Blogs

naamswijzigingen (1)

KNVI adopteert Open Bibliotheken

Het is behoorlijk rustig geweest op Open Bibliotheken, de afgelopen maanden. Dat had alles te maken met een heroriëntering op mijn persoonlijke activiteiten en de noodzaak om keuzes te maken. Daar schreef ik in juni 2013 over onder de titel Open Bibliotheken (Bibliotheek 2.0) in de verkoop.

Ruim een half jaar later kan ik hier gelukkig mededelen dat er gunstige ontwikkelingen zijn geweest. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) heeft besloten Open Bibliotheken te 'adopteren'. De Vereniging steunde het platform al door een deel van de kosten van het pakket van Ning te dekken, maar breidt die steun nu uit, in ieder geval voor het komende jaar, in de vorm van een bescheiden vergoeding voor redactiewerk en onderhoud aan de website.

De adoptie heeft een aantal gevolgen:

  • Het platform krijgt vanaf 1 februari een nieuwe impuls. Er zullen weer regelmatig overzichten en reacties op het nieuws worden geplaatst, in combinatie met persoonlijke bijdragen. Discussies zijn nog altijd van harte welkom.
  • De thematiek van de website wordt verbreed. De afgelopen jaren kwam de nadruk vooral op de bibliotheekwereld te liggen; nu zullen we ook weer meer aandacht besteden aan de erfgoedsector in het algemeen. Musea, archieven en andere kennisinstituten zullen dus vaker worden belicht.
  • De lay-out wordt vooralsnog alleen aangepast in de header (kop van de site): daar zal het logo van de KNVI een prominent plaatsje krijgen. De rest van het uiterlijk laten we afhangen van de mogelijkheden van Ning 3.0, waarvan we verwachten dat het toch binnenkort beschikbaar komt voor alle gebruikers.
  • De URL Bibliotheek20.ning.com verandert voortaan naar KNVI.me, en vice versa.

Over de naam van de site denken we nog even na. Die veranderde vorig jaar al eens van Bibliotheek 2.0 in Open Bibliotheken, maar dat dekt de lading dan ook niet meer zo goed. We houden ons aanbevolen voor suggesties!

Verwacht in ieder geval nieuw leven. De koek is na 6 jaar nog niet op. Gelukkig maar!

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix