Blogs

innovatieraad (3)

WWW oktober 2014

Hoe was de officiële propaganda ook al weer? De landelijke digitale bibliotheek  en de lokale fysieke bibliotheken zijn een onverbrekelijke twee-eenheid. Het  zijn de keerzijden van dezelfde medaille.  Bibliotheek.nl (BNL) kwam voor  haar e-bookcampagne met zes posters. Ik hoorde dat directies van fysieke bibliotheken niet alle posters  wilden ophangen, omdat ze sommige teksten beschouwden als antireclame voor hun bibliotheek. De ene kant van de medaille zette zich zogezegd af tegen de andere  kant, om er zelf glanzender uit te komen.
Tja, dat verdient natuurlijk  nadere beschouwing.

In WWW van oktober 2014 neem ik de teksten, van welke ik er een aantal prominent  tegenkwam op NS-stations, stuk voor stuk een beetje luchtig onder de loep.

Verder in deze WWW vragen en opmerkingen uit de Eerste Kamer over de Stelselwet, informatie over "het gastlenen", LeesID, Cubiss, de Innovatieraad, het DCS en het DWH en prejudiciële vragen van de Haagse Rechtbank over "e-lending" d.mv. downloaden (systeem "one user one copy").

 

Read more…

WWW september 2014

De WWW van september 2014 is verschenen.

Kiezen lezers straks voor 0,30 euro per e-book voorgeselecteerde e-books van Elly of toch maar liever voor € 1,11 per e-book door uitgevers beschikbaar gestelde e-books via het e-bookplatform van Bibliotheek.nl?

Of mag je deze vergelijking helemaal niet maken?

Meer hierover en over de innovatieraad, de Lyon Declaration en de kracht van verhalen in deze WWW.

Ook een samenvatting van Bibliotheek 7.7

Read more…

Ik kondigde het onlangs al aan: voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken werk ik aan de actualisering van Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk, van september vorig jaar. Ik richt me daarbij vooral op de projecten die ik in augustus 2013 in kaart bracht, als momentopname, maar als er sprake is van belangrijke of interessante projecten waar de innovatieraad en SIOB ook mee aan de slag zouden kunnen of moeten: dan hoor ik het graag. Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik zorg dan dat je een document krijgt aangeleverd waarin je volgens een vast format het project kunt opgeven. Hieronder de tekst van de mail die ik stuurde aan de contactpersonen van 2013:

Dag allemaal,

Precies een jaar geleden waren jullie mijn contactpersoon voor de inventarisatie innovatie openbaar bibliotheekwerk voor het SIOB. Het sectorinstituut heeft mij nu gevraagd de inventarisatie te actualiseren, opdat de opgerichte innovatieraad (zie https://www.biebtobieb.nl/groepen/innovatieraad) er daadwerkelijk mee aan de slag kan. Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat SIOB op basis van de adviezen van de raad ook zal overgaan tot ondersteuning.

In de bijlagen vind je de inventarisatie van vorig jaar en een factsheet van de actualisering van nu. Daarnaast nog een notitie bij het driesporenbeleid van SIOB in dezen.

Voor de mensen die werkzaam zijn bij een PSO is het van belang om te weten dat ik op verzoek van Frans Hoving van SPN ook al een mail heb gestuurd naar de directies van de PSO's, waarin ik heb gevraagd om de gegevens van de juiste contactpersonen. Stem het dus wel even af met je directeur, als dat relevant is.

Mijn verzoek aan jullie allemaal is een contactmoment in de maand augustus. Dat kan per mail, telefonisch of via Skype of Google Hangouts. Wat ik graag wil weten is wat de stand van zaken is rondom de geïnventariseerde projecten van zaken en of er belangrijke wijzigingen zijn, of aanvullingen. Als er nieuwe projecten spelen die jullie relevant vinden voor de innovatieraad, dan kunnen we die toevoegen volgens het format van afgelopen jaar.

Ik verneem graag van je wanneer en hoe er contact kan zijn hierover. Het is wederom kort dag (we moeten de inventarisatie uiterlijk begin september uitwerken) en midden in de vakantieperiode, maar ik hoop desondanks van iedereen feedback te zullen krijgen.

Alvast reuze bedankt!

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix