Blogs

eemland (2)

Amersfoort op de Kaart geheel vernieuwd.

Vanaf vandaag is www.amersfoortopdekaart.nl live gegaan. Deze website van Archief Eemland is uitgebreid met o.a. de collecties van archeologie, rijksmonumenten en kunst in de openbare ruimte. De beeldbank van het archief zelf en die van historisch Museum Flehite waren al gekoppeld aan de website. Verder heeft de website een nieuwe opmaak gekregen, veel meer 2.0 mogelijkheden en is er een koppeling gelegd met een videoplatform. Hierdoor kunnen audiovisuele collecties gekoppeld worden aan locaties.

 

 

Naast de website is Amersfoort op de Kaart nu ook via een mobiele website ontsloten en via Layar. De Layar laat op locatie de hierboven genoemde collecties zien en er zijn op het OLV Kerkhof in Amersfoort zeer bijzondere foto`s van gebouwen en gebeurtenissen en bouwtekeningen te zien. (Deze historische belevenis op het OLV Kerkhof is ook te zien op http://www.amersfoortopdekaart.nl/#/hoogtepunten/binnenstad/lieve-v...)

 

Amersfoort op de Kaart was al voor interactieve multitouchtafel ontworpen en is nu dus via 4 'producten' ontsloten. Veel van deze projecten zijn met financiële steun van AmersfoortBreed tot stand gekomen. AmersfoortBreed duurt nog een aantal jaren, dus er zullen nog meer mooie producten door ons ontwikkeld gaan worden. 

 

Is Amersfoort op de Kaart nu klaar dan?

Nee, de komende weken zal er nog e.e.a. uitgebreid worden aan de site, waaronder een module om wandelingen te genereren, een uitgebreide suggestiemogelijkheid voor bezoekers om punten op de kaart te zetten en de toevoeging van extra kaartmateriaal. Verder willen we in de toekomst bekijken welke andere cultuurhistorische informatie opgenomen zou kunnen worden, met te beginnen de gemeentelijke monumenten.

 

Erfgoed op de kaart 

In september nodigt Archief Eemland collega archief- en erfgoedinstellingen uit om de 4 producten in Amersfoort te komen bekijken. Een uitnodiging hiervoor volgt snel en dan zal ik het evenement ook aanmelden op Archief2.0

 

Zoals ook al verteld op de KVAN dagen lezing over Amersfoort op de Kaart, hebben wij met de bouwers van de producten (ab-c media en studio sophisti) modules voor de 'erfgoed op de kaart' laten ontwikkelen. Hierdoor zijn de hierboven genoemde 4 producten (website, mobiele website, layar en multitouchtafel en applicatie) nu ook voor geïnteresseerde archieven, erfgoedinstellingen en musea te (her)gebruiken. Hierdoor hoeft het wiel niet de hele tijd opnieuw uitgevonden worden en kunnen kosten bespaard worden. Meer informatie hierover volgt op www.erfgoedopdekaart.nl en in september op de 'open dag' van Archief Eemland. 

Read more…
Voor Archief Eemland heb ik me de laatste weken beziggehouden met dit project. Vandaag wordt het project officieel gelanceerd bij het verzorgingshuis St. Pieters en Bloklandsgasthuis. Daar zullen 2 wethouders (Cultuur en Zorg&Welzijn) het met een team van bewoners tegen elkaar opnemen in de erfgoedquiz.

 

Wat hield het project in?

 

Archief Eemland heeft twee multitouchtafels op maat laten bouwen en er is software ontwikkeld op basis van de applicatie www.amersfoortopdekaart.nl, waardoor deze website nu ook een multitouchvariant heeft gekregen. Binnen de multitouch applicatie is er ook een erfgoedquiz gemaakt, die met 4 personen tegelijk gespeeld kan worden.

 

De tafels zijn te huur en zullen de komende 2 jaren door Amersfoort rondreizen om een breed publiek in aanraking te brengen met het erfgoed van Archief Eemland.

 

Het project is financieel ondersteund door De Utrechtse Schatkamer en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie (EFRO). Verder hebben Museum Flehite, Bibliotheken Eemland en het St. Pieters en Bloklands Gasthuis meegewerkt aan de ontwikkeling. De software is ontwikkeld door Studio Sophisti in samenwerking met ab-c media.

 

Voor meer informatie zie: http://www.archiefeemland.nl/publieksactiviteiten/interactieve-tafel. Hier zullen ook filmpjes van de tafel opgenomen worden.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix