Blogs

op (3)

Vorig jaar schreef ik in november op de BNL-blog over het project de Bibliotheek op school. Even ter herinnering: de Bibliotheek op school is een strategische aanpak waaronder een centraal ontwikkeld compleet geïntegreerd pakket dat bibliotheken vanaf 2013 aan scholen kunnen aanbieden. Een digitaal portaal met allerlei handige functionaliteiten maakt onderdeel uit van het pakket. Vorig jaar november stond in mijn stuk vooral het meetsysteem oftewel de 'verrijkte monitor' centraal. Ditmaal wil ik wat meer kwijt over de digitale portal en de onderliggende systemen.

De Portal
Het digitale portaal van de Bibliotheek op school dient o.a. de volgende doelen:

  • leerlingen moeten op school via een catalogusinterface boeken kunnen opzoeken en reserveren uit de schoolcollectie
  • leerlingen moeten op school boeken kunnen reserveren en af laten leveren op school via 'Boek1boek' (ik gebruik hier nog maar even de oude benaming, een nieuwe is er nog niet)
  • leerlingen worden verleid tot het lezen van meer boeken dankzij een aantrekkelijke en handige interface en via leestipwidgets etc.
  • leerlingen kunnen op de portal gebruik maken van handige widgets ter ondersteuning van hun leerproces zoals een wizzard voor werkstukken en spreekbeurten
  • docenten kunnen dankzij de verrijkte monitor de leesprestaties van hun leerlingen inzien
  • leescoördinatoren, school- en bibliotheekdirecties etc. kunnen de leesprestaties geaggregeerd op school en groepsniveau zien en/of prestaties van scholen vergelijken.
  • en nog veel meer


Een portal op de nieuwe infrastructuur van BNL
Bij het opzetten van de portal voor de Bibliotheek op school gaan we uit van de digitale infrastructuur van BNL. Dat betekent dat de portal een Waas (website as a service)-oplossing wordt op de WLWI (white label website infrastructuur), waarbij feitelijk bijna alle onderdelen van de infrastructuur worden benut zoals Datawarehouse, CRM, G!DS, IAM (identity& access management) en NBC (Nationale Bibliotheek Catalogus) en dat waar nodig gebruik gemaakt wordt van de servicebuskoppelingen met onderliggende bibliotheeksystemen als Bicat/Wise en Vubis/V-Smart. De portal zal zowel kunnen worden benaderd via de landelijke ingangen www.debibliotheekopschool.nl en www.bibliotheek.nl als via de website van de lokale bibliotheek of in widgetvorm op de schoolwebsite.

De schoolsystemen
De plannen van de Bibliotheek op school raken de plannen van een aantal leveranciers voor bibliotheeksystemen. Leverancier HKA is dit jaar gestart met pilots Educat Wise, een als module binnen Bicat-wise ontwikkeld geïntegreerd schoolsysteem voor scholen. Zoals leverancier Infor dit jaar gaat starten met pilots V@School, een op V-Smart gebaseerd geïntegreerd schoolsysteem. Ook een aantal PSO's worden geraakt zij vervullen een dealersrol op het gebied van schoolsystemen.
Dit lijkt erg op de aansluiting van bibliotheken op de nieuwe infrastructuur. Bibliotheken die bij deze infrastructuur gaan aansluiten gebruiken straks alleen nog de backoffice van het bibliotheeksysteem dat nodig blijft voor het registreren van uitleningen en leners en de koppeling met randapparatuur voor zelfservice. BNL verzorgt de rest waardoor een aantal onderdelen van het bibliotheeksysteem, waaronder die goeie ouwe catalogus, dan in principe niet langer nodig is.

De backoffice van het bibliotheeksysteem hebben we nodig
Ook bij de Bibliotheek op school hebben we de backoffice van het bibliotheeksysteem nodig. Immers de portal is met alle functionaliteit een service van bibliotheken aan de school. De lokale bibliotheek beheert de schoolleden en schooluitleningen. Kortom alle scholieren/bibliotheekleden moeten kunnen worden ingeschreven en bijgehouden via het bibliotheeksysteem, net zoals alle uitleningen uit schoolcollecties in datzelfde systeem moeten kunnen worden geregistreerd. Verder hebben we de ooit voor bibliotheek Heerlen ontwikkelde 'Boek1boek'-module nodig die voor bibliotheeksystemen de afhandeling van Boek1boek-reserveringen via een aparte logistieke stroom regelt. Bibliotheek.nl verzorgt op systeemonafhankelijke manier de hele voorkant van de portal inclusief de catalogustoepassingen maar regelt wel de communicatie met de onderliggende systemen.

Gescheiden werelden
Over de manier waarop de onderliggende bibliotheeksystemen moeten worden gebruikt is discussie. Zo verscheen er onlangs nog een bijdrage in dit kader over de Bibliotheek op school op de site van Bibliotheekblad. Ik kan me bij de verzuchtingen van de schrijver ergens wel iets voorstellen. Veel bibliotheken hadden immers hun hoop gevestigd op die nieuwe geïntegreerde schoolsystemen. Deze moeten namelijk een oud schoolsysteem, Educat B, gaan vervangen omdat leverancier HKA dit jaar de service op Educat B stopt. Die nieuwe schoolsystemen zijn heel mooi maar houden nog geen rekening met de nieuwe infrastructuur van BNL waardoor nu sprake is van gescheiden werelden.   

De technische ingrediënten van de portal
In Nederland zijn er een aantal situaties waar naar tevredenheid met het reguliere bibliotheeksysteem op scholen wordt gewerkt. Ook de module Boek1boek is ontwikkeld als module binnen de reguliere systemen van Infor en HKA. Bij BNL hebben we in verband met de krappe projectperiode deze bestaande situatie als uitgangspunt genomen voor verdere ontwikkeling van de portal in 2012 omdat voor die reguliere systemen reeds servicebuskoppelingen zijn geschreven met de infrastructuur van BNL. Alle noodzakelijke ingrediënten voor de ontwikkeling van een goed functionerende portal lijken daarmee aanwezig. Dat betekent niet dat we de deur voor de leveranciers hebben dichtgegooid. Het betekent wel dat de leveranciers wellicht andere accenten moeten gaan leggen bij de verder ontwikkeling van hun schoolsystemen.

Hoe nu verder?
We hopen bij BNL dat we de portal van de Bibliotheek op school in een dialoog met de leveranciers verder kunnen ontwikkelen. Maar we willen wel dat die ontwikkeling nadrukkelijk het ontwikkelpad van de landelijke infrastructuur volgt. In een latere blogbijdrage meer hierover.

Foto: Time to Learn door KTVee

Read more…

Amersfoort op de Kaart geheel vernieuwd.

Vanaf vandaag is www.amersfoortopdekaart.nl live gegaan. Deze website van Archief Eemland is uitgebreid met o.a. de collecties van archeologie, rijksmonumenten en kunst in de openbare ruimte. De beeldbank van het archief zelf en die van historisch Museum Flehite waren al gekoppeld aan de website. Verder heeft de website een nieuwe opmaak gekregen, veel meer 2.0 mogelijkheden en is er een koppeling gelegd met een videoplatform. Hierdoor kunnen audiovisuele collecties gekoppeld worden aan locaties.

 

 

Naast de website is Amersfoort op de Kaart nu ook via een mobiele website ontsloten en via Layar. De Layar laat op locatie de hierboven genoemde collecties zien en er zijn op het OLV Kerkhof in Amersfoort zeer bijzondere foto`s van gebouwen en gebeurtenissen en bouwtekeningen te zien. (Deze historische belevenis op het OLV Kerkhof is ook te zien op http://www.amersfoortopdekaart.nl/#/hoogtepunten/binnenstad/lieve-v...)

 

Amersfoort op de Kaart was al voor interactieve multitouchtafel ontworpen en is nu dus via 4 'producten' ontsloten. Veel van deze projecten zijn met financiële steun van AmersfoortBreed tot stand gekomen. AmersfoortBreed duurt nog een aantal jaren, dus er zullen nog meer mooie producten door ons ontwikkeld gaan worden. 

 

Is Amersfoort op de Kaart nu klaar dan?

Nee, de komende weken zal er nog e.e.a. uitgebreid worden aan de site, waaronder een module om wandelingen te genereren, een uitgebreide suggestiemogelijkheid voor bezoekers om punten op de kaart te zetten en de toevoeging van extra kaartmateriaal. Verder willen we in de toekomst bekijken welke andere cultuurhistorische informatie opgenomen zou kunnen worden, met te beginnen de gemeentelijke monumenten.

 

Erfgoed op de kaart 

In september nodigt Archief Eemland collega archief- en erfgoedinstellingen uit om de 4 producten in Amersfoort te komen bekijken. Een uitnodiging hiervoor volgt snel en dan zal ik het evenement ook aanmelden op Archief2.0

 

Zoals ook al verteld op de KVAN dagen lezing over Amersfoort op de Kaart, hebben wij met de bouwers van de producten (ab-c media en studio sophisti) modules voor de 'erfgoed op de kaart' laten ontwikkelen. Hierdoor zijn de hierboven genoemde 4 producten (website, mobiele website, layar en multitouchtafel en applicatie) nu ook voor geïnteresseerde archieven, erfgoedinstellingen en musea te (her)gebruiken. Hierdoor hoeft het wiel niet de hele tijd opnieuw uitgevonden worden en kunnen kosten bespaard worden. Meer informatie hierover volgt op www.erfgoedopdekaart.nl en in september op de 'open dag' van Archief Eemland. 

Read more…

Van het een komt het ander!

Eigenlijk is dit een reactie op de blog van Jantien over Polina Proutskova...

Wat een mooi verhaal en wat heb je dat goed aangevuld met (werkende) links naar haar prezi en met de vertaalde tekst!

Er ging mij bij het bekijken en beluisteren een belletje rinkelen: dit had ik toch al eens eerder gehoord/ gezien?....En volgens mij is dat ook zo: het zoeken met behulp van melodiefragmenten (zoals hier met de kleine sext, een heerlijk weemoedig interval, altijd goed klinkend op met name een altviool en cello)....

het kwam me te bekend voor en ja hoor! Onze Programmacommissie had al in november 2004 in het middagprogramma van de studiedag in "Van speeldoos tot pierement"een bijdrage opgenomen van twee Uterechtse studenten, die hiermee bezig waren.

Het kan heel goed zijn, Jantien, dat nou juist jij die bijdrage hebt gemist, omdat je net een spetterend optreden had verzorgd met je gitarist Roggeveen!

Het verslag is alsnog te lezen in de Nieuwsbrief van december 2004. Goed dat die Nieuwsbrieven allemaal op de website staan!

Toch bekruipt me bij het horen van de begintonen in de database van Polina hetzelfde gevoel als destijds: Er moet een hoop verfijnig bijkomen als je wat zinvols wilt vinden, lijkt me, want er beginnen zo ontzaglijk veel melodieën met een kleine sext, om nog maar te zwijgen van bijvoorbeeld de kwart: Wil - hel!

En: het resultaat hangt dus erg af van hoe de database gevuld wordt... Het zou zeker interessant zijn om bijvoorbeeld de opnamen die Bartok van volksmuziek maakte (en waarvan de opnamen meen ik nu in Columbia University zijn) op deze manier te bewerken (als dat niet allang gedaan is). Het is interessant denk ik, om nog eens contact op te nemen met de sprekers van toen, om te horen hoe het verder is gegaan met hun project.

Tot slot heb ik genoten van de zangbijdragen van Polina!

Jantien bedankt voor ook dit mooie verslag!

Ïk zag niet goed hoe ik een reactie moest toevoegen ter plaatse, van daar dan deze ontboezeming].

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix