Blogs

mediawijsheid (26)

Een jaar geleden ben ik samen met mijn collega Mirjan Albers op bezoek geweest bij Pauline van Bezooijen van het ROC West Brabant en Hannelore Engels van IT-Workz. Dit bezoek stond toen in het thema van het onderwerp MOOC (Massive Open Online Course). Een op dat moment nieuwe onderwijsmethode die in Nederland nog niet heel bekend was. Voor wie de term MOOC nog onbekend is heeft Mirjan een speciale factsheet geschreven.

Het resultaat van dit overleg was een samenwerking tussen Cubiss, het ROC West Brabant en IT-Workz met als doel om speciaal voor docenten en mediacoaches een MOOC rondom mediawijsheid te organiseren. Na een hoop brainstormen en overleggen (op oa een speciale LinkedIn groep) en een bijdrage van een groot aantal verschillende mediawijsheidsprofessionals is het gelukt om de eerste (niet universitaire) Nederlandse MOOC op te zetten rondom het thema "Online Privacy"!

Omdat de doelgroep van de MOOC onder andere mediacoaches en leesconsulenten zijn wil ik de uitnodiging hiervoor ook graag met jullie delen!

MOOC je mee over ‘Online Privacy’ tijdens de week van de Mediawijsheid?

Om de kennis van mediacoaches en leesconsulenten rondom het thema ‘online privacy’ te vergroten vindt er tijdens de Week van de Mediawijsheid (22 t/m 29 november as.) een gratis MOOC plaats. MOOC staat voor Massive Online Open Course. Deze MOOC is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen ROC West-Brabant, IT-Workz, Cubiss en de Brabantse Netwerkbibliotheek. Het is zelfs de eerste Nederlandstalige niet universitaire MOOC. Er is voor deze leervorm gekozen omdat de online courses de mogelijkheid bieden om onafhankelijk van plaats en tijd te leren. Tijdens de Week van de Mediawijsheid kunnen deelnemers elke dag een lesonderdeel volgen, thuis of op het werk en op een tijdstip naar keuze. De tijdsinvestering is ongeveer 1 uur per dag, gedurende 1 week en de deelname is gratis.

Afgelopen week zijn alle Brabantse mediacoaches en leesconsulenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze MOOC. Ben je zelf ook geïnteresseerd of ken je iemand voor wie deze MOOC interessant is? Om deel te nemen ga je tijdens de Week van de Mediawijsheid naar www.bnbibliotheek.nl/moocjemee. Hier lees je ook meer over de Twitterchat op 28 november en de offline ontmoeting op 29 november in de Verdieping bij Kennisnet. Lees hier bovendien meer over MOOC’s. Voor vragen kun je contact opnemen met Mirjan Albers.

Dit is de eerste keer dat wij een MOOC inzetten als professionaliseringsinstrument. En wij hopen hier ook een hoop nieuwe inzichten mee op te doen. Als dit een succes blijkt te zijn, zullen er volgend jaar door Cubiss nog meerdere MOOCs rondom verschillende Mediawijze onderwerpen worden georganiseerd.  

Als er volgend jaar meerder MOOCs gegeven gaan worden, welke (Mediawijze) onderwerpen zouden jullie hier dan graag in behandeld zien?

Read more…

Bibliotheek & Basisvaardigheden

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol als het gaat om laaggeletterden of om mensen die niet goed mee kunnen komen met de digitale ontwikkelingen. SIOB heeft nu met de hulp van BNL de portal Basisvaardigheden gemaakt, waar bibliotheken handvatten kunnen vinden om volwassenen taalvaardiger en digivaardiger te maken.

De portal www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl is opgebouwd uit twee onderdelen: Taalvaardig en Digivaardig. Taalvaardig richt zich op de taalontwikkeling van laagopgeleide en anderstalige volwassenen. Digivaardig heeft als doel de digitale bedrevenheid van volwassenen en ouderen te bevorderen. Het komt vaak voor dat burgers zowel een taal- als digitale achterstand hebben. Om deze reden kan de ondersteuning van beide vaardigheden in projecten gecombineerd worden.

Op beide onderdelen is het volgende te vinden: een toolkit, stappenplan, een overzicht van mogelijke samenwerkingspartners, inspirerende video's en tips rondom collectievorming. Heeft u een educatief taalprogramma opgezet? Doe dan mee met de monitor Laaggeletterdheid. Meer informatie vindt u in de flyer Bibliotheek en basisvaardigheden (pdf).

Landelijke dag Laaggeletterdheid

Met het thema De bibiotheek als verbindende schakel: samenwerken aan de basis organiseren SIOB en Cubiss op 11 november een landelijke dag rondom laaggeletterdheid. Meer informatie.

Bron: Stichting Bibliotheek.nl

Foto

Read more…

Anderhalve maand geleden hebben wij voor het deelproject makersplaatsen een 3D printer aangeschaft. De eerste ervaringen met deze printer waren in een eerder blogbericht al te lezen. De planning was om in de rustige vakantieweken de tijd te nemen om veel kennis op te bouwen over 3D printen en alle aspecten die hierbij kwamen kijken. Helaas lopen bij ons ook in de vakantie de projecten gewoon door en heb ik hier minder tijd aan kunnen besteden dan ik graag had gewild. 

Gelukkig ben ik niet de enige die binnen Cubiss interesse heeft in 3D printen en gaat het bij het concept makersplaatsen ook niet om het alleen dingen doen, maar het gezamenlijk kennis opbouwen en delen. Dus toen vorige week vrijdag mijn collega Stephan vroeg of de 3D printer alleen voor ons project gebruikt mocht worden, heb ik dit meteen in de praktijk gebracht. En na een half uurtje (het installeren van de printer ging onder Windows 8 een stuk minder makkelijk als onder Windows 7) was Stephan zijn eerste 3D object aan het printen!

Omdat ik wist dat de kinderen van Stephan ook "verslaafd" waren aan het spelletje Minecraft en wist dat je objecten uit dit spel kon exporteren om via een 3D printer uit te printen, heb ik hem over deze mogelijkheid getipt. Hetzelfde weekend nog heeft Stephan zijn kinderen gevraagd of zij een stukje uit de Minecraft wereld hadden om uit te printen en die volgende maandag kwam er al het onderstaande stukje wereld uit de printer rollen. 

 

Zoals op de foto te zien is, zaten er nog wel een paar kleine schoonheidsfoutjes is (de onderkant van de print is naar boven omgerold). Maar deze zijn er uit te halen en ik heb mij laten vertellen dat de kinderen van Stephan dit toch wel een heel gave toepassing van de 3D printer vonden. En ook van andere collega's heb ik al gehoord dat hun kinderen dit ook wel interessant vonden. 

Tot nu toe is dit natuurlijk nog een beetje spielerij en zal (zoals David Lankes en Jeroen de Boer aangeven) het alleen aanrommelen met 3D printers de bibliotheek niet redden. Maar toch zie ik hier wel mogelijkheden in voor bibliotheken in combinatie met makersplaatsen. 

Minecraft is namelijk een spel wat door veel kinderen en jongeren gespeeld wordt en waar heel veel mee mogelijk is. Kennisnet heeft een tijd geleden een  een mooie publicatie uitgegeven waarin verschillende kinderen vertellen wat Minecraft is en wat zij in deze digitale omgeving ondernemen. Naast wat in deze publicatie staat is er met Minecraft nog veel meer mogelijk. Zo is er zelfs een website welke helemaal gericht is op het gebruik van dit spel in het onderwijs en zijn er jongeren die hiervoor hun eigen server opzetten en inrichten. Op dit moment zoeken jongeren zelf via internetsite, google, chatprogramma's e.d. uit hoe zij een server moeten opzetten en/of vragen zij hulp van ouders, oudere familieleden, of vriendjes. Het uitprinten van een wereld die zij zelf maken, daar kunnen zij natuurlijk alleen maar van dromen. 

Volgens mij is hier wel een kans voor de bibliotheek haar rol als facilitator op zich te nemen en b.v. het concept makersplaats in te vullen. Door op gezette tijden (eens in de week op woensdagmiddag, tijdens de herfstvakantie van 12:00 tot 15:00 e.d.) kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten de ruimte geven om in de bibliotheek rond het onderwerp Minecraft aan de gang te kunnen, kennis met elkaar op te bouwen en  te delen, hun digitale omgeving fysiek uit te printen en onder begeleiding te werken aan mediawijze vaardigheden.

Op deze manier kunnen bibliotheken op een makkelijke, afgebakende en indien gewenst eenmalige manier invulling geven aan en experimenteren met het concept makersplaatsen en een rol in het kader van mediawijsheid op zich nemen. 

Hoe denken jullie hierover? Zien jullie dit al in de bibliotheek plaatsvinden?

Read more…

Als bibliotheek jezelf opstellen als slachtoffer in tijden van bezuinigingen is iets waar wij in Nederland heel goed in zijn. In Amerika pakt de bibliotheek uit Troy ze dit iets anders aan. Hierbij gebruikte zij het concept van omgekeerde psychologie.

Geen zielige verhalen over wat wij niet meer kunnen doen en hoe erg dit wel niet is en te vertellen dat men vooral niet op de bibliotheek moesten bezuinigen. In plaats daarvan starte ze een groep om mensen aan te moedigen om op de bibliotheek te bezuinigen. Deze groep organiseerde zelfs een activiteit die in Amerika zo maatschappelijk onaanvaardbaar was dat dit een hoop reacties losmaakte, Een boekverbrandingsfeest!

Pas nadat er via de traditionele- en sociale media een hoop negatieve reacties op het idee ge-uit waren en de gemiddelde reactie was dat dit een onacceptabel en macaber idee was, gaf de bibliotheek toe dat dit hun eigen idee was om te illustreren dat bezuinigen op de bibliotheek net zo erg is als het organiseren van boekverbrandingen.

Volgens de bibliotheek werd er in het referendum wat uitgeschreven was voor dit voorstel massaal tegen bezuinigingen gestemd en gingen zelfs mensen die nooit gingen stemmen deze keer wel stemmen. 

 

In de onderstaande film wordt het concept verder toegelicht.

Een mooi voorbeeld van een bibliotheek die zo mediawijs is dat zij de media kan bespelen om de publieke opinie in voordeel van de bibliotheek de beïnvloeden.

 

Dit zouden wij in Nederland als bibliotheken toch ook makkelijk moeten kunnen organiseren? Alle NOMC mediacoaches zouden dit soort acties moeten kunnen bedenken en coordineren? Alle 23 dingen cursisten kunnen deze activiteiten uitvoeren? Wij hebben deze kennis en vaardigheden als bibliotheken volgens mij in huis, waar blijft onze attitude om deze ook voor de bibliotheek in te zetten?

 

 

Read more…

Speurtochten op de Ipad

Speurtochten op de ipad

 

-Sint speurtocht voor gelovige kinderen en zwarte piet leest voor vanaf de ipad (kinderen moeten helpen met bladeren want met de handschoen van Piet lukt het niet (-;  )

- Superspannende speurtocht voor basisschoolleerlingen

Versie voor onderbouw en versie voor midden- en bovenbouw (met mediawijssausje).

 

De kinderen hebben genoten!

Ouders vonden het een verrassende activiteit van de bieb

Read more…

De kop is er af

De eerste week vol 23 dingen zit er op. Drie start-ups verder ben ik moe maar voldaan. De sfeer op de bijeenkomsten is goed. Ook al is deelnemen aan 23 dingen verplicht, de meesten hebben er zin in.

Het verschil in ervaring en kennis van de deelnemers is soms groot. Maar dat wisten we van te voren. De een kan niet wachten om te beginnen, de ander vindt het lastig, spannend of eng.

De laatste groep vindt het ingewikkeld om daadwerkelijk zelf  te beginnen met hun ontdekkingstocht. Zij hebben een steuntje/duwtje in de rug nodig en behoefte aan persoonlijke begeleiding. Volgende week zal ik daarvoor met Neli Westerink van P&O een "noodplan" opstellen:

  • Een naaste collega in hun eigen team, bijvoorbeeld, die de twijfelaars over de drempel helpt?
  • Of misschien is hierbij ook juist een rol weggelegd voor de mediacoaches?

Uiteraard is een goed begin het halve werk. Maar ook een groep collega's om je heen, die je voorziet van feedback is onmisbaar. Met Wim, Roland, Peter, Ben en Jeannet (de begeleidingsgroep) heb ik de start-up geeavalueerd en bijgeschaafd. En daarna met Roland, Jeannet en Peter de bijgeschaafde versie weer bijgeschaafd. Nu moet goed, maar goed genoeg zijn.

Ook de onbedwingbare behoefte van mijn mede-mediacoaches (nog steeds in opleiding :o)) om zich met de begeleiding te willen bezighouden, motiveert mij enorm. Dit is een van de dingen waarvoor we tenslotte een jaar lang hebben gestudeerd.

Mijn man, H. verzucht dat ik tegenwoordig opsta en naar bed ga met 23 dingen, ha ha ha. (Een beetje) Gelijk heeft hij wel. Maar ik vind het een enorme spannend om mijn collega's van Bibliotheek Rotterdam te zien veranderen. Heel even laat ik mijn werk ook mijn hobby zijn en ben ik er ook na 17.00 uur uur veel mee bezig. Dat is geen klacht, verre van. Het is bijna een wens. Maar misschien sla ik nu door???? ;o{)

Read more…

Mediasmarties in de week van de Mediawijsheid


Het is bijna zover! Op 24 november gaat de week van de mediawijsheid van start.

Bibliotheken kunnen vanaf de week van de mediawijsheid niet meer om Mediasmarties.nl heen. De eerste online mediagids voor kinderen is op 3 november 2010 gelanceerd.

De website informeert en adviseert ouders en professionele opvoeders over de geschiktheid van mediaproducties voor kinderen tussen 1,5 en 12 jaar. Het is een uniek systeem dat onmisbaar is in de bibliotheek van nu. Kinderen kunnen de jeugdafdeling zo vinden en weten precies wat hun leesniveau is en wat ze dus kunnen lezen. Maar zoiets is er nog niet voor tv-programma’s, films, games en website, terwijl dit aanbod blijft groeien. Mediasmarties.nl maakt ouders en kinderen wegwijs in de grote wereld van de audio-visuele media van nu.

Het is heel eenvoudig om Mediasmarties.nl op te nemen in de week van de mediawijsheid. U hoeft enkel een computer met internetverbinding beschikbaar te stellen voor het tonen van de website en wij sturen u de folders en kleurplaten op. Indien u interesse heeft in een Mediasmarties-corner, kunt u contact met ons opnemen.


www.mediasmarties.nl

Info@mediasmarties.nl

Tel: 035-6772037

Read more…
Afgelopen week is het World Congres on Information Technology (WCIT2010) gehouden. Het WCIT is een van de belangrijkere IT congressen in de wereld waar een selecte groep deelnemers uitgenodigd worden om te praten hoe IT sociale en economische problemen opgelost kunnen worden. Dit jaar werd het congres georganiseerd door het ministerie van economie en de stad Amsterdam.

Een van de sprekers op het WCIT was Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander. Zijn toespraak ging over "de jeugd en nieuwe media" opgenomen en kan op de website Talkedo worden bekeken. Voor bibliotheken die actief aan de slag zijn of willen gaan met het onderwerp mediawijsheid is deze toespraak ook zeker een aanrader.


In zijn toespraak gaf Willem Alexander onder andere aan dat hij graag zou zien dat er voor Nederlandse scholen een internetprotocol zou komen om leraren en ouders te ondersteunen bij het hun kinderen en leerlingen aanleren van de juiste internetvaardigheden. Naast dit duidelijk verzoek voor een internetprotocol ging hij ook nog in op de al veel genoemde "nieuwe" generatiekloof tussen de actieve en passieve internetgebruikers, het risico dat minderheden en sociaal zwakkere lopen om online achtergesteld te raken, informatie zoek en beoordelingsstrategieën en de risico's die men op internet loopt en hoe men hier mee om zou kunnen gaan.

Koren op de molen van de bibliotheken zou ik zeggen. Dit sluit allemaal volgens mij heel duidelijk aan bij wat wij als bibliotheken met mediawijsheid willen. Vreemd eigenlijk dat wij als bibliotheken niet in deze toespraak genoemd zijn, dat wij niet massaal op dit congres vertegenwoordigd waren. Dit is toch juist een onderwerp waarop zij de afgelopen jaren flink hebben ingezet en waarvoor (als ik de stukken die ik gelezen heb goed begrepen heb) volgens de raad van cultuur en het ministerie van OC&W een rol voor ons is weggelegd?

Laten wij hier nu eens als bibliotheken echt actief mee aan de slag gaan. Gezamelijk een duidelijke visie opstellen en hier een omvangrijk producten en dienstenaanbod voor samenstellen die wij zo snel mogelijk aan alle Nederlandse burgers, ouders, leraren, ouderen, sociaal zwakkere en alle andere belangrijke doelgroepen kunnen aanbieden.

Met alle mediacoaches en gecertificeerde 23 dingen cursisten, actieve bibliotheek 2.0-ers en de netwerken zoals mediawijzer.net moet dit volgens mij binnen het komende half jaar gerealiseerd kunnen zijn. Wij hebben de kennis al in huis, zullen wij hem nu eens als bibliotheken ook daadwerkelijk gaan benutten!

Hoe denken jullie hierover? Volgens mij moeten wij hier als bibliotheken echt mee kunnen scoren. Ik zou over 2 jaar graag een afgevaardigde van de Nederlandse bibliotheken als spreker op het WCIT congres willen zien die een enthousiaste en inspirerende presentatie kan geven over hoe mediawijs Nederland in de afgelopen twee jaar is geworden dankzij de Openbare bibliotheken!
Read more…

Hoe kan dat nou?

Bibliotheek Rotterdam zit midden in een reorganisatieproces en de functie-eisen, de functiebeschrijvingen en de competenties moeten worden aangepast aan de nieuwe organisatie.

Een mooi moment om naast de reguliere, traditionele ook de mediawijze eisen, beschrijvingen en competenties toe te voegen.

Met het idee en de hoop dat andere bibliotheken hiermee al aan de slag waren, zette ik, vol goede moed, een oproep op Bibliotheek 2.0 en Twitter .

Zijn er bibliotheken die de functieomschrijvingen en competentieprofielen hebben aangepast aan de gemedialiseerde bibliotheek?

Ik verwachtte in een tijd, dat mediawijsheid een speerpunt is in bibliotheekland, een explosie aan reacties.

Maar het bleef stil, akelig stil.

Zo stil, dat ik er stil van werd.

Ineens bekroop me een akelig gevoel.

Zijn we als bibliotheken wel bezig om onze medewerkers op te leiden, en te trainen, maar laten we hun functiebeschrijvingen en competenties bij het oude?

Het zal toch niet.

Misschien moet ik mijn oproep daarom herhalen en iets uit breiden:

Zijn er bibliotheken die de functieomschrijvingen en competentieprofielen hebben aangepast (of dat van plan zijn of er over aan het nadenken zijn) aan de gemedialiseerde bibliotheek?

En wie wil daar eens over met ons van gedachten wisselen!

Of gaan jullie zitten wachten tot Rotterdam alles heeft aangepast?

Dat zal toch niet!

Read more…

Heb jij de Ed(win) Factor?

Zevenenzeventig (and counting) reacties op het bericht dat je stopt bij je bibliotheek, wie wil dat nu niet op zijn blog?


Toch denk ik dat er stiekem ook mensen zijn die hebben gedacht: Goh, zou ik die plaats kunnen veroveren?

Ja! En waarom niet? Waar zitten de Edwins van andere bibliotheken? Kom op nieuwe 23dingers, ouderotteninhetvak, potentieleafgestudeerden, Al@din medewerkers, nieuwe zij-instromers en wie nog meer? Hoe mediawijs zijn jullie?

Denk even met me mee: deze week was ik bij de aftrap van de week van de mediawijsheid. Hier waren mensen van bibliotheken (50%) en van buiten de branche (50%) bij aanwezig. Scepsis alom!

Scepsis bij iedereen van buiten de branche over de vraag of de bibliotheek DE plek is voor mediawijsheid . Scepsis OF de bibliotheek wel het HUIS VAN MEDIAWIJSHEID genoemd mag worden!

Wat vinden wij daarvan? Who cares!

Waar het om gaat is dat we het laten zien, en wel in de week van 24 november t/m 1 december 2010. Deze week is uitgeroepen als “Week van de mediawijsheid” en de bibliotheek krijgt daarin een centrale rol. Wat een kans!

Hoe gaan we dat dan laten zien?
Allereerst door allemaal mee te doen. Ik herhaal het maar even: door ALLEMAAL mee te doen met de week van de mediawijsheid. Daar zit namelijk de kracht achter dit verhaal.

Want dan voorkom je dat iemand zegt: “Ja, nu zag ik een TV spotje waarin gezegd werd dat er een spreekuur in de bibliotheek zou zijn, maar bij mijn bibliotheek was niks te doen..”

Maar wat heeft dat dan met Edwin te maken?
Edwin is een groot voorbeeld voor veel bibliotheekmedewerkers. Een toonbeeld van mediawijsheid en informatiespecialisme. Lees de reacties op zijn vertrek en je ziet dat iedereen het een groot gemis vindt als hij de bibliotheekbranche zou verlaten .
Daarbij denk ik dat er veel meer Edwins rondlopen dan wij vermoeden, we moeten ze alleen nog even opporren om van zich te laten horen. De nieuw in het leven geroepen week van de mediawijsheid is daar een uitgelezen moment voor. Laten we hen de kans geven om hun talenten zichtbaar te maken. Ik zeg: De Edwins moeten in hun eigen bibliotheek een voortrekkersrol krijgen om de week van mediawijsheid tot een succes te maken.

Dus, heb jij de Ed-Factor?
De beste Edwin is er al, we zoeken de andere Edwins, hoe meer, hoe beter. Als het goed is heeft elke bibliotheek wel één of meer Edwins in huis! Laat van je horen, waar dan ook zodat iedereen van buiten de branche straks weet dat de bibliotheek ook het Huis van mediawijsheid is!

Zorg dus dat je bibliotheek in de picture staat in de week van de mediawijsheid. In aanloop daarnaar toe laat je op meerdere plekken van je horen zodat alle andere bibliotheken ook mee gaan doen. Ik ben er van overtuigd dat alle Edwins samen een heel groot bereik hebben. Dat moet benut worden om de mooie rol die we krijgen ook echt waar te maken.


De enige echte Edwin nodig ik alvast van harte uit om de aftrap van de week van de mediawijsheid in Bibliotheek Zwolle te komen beleven!
Al was het alleen maar om je binnenboord te houden…;))
Edwin, ik hoop je te zien op 24 november in Bibliotheek Zwolle!
Read more…

In de week van 24 november - 1 december 2010 organiseert Mediawijzer.net de Week van de Mediawijsheid. In die week staat de openbare bibliotheek centraal als huis van de mediawijsheid, waar het publiek terecht kan met vragen over onder meer Web 2.0 toepassingen. De aftrap van deze week vindt plaats op 24 maart bij Beeld en Geluid. Hans van Driel geeft op die middag een inleiding over het veranderend wereldbeeld en de betekenis daarvan voor de bibliotheken en haar dienstverlening. Mediawijsheid speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast worden de plannen voor de campagne in november toegelicht en presenteren netwerkpartners van Mediawijzer.net hun aanbod. Bibliotheken en andere geinteresseerden zijn van harte welkom, deelname is gratis. De aanmelding is verlengd tot 19 maart. Naast deze landelijke aftrap vinden er ook regionale bijeenkomsten plaats, waarin uitwisseling van regionale initiatieven centraal staat. Meer informatie

Aanmelden

Read more…
Vandaag kwam ik he et onderstaande filmpje tegen op het weblog "Tame the web". Het is een filmpje dat gemaakt is door een bibliothcaris op een Amerikaanse school. Zij wilde een filmpje maken over hoe jongeren web 2.0 toepassingen gebruikte.
Maar toen zij jongeren hier naar vroeg bleken veel jongeren de term web 2.0 niet eens te kennen.

De maker van dit filmpje trok hier de conclusie uit dat de huidige generatie "Digital natives" dus al zo ondergedompeld is in deze verschillende web 2.0 technologieën dat ze deze niet eens als zodanig herkennen.

Ik heb al eens eerder geschreven over het onderscheid dat men vaak maakt tussen de zogenaamde digital natives (jongeren) en digital immigrants (ouderen). En ik vind persoonlijk niet dat dit filmpje het tegendeel bewijst. Wat het filmpje volgens mij wel duidelijk maakt is dat verschillende groepen verschillende termen gebruiken en eigenlijk verschillende talen spreken.

Misschien zit het verschil tussen verschillende generaties wel minder in welke toepassingen wij gebruiken en hoe wij deze gebruiken, maar juist in de termen die wij gebruiken om deze toepassingen te benoemen...

Hoe denken jullie hierover? Hoe zouden wij dit filmpje kunnen interpreteren?
Read more…

Ik ben op zoek en #durftevragen

Bibliotheek Rotterdam is onlangs gestart met het project Mediawijzer Worden Zie ook Mediawijsheid en de bibliotheek.Het resultaat van dit project wordt een visie/missie mediawijsheid.Kort door de bocht gezegd:Wat gaan we als Bibliotheek Rotterdam wel doen en wat niet?Aandachtspunten daarbij zijn de medewerkers, de klanten en de (educatieve) producten.Naast deze visie/missie levert de projectgroep twee adviesnota's:1. Hoe pimpen we de bestaande E-centra op?2. Wat moet er gebeuren met de deskundigheid van het personeel?Dat laatste is een belangrijk onderdeel.Want:- Hoe kunnen we onze klanten helpen en begrijpen, als we zelf denken het niet te weten of te begrijpen.- Welke eisen stel je anno 2010 aan bibliotheekpersoneel qua mediawijsheid?- Wie moet wat weten, en waarom?Kortom wat zet je als bieb in de functieomschrijvingen?En als je eisen stelt, moet je ook hulp bieden bij her- en bijscholing.Dat kost tijd en geld....Hoe pak je het aan?Intern, extern, concernbreed, in-company?Veel vragen waar we nog niet echt een antwoord op hebben.[Soms ben ik blij dat ik niet in het managementteam zit, want dat zijn lastige keuzes en beslissingen.]Het projectteam hoeft alleen de adviesnota te schrijven...... :opSoms vinden wij dat onze bieb qua mediawijzer worden tamelijk laat op gang is gekomen.Er gebeurt natuurlijk best al veel, maar toch….We hebben nog een flinke slag te slaan.En dat heeft, denken wij, een voordeel.Want er zijn vast collega's, die veel eerder met dit bijltje hebben gehakt.En naar jullie zijn we op zoek.Naar jullie ervaringen.Naar jullie gouden tips.Naar jullie do’s en dont’s.Dus als je denkt, dat je ons wat te bieden hebt op het gebied van Mediawijzer Worden van het personeel:Kom maar op!Uiteraard Voor Wat Hoort Wat!Judith Pietersma
Read more…

Jongens hoeven niet mediawijs te worden.

Ik hou al een tijdje een lijstje met filmpjes bij rondom het thema mediawijsheid. Vandaag kwam ik via het weblog van Marc Neerhof weer een leuk filmpje tegen. In deze typografische animatie wordt het nut van het vak mediawijsheid voor tienermeisjes uitgelegd. Een duidelijk filmpje wat (hoewel het wat lang duurt) verschillende aspecten van mediawijsheid behandeld. Maar... ... bij het bekijken vroeg ik me wel af waarom men het in dit filmpje alleen heeft over tienermeisjes. Jongens worden in het filmpje helemaal niet genoemd. Alhoewel... Jongens worden wel genoemd, maar dan als misbruiker van tienermeisjes. Als ik mijn lijstje met video's over mediawijsheid ook eens goed bekijk, dan gaan eigenlijk alle filmpjes over meisjes en komen jongens hier maar weinig of alleen in negatieve zin in voor. Zijn jongens als het om mediawijsheid gaat niet belangrijk? Hoeven jongens niet mediawijs gemaakt te worden of zijn zij dit al? Is het toeval dat ik alleen mediawijze filmpjes over meisjes zie, of is dit onbewust mediaonwijs gedrag van ons? Of stel ik mij aan en zijn er ook voldoende voorbeelden van mediawijze films voor en over jongens? Hoe denken jullie hier over?
Read more…

CU@MSN

Tijdens een ronde bibliotheekwebsites kwam ik op de site van Bibliotheek Altena het project CU@MSN tegen. Dit project wordt door de bibliotheek aangeboden aan basisscholen en heeft als doel kinderen veilig om te leren gaan met MSN.

Voor dit project krijgen de leerlingen van basisscholen van een bibliothecaris les in het gebruik van MSN en de webcam. Tijdens deze les worden ook de risico's van MSN en de netiquette behandeld. Vervolgens gaan de leerlingen gedurende het project met de bibliotheek MSN-en. Tijdens de MSN gesprekken met de bibliotheek krijgen de leerlingen verschillende opdrachten. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren moeten zij informatie uit verschillende boeken opzoeken. Als de leerlingen alle informatie hebben gevonden en een opdracht kunnen uitvoeren versturen zij via MSN en de webcam het antwoord naar de bibliothecaris. Hebben de leerlingen het juiste antwoord gewonden, dan krijgen zij een nieuwe opdracht. Omdat er meerdere scholen aan het project meedoen, kunnen de leerlingen voor iedere opdracht punten verdienen. Per school worden de punten bijgehouden en aan het einde van het project krijgt de school met de meeste punten een leuke prijs. Op de website van het project zijn de tussenstanden van de scores en de einduitslag van de afgelopen jaren terug te vinden. Volgens mij is dit wel een heel leuke manier om leerlingen leren om te gaan met MSN en het zoeken van informatie. Een erg mediawijs project lijkt mij! Hebben jullie nog meer leuke voorbeelden van het gebruik van MSN of IM toepassingen binnen de bibliotheek en het onderwijs?
Read more…

Aan ideeën geen gebrek

Als deelnemer aan het project Goudklompjes ben ook ik op zoek naar gouden ideeën; in mijn geval op het gebied van mediawijsheid. Leuk, maar gezien de steeds ruimere definitie van het begrip mediawijs en het groeiend aantal mensen en instanties die zich met mediawijsheid bezighouden is de uitdijende berg informatie op het web niet meer te overzien.In zo’n geval komt bij mij de vraag op: waar doen we het allemaal voor? Wetenschappelijk onderzoek (bron: Marieke Voorn) heeft onlangs aangetoond dat wanneer iemand letterlijk een stap naar achteren doen, hij/zij beter kan nadenken. Ik ben dus even opgestaan en kwam al snel tot de conclusie dat het verzamelen van goudklompjes (gouden ideeën) alleen zinloos is. Aan ideeën is geen gebrek, het gaat om het toepassen van ideeën.Over hoe te innoveren als organisatie zijn natuurlijk boeken vol geschreven, maar hoe in de praktijk van het bibliotheekwerk ideeën vruchtbaar worden toegepast en waar het wel slaagt en waar niet, is interessant genoeg om verder te onderzoeken.Dit goed in kaart brengen is lastiger dan het lijkt. Op symposia e.d. hoor je voornamelijk de succesverhalen; dat en waarom het doorvoeren van een innovatie niet is gelukt, wordt meestal verzwegen. Hier komt bij dat subsidiegevers ook rekenen op een positieve besteding van hun bijdragen. Mislukkingen openlijk erkennen kan gevolgen hebben voor volgende aanvragen.Los van deze afwegingen hebben wij natuurlijk wel meningen waarom (goede) ideeën niet goed geïmplementeerd of tegengehouden worden. Ik noem er enkele:• Gebrek aan geld en/of uren. (dit is vaak ook een alibi om iets niet te doen!)• Geen goede intern lobby voor het idee.• Het idee is niet goed te verwoorden of te verbeelden.• Er heerst een zekere angst voor verandering.• Te veel organisatiestructuur of juist gebrek hieraan.De komende maanden wil mij op dit onderzoek werpen. Ik hoop te komen tot een antwoord op de vraag waar (binnen welk soort organisaties) ideeën het best ten uitvoer worden gebracht: wat zijn de voorwaarden hiervoor? Zal blijken dat grote bibliotheken goed zijn in implementeren? Of juist de kleinere? Welk soort organisatiestructuur is er het meest geschikt voor? Enzovoorts. Hopelijk kan ik hier over enkele maanden een zinnig antwoord op geven. Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom. Met name bibliotheken die willen praten over waarom het invoeren van innovatie mislukt wil ik vragen te reageren.
Read more…

Webcare en bibliotheken.

Webcare is een relatief nieuw begrip en kan kort samengevat worden als een actieve online klantenservice. Bedrijven zoals UPC en Vodafone maken al gebruik van speciale webcare teams die actief internet afspeuren naar klachten van klanten en op deze klanten reageren. Dit alles natuurlijk met het doel je klanten een tevreden gevoel te geven en negatieve reclame online te voorkomen. Misschien dat het voor bibliotheken ook eens een idee is om op een dergelijke manier actief naar buiten te treden en onze klanten online actief te benaderen. Zo kwam ik net op het weblog van Mijn Kind Online het onderstaande bericht tegen waar een bibliotheek webcare team heel goed op zou kunnen en moeten reageren.
"Vanmiddag was ik met mijn kinderen (4 jaar en 7 jaar) in de bibliotheek. Ik laat ze dan meestal zelf vast een boekje uitzoeken in de kleuter/voorleeshoek. Vanmiddag besloot ik even een boekje voor te lezen. Halverwege het boekje merkte ik dat de aandacht volledig verslapt was. Het bleek dat achter ons 2 jongetjes pornosites aan het bekijken waren. Mijn kinderen keken wat lachend met ogen op schoteltjes mee. Toen ik zei dat dat toch echt niet de bedoeling was (tegen de jongetjes), renden ze hard de bibliotheek uit. Ze waren denk ik niet ouder dan een jaar of 8 a 9 jaar. Ik heb meteen melding gemaakt bij een personeelslid, maar kreeg niet echt een reactie behalve dat ze het wel zou melden. Thuisgekomen heb ik een mail gestuurd naar de bibliotheek, waarop ik het antwoord kreeg dat het heel vervelend is maar dat ze niet alles kunnen zien en het mogelijk moet zijn om op het internet te kunnen. Ik vind dit nog steeds geen geruststellend antwoord. Wat vinden jullie? Kan ik hier verder nog iets mee, komt het overal voor? Ik laat mijn kinderen in ieder geval niet meer alleen boeken uitzoeken/lezen. Toch jammer!"
Deze klacht sluit natuurlijk ook heel goed aan op het idee dat wij als bibliotheek de partner op het gebied van mediawijsheid zijn. Niet alleen kunnen wij als bibliotheek duidelijk maken wat ons standpunt is met betrekking tot het gebruik van onze internetpc's en waarom wij deze keuze maken. Maar wij kunnen dit ook op een medewijze duidelijk maken aan onze klanten. Wat vinden jullie? Hebben wij als bibliotheek een webcare team nodig en waarom wel of niet? En hoe zouden jullie op dit bericht op het weblog van Mijn Kind Online willen reageren?
Read more…
Donderdag 23 april jl. opende minister Plasterk per video de bijeenkomst Ugame Ulearn met een beroep op de bibliotheeksector om cultureel ondernemerschap te tonen. Met andere woorden: besteed het landelijk innovatiegeld goed en genereer zelf extra geld.De eerste keynote spreekster was Helene Blowers. Als cultureel ondernemer ontwikkelde zij 23things en slaagde erin dit product wereldwijd uit te venten. Haar persoonlijke inzet en verkooptechniek heeft 23things mede een succes gemaakt. Hoewel het product zelf nu niet zo wereldschokkend is, kwam het voor de bibliotheeksector (wereldwijd) op het juiste moment. Haar presentatie op 23 april stak uitstekend in elkaar en was Amerikaans goed.Na een (te) lange opsomming van allerlei nieuwe ontwikkelingen die ons werk veranderen vond ik het leuk dat zij de extinction time line liet zien waarin het einde van openbare bibliotheken voor 2018 stond voorspeld; dat is snel? Eén van de manieren om te overleven is volgens Helene Blowers door ons op te stellen als lifebrarians. Samengevat: niet vasthouden aan die boeken, meegaan met technische ontwikkelingen en ons toeleggen op leren en engaging. Zo zullen wij als een Phoenix uit de as herrijzen…In één van de parallelsessies beluisterde ik Christian ten Hoope, manager nieuwe media bij de NRC. Na (alweer) een opsomming van nieuwe trends kwam de kern van zijn betoog: informatie is gratis, voor duiding moet betaald worden en is men bereid te betalen. De toevoeging is belangrijk, want zo kunnen kranten overleven.Duiding is de kern van het journalistenvak. Nu.nl brengt bijvoorbeeld ook nieuws, maar voegt er niets aan toe. De spreker trok een terechte vergelijking met de rol die bibliotheken hebben of kunnen hebben. De informatie die op internet geboden wordt is bijna gratis; duiding ontbreekt vaak. Als sector zouden wij ons hier op moeten richten en als wij het goed weten aan te pakken dan zijn onze klanten bereid hiervoor te betalen.Dit is de volgens mij de kern van het begrip Media-wijsheid. Media brengen informatie. De duiding is de kennis of wijsheid die wordt toegevoegd.Natuurlijk zag ik de presentatie van father Roderick. Het verhaal is bekend: in het conservatieve bolwerk wat de katholieke kerk is, bracht hij het licht binnen in de vorm van podcasting en andere nieuwe media. Daarnaast heeft father Roderick een Starwarswebsite: pikante combinatie.Wat hij geleerd heeft met het schrijven op het web is dat hoe persoonlijker de boodschap, hoe beter deze overkomt. De kale feiten zeggen niet zoveel: je moet iets toevoegen aan je boodschap. Even later trok hij een vergelijking met Disneyworld: een boodschap moet een belevenis worden. In een kerk trek je met een preek alleen geen mensen; het gezang, de beschilderingen, de totale beleving maakt het interessant. Hij heeft kennelijk nooit een gereformeerd preek van 2½ uur in een kolonie als pak-hem-beet Groot-Ammers meegemaakt.Maar de boodschap voor de bibliotheeksector is duidelijk. Het bieden van louter informatie is niet genoeg: beleving en duiding is nodig. Bij de informatiezoektocht van de Nederlandse burger is er behoefte aan een herder. Bibliotheken kunnen deze rol vervullen. Zij vormen de toegangspoort tot kennis en zijn daarmee een essentiële voorwaarden voor levenslang leren.Als ergens innovatiegeld aan besteed moet worden de komende jaren dan is het volgens mij aan deze toegangspoort of deze duiding of, zoals father Roderick het zegt, aan deze functie als herder. Er moet dan wel iets gebeuren aan de manier waarop de sector zich nu op internet manifesteert, daarover een volgende keer.
Read more…
Gisteren werd er door de Openbare Bibliotheek Eindhoven een speciaal onderwijscongres georganiseerd. De doelgroep voor dit congres bestond uit directies, leerkrachten, stafmedewerkers en alle andere functionarissen die werkzaam zijn binnen het onderwijs in Eindhoven. Samen met mijn collega Angeliek van der Zanden heb ik daar een presentatie mogen houden over mediawijsheid. In 45 minuten hebben wij in deze presentatie proberen uit te leggen wat mediawijsheid precies inhoudt en welke professionaliseringsmogelijkheden er op dit gebied zijn. De presentatie die wij hebben gegeven is te bekijken op Slideshare.
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix