Blogs

management (3)

Met de aanstelling per 1 juni 2010 van Leo Voogt (50) tot directeur van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is het SIOB erin geslaagd de juiste man aan te trekken om de bibliotheeksector te vernieuwen en te versterken. Voogt (50) is nu directeur van het Haagse Museum Meermanno. Hij heeft er sinds zijn aantreden eind 2003 voor gezorgd dat de naamsbekendheid van dit 'Huis van het boek' fors is toegenomen. Ook vergrootte hij het publieksbereik, mede door een gericht pr- en marketingbeleid en door succesvolle allianties aan te gaan met instellingen uit de wereld van cultuur en wetenschap.
Voogt deed ook elders ervaring op waarvan de bibliotheeksector kan profiteren. Zo was hij eerder Director Global Library Relations bij wetenschappelijk uitgever Elsevier, directeur van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en secretaris-generaal van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Daarvoor werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek en de Raad voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening.
Bestuurlijk is Leo Voogt o.a. actief voor de AKO Literatuurprijs, het Genootschap Onze Taal en uitgeverij NAi Publishers. Eerder maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van het NAi het landelijk sectorinstituut voor de architectuur, en de Raad voor Cultuur.
Voor het SIOB is deze combinatie van ervaringen van groot belang. Het sectorinstituut bestaat sinds 1 januari 2010 en is door het ministerie van OCW opgericht om bibliotheken beter te laten functioneren. Het SIOB wil de positie van bibliotheken in de samenleving versterken en wil als platform dienen voor reflectie en onderzoek. Ook coördineert het SIOB de promotie van de sector en de dienstverlening van bibliotheken aan leesgehandicapten. Meer hierover vindt u op www.siob.nl.
Read more…

Appreciative Inquiry

Tijdens een reünie van mijn oude opleiding kreeg ik van Arjan Geurts (een oud klasgenoot) te horen dat hij sinds kort ook weer een weblog had. Natuurlijk ben ik hier meteen even gaan kijken en kwam, meteen een leuk bericht tegen over "Appreciative Inquiry". "Appreciative Inquiry" is een methode voor veranderingsmanagement die niet opgestart wordt vanuit een probleem, maar vanuit de behoefte om iets wat je goed doet nog beter te gaan doen. In de onderstaande presentatie (doe ook op Arjan zijn weblog te vinden is) wordt het idee achter appreciative inquiry duidelijk uitgelegd.
Een interessante benadering van veranderingsmanagement waar ik nog wel eens wat dieper in zou willen duiken. Vooral omdat ik denk dat deze methode wel eens erg geschikt is voor veranderingsprocessen binnen de bibliotheek. Wij hebben als bibliotheek natuurlijk één belangrijke taak die niet zo heel erg veel veranderd. Namelijk het uitserveren van informatie. Hier zijn wij ons de afgelopen duizenden jaren als bibliotheekwereld in ontwikkeld. Wij hebben systemen en methodes bedacht om informatie te ordenen, op te slaan, te registreren en te doorzoeken. Bij de opkomst van ICT toepassingen hebben wij deze systemen en methodes gedigitaliseerd en hebben hier goede systemen voor liggen. Maar deze systemen en methodes zijn nog steeds verre van perfect. En door de opkomst van het internet, zoekmachines en bedrijven zoals een Google, vallen onze tekortkomingen ook steeds meer op. Ik vrees dat wij als wij deze tekortkomingen nooit helemaal kunnen oplossen. Maar misschien dat wij ons dan ook niet al te veel op deze tekortkomingen moeten gaan richten. En zouden wij eens moeten kijken of wij appreciative inquiry kunnen gebruiken om meer onze sterke punten te gaan verbeteren. Het zou mij niet verbazen als onze tekortkomingen dan niet zo heel erg belangrijk meer zijn. Volgens mij is het best de moeite waard om hier eens mee te gaan experimenteren. Hoe denken jullie hierover?
Read more…
Vandaag zou onze nieuwe afdelingsmanager tijdens ons teamoverleg op bezoek komen om kennis met ons team te maken. Om de verschillende medewerkers op een leuke manier voor te stellen hadden wij bedacht om iedereen 2 minuten te geven om heel kort te vertellen: "Wie hij of zij was en waar hij of zij trots op was binnen zijn of haar werk". Volgens mij een heel leuke manier om jezelf voor te stellen die veel weg heeft van een zo genaamde "elevator pitch". Omdat ik zelf per 31 december een andere baan heb, wilde ik het eigenlijk toch iets anders aanpakken. Wie ik ben en waar ik trots op ben is voor de nieuwe manager natuurlijk helemaal niet zo interessant. Er zijn eigenlijk wel een aantal andere zaken die voor onze nieuwe manager interessanter en nuttiger zijn dan ik ben. En aangezien ik er helemaal niet zo van houd om over mezelf te praten, had ik bedacht om mijn verhaal toch iets anders vorm te gaan geven. Na wat wikken en wegen ben ik zo ook op de volgende presentatie gekomen. Ik heb geprobeerd om niet alleen over mezelf te praten, maar ook om onze nieuwe manager (zonder al te kritisch over te komen) wat aandachtspunten en tips mee te geven, die volgens mij noodzakelijk zijn om een goede manager te zijn. Nu ik ze terug lees denk ik dat dit eigenlijk niet alleen voor onze nieuwe manager geld, maar eigenlijk voor alle managers binnen de (bibliotheek)wereld.
Wat denken jullie hierover? Heb ik zo de juiste tips en aandachtspunten te pakken? Zijn er tips en aandachtspunten die veel belangrijker zijn voor managers? En welke tips zouden jullie jullie (nieuwe) manager mee willen geven?
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix