Blogs

knvi (8)

Nieuwe competenties voor het informatievak?

Dinsdag 18 november vindt het jaarlijkse KNVI-congres voor informatieprofessionals plaats in Nieuwegein ( http://congres.knvi.info). Samen met Peter Becker (Haagse Hogeschool) heb ik track 2 op deze conferentie georganiseerd, onder de titel 'De uitvinders'. Centraal staat de vraag of er in het hedendaagse en toekomstige informatielandschap behoefte is aan IP'ers met nieuwe competenties en zo ja, welke. Sprekers zijn Erik de Vries (co-auteu van het boek Informatieprofessional 3.0) en Thomas Bruning (secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten) die ons een spiegel vanuit een aanpalend vakgebied voorhoudt. Discussiant is Eric Ketelaar, emeritus hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. De track sluit af met een paneldiscussie tussen de zaal, de sprekers, Eric Ketelaar en Peter Becker onder leiding van Mirjam Boer. Komt allen!

Voor meer informatie zie mijn website.

Read more…

Big Data for Humanity

Big Data for Humanity How could the ever-growing amounts of digital data help us improve the conditions of the global poor? Will more data allow us to improve policy responses to humanitarian crises and violent conflicts? Could Big Data help us bring about peace, development and stability?
Read more…

Het thema 'innovatie in de informatiesector' is nu al bijna tien jaar een van de rode draden in mijn werk, maar als ik terugblik op het eerste halfjaar van 2014 constateer ik dat ik er in die periode relatief weinig over schreef. Het bleef uiteraard op mijn pad komen tijdens mijn redactiewerk voor InformatieProfessional, maar mijn focus lag toch vooral op lokale projecten. Daar lijkt in het tweede halfjaar verandering in te komen. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) vroeg me onlangs of ik er voor voel om het rapport Inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk te actualiseren. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik ga er de komende twee maanden met plezier mee aan de slag.

Veel eerder al, in november 2013, benaderde Huub van Dommelen me met de vraag of ik wilde meedenken over een nieuwe innovatieprijs voor de informatiesector en aansluitend plaats wil nemen in de jury. Ook daar ging ik graag op in, al maakte ik wel het voorbehoud dat ik alleen bijdragen wil leveren 'op afstand'. Digitaal dus. Dat was geen probleem.

Inmiddels heeft Huub het concept helemaal uitgewerkt en het mag gezegd worden: hij heeft er iets veelbelovends van gemaakt. De prijs heet de IVI Awards en zal worden uitgereikt op het KNVI-congres op 18 november. Ik citeer van de website:

De IVI Award is een nieuwe prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan de bibliotheek, mediatheek, archief of soortgelijke organisatie in Nederland die het meest innovatieve product, concept of innovatieve dienst voor het publiek heeft ontwikkeld. IVI staat voor Innovatie voor Informatie.
[...]
De winnaar van de IVI Award ontvangt alle aandacht tijdens de prijsuitreiking op het KNVI-congres op 18 november 2014 en in de (vak) media. De organisatie die de IVI Award wint, ontvangt 12.500 euro aan innovatiesupport van de partners die de IVI Award mogelijk maken.  

De hoogste tijd dus om je concept, product of dienst te nomineren! Je kunt uiteraard ook het werk van iemand anders voordragen. Wij van de jury wachten de inzendingen met belangstelling af!

Afbeelding: De kermiskraam van de actiehandelaars, 1720: RijksStudio

Read more…

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorine van Schaick Prijzen uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren.

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked (open) data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, leesgehandicapten of ouderen.

Zie om een indruk te krijgen ook bijgaand filmpje met de prijswinnaars van vorig jaar: http://www.youtube.com/watch?v=uTkQqCtLjos

Drie prijzen

Er zijn drie prijzen beschikbaar:

  • de Victorine van Schaick Prijs (€ 2000,- en de Victorine van Schaick Penning)
  • de BibliotheekInitiatiefPrijs (€ 1500,-)
  • de Scriptieprijs (€ 1000,-).

Inzendingen en inlichtingen

De jury nodigt iedereen uit om vernieuwende initiatieven of publicaties in te zenden vóór 15 september 2014. De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI.

Je inzending moet wel na 31 december 2012 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelor scripties, master theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2012 verdedigd moeten zijn.

De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Martina.Borghmans@kb.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je op dit emailadres terecht.

Martina Borghmans
Coördinator Victorine van Schaickfonds | KNVI


Over het Victorine van Schaick Fonds | KNVI

Het Fonds werd in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine van Schaick (1917-1976). Zij was vanaf 1941 werkzaam in verschillende bibliotheken, waaronder de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1972 volgde haar aanstelling aan de bibliotheekopleiding te Den Haag, de toenmalige Dr. P.A. Tiele Academie, waar ze als docent vele studenten enthousiast maakte voor een loopbaan in het bibliotheek- en informatievak. Na haar overlijden stelde de familie een bedrag uit de nalatenschap beschikbaar om het vak te blijven stimuleren, en zo de herinnering aan Victorine levend te houden. Sinds 2005 werkt het Victorine van Schaick Fonds nauw samen met de KNVI, de Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het informatievak, om zo de zichtbaarheid binnen en buiten de bibliotheek- en informatiewereld te vergroten, de band met de beroepsbeoefenaars nauwer aan te halen en het delen en verspreiden van professionele kennis te bevorderen.


Bestuur Victorine van Schaick Fonds | KNVI

Het bestuur van het Fonds bestaat uit: dhr. prof.dr. F.J.M. Huysmans (voorzitter), mw. mr. M.M. Kok (secretaris), dhr. dr. P.J. Moree (penningmeester), dhr. M. Deckers, mw. A.C.M. Dirkx, mw. W.J. van der Kwaak, dhr. M.G. Wesseling, mw. H. Winters MBA.

Foto editie 2012: Website KNVI.

Read more…

Innoveer je rijk!!

De Sponsoren zijn bekend. De jury ook maar de kanshebbers nog niet. En dat is ook niet zo gek want waar hebben we het eigenlijk over? Op initiatief van Huub van Dommelen, de drijvende kracht achter WebbiebNL en organisator van de Innovatie Doe Dag 2014 is er een nieuwe prijs in het leven geroepen. De Innovatie voor Informatie Award is een prijs voor het meest innovatieve concept, dienst en of product binnen de informatiesector.
Read more…

ICT-vrijwilliger gezocht voor KNVI-bureau

Michel Wesseling schrijft:

Beste collega's, 

Op het bureau van de KNVI (http://www.knvi.net ) is dringend behoefte aan iemand die ons helpt met de ICT. Het gaat erom dat we een korte analyse willen maken van de aanwezige ICT, de pakketten die we in gebruik hebben en 
een andvies over hoe we --liefst tegen verminderde kosten-- verder kunnen gaan. 

Als je dat een uitdaging vindt en de komende maanden tijd hebt om eraan te werken, neem dan contact op met ons bureau via info@knvi.net. Als je meer informatie nodig hebt kun je mij ook altijd even mailen (m.g.wesseling@gmail.com). 

En nu maar hopen dat we een goede vrijwilliger vinden! 

Hartelijke groet, 
Michel Wesseling 
voorzitter KNVI 

Read more…

Van de pagina van de KNVI:

Op 14 november vindt het jaarlijkse KNVI congres plaats in Nieuwegein. Alle informatie op de speciale site www.knvi.info.

Dit jaar zeven parallelle tracks, een wervelende beursvloer en een spetterende plenaire afsluiting.Voor het eerst: Appy Hour, een ‘unconference’ waar we elkaar informeren over de laatste apps die onze professie versterken en leuker maken. Doe hier mee met Appy Hour!

Ook: Talent Plaza, een plein waar je je breed kan oriënteren op het ontwikkelen van je professionele talenten.

Tot 27 september profiteren KNVI leden van de early bird korting en betalen € 75,- (daarna € 95,-). Niet KNVI leden betalen € 225,-. Voor studenten en werkzoekenden geldt een speciaal tarief van € 22,50.

Je kunt je hier aanmelden.

 

Hoera! Ook dit jaar is Swets weer onze hoofdsponsor

 

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix