Blogs

kennisdeling (5)

WWW juni 2015: blijven de lijnen recht?

'In de nieuwe handreiking (pdf) van de VNG staat op pagina 7 in relatie tot “de digitale bibliotheek” de zin: “Verwachting voor de langere termijn is een verder afnemend fysiek gebruik en een groeiend digitaal gebruik.” Hierbij krijg ik een beeld van een grafiek met twee rechte lijnen: één die alsmaar stijgt (het digitale gebruik) en één die alsmaar daalt (het fysieke gebruik). Maar de vraag is of de lijnen wel zo recht zullen blijven lopen en of mensen die informatie raadplegen dat op een gegeven moment alleen nog maar digitaal zullen doen en op datzelfde moment helemaal niet meer fysiek. Zo’n rechte-lijnen-scenario lijk me zeer onwaarschijnlijk. Veel waarschijnlijker lijkt mij dat beide lijnen in de grafiek steeds meer horizontaal gaan lopen, waarbij de fysieke lijn zelfs nog hoger zou kunnen liggen dan de digitale lijn, als we het niet hebben over “informatie”, “content” of “data” in brede, algemene zin (dus inclusief alles wat mensen zelf op sociale media deponeren en aan elkaar WhatsAppen), maar wel over zorgvuldig totstandgekomen boeken en e-books, als welbeproefde vormen van gestructureerde en gecontextualiseerde informatie. Is het lezen van e-books niet een soort nichemarkt voor mensen op vakantie, van wie velen, als ze thuis zijn, net als niet-e-booklezers liever een papieren boek ter hand nemen?'

Dit schrijf ik in een gastblog op Bibliotheekblad.nl die ook achterin in de WWW van juni 2015 staat. Maar ik begin met het streven naar "geïntegreerde totaaloplossingen" die volgens mij vaker problemen dan oplossingen geven.

Veel meer in deze WWW.

Wim Keizer

Read more…

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) doet in de periode december-januari  een onderzoek naar kennisdeling binnen de bibliotheekbranche. In het onderzoek wordt geïnventariseerd in hoeverre kennisdeling momenteel onderdeel is van de werkpraktijk van bibliotheekprofessionals (werkend bij lokale, provinciale en landelijke bibliotheekorganisaties).

Het doel van het onderzoek is om op basis van de resultaten beleid te kunnen ontwikkelen en gerichte kennisdelingsactiviteiten te ontplooien ten behoeve van een sterk, samenwerkend bibliotheekstelsel. Het onderzoek is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de bibliotheekbranche. Dit kan voor een openbare bibliotheek zijn, maar ook voor een PSO, of een landelijke bibliotheekorganisatie (zoals B.nl of VOB). 

Op basis van de resultaten uit het onderzoek zal het SIOB beleid (door)ontwikkelen en activiteiten ontplooien die gericht zijn op het creëren van een stevige kennisbasis voor een sterk en samenhangend bibliotheekstelsel. Hiervoor is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk ervaringen, behoeften en meningen. 

De vragenlijst is te vinden op de website van Cubiss.

 
Read more…

de Bibliotheek op School in Gelderland

Gisteren (10 april) was er een overleg over de Bibliotheek op School  voor de PSO’s en afgevaardigden van de G4 (of is het de 4G?). Veel informatie werd er over de aanwezigen uitgestort en er was weinig tijd voor het delen van ervaringen. We hebben afgesproken dat via de bibliotheekNING met elkaar te delen. Dus hierbij het verhaal van Gelderland.

Hoe pakt Gelderland ‘de Bibliotheek op School’ aan?

Los van grote betrokkenheid bij alle activiteiten rondom Kunst van Lezen en het met argusogen volgen van de ontwikkelingen rond Biebsearch-junior en Boek1Boek, zijn in Gelderland een aantal directeuren van bibliotheken van het Gelders Bibliotheeknetwerk al in het najaar van 2010 bijeen gekomen om te kijken of samen optrekken richting het basisonderwijs een optie is. En dat bleek inderdaad het geval. Deze samenwerking is verder geconcretiseerd in één van de zogenaamde ‘Themaverbanden’ van het Gelders Bibliotheeknetwerk.  In dit themaverband werken 14 van de 22 bibliotheken samen aan het project met de titel: ‘de gezamenlijke aanpak van de Bibliotheek op School in Gelderland’ (dBoS-Gld). Deze samenwerking heeft geresulteerd in het aanvragen van een projectsubsidie aan de Provinciale Gelderland. Om dit project op gang te helpen is Jellie Tiemersma bereid gevonden om op interim-basis de kartrekker van dit project te worden.

In de aanpak van dBoS-Gld, maken we onderscheid in een provinciaal deel van het project en lokale deelprojecten. In het gezamenlijke deel worden o.a. projectmanagement, communicatie & kennisdeling, deskundigheidsbevordering, monitoring en marketing&PR opgepakt. Daarnaast lopen de lokale projecten. Iedere deelnemende bibliotheek heeft een eigen projectplan en daarvoor een projectformat ingevuld. Deze zijn ter ondersteuning van de subsidieaanvraag meegestuurd naar de provincie. Het gezamenlijk aanvragen van een ondersteunende subsidie schept verbondenheid, zorgt voor samenwerking op alle niveaus en betekent verantwoordelijkheid naar elkaar over de lokale projecten. Het levert versnelling op en kennisdeling, maar meer nog winst in kwaliteit en efficiency.

Hoe pakken de andere PSO's dit aan? Reacties? Aanvullingen, tips? Voel je welkom om te reageren!

 

Read more…

Bewegingen realisatie landelijk kennisplatform

Via via heb ik vernomen dat vorig jaar tussen de grote (en iets kleinere) partijen in bibliotheekland Nederland langzaam aan een gesprek over landelijke kennisdeling op gang begon te komen.1Als buitenstaander vindt ik het echter moeilijk om te bepalen wat nou precies de huidige stand van zaken is. Voor zover ik kan zien is het gesprek sindsdien enigszins stilgevallen. Inmiddels proberen de betrokken partijen het proces weer vlot te trekken. Met name het SIOB lijkt op dit gebied te proberen een voortrekkersrol te spelen.

Op de website is nieuwsbericht van juli 2011 terug te vinden met als titel SIOB gaat online kennis- en innovatienetwerk opzetten”.2Ik vind dat inhoud zo belangrijk dat ik deze niet zou durven samen te vatten, dus hier het hele bericht:

Eind van dit jaar zal de SIOB-site voorzien in een modern 2.0 kennis- en innovatienetwerk. Bibliotheekprofessionals kunnen daar kennis en ideeën uitwisselen of ontwikkelen, openbaar of in een meer besloten omgeving.

Het moet een levendig online platform worden waar mensen zowel voor hele specifieke onderwerpen en projecten terecht kunnen als voor meer algemene onderwerpen. Het netwerk faciliteert de verschillende vakberaden om ideeën te ontwikkelen met collega's. Voordeel van het kennis en ideeën delen in een groter verband is dat er meer mensen constructief kunnen meedenken of gebruik kunnen maken van de kennis.

Het SIOB ontwikkelt de site in overleg met VOB, B.nl, Stichting PSO en MCN. Met het kennis- en innovatienetwerk wil het SIOB innovatie van onderaf stimuleren, kennis bevorderen en draagvlak creëren voor nieuwe ideeën.

Een prachtige visie. Jammer genoeg wijst alles er echter op dat eind van dit jaar niet meer gaat lukken. Berichten over de vertraging lijkt SIOB niet te hebben gedaan. Wat is dan de huidige stand van zaken?

Als ik verder kijk op de programma pagina “Onderzoek en kennisdeling” zie ik een project beschreven staan dat qua beschrijving heel erg overeenkomt met het bovenstaande project, Innodating.nl. Maar als ik vervolgens de tekst aandachtig lees en het leuke speelse filmpje bekijksnap ik het even niet meer. Waar er in het oorspronkelijke nieuwsbericht wordt verwezen naar “een modern 2.0 kennis- en innovatienetwerk waar bibliotheekprofessionals kennis en ideeën kunnen uitwisselen of ontwikkelen” lijkt de huidige invulling zich veel meer te richten op een soort van ideeën site.

Maar... dat is toch maar één onderdeel van een “een modern 2.0 kennis- en innovatienetwerk”? Er moet binnen zo'n netwerk toch ook ruimte zijn voor vrije kennisdeling die niet perse gebonden is aan ideeën? Denk maar een beetje aan andere plekken waar bibliotheekprofessionals kennis uitwisselen: in zijn algemeen via blogs en Twitter maar ook via bestaande kennisplatforms (Bibliotheek 2.0, Biebkracht en de Brabantse Netwerkbibliotheek) en bestaande lokale werk- en kennisgroepen.

Wat ik ook een beetje raar vind is dat zonder dat er überhaupt nog iets is ontwikkelt er al wordt “geadverteerd” voor het project en dat mensen zich ook al kunnen aanmelden (“Heeft u zo'n mooi project? Dan moet u dat zeker aanmelden op www.innodating.nl”). Misschien ben ik wel gewoon een pessimist, maar als ik het filmpje zie waar een poen geld op tafel wordt getoverd onder de glimlach van de de gloeilamp (de idee-bedenker) en het boek (de bibliotheek?) denk ik toch al heel gauw aan subsidieverslinding.

Het enige dat mij op dat gebied gerust zou stellen is als de ideeën volledig in de openbaarheid worden tentoongesteld en besproken. Als het je als organisatie dan niet lukt om in korte tijd zelf hiervoor een platform te ontwikkelen. Waarom dan geen gebruik maken van een bestaande oplossing? Denk hierbij aan IdeaTorrent, IdeaStorm, GetSatisfaction of UserVoice?

Wat vinden jullie?

1 Het betreft hier SIOB, Cubiss/Brabantse Netwerkbibliotheek, Bibliotheekhuis, Pro Biblio en Biblioservice Gelderland/ Gelders Bibliotheeknetwerk. Zie: “Plannen”, Anneke Manche via Biebkracht, 20 september 2011.

2 De datum van het nieuwsbericht wordt niet in het nieuwsbericht zelf weergeven maar kon alleen worden gevonden via het nieuwsarchief

(Via http://bruceoverdebieb.wordpress.com/2011/12/14/bewegingen-realisatie-landelijk-kennisplatform/)

Read more…
Een bibliotheek met bijna 370.000 leden. Is dat in deze tijd nog mogelijk? De meeste openbare bibliotheken kampen met een afnemend ledental; veel bedrijfsbibliotheken - ook bij de departementen - kampen met opheffing of inkrimping. Vanwaar dan deze sterk groeiende bibliotheek? Het gaat hier om de digitale bibliotheek op internet, Librarything, met meer dan 24 miljoen boeken. De website trekt dagelijks duizenden bezoekers vanuit alle hoeken van de aarde. De oprichter van LibraryThing (LT), Tim Spalding, is een Amerikaanse webdesigner, die inmiddels met het verder inrichten van de website enthousiast wordt bijgestaan door meerdere programmeurs.Kennisdeling vanaf de werkplek of de keukentafelOp LibraryThing kan elke boekenliefhebber op een zeer gebruikersvriendelijke manier zijn of haar boekencollecties delen met andere boekenliefhebbers. Het is een feite een ultieme vorm van kennisdeling: aan elkaar verlekkerd vertellen wat jij op de boekenplank hebt staan. Eventueel met elkaar hierover in discussie gaan. LibraryThing bevat honderden groepen zowel in het Nederlands als in andere talen die over uiteenlopende onderwerpen en boeken discussiëren. Engels is veruit de belangrijkste taal, maar Nederlands en enkele andere Europese talen zijn ook sterk vertegenwoordigd. En als je dan merkt dat iemand in Engeland een reuze leuk boek bezit dat jij ook wel zou willen bezitten dan zijn er de rechtstreekse links naar Bol.com/Bruna en Amazon.com om het desbetreffende boek te kopen of rechtstreekse links naar die of een andere boekliefhebber om met hem of haar het boek te ruilen.Hoe werkt het?Je schrijft je in onder je eigen naam of een gefingeerde. Vervolgens krijg je een eigen omgeving toegewezen, waarin je naar hartelust je gang kunt gaan. Het toevoegen van boeken gaat over het algemeen heel eenvoudig: via een zoekfunctie kijk je of het boek aanwezig is bij enkele grote bibliotheken en boekhandelaren, waaronder de Koninklijke Bibliotheek en Bol.com/Bruna. Is dit het geval dan klik je op de titelbeschrijving en is het boek toegevoegd aan je collectie. Zelf kun je nog o.a. een waardering, een samenvatting of trefwoorden aan het boek toevoegen.Voor discussiegroepen meld je je aan bij bestaande groepen of je begint er zelf een. Is de voertaal Engels dan heb je al snel wereldwijde aandacht.Andere leuke functiesTijdgeest (Zeitgeist) met heel veel informatie over wat er momenteel op mondiaal of nationaal niveau leeft op het terrein van boeken en onderwerpen: wat leest men, wie leest men, wie is de slechtste schrijver en wie de beste, wat zijn de grootste LibraryThing bibliotheken, wat zijn de belangrijkste onderwerpen, enz.Sinds kort is er ook In de buurt: aan de hand van een kaartje kun je zien welke bibliotheken en boekhandels bij jou in de buurt zijnen welke belangrijke evenementen er worden verwacht. Je kunt LibraryThing heel gemakkelijk toevoegen aan je Blog en wat ook veel plezier oplevert is de zoektocht naar nieuwe titels via Schrijverswolk of Trefwoordenwolk. Bovendien beschikt LT ook over een voorspelfunctie: op basis van je collectie voorspelt het titels of onderwerpen die misschien ook je belangstelling kunnen hebben.Kun je er wat op je werk of thuis mee?LT kan ingezet worden om de vakliteratuur te ontsluiten in de boekenkast of op de vensterbank, voor zover deze al niet aanwezig zijn via digitale versies van boeken en rapporten op het intranet en internet. Zo kun je al snel zien of je collega misschien een boek heeft dat niet in de bibliotheekcollectie of niet via het intranet/internet aanwezig of toegankelijk is. Daarnaast is het zoeken naar nieuwe informatie door middel van de zoekfunctie of de trefwoordenwolk ook een aardig hulpmiddel. Het wachten is nog op, dat andere informatiebronnen, bijvoorbeeld kranten- en tijdschriftenartikelen, via LT gecatalogiseerd kunnen worden en dat veel meer Nederlandse bibliotheken en andere informatieleveranciers hun collecties via LT toegankelijk maken.ConclusieJe kunt er dus wel wat mee - en het is zeker thuis leuk om je boekencollectie via LibraryThing te ontsluiten. Voor het werk zou je de afweging moeten maken of het nog wel meerwaarde heeft om je papieren collectie (zelf) te ontsluiten. Veel boeken in de vensterbank zijn misschien verouderd, dus die kunnen beter gesaneerd worden. Daarnaast als de informatie nog actueel is en het gaat toch om een aardige hoeveelheid, dan kun je ze beter laten ontsluiten via je bedrijfsbibliotheek.
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix