Blogs

gastlenen (4)

Hebben Charles Noordam van de Bibliotheek Den Haag en Martin Berendse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) een bom gelegd onder het landelijke project “de Bibliotheek op School” (dBos), waar de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) zich in de uitvoering zwaar aan gecommitteerd heeft?
Wie het desbetreffende artikel in de WWW van april 2015 leest, zou het zo maar kunnen denken.

Toch passen er wel een paar nuances. In de eerste plaats is de vraag wat "de Bibliotheek op School precies is. Als het echt zou moeten gaan om een pakket van diensten dat minimaal 45 euro per leerling moet kosten om het goed te kunnen uitvoeren, dan is het helder dat de twee G4-bibliotheken daar een bom onder gelegd hebben. Zij doen er niet aan mee en Berendse denkt dat ook andere gemeenten en scholen nooit die 45 euro gaan betalen. Los van de financiën zien zij ook grote inhoudelijke nadelen.

Meer hierover en over andere onderwerpen, zoals kritiek op het e-bookplatform, in deze WWW.

Read more…

"Een landelijke, in een wet geregelde digitale bibliotheek die afhankelijk is van de luimen van uitgevers is een heel malle bibliotheek (niet in dezelfde mate als bij papieren boeken vrij om haar eigen tarieven vast te stellen en haar eigen collecties te kiezen – ook al wordt daar uiteraard gewoon voor de aanschaf en het leenrecht betaald). Je kunt je afvragen of de digitale bibliotheek, zolang e-books auteursrechtelijk niet gelijkgesteld zijn aan papieren boeken, eigenlijk wel helemaal aan de in de wet geformuleerde publieke waarde “onafhankelijk” voldoet. De landelijke digitale bibliotheek heeft trekken van een extra outlet voor uitgevers, ook leuk om mee te experimenteren, maar de vraag is of dat een taak van een onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke, pluriforme en authentieke bibliotheek moet zijn.

Ik zou zeggen: van tweeën één: of de gebruikers betalen een tarief voor de e-books (bijvoorbeeld € 20 voor 18 streams/downloads of andere bedragen, ook voor oudere e-books en ook voor gebruikers die geen lid willen zijn van een fysieke bibliotheek), maar dan gaat de onttrekking niet door of wordt die teruggedraaid. Of de gebruiker betaalt géén tarief en de vergoedingen voor uitgevers worden uitsluitend betaald uit het onttrekkingsgeld (€ 8 miljoen in 2015, oplopend naar € 12,2 miljoen in 2018) dat daarvoor ruim voldoende is."

Dit schrijf ik aan het eind van de WWW van december 2014 in een beschouwing over het feit dat er nog geen tarief of tarieven voor gebruik van de landelijke digitale bibliotheek zijn vastgesteld. De minister van OCW had de Tweede Kamer beloofd dat die tarieven er in het 4e kwartaal van 2014 zullen zijn. Ik heb een aantal direct-betrokkenen gevraagd hoe de stand is, maar de antwoorden zijn uiterst ontwijkend of nihil. Wat mij tot de niet gewaagde conclusie brengt dat men nogal wat verschillende belangen ziet. De vraag is hoe die tegenover elkaar worden afgewogen. Bovendien zijn ook de vragen wat nu eigenlijk precies “een landelijke digitale bibliotheek” is en wat het ding aan wie moet bieden nog niet beantwoord. Het is jammer dat er, naar analogie van de Vereniging van Reizigers Openbaar Vervoer, Rover, nog geen Vereniging van Openbare Bibliotheekgebruikers (VOBG) bestaat, want dan had die als allerbelangrijkste stakeholder flink invloed kunnen uitoefenen.

Meer hierover in de WWW.

Daarin ook het nieuws van de afgelopen maand en aandacht voor een essay uit The Economist met zonnige perspectieven voor het boek.

Read more…

WWW oktober 2014

Hoe was de officiële propaganda ook al weer? De landelijke digitale bibliotheek  en de lokale fysieke bibliotheken zijn een onverbrekelijke twee-eenheid. Het  zijn de keerzijden van dezelfde medaille.  Bibliotheek.nl (BNL) kwam voor  haar e-bookcampagne met zes posters. Ik hoorde dat directies van fysieke bibliotheken niet alle posters  wilden ophangen, omdat ze sommige teksten beschouwden als antireclame voor hun bibliotheek. De ene kant van de medaille zette zich zogezegd af tegen de andere  kant, om er zelf glanzender uit te komen.
Tja, dat verdient natuurlijk  nadere beschouwing.

In WWW van oktober 2014 neem ik de teksten, van welke ik er een aantal prominent  tegenkwam op NS-stations, stuk voor stuk een beetje luchtig onder de loep.

Verder in deze WWW vragen en opmerkingen uit de Eerste Kamer over de Stelselwet, informatie over "het gastlenen", LeesID, Cubiss, de Innovatieraad, het DCS en het DWH en prejudiciële vragen van de Haagse Rechtbank over "e-lending" d.mv. downloaden (systeem "one user one copy").

 

Read more…
Gastlenen is een extra service voor bibliotheekleden en maakt de bibliotheek toegankelijker. Bibliotheekleden zijn niet langer gebonden aan de openingstijden en de collectie van hun thuis bibliotheek. Daarnaast brengt deze dienst gemak voor de gebruikers. Stel je bent lid van Bibliotheek Uden, maar je werkt in Helmond. Het is dan erg handig als je boeken, cd’s en dvd’s kunt lenen bij Bibliotheek Helmond-Peel. Gastlener worden is heel simpel. Ga met je bibliotheekpas naar de informatiebalie van de gastbibliotheek. Laat je registreren als gastlener. Klaar!In de loop van 2009 wordt het systeem uitgerold over de provincie Noord-Brabant en hopelijk ook in Gelderland. In een later stadium kan het mogelijk zijn dat men met één bibliotheekpas kan lenen in alle Nederlandse Openbare Bibliotheken in Nederland.Op 2 juli wordt ook de nieuwe website www.gastlenen.nl gelanceerd.
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix