Blogs

onderzoeken (3)

Ok, het betreft hier een onderzoek onder ruim 2200 Amerikanen, maar de bevindingen zijn wellicht ook interessant voor ons.

Uit de samenvatting:

"The vast majority of parents of minor children — children younger than 18 — feel libraries are very important for their children. That attachment carries over into parents’ own higher-than-average use of a wide range of library services.1

The ties between parents and libraries start with the importance parents attach to the role of reading in their children’s lives. Half of parents of children under age 12 (50%) read to their child every day and an additional 26% do so a few times a week. Those with children under age 6 are especially keen on daily reading with their child: 58% of these parents read with their child every day and another 26% read multiple times a week with their children.

The importance parents assign to reading and access to knowledge shapes their enthusiasm for libraries and their programs:

94% of parents say libraries are important for their children and 79% describe libraries as “very important.” That is especially true of parents of young children (those under 6), some 84% of whom describe libraries as very important.
84% of these parents who say libraries are important say a major reason they want their children to have access to libraries is that libraries help inculcate their children’s love of reading and books.
81% say a major reason libraries are important is that libraries provide their children with information and resources not available at home.
71% also say a major reason libraries are important is that libraries are a safe place for children.
Almost every parent (97%) says it is important for libraries to offer programs and classes for children and teens."

Meer informatie op de site van Pew Internet.

Read more…

Gelezen op het platform Biebtobieb:

"Het cross-Europese onderzoek naar de voordelen van ICT in openbare bibliotheken in Europa (en Nederland) is eind 2012 uitgevoerd door TNS in opdracht van de Bill & Melinda Gates foundation. De resultaten zijn gepubliceerd in een overall rapport dat betrekking heeft op alle deelnemende EU landen. Daarnaast is per land een specifiek landenrapport geschreven. [...] Met het onderzoek wil men een kennisbasis vormen voor een grootschalig Europees Advocacy Intitiative, geïnitieerd vanuit de Gates Foundation. Binnen dit initiatief wordt gestreefd naar een grotere (nadruk op de) rol van openbare bibliotheken in EU-beleid. De onderzoeksresultaten bieden meer zicht op de bijdrage van ICT in bibliotheken op drie belangrijke EU-domeinen (policy priorities) uit de EU 2020 Growth Strategy: Non-formal / informal learning, Social Inclusion en Digital Inclusion."

impact_onderzoek_gates_-_nederland.pdf

Read more…
Marktonderzoek mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Bron: http://www.debibliotheken.nl/nieuws/artikel/article/onderzoeksresultaten-marktonderzoek/ Zie ook http://tyke63.blogspot.com/2010/01/marktonderzoek-in-de-oba.html enhttp://www.zbdigitaal.nl/2010/01/marktonderzoek-mogelijkheden-en.html Hebben jullie nog iets interessants in de onderzoeksresultaten ontdekt?
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix