mijn advies is dat de brancheorganisatie hun communicatie hierover richting medewerkers intensiveert.

Kernwaarden
Van vernieuwend, inspirerend, sociaal, participatief, communicatief en behulpzaam naar open, warm, inspirerend, persoonlijk, eigentijds, deskundig en kwaliteit.(Gewenste identiteit van DNB). Het overgaan naar andere kernwaarden passend bij het nieuwe bibliotheekconcept is een lange termijn traject. In een periode van vijf jaar zou dat mogelijk moeten zijn.
Inspirerend is de gemeenschappelijke deler. Mijn advies is om de insteek daar ook te maken. Bibliotheken en hun medewerkers inspireren met het nieuwe bibliotheekconcept.

Op korte termijn, in de huidige vorm van het bibliotheekwerk is het belangrijk in de communicatie om producten en diensten beter te promoten, zodat het publiek ervan op de hoogte is. Dit kan in de filialen, maar ook via culturele en maatschappelijke instellingen en social media.

Opdracht Corporate Communicatie
In het kader van het semester Corporate Communicatie voor mijn studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik onderzoek gedaan naar verschillende identiteiten en het imago van Openbare Bibliotheken in Nederland. Het doel van mijn onderzoek was het bedenken van een Communicatiestrategie om het Imago van Openbare Bibliotheken te kunnen verbeteren!

Voor meer informatie over het advies of andere vragen kunt u mailen naar vlin.marleen@gmail.com of aan @marleenverm een DM sturen op Twitter.
Read more…
In het kader van het semester Corporate Communicatie voor mijn studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik in september en oktober 2010 onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van Openbare Bibliotheken in Nederland. De centrale vraag die ik in een adviesrapport heb beantwoord is ‘Met welke corporate communicatiestrategie kan het corporate imago van bibliotheken in Nederland verbeterd worden?’Hieronder de bevindingen uit het onderzoek. Voor het door mij bedachte communicatieadvies verwijs ik u naar deze blog.

Welke identiteit is gewenst?
Uit het onderzoek naar de gewenste identiteit onder verschillende bibliotheken zijn de Gemeenschappelijke Vertrek Punten (GVP's) vernieuwend, inspirerend, sociaal, participatief, communicatief en behulpzaam naar voren gekomen. De Nederlandse Bibliotheek (DNB) ,een franchiseformule die bibliotheken een kans biedt om als collectief met een merkbeeld en bibliotheekconcept naar buiten te treden, heeft echter andere GVP's, namelijk: Open, warm, inspirerend, persoonlijk, eigentijds, deskundig en kwaliteit. Vanuit het landelijk beleid wordt ingezet op vernieuwing binnen bibliotheken.

Welke identiteit is er werkelijk?
Uit het onderzoek onder de medewerkers uit de bibliotheekbranche blijkt dat de kenmerken vernieuwend en communicatief het minst passend zijn voor bibliotheken. De organisaties zijn nog te behoudend en niet slagvaardig om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. De identificatie met openbare bibliotheken onder de medewerkers is hoog te noemen. Zij zijn trots, voelen zich thuis en de doelen van openbare bibliotheken zijn ook hun doelen.

Gewenst imago
Het gewenst imago bij de verschillende stakeholders is een afspiegeling van de organisatie- identiteit en de GVP's hiervan zijn vernieuwend, inspirerend, participatief, communicatief, behulpzaam, toegankelijk en bij de tijd.

Werkelijk imago
De communicatiedoelgroep „bezoekers en overig publiek‟ ziet de openbare bibliotheek als een traditionele organisatie en niet als een organisatie die meegaat met ontwikkelingen en vernieuwend is. Hoewel toegankelijk wel als best passend wordt gezien, worden de openingstijden als nadeel genoemd. Het publiek associeert de bibliotheek niet meteen met culturele en maatschappelijke activiteiten.

Aantal respondenten steekproefonderzoek
De respondenten van het kwantitatieve onderzoek (N=51) naar de identiteitwaren medewerkers uit alle provincies en kwamen uit alle leeftijdsgroepen. Zij waren per provincie en per leeftijdsgroep niet evenredig vertegenwoordigd. 80% was vrouw en 20% man. De respondenten van het kwantitatieve onderzoek (N=45) naar het imago waren consumenten uit alle provincies en kwamen niet uit alle leeftijdsgroepen. Zij waren per provincie en per leeftijdsgroep niet evenredig vertegenwoordigd. 69% was vrouw en 31% man.De uitkomsten van het onderzoek geven een indruk weer van de realiteit. Een grootschaliger onderzoek zal de nauwkeurigheid van de uitkomsten vergroten.
Read more…
In het kader van het semester Corporate Communicatie voor mijn studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam onderzoek ik de komende twee weken verschillende identiteiten en het imago van Openbare Bibliotheken in Nederland. Het doel van mijn onderzoek is het bedenken van een Corporate Communicatiestrategie om het Corporate Imago van Openbare Bibliotheken te kunnen verbeteren!

Omdat de wereld verandert!
Zoals de ondertitel van Bibliotheek 2.0 al aangeeft verandert de wereld om ons heen. Ook de wereld in en om bibliotheken! Maar verandert de bibliotheek als organisatie ook mee? En met welke issues hebben bibliotheken te maken? Dat zijn interessante vragen voor mijn onderzoek. Te midden van al deze ontwikkelingen wil ik erachter komen wat op dit moment het gezicht van de bibliotheek is. En het gezicht, dat is de bibliotheek zelf. En dat zijn weer de medewerkers!

Meedoen?
Via deze blog wil ik jullie daarom vragen om aan mijn onderzoek mee te doen! Ik ben op zoek naar medewerkers van Openbare Bibliotheken uit zowel de Front Office als uit de Back Office. Van medewerker informatie dienstverlening, klantenservice medewerker tot stafmedewerker of manager. Het maakt niet uit, als je maar werkt voor een Openbare Bibliotheek. Ik ben benieuwd naar hoe jij kijkt tegen Openbare Bibliotheken in Nederland.

Online in gesprek!
Aanstaande vrijdag 24 september van 15:00 uur tot 16:00 uur organiseer ik op Twitter een online bijeenkomst. Als je graag jouw mening wilt geven over de Openbare Bibliotheek of gewoon benieuwd bent naar het gesprek dat we voeren, meld je dan op Twitter aan bij marleenverm met hashtag #obidoz (Openbare Bibliotheken Identiteit Onderzoek). Graag je functie, leeftijd en de provincie waar je werkt vermelden. (dit mag ook per DM)

Enquête
De komende dagen verschijnt ook een digitale enquête, om grootschaliger onderzoek te kunnen doen. Ik zal ook hier, op Bibliotheek 2.0, een link ervan plaatsen. Ik hoop dat zoveel mogelijk medewerkers deze willen invullen.

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Vriendelijke groeten,

Marleen Vermeulen
Read more…
Zo mijn paper is bij deze ingeleverd!

Het was even een nachtje doorhalen, maar gelukkig ruim de deadline gehaald 12 uur voor het eigenlijke inlever moment van 17:00. Versie 1.0 stond al om 4:30 op Bibliotheek2.0, na wat kleine aanvullingen in de tijden van de twitterberichten heb ik nu versie 1.0 vervangen door versie 2.0:

Paper_E-books_Fabienne_Rosenbaum_Versie2.0.pdf

Hoewel ik mij gisteren om 4:20 ('s nachts) nog zo fris als een hoentje voelde, valt dat nu toch even tegen.
Heb in totaal 5 uurtjes geslapen of in ieder geval een poging tot gedaan en dat begin ik nu wel te merken.

Verder, veel leesplezier!!!

Met vriendelijke groeten,
Fabiënne Rosenbaum
Read more…

Aan de hand van mijn aangepaste deelvragen heb ik een aantal bronnen gezocht. Ik weet nog niet in hoeverre ik ze zal gaan gebruiken en hoe bruikbaar ze zijn, maar toch is het handig om mee te beginnen. Met onder andere deze bronnen zou ik tot een antwoord op onderstaande deelvragen moeten komen:

- Wat zijn de behoeftes in informatievoorziening van studenten en in welke mate worden deze aangeboden door de Openbare bibliotheek?

- Welke nog niet aangeboden fysieke en virtuele behoeftes in informatievoorziening van studenten kunnen door de Openbare bibliotheek worden aangeboden?

- Op welke wijze kan de bibliotheek nieuw aanbod genereren of bestaand aanbod verbeterd en vernieuwd worden en studenten hiervan bewust maken?

In de vorige blog bevatte het commentaar van Lucas Koster een verwijzing naar zijn blogpost over verschillen in de toekomstige ontwikkelingen tussen openbare en academische (en andere) bibliotheken. http://commonplace.net/2010/04/user-experience-in-public-and-academic-libraries/

In mijn eerste blog had ik al een artikel gepresenteerd wat mij nog steeds een bruikbare bron lijkt, namelijk http://www.prism-magazine.org/mar10/tt_01.cfm over de manier waarop bibliotheken moeten handelen om studenten uit het digitale tijdperk te bereiken.

Een ander artikel dat misschien als bruikbare basis kan dienen is het volgende artikel http://crl.acrl.org/content/64/6/431.full.pdf+html?sid=cd0b9c9d-9eff-4eb6-923e-1435862bf35c, hierin worden ontwikkelingen wat de bibliotheek betreft door de jaren heen beschreven, zoals de opkomst van niet bibliotheek eigen faciliteiten in de bibliotheek. Het geeft veranderingen duidelijk weer en wellicht sluit dit aan bij de huidige veranderingen in informatie behoefte.

Dit volgende artikel geeft inzicht over dat wat de ideale inlichtingmedewerker van de openbare bibliotheek is. Er kan gekeken worden of dit aansluit bij dat wat studenten nodig hebben qua inlichtingen en medewerkers. http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-200527/VisscherIP012001.pdf

Verder heb ik nog een artikel gevonden over de opkomst van een elektronische leeromgeving.

http://www.vvbad.be/files/200306_Stierman.pdf en nog een ander over de digitalisering van de informatiemaatschappij http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0520-200345/Oort%2003.99.pdf.

En volgende link bevat een duidelijk rapport over de behoeftes van mensen en wat hun voorkeuren zijn betreffende de diensten van de bibliotheek. http://www.cubiss.nl/files/Publicatie%20DNA%20van%20de%20bibliotheek%20-%20definitief%20-%20nov08.pdf

En het laatste artikel dat ik duidelijk benoem is de volgende http://crl.acrl.org/content/59/2/156.full.pdf+html, dit artikel laat zien wat de behoeftes zijn voor academische bibliotheken (en dus voor studenten) en deze kunnen misschien vergeleken worden met openbare bibliotheken.

Verder kan ik onderstaande bronnen misschien ook nog gebruiken:

- http://informationr.net/tdw/publ/papers/1994JDocRev.html

- http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkhtml&contentId=861641

- http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2006-1220-200506/Rapportage%20vernieuwende%20activiteiten%202005.pdf

- http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2005-0606-200432/TalsmaIP102001.pdf

- http://crl.acrl.org/content/70/2/158.full.pdf+html?sid=062c512c-80cb-42cd-9eda-d0a591f16d83

Ik ben van plan om later nog meer bronnen te zoeken, maar voor vandaag vind ik het wel weer even genoeg. Mocht iemand nog bruikbare bronnen weten, laat het gerust weten!

Maeike

Read more…

Ik had vandaag, tijdens een middagje met vrienden aan ’t stand, een leuk gesprek over de e-reader en de bibliotheek. In het kader van mijn paper/werkstuk over e-readers en e-books in de bibliotheek, vond ik het een leuk idee om van dit gesprek een leuk stukje te schrijven. Ik moest deze week toch nog even een leuke bijdrage voor Bibliotheek2.0 schrijven.

Eerder op de dag had één van mijn vrienden al iets laten vallen over het gebruik van de e-reader. Hij was nieuwsgierig naar de e-reader en zag er wel de handigheid van in. Ik bedacht me geen moment en vroeg hem of ik zijn verhaal als basis voor mijn blog mocht gebruiken, dat vond hij prima.

Om zijn verhaal in het juiste licht te plaatsen, zal ik eerst een korte profielschets maken van deze vriend. Hij is een mbo-er tussen de 25 en 30 jaar oud, geen vervent lezer, maar wel een gadget liefhebber. Hij maakte vooral gebruik van de bibliotheek toen hij nog naar school ging en heeft na zijn 18e weinig gebruik gemaakt van de bibliotheek. Wanneer hij naar de bibliotheek gaat, maakt hij gebruik van de bibliotheekpas van zijn ouders die wel regelmatig te vinden zijn in de bibliotheek.

Omdat uit eerder onderzoek van het
scp (de bibliotheek 10 jaar van nu ,2008) ook is gebleken dat lager opgeleiden minder gebruik maken van boeken en de bibliotheek, was ik verbaast dat hij zelf over de e-reader begon, ik had hem namelijk alleen verteld dat ik de special van het bibliotheekblad over e-books bij mij had. Dus vroeg ik hem of hij ooit een e-reader zou willen hebben. Hij vertelde dat hij de e-reader voorlopig niet zou kopen, omdat hij geen grootgebruiker is van boeken. Wel leek het hem wel handig om er werkverslagen, brieven, tijdschriften en informatieve boeken op te lezen en af en toe eens een boek ter ontspanning. Kortom het nut van de e-reader zag hij wel. Toch vroeg ik hem of hij dan wel een e-reader zou huren bij de bibliotheek, wanneer dit zou worden aangeboden. Hier was hij zeer positief over en hij gaf aan dat hij het dan wel eens zou willen uitproberen. Hij gaf zelfs aan dat hij dan misschien eerder ook weer eens een boek zou gaan lenen bij de bibliotheek, mits deze dan natuurlijk op de e-reader gelezen kon worden. Ik vroeg hem of hij na het uitproberen van de e-reader, deze dan misschien ook zou willen aanschaffen via de bibliotheek. Waarop zijn antwoord was, dat hij de e-reader daar zou kopen, waar die het voordeligst zou zijn en dit kon dus ook heel goed de bibliotheek zijn. Dus in dit geval kan de e-reader mogelijk voor een niet bibliotheeklid zorgen.

Zelf ben ik wel hoog opgeleid en een grootgebruiker van diverse lectuur, maar ook ik heb op dit moment geen eigen lidmaatschap voor de bibliotheek. Zelf zou ik ook graag de e-reader eerst eens uitproberen, voordat ik er één ga aanschaffen. De bibliotheek vind ik hiervoor een zeer geschikte plaats. Mijn ideaalbeeld is dan ook dat de bibliotheek naast de verhuur, ook e-readers te koop aanbied. En het liefste dan ook nog verschillende merken, al zal dat misschien lastiger zijn. Het meest ideale zou zijn wanneer je met je e-reader, vanaf bijvoorbeeld het strand, direct kan inloggen op de bibliotheeksite of toegang hebt tot het elektronische aanbod, net zoals dat nu met
amazon.com mogelijk is.

Voor nu, einde, maar wordt vervolgd! Komende week ga ik op zoek naar informatie voor businessmodel dat geschikt is voor de bibliotheek. Dus ben benieuwd wat ik ga vinden.

Read more…
Deze blog is een vervolg op E-books, de redding van de bibliotheek?

In deze bijdrage zet ik kort de opzet van mijn onderzoek uiteen. Ik wil namelijk met de uitkomsten van dit onderzoek de openbare bibliotheken een aanbeveling doen over hoe zij het gebruik van e-books mogelijk onder de gebruikers kunnen stimuleren. Daarom luidt mijn ‘voorlopige’ onderzoeksvraag:

Wat kan de Openbare Bibliotheek doen om de uitleen van e-books te stimuleren?

Tot nu toe heb ik de volgende ‘voorlopige’ deelvragen voor mijzelf opgeschreven:

1. E-readers verkopen vs. E-readers uitlenen, wat zijn de mogelijkheden?
2. Wat zijn de mogelijke kosten voor de gebruikers?
2a. kosten voor het lenen van een e-reader / e-book
2b. kosten voor aanschaf van een e-reader
2c. abonnementskosten
3. Betalen per boek vs. Bibliotheek abonnement, wat is het beste business model?
4. Wat doen de commerciële partijen?
5. Hoe worden e-books op dit moment aangeboden door bibliotheken?
5a. Kan een e-book aan meerdere leden tegelijk uitgeleend worden?

Deze blog bijdrage is nog een beetje “work in progress”, dus alle tips en opmerkingen zijn van harte welkom! Alvast bedankt en tot de volgende Blog!
Read more…

Openbare bibliotheek nutteloos voor studenten

Met deze blog presenteer ik als vervolg op deze blog de probleemstelling voor mijn werkstuk. Dit werkstuk zal gaan over een van de drie deelonderwerpen van het digitaliseringvraagstuk in openbare bibliotheken. Uit de volgende drie deelonderwerpen kon een keuze gemaakt worden:

- Digitale uitlening van boeken

- Digitale verrijking van collecties

- Digitale interactie

Mijn probleemstelling valt onder het deelonderwerp Digitale interactie, dit heeft te maken met en dienstverlening aan communicatie hierover met de gebruikers. In mijn paper wil ik de gebruikers specificeren tot studenten, om op deze wijze tot een meer beperkte probleemstelling te komen. De keuze om te specificeren tot studenten is tot stand gekomen doordat ik van mening ben dat de Openbare bibliotheek weinig nut heeft voor (met name WO) studenten. Althans dit is zoals ik het ervaar, gezien de aanwezigheid van universiteitsbibliotheken en de afwezigheid van bepaalde producten en diensten.


De probleemstelling bestaat uit een doelstelling en een vraagstelling. De doelstelling van dit werkstuk is; een aanbeveling doen aan de Openbare om beter in de behoeftes van de doelgroep studenten te kunnen voorzien en de Openbare bibliotheek op deze wijze een aantrekkelijk instituut voor ze te maken.

Om tot deze aanbeveling te komen wil ik de volgende vraagstelling beantwoorden; wat moet er veranderd, verbeterd en/of vernieuwd worden in het aanbod van de bibliotheek en aan het instituut zelf om studenten aan te spreken?

Deze vraagstelling kan beantwoord worden door antwoord te geven op de volgende deelvragen:

- Wat zijn de behoeftes van studenten en in welke mate worden deze aangeboden door de Openbare bibliotheek?

- Welke nog niet aangeboden fysieke en virtuele behoeftes van studenten kunnen door de Openbare bibliotheek worden aangeboden?

- Op welke wijze kan de bibliotheek nieuw aanbod genereren of bestaand aanbod verbeterd en vernieuwd worden en studenten hiervan bewust maken?

Na deze deelvragen beantwoord te hebben hoop ik tot een conclusie en een aanbeveling te kunnen komen. Deze deelvragen staan echter nog niet vast, het is slechts een eerste suggestie.

Informatie voor dit werkstuk wil ik verkrijgen doormiddel van het gebruik van Twitter en Bibliotheek2.o, graag ontvang ik dan ook tips en reacties over studenten, hun behoeftes en de bibliotheek van u. Mocht u andere relevante informatie tegen komen, dan hoor ik dit graag!

Groetjes,

Maeike

Read more…

E-books, de redding van de bibliotheek?

Twee weken geleden kregen ik en mijn medestudenten van Frank Huysmans de opdracht om een paper te schrijven over de openbare bibliotheken en digitalisering. Gekozen kon worden uit drie deelonderwerpen, namelijk: de uitleen van e-books, de digitale verrijking van collecties of de digitale interactie met de gebruiker.
Het vinden van informatie voor deze paper gebeurt via een innovatieve manier, namelijk met behulp van dit platform Bibliotheek 2.0 en Twitter (Waar we gebruik zullen maken van de hashtag #btkc2010).
In mijn paper zal ik twee van de volgende zeven perspectieven verder uitwerken: technologisch, economisch, juridisch, beroepsmatig, ruimtelijk, sociaal en cultureel

Ik heb gekozen om mijn paper te schrijven over de uitleen van e-books. In de week dat wij de opdracht van Frank kregen waren de net de leenrechten van de bibliotheek in het nieuws. Dit leenrecht zou volgens uitgevers niet gelden voor digitale boeken. Gezien de recente ontwikkelingen van het e-book in relatie tot de openbare bibliotheek is interessant om de ontwikkelingen te volgen. Ook omdat e- readers zoals die van iLiad en Sony, maar sinds kort ook de iPad, steeds meer in opkomst zijn. Bovendien komen er steeds meer e-boeken beschikbaar die op de e-reader of pc gelezen kunnen worden. Een aantal bibliotheken is inmiddels begonnen met het aanbieden van e-readers en e-books voor de uitleen, maar nog lang niet allemaal. Maar ook commerciële partijen als Yindo zetten diensten in de markt die het mogelijk maken om e-books tegen een voordelige prijs te lenen (€ 1,- voor 4 weken). In het geval van Yindo gaat het op dit moment vooral om de uitleen van digitale informatieve boeken, die voorlopig alleen nog via de webbrowser te lezen zijn, en geen fictie boeken.
Naast de recente boeken die als e-books verkrijgbaar zijn, bv. via webwinkels en bibliotheken, zijn er ook tal van e-books gratis verkrijgbaar, deze oude boeken bevatten namelijk geen auteursrechten meer en kunnen daarom rechtenvrij uitgegeven worden. Kortom het aanbod van e-books groeit!

Mijn vraag is dan eigenlijk, ook een beetje reagerend op mijn collega student Melanie Jane Ramos, of e-books een middel zijn om de toekomst van de bibliotheek veilig te stellen? Hoe zou dat aangepakt moeten worden? Zal het aantal leden stijgen, wanneer e-books gratis geleend kunnen worden? Of moet zou er per boek betaald moeten worden voor een bepaalde uitleen-periode, zoals bij Yindo?

10 jaar geleden voorspelde Jan de Waal in zijn artikel "Het digitale boek of 'E-Book" (april 2000) dat in 2010 ongeveer 25% van de boeken digitaal zullen zijn en dat, in de ideale situatie, ieder lid van de bibliotheek zijn/haar eigen e-reader heeft en deze komt vullen bij een bibliotheeksite of via internet koopt bij de uitgever of bibliotheek. Is deze voorspelling uitgekomen? Ik denk zelf van niet, inmiddels begint het wel wat meer te leven, maar het komt nog lang niet bij dit ideaalbeeld, dat 10 jaar geleden opgeschreven werd, in de buurt. Nog lang niet ieder lid van de bibliotheek heeft een e-reader. Nog steeds zijn vooral de fysieke boeken dominant in de openbare bibliotheek. Wat zou de bibliotheek in dit geval het beste kunnen doen om het gebruik van e-readers te bevorderen? Of zelf e-readers verkopen om het gebruik te stimuleren? (bv. met behulp van deals met producenten van e-readers) Of alleen een klein aantal e-readers per bibliotheek uitlenen? (in de hoop dat ze weer schadeloos terugkomen) Wat is wenselijk?

Verder ben ik, naast het economische perspectief, geïnteresseerd in het technologisch perspectief. Hoe biedt je de e-books aan? Is dit gebruiksvriendelijk voor de klant? Kortom hoe werkt het uitlenen van e-books nu en wat zou gemakkelijker kunnen voor de gebruiker? Kan een e-book aan meerdere leden tegelijk uitgeleend worden? Of zijn er ook reserveringslijsten voor e-books? Komt er een centraal digitaal uitleenpunt of blijft de uitleen beperkt tot de eigen bibliotheek? Enz...

Wat ik mij dan ook nog afvraag is hoe de bibliotheek de gemiste boetes gaat compenseren, want als de boeken na een x-aantal weken gewoon "verdwijnen" van de e-reader worden ze ook nooit te laat teruggebracht. Op zich wel prettig natuurlijk dat je geen boeken meer kwijtraakt aan slordige leden.

tot zo ver en tot de volgende blog!
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix