Blogs

kb (4)

Duidelijk is dat gebrek aan goede informatie, gebrek aan adequate opinievorming en gebrek aan open debat als basis voor gedragen besluiten tekenen zijn van niet slim omgaan met de onvermijdelijke spanningen. Wat openbare bibliotheken in de samenleving willen bevorderen (opinievorming en debat, goed geïnformeerde mensen) laten ze na als het om henzelf gaat. Dat schrijf ik o.a. in de WWW van juli 2015 , naar aanleiding van het aannemen tijdens de laatste VOB-vergadering van wat ik een "malle motie" noem.

Verder weer een overzicht van het nieuws.

Read more…
Zakelijke berichten #4

In het korte zakelijke nieuwsoverzicht deze keer aandacht voor Oyster (nu meer dan 1 miljoen ebooks), Ebsco (lanceert eBook Education Collection) en Elsevier (koopt mediatool Newsflo).

Bibliotheekwereld betuigt medeleven aan betrokkenen aanslag Charlie Hebdo

Verschillende bibliotheekorganisaties hebben hun ontzetting geuit over de terroristische aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. De aanslag op 7 januari in Parijs was een aanval op de pers en de vrijheid van meningsuiting. Een rondgang.

Blendle werkt met ‘curatoren’

De digitale kiosk Blendle is gestart met ‘curatoren’. Zij krijgen een eigen kanaal waarin ze aanbevelingen uit de kranten en tijdschriften kunnen doen.

KB presenteert beleidsplan 2015-2018

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar beleidsplan voor de periode 2015-2018 gepresenteerd. Het heeft als motto ‘De kracht van het netwerk’.

Consultatie nationale strategie voor digitaal erfgoed

Iedereen kan reageren op 'Schudden voor gebruik', een conceptversie voor het ontwikkelen van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed.

EYE presenteert openbare collegereeks over filmrestauratie

Filmmuseum EYE en de Universiteit van Amsterdam presenteren van 12 februari t/m 19 maart een openbare collegereeks over filmrestauratie in EYE.

Mark Zuckerberg begint 'virtuele boekenclub'

Mark Zuckerberg, mede-oprichter en ceo van Facebook, kiest elk jaar een nieuwe uitdaging. Voor 2015 wordt het 'A Year of Books' - en hij begint meteen een 'virtuele boekenclub'.

Scribd haalt 22 miljoen dollar op in nieuwe financieringsronde

Scribd biedt sinds eind 2013 de mogelijkheid om voor 8,99 dollar per maand onbeperkt ebooks te lezen. Voor deze ebookleenservice is in een financieringsronde 22 miljoen dollar opgehaald.

Read more…

Uit een persbericht:

Meer dan 160.000 rechtenvrije boeken uit de 18e en 19e eeuw worden gescand en vrij toegankelijk gemaakt via Google Books, de websites van de KB en Europeana.
Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, en Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships van Google, tekenden vandaag een overeenkomst voor het digitaliseren door Google van minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie. Aangezien er op deze boeken geen auteursrecht meer rust, vallen ze onder het publieke domein. De gedigitaliseerde boeken zullen volledig doorzoekbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt via Google Books, de verschillende websites van de KB en –te zijner tijd– via Europeana.eu van de Europese Unie.
De boeken die worden gescand vertegenwoordigen het merendeel van de rechtenvrije collectie van de KB. Deze werken vormen een belangrijke toevoeging op de rechtenvrije boeken die al zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Google Books. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot nut zullen zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. (Voorbeelden van werken die gescand worden staan onderaan dit bericht).


De KB, nationale bibliotheek van Nederland, maakte begin dit jaar haar ambitie bekend om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en Google vormt onderdeel van de strategie van de bibliotheek om deze ambitie te realiseren en dient daarnaast ter aanvulling van haar eigen digitaliseringsinitiatieven. De overeenkomst volgt op vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen Google en organisaties zoals de Universiteit van Harvard, de Bodleian Library van de Universiteit van Oxford, het Italiaanse ministerie van Cultuur, de nationale bibliotheken van Italië in Rome en Florence en de nationale bibliotheek van Oostenrijk.
Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB: “De KB heeft als nationale bibliotheek van Nederland de verantwoordelijkheid iedereen, overal ter wereld, digitaal toegang te geven tot alles wat in en over Nederland is gepubliceerd. De KB wil daarom alle boeken die in Nederland gedrukt zijn digitaliseren. Gezien de grote hoeveelheid publicaties die onze collectie rijk is, is dat geen sinecure. De samenwerking met Google geeft ons de unieke kans om het digitaliseringsproces te versnellen, de vindbaarheid van onze collectie te vergroten en te zorgen voor optimale toegang tot, en gebruik van een unieke verzameling van wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke werken uit de 18e en 19e eeuw.”
Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships bij Google: “De samenwerking met de KB vormt een volgende stap op weg naar ons doel om alle boeken ter wereld doorzoekbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die over een internetverbinding beschikt. Het doet ons genoegen de KB te helpen om het Nederlandse culturele erfgoed sneller digitaal toegankelijk te maken via Google Books, via hun eigen website en –te zijner tijd– het Europeana-portaal van de Europese Unie.”
Het scannen zal een aantal jaren in beslag nemen. Nadat het scanproces is voltooid, komen de boeken terug in de magazijnen, zodat ze ook weer in de leeszaal beschikbaar kunnen worden gesteld.
Meer informatie over Google Books is beschikbaar op http://books.google.nl/googlebooks/about.html
Meer informatie over de digitaliseringsinitiatieven van de KB is beschikbaar op http://www.kb.nl/hrd/digitalisering/index.html

Meer:

Read more…
"... In 2013 wil de KB 10.000 Nederlandse sites hebben binnengehaald.Op dit moment zijn er tussen de 2.500 en 3.000 sites geselecteerd om in het webarchief opgenomen te worden. Die sites moeten als alles goed gaat in de eerste helft van 2010 online doorzoekbaar zijn via de KB. Het gaat in eerste instanties om sites van overheden, musea en verschillende culturele instellingen. Maar dat niet alleen.....""... De voorlopige lijst van te indexeren websites door de Koninklijke Bibliotheek is hier te vinden. De KB wijst erop dat de lijst per thema wordt opgesteld en nog geen representatieve afspiegeling vormt van de uiteindelijke lijst. Sites kunnen zich zelf bij de KB aanmelden om gearchiveerd te worden...."Het bericht 'KB archiveert duizenden Nederlandse sites' bij Webwereld sluit mooi aan bij de inhoud van de speel-en-deel-sessie 'Hoe archiveer je miljoenen websites tegelijk?' van Archief 2.0 in Den Bosch onlangs.Deze bijdrage staat ook op Archief 2.0 >>
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix