Blogs

koffertje (1)

WWW november 2016: waar zouden we zijn zonder netwerk

Zoals we allemaal weten, hebben wij in Nederland een fantastisch bibliotheeknetwerk. Er wordt wel eens geklaagd over grote bestuurlijke drukte, maar ik schreef het al eens eerder: zo’n netwerk is net een Zwitsers horloge. Ieder veertje, radertje, schakeltje palletje, asje en chipje is onmisbaar. Haal één onderdeel eruit en het hele netwerk stort in. Zo is het ook met openbare bibliotheken. Zonder OCW, IPO, VNG, POI’en, PDO’en, VOB, KB, Plusbibliotheken, NBD, OCLC, HKA, BMC, Acta en wat me verder niet zo gauw te binnenschiet zou heel het raderwerk stil staan. Ik ben lid van mijn lokale openbare bibliotheek, maar stel nu eens dat het netwerk er niet zou zijn, zou die bibliotheek dan nog net zo goed functioneren als nu het geval is?

Dat geweldige netwerk van ons heeft wel een klein nadeel: resultaten duren soms wat langer dan een argeloze buitenstaander, zoals ik ben geworden, zou verwachten.
Neem nu de gezamenlijke (innovatie)agenda. In april meldde ik dat het stuk er was en zou worden aangeboden aan het bestuurlijk overleg van OCW, VNG, IPO, KB en VOB.
Begin juli schreef de VOB dat dit bestuurlijk overleg op 27 juni gehouden is en dat de innovatieagenda daar is vastgesteld. De Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) meldde vervolgens begin oktober dat de agenda er is. Dan denk ik in m’n onnozelheid: nu zal die definitieve innovatieagenda binnenkort wel ergens (KB-site?) verschijnen. Maar het duurde tot 10 november, nadat de WWW van november 2016 verscheen, voordat het stuk er was. Dus kon ik alleen maar vermoeden dat er nog wat meer bestuurlijk netwerkoverleg nodig was voor het stuk openbaar gemaakt kon worden. Ik hoop maar dat het door al dat uiterst nuttige overleg niet te dik en vaag is geworden.
Wanneer kan een beleidsplan niet goed zijn? Mijn criterium: als je er, na het dubbelzijdig geprint te hebben, met een gewoon nietapparaatje geen nietje doorheen kunt slaan. Zo’n stuk is op voorhand te dik om nog goed gelezen te worden.

Gelukkig voor Theo Bijvoet kon ik door het concept van het Gezamenlijk collectieplan nog net een nietje slaan. Ik zag op de KB-site dat de conceptversie van het plan in een netwerkoverleg met als vaste deelnemers Arthur Schellekens (VOB), Tineke van Ham (SPN) en Lily Knibbeler (KB) en daarnaast ook Chris Wiersma (Plusbibliotheken) plus opsteller Theo Bijvoet besproken is en dat alle partijen zich positief hebben getoond. Dat is een hele geruststelling voor het restant dat nu wat mag zeggen en voor het publiek dat hoopt op mooie collecties. Ik hoop maar dat ook IPO, VNG, OCW, de POI’en en de PDO’en zich allemaal kunnen vinden in het plan, want nogmaals: ieder onderdeeltje van het netwerk is onmisbaar voor goed openbaar bibliotheekwerk.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix