Blogs

missie (1)

Een kleine anderhalf jaar geleden schreef ik de hier als pdf bijgevoegde tekst. Die was bedoeld als inleiding voor een visiedocument van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Dat document is, om redenen waarop ik hier niet zal ingaan, nooit verschenen. Misschien gebeurt dat op niet al te lange termijn alsnog. Hoe dan ook: van de directeur van het SIOB, Maria Heijne, heb ik toestemming om de tekst hier te publiceren (waarvoor dank!).

In de tekst heb ik gepoogd een breed kader te schetsen voor de maatschappelijke opdracht (missie, doel) van de openbare bibliotheek in de eenentwintigste eeuw. Afgaande op de vele verschillende visies op hoe de (dienstverlening van de) openbare bibliotheek er in de komende jaren uit moet gaan zien, is er in de openbare bibliotheekwereld behoefte aan zo'n kader. 

De tekst is nadrukkelijk bedoeld als een voorstel ter discussie. Daarom wordt ze ook hier gepubliceerd. Mag ik jullie vragen de (toegegeven, wat lange) tekst eens door te lezen en je kritiek, opmerkingen, aanvullingen, woede-uitbarstingen en dergelijke te delen? Aangezien de tekst wordt vrijgegeven onder een CC-BY-SA-licentie, staat het je ook vrij om deze te hergebruiken (ook commercieel), te bewerken en (onder dezelfde licentievoorwaarden en met toevoeging van je eigen naam) te publiceren.

Alvast dank!

130125_maatschappelijke_opdracht_openbare_bibliotheek_21e_eeuw.pdf

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix