Blogs

libraries (4)

David Giles, research director at the Center for an Urban Future and the author of the report, "Branches of Opportunity" zegt dat de bibliotheken juist in de digitale tijd extra steun moeten krijgen. Omdat de bibliotheek meer en meer een plaats gaat worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  Interview: The Brian Lehrer show.


 

 

Read more…

In september 2010 heb ik een recensie geschreven over het boek "No Shelf required: E-Books in Libraries" voor de Informatie Professional. Dit werd destijds een "must read" genoemd voor bibliotheken. Nu was het een interessant boek voor bibliothecarissen die zich hierin interesseerd, maar vond ik de term "must read" wel te overdreven.

Vandaag werd ik er op twitter en via e-readers.nl op gewezen dat er een tweede deel van het boek uitgekomen is. Ook deze wordt weer aangekondigd als een "must read". Ik moest meteen denken aan de recensie welke ik van het eerste deel had geschreven. Omdat ik hem online niet meer terug kon vinden en de digitale versie van de Informatie Professional niet meer online stond heb ik hem nog maar een keer online geplaatst.

Natuurlijk kan ik niet over het tweede deel oordelen, maar als ik af moet gaan op mijn ervaringen met het eerste deel, dan vermoed ik dat het zeker een goed boek is om te lezen als je geïnteresseerd bent in het concept e-books, maar is het zeker niet zo geschikt en een "must read" voor alle bibliothecarissen en bibliotheekmedewerkers als nu beweerd wordt.

No Shelf required: E-Books in Libraries | Sue Polanka, American Library Association -> 2010 | 168 p. | ISBN 978-0-8389-1054-2 | $ 65

Geen boekenplank voor dit boek?

Aanrader voor bibliotheken die meer van de mogelijkheden van ebooks in de bibliotheek willen weten, maar geen 'must read'

Door: Jeroen van Beijnen

 

Begin augustus werd No Shelf Required op ereaders.nl aangekondigd als een 'must read' voor iedereen die werkzaam is in de bibliotheeksector. Een veelbelovende aankondiging die mijn nieuwsgierig wekte.

Het boek bestaat uit negen hoofdstukken waarin auteurs uit zowel de openbare en wetenschappelijke als uit de schoolbibliotheek aan het woord komen. De bijdragen staan los van elkaar en behandelen elk verschillende aspecten van het ebook. Aan bod komen onder andere de geschiedenis van het ebook, het gebruik ervan in verschillende Amerikaanse bibliotheken, het collectiebeleid, beschikbare standaarden en wat het ebook in de toekomst te wachten staat. Met de term ebook doelen de auteurs overigens niet alleen op de digitale versie van het papieren boek, maar ook op de digitale versie van audioboeken.

Deze opzet heeft als voordeel dat het boek lekker wegleest en je de mogelijkheid hebt om alleen die hoofdstukken te selecteren die betrekking hebben op het eigen werkveld. Tegelijkertijd is dit ook een zwakte van het boek. Al snel merk je op dat er in de hoofdstukken veel herhaling zit.

Leesonderwijs

De auteurs zijn het erover eens dat het ebook binnen het (lees)onderwijs een toegevoegde waarde heeft. De mogelijkheden van ebooks sluiten goed aan op de nieuwe onderwijsmethoden en -theorieën. Voor bibliothecarissen is dan ook een belangrijke rol weggelegd om ouders en docenten te ondersteunen bij het gebruik van deze nieuwe toepassingen. In het boek wordt dit omschreven als: 'Librarians - those in schools and public libraries - are key players in the push to meet the needs of learners in increasingly diverse learning environments'.

Nieuwe werkprocessen

Het uitlenen en aanschaffen van ebooks staat niet gelijk aan het uitlenen en aanschaffen van papieren boeken. Of men het nu over openbare of universiteitsbibliotheken heeft, in beide gevallen geven de auteurs aan dat het collectiebeleid van ebooks heel erg verschilt van dat van papieren boeken. Bibliotheken moeten hier rekening mee houden en hun collectiebeleid erop aanpassen. Zo zou een speciaal budget vrijgemaakt moeten worden voor de aanschaf van ebooks en hoeft het niet de traditionele collectioneur te zijn die op basis van oude richtlijnen bepaalt welke titels aangeschaft moeten worden. Een collectie ebooks zou ook bepaald kunnen worden door de vraag van lokale leners. Door alle boeken in de catalogus op te nemen, maar een exemplaar pas daadwerkelijk aan te schaffen als een lener deze wil lenen.

Statistieken

Om deze nieuwe manier van collectioneren te ondersteunen wordt een belangrijk hulpmiddel besproken, namelijk online statistieken. Door de manier waarop ebooks vaak worden gedistribueerd, is het mogelijk om uitgebreide gebruikstatistieken op te vragen. Welke ebooks worden het meeste opgezocht, welke worden het meeste gedownload, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang? Dit zijn een paar van de mogelijke statistieken die door verschillende systemen bijgehouden kunnen worden en waarmee een bibliotheek bij het collectioneren haar voordeel kan doen.

Dergelijke gegevens zijn natuurlijk ook heel interessant voor gemeentes of schoolbesturen, om aan te kunnen tonen hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de (digitale) bibliotheek.

Rechtenproblematiek

Het boek is geheel vanuit een Amerikaanse invalshoek geschreven; een hoofdstuk over de situatie in andere landen ontbreekt jammer genoeg. De handreikingen kan de Nederlandse lezer daardoor niet een op een overnemen. Zo zijn er in Amerika meerdere leveranciers van portals met ebooks, terwijl wij er in Nederland maar één hebben.

Toch is er een duidelijke overeenkomst met de situatie in Nederland. Zowel Amerikaanse als Nederlandse bibliotheken blijken tegen hetzelfde probleem aan te lopen: het is moeilijk om de rechten met betrekking tot ebooks te regelen. Maar bij onze Amerikaanse collega's is hier al veelvuldiger over gesproken en nagedacht. In de VS houdt men zich namelijk al bezig met vragen omtrent het eigendom van ebooks, de digitale duurzaamheid en de mogelijkheid om digitale bestanden via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) uit te wisselen. Dit terwijl wij ons in Nederland voornamelijk bezighouden met de omvang van het totale aanbod van digitaal beschikbare titels.

 

No Shelf Required laat zich makkelijk lezen en geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden en gevolgen van ebooks binnen de bibliotheek. Het is dan ook zeker een aanrader voor bibliotheken die serieus overwegen om ebooks uit te gaan lenen en inzicht willen krijgen in de vraagstukken en keuzes waarmee zij te maken krijgen. Het predicaat 'een must read voor de bibliotheeksector' is evenwel een stap te ver. Hiervoor bevatten de hoofdstukken te veel herhalingen en richt het boek zich te veel op de situatie van Amerikaanse bibliotheken.

Read more…
Namens Lori Bell from the Alliance Virtual Library (The American Library Association Virtual Communities and Libraries Membership Interest Group is pleased to announce its first ALA SLymposium to be held in the virtual world of Second Life on ALA island on Saturday November 8.There is no charge for the event. The fall SLymposium will offer a look at what all types of library-related organizations are doing in Second Life. A companion symposium for spring will explore what all types of library-related organizations are doing in other virtual environments.The keynote speaker for the SLymposium is Tom Peters, CEO of TAP Information Services, and author of the recently released "Libraries and Virtual Worlds," an ALA TechSource publication.Peters is also one of the conveners of the VCL MIG.Other speakers include:Sonja Morgan-Plummer, Tina Coleman from ALA, Carrie Pennell from Harvard University, FT Takacs from University of South Carolina, Carol Perryman from University of North Carolina SLIS, Kelly Czarnecki from Public Library of Charlotte & Mecklenburg County, and Sue Bergren, a graduate student from the University of Illinois.To register for this event, go to http://tinyurl.com/5eypwwFor more information on the event, please contact Tom Peters at tapinformation@yahoo.com, Lori Bell at lbell927@gmail.com, or Sonja Morgan at sonjamorgwain@yahoo.comEvent Schedule8:00 A.M. – Welcome and KeynoteTom Peters, author, ALA TechSource Library Technology Report on Librarianship in Virtual Worlds8:30 A.M. – Public and Rural Libraries in Second LifeSonja Morgan. Mark & Emily Turner Memorial Library9:00 A.M. – Library Associations in Second LifeTina Coleman, ALA9:30 A.M. – Academic Libraries in Second LifeCarrie Pennell, Harvard UniversityFT Takacs, University of South Carolina10:00 – 11:00 A.M. – Break11:00 A.M. – Special Libraries in Second LifeCarol Perryman, Coordinator of Health Infoisland11:30 A.M. – Schools, Teens and Tweens in virtual worldsKelly Czarnecki, Public Library Of Charlotte & Mecklenburg County12:00 P. M. – Graduate library students in Second Life – Sue Bergren12:30 P.m. – Socialhttp://infoisland.org/2008/10/24/ala-slymposium-on-virtual-worlds-and-libraries-in-second-life/Ook leuk: ALA TechSource report: MUVE into virtual worlds
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix