Blogs

open (4)

 

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) lieten 26 respectievelijk 27 juli op hun sites met precies dezelfde tekst weten dat zij “in een goede sfeer” de ontwikkelingen rond de Nationale Bibliotheekpas (NBP) hebben besproken. Zie het VOB-bericht en het KB-bericht, waarin verder bijzonder weinig details staan. Als teksten beginnen met begrippen als “constructieve gesprekken”, “in een open sfeer” of “in een goede sfeer” dan weet je meteen al dat er heibel was en misschien nog wel is. Als die teksten ook nog precies hetzelfde zijn, dan kun je vermoeden dat er door een communicatiedeskundige uren aan geschaafd is.

Het is natuurlijk fijn en mooi te kunnen lezen dat de sfeer tussen VOB en KB goed is, maar als geïnteresseerde website-lezer en boekenlener had ik graag daarnaast ook wat meer details over die NBP vernomen, het liefst van de deskundigen zelf, ook al zijn die details mogelijk niet zo goed voor de sfeer.

Meer hierover en over andere zaken in de WWW van augustus 2016. Waaronder een opinieverhaal over beelden, beeldvorming en werkelijkheid

Read more…

KNVI adopteert Open Bibliotheken

Het is behoorlijk rustig geweest op Open Bibliotheken, de afgelopen maanden. Dat had alles te maken met een heroriëntering op mijn persoonlijke activiteiten en de noodzaak om keuzes te maken. Daar schreef ik in juni 2013 over onder de titel Open Bibliotheken (Bibliotheek 2.0) in de verkoop.

Ruim een half jaar later kan ik hier gelukkig mededelen dat er gunstige ontwikkelingen zijn geweest. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) heeft besloten Open Bibliotheken te 'adopteren'. De Vereniging steunde het platform al door een deel van de kosten van het pakket van Ning te dekken, maar breidt die steun nu uit, in ieder geval voor het komende jaar, in de vorm van een bescheiden vergoeding voor redactiewerk en onderhoud aan de website.

De adoptie heeft een aantal gevolgen:

  • Het platform krijgt vanaf 1 februari een nieuwe impuls. Er zullen weer regelmatig overzichten en reacties op het nieuws worden geplaatst, in combinatie met persoonlijke bijdragen. Discussies zijn nog altijd van harte welkom.
  • De thematiek van de website wordt verbreed. De afgelopen jaren kwam de nadruk vooral op de bibliotheekwereld te liggen; nu zullen we ook weer meer aandacht besteden aan de erfgoedsector in het algemeen. Musea, archieven en andere kennisinstituten zullen dus vaker worden belicht.
  • De lay-out wordt vooralsnog alleen aangepast in de header (kop van de site): daar zal het logo van de KNVI een prominent plaatsje krijgen. De rest van het uiterlijk laten we afhangen van de mogelijkheden van Ning 3.0, waarvan we verwachten dat het toch binnenkort beschikbaar komt voor alle gebruikers.
  • De URL Bibliotheek20.ning.com verandert voortaan naar KNVI.me, en vice versa.

Over de naam van de site denken we nog even na. Die veranderde vorig jaar al eens van Bibliotheek 2.0 in Open Bibliotheken, maar dat dekt de lading dan ook niet meer zo goed. We houden ons aanbevolen voor suggesties!

Verwacht in ieder geval nieuw leven. De koek is na 6 jaar nog niet op. Gelukkig maar!

Read more…

De Rijksuniversiteit Groningen deed met zestien bedrijfsteams mee aan de 4 Mijl van Groningen, en van die zestien teams sprongen de Open Access Runners natuurlijk het meest in het oog. Gestoken in knaloranje shirts met het Open Accesslogo belichaamden de zeven atleten enthousiast de gedachte dat met publiek geld gefinancierd wetenschappelijk onderzoek ook open en vrij toegankelijk zou moeten zijn."Al vóór de start moesten we veel vragen beantwoorden van medelopers", lacht Wim Braakman van de afdeling Digitale Bibliotheekvoorzieningen van de Universiteitsbibliotheek."Je kon alleen op vertoon van je startnummer je eigen startvak in", valt UB-voorlichter Frank den Hollander hem bij; "dat konden we mooi gebruiken als metafoor voor het password waarachter veel wetenschappelijke literatuur helaas nog steeds verborgen zit!""De omslag naar Open Access binnen de wetenschappelijke communicatie heeft nu ook letterlijk momentum gekregen", grapt Joost Driesens, medewerker van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen, "Om het proces in Nederland vitaal te houden zijn dit soort nieuwe impulsen hard nodig: snelheid, soepelheid en vooral doorzettingsvermogen!"Wieger de Jong heeft de RUG kort geleden verruild voor het Martini Ziekenhuis, waar hij nu de bibliotheek- en documentatiewerkzaamheden verzorgt. "Dan merk je pas hoe verwend je op de universiteit bent", hijgt de geroutineerde langeafstandsloper na de finish, "nu blijkt veel informatie voor mij moeilijker toegankelijk te zijn, of verstopt achter een peperdure licentie!""Wij merken het ook bij het Universiteitsmuseum", beaamt Gertie Kraijenbrink: "alleen al de galerij met hoogleraarsportretten op onze website is erg gebaat bij openbare toegankelijkheid!"Als iemand in zijn werk vaak te maken heeft met kwesties rond auteursrechten, is het wel Maarten Goldberg, medewerker van de Bibliotheek Rechten. "Onderweg waren er veel mensen in het publiek die daar wel iets meer over wilden weten", zegt Maarten, die alleen 'onderaan' de Herestraat het rennen even onderbrak om hier en daar wat uitleg te geven. "Maar gelukkig stond auteursrechtenspecialist Esther Hoorn bij het waterpunt halverwege, om ook lopers die er naar vroegen onder het genot van een bekertje water alles rustig uit de doeken te kunnen doen."Snelste van de Open Access Runners was Willy Palmen, financiële man van de Universiteitsbibliotheek. "Ondanks mijn toptijd vond ik toch belangrijk om tijdens de 4 Mijl eens stil te staan bij met name de financiële aspecten van Open Access. Non-proprietory peer review, author fees, noem maar op: het zijn toch van die dingen die op dat parcours door je hoofd spoken."(Op de foto van Marcel Spanjer: de Open Access Runners, v.l.n.r. Willy Palmen, Gertie Kraijenbrink, Frank den Hollander, Joost Driesens, Wim Braakman, Wieger de Jong en Maarten Goldberg)
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix