Blogs

linked data (2)

Nederlandse bibliotheekdata gelinkt

Vanaf de opkomst van het web, ruim twintig jaar geleden, probeer ik me een beeld te vormen van de rol die de bibliotheek kan gaan spelen als bibliotheekdata wordt koppelt aan informatie op het internet. Op de Koninklijke Bibliotheek zijn we de laatste bezig met een Linked Data-project en begint er iets moois te ontstaan.

Onderstaande link geeft je een indruk van wat het oplevert als je het Brinkman-trefwoord 'sterrenkunde' koppelt aan bronnen zoals Wikipedia. Druk vooral ook op het bolletjesdriehoekje rechtsboven. Een beetje doorklikken en je krijgt een grafische presentaties te zien van de gelinkte data.

http://lod.kb.nl/ppn/075599791

Op 16 en 17 oktober 2015 organiseren Cubiss en de KB onder de titel Hack-a-LOD een hackathon waarin gewerkt kan worden aan toepassingen met deze linked data. Er zijn nog plaatsen, dus als je hier blij van wordt en zin hebt mee te doen, schrijf je in op http://www.hackalod.nl.

Read more…

Verslag Informatiebijeenkomst Linked Open Data

Op 16 juni 2015 bij Seats to Meet Eindhoven in het Strijp-S gebouw de door Cubiss georganiseerde informatiebijeenkomst Linked Open Data (LOD) bezocht. In de uitnodiging stond het volgende:

“De bibliotheek verbindt; o.a. mensen aan boeken, kennis aan mensen, kennis aan partners. Met Linked (Open) Data kan de bibliotheek zich op een nieuwe wijze verbinden met vooral lokale partijen. Zodra data van verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat een rijke voedingsbodem voor toepassingen die de bibliotheek of de partner kan laten maken cq. toepassen; lokaal gericht met gebruik van lokale data. Door op dataniveau samen te werken met (lokale) partijen wordt de informatiefunctie van de bibliotheek versterkt. Denk hierbij ook aan de natuurlijke rol van bibliotheken, namelijk die van catalogus beheerder, curator, betrouwbare informatievoorziening enzovoorts. Vandaar deze informatiebijeenkomst”

Het leek me wel wat dus op naar Eindhoven. Ter voorbereiding nog de publicatie Samen delen, samenspelen [pdf]  van Cubiss, over Linked Open Data (LOD) en de betekenis voor organisaties, in het bijzonder bibliotheken gelezen.

Lees hier mijn verslag van deze dag

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix