Blogs

ebooks (18)

Lenen e-books mogelijk gratis voor jongeren
4 juni 2014 - Jongeren onder de 18 jaar moeten straks een deel van de e-books gratis kunnen lenen in de bibliotheek. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs staat welwillend tegenover dat idee. > Lees meer

Amazon in conflict met uitgever Hachette
1 juni 2014 - Bij bestellingen van Hachettetitels zijn leveringen opzettelijk uitgesteld of hebben titels van andere uitgevers, met langere leveringstermijnen, voorrang gekregen. > Lees meer

Acteur LeVar Burton scoort met Kickstartercampagne Reading Rainbow
1 juni 2014 - Acteur LeVar Burton, bekend van de televisieseries Roots en Star Trek: The Next Generation, heeft veel succes met een Kickstartercampagne die zich richt op leesbevordering. De doelstelling om via crowdfunding een miljoen dollar in te zamelen werd binnen een dag bereikt. > Lees meer

Bas Eenhoorn wordt Nationaal Commissaris Digitale Overheid
4 juni 2014 - Als overheidsbrede regisseur gaat Bas Eenhoorn een programma opstellen dat wordt uitgevoerd door alle overheden. De benoeming geldt voor vier jaar. > Lees meer

Website EYE vernieuwd
2 juni 2014 - Bijna 300 films uit de periode 1896-1940 zijn nu direct via de website te bekijken, waaronder een twintigtal complete Nederlandse speelfilms. > Lees meer

Google zet formulier voor verzoeken tot verwijdering uit zoekresultaten online
1 juni 2014 - Google reageert hiermee op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, eerder deze maand. > Lees meer

Juryleden IVI Award bekend
3 juni 2014 - De IVI Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is bedoeld om innovatie in de informatiebranche in de meest brede zin te stimuleren. > Lees meer

SURF introduceert cloud storage-dienst SURFdrive
3 juni 2014 - De dienst is op verzoek van de Nederlandse universiteiten ontwikkeld door de twee SURF-organisaties SURFnet en SURFsara. > Lees meer

Read more…

E-boeken in de bib: maar dan in Nederland

Sinds 6 mei kunnen 215 Vlaamse bibliotheken dankzij het ‘E-boeken in de bib’ project ook ebooks uitlenen aan hun gebruikers. De projectorganisatie Bibnet sloot in het kader van dit project, samen met de bibliotheken, overeenkomsten met uitgeverijen WPG, Lannoo, Van Halewyck, Vrijdag, Acco en Veen Bosch & Keuning voor ca. 400 titels. Ook in België is het leenrecht niet van toepassing op ebooks en net als in Nederland betekende dit dat bibliotheken moesten onderhandelen met uitgevers. En dat uitgevers in veel gevallen afspraken met hun auteurs moesten maken omdat uitgevers niet altijd over de rechten beschikken de ebook versies van een titel uit te laten lenen door bibliotheken. Redenen waarom het aantal uitleenbare titels beperkt is en het uitlenen van ebooks vooralsnog een looptijd van één jaar heeft. De lancering van het ‘E-boeken in de bib’ project komt ook uitgebreid aan bod in het nieuwe nummer van de META (het vakblad van de VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) deze maand. Ik had het genoegen daar een bijdrage voor te schrijven over hoe het nou met ebooks in Nederland gesteld is.

Toen ik in 2007 mijn eerste ereader, de iLiad, aanschafte zag ik de toekomst helder voor me. Niet alleen kon ik nu volop ebooks gaan aanschaffen, ook voor de Nederlandse bibliotheken zou het kansen gaan bieden. De ereaders waren er en dus kon het niet lang meer duren of er zouden voldoende ebooks moeten zijn om als lezer te kunnen profiteren van een collectie ebooks die je gewoon kon lenen.

Het liep toch anders uiteindelijk. Nederlandse uitgevers bleken voorzichtig te zijn met hun titels als ebook op de markt te brengen.  De discussies gingen over verdienmodellen, prijzen en vooral beveiliging van ebooks.  In de eerste jaren werden er weinig Nederlandstalige titels uitgebracht, waren ze beveiligd met strenge DRM en werden ze verkocht voor prijzen die niet ver onder die van de fysieke boeken lagen. Pas vanaf 2011 wordt de verkoop van ebooks (mee)geteld in de verkoopcijfers van boeken in Nederland en is te zien dat het aandeel ervan ook eindelijk begint te stijgen. In 2011 werden 0,55 miljoen ebooks verkocht. Het jaar daarop waren dat er 1,2 miljoen en in 2013 1,95 miljoen. De bijna 2 miljoen ebooks – inmiddels grotendeels ontdaan van Adobe DRM en nu voorzien van watermerkbeveiliging – waren daarmee goed voor 4,6% van de totale afzet van vorig jaar.

Nu vinden uitgevers de verkoop het interessantst maar is het voor bibliotheken belangrijker of alle titels wel als ebooks verkrijgbaar zijn. Nederlandse uitgevers brengen nauwelijks oudere titels digitaal uit en lijken zich te beperken tot de nieuwe titels. Hierdoor is het langzaam gegaan in Nederland met de groei van het aanbod. Het CB rapporteerde begin januari 2014 dat er ruim 28.000 e-boektitels beschikbaar waren terwijl er 80.000 titels in fysieke vorm leverbaar zijn.

De afgelopen jaren werd er geëxperimenteerd met diverse ebookdiensten bij de Nederlandse openbare bibliotheken. Achter de schermen werd onderhandeld met uitgevers om tot een uitleenmodel met passende vergoedingen te komen en om een zo breed mogelijk aanbod van titels binnen te halen. Ondertussen werden klassieke Nederlandstalige ebooks – inmiddels niet meer beschermd door het auteursrecht – als apps aangeboden, volgde een samenwerking met Public Library Online waarbij 300 titels als streaming ebooks beschikbaar kwamen en werd een pilot in de eerste helft van 2013 gedaan met streaming ebooks op een eigen platform. Deze Lees Meer campagne testte o.a. de interesse van leden en niet-leden om ca. 90 Nederlandstalige ebooks (alleen) via een internetbrowser te lezen.

Na deze pilot volgde de aankondiging van twee ebookdiensten. Als eerste begonnen de bibliotheken in de zomer van 2013 met de VakantieBieb app. Elke schoolvakantie worden tientallen ebooks via de VakantieBieb app gedurende enkele weken aangeboden. En voor januari 2014 werd het nieuwe ebookplatform aangekondigd die in eerste instantie 5000 titels uitleenbaar zou moeten gaan maken. Dit platform werd eind januari 2014 ook daadwerkelijk gelanceerd en zijn er inmiddels duizenden titels als streaming ebook beschikbaar, kunnen ze in een browser of in de Bibliotheek app gelezen worden en is ca. 20% ook te downloaden voor gebruik op één van de ruim 1 miljoen ereaders die in Nederland verkocht zijn.

De eerste maanden kunnen alle bibliotheekleden zonder meerkosten gebruik maken van deze nieuwe dienst, waarbij er maximaal vijf ebooks tegelijk geleend kunnen worden die op een persoonlijke boekenplank bewaard worden. Tussentijds inleveren is echter niet mogelijk dus heb je vijf ebooks geleend, dan zul je moeten wachten tot de uitleentermijn van drie weken verstreken is en de geleende ebooks weer verdwenen zijn. Op die manier houden de bibliotheken ook de leenvergoedingen binnen de perken die ze per uitlening aan de auteur of uitgever betalen.

Het is zonder twijfel een mooie dienst om duizenden titels onbeperkt uit te kunnen lenen en die vervolgens online, via de Bibliotheek app en (deels) op een ereader gelezen kunnen worden. Toch is het moeilijk om niet naar de beperkingen te kijken want de dienst voorziet niet per se in de vraag van bibliotheekleden. Vijfduizend titels klinkt als veel maar het gaat om slechts een klein deel van de leverbare 28.000 titels. Het kleine deel waar uitgevers zonder bezwaren afspraken over wilden maken en dat zijn bijna per definitie oudere en minder goed verkopende titels. De goed lopende populaire titels ontbreken in het aanbod. Dit is extra problematisch gezien het voornemen van de bibliotheken om dat huidige aanbod van 5000 titels te gaan splitsen in twee groepen. Eén groep met alle titels die tot en met drie jaar oud zijn en een groep met de titels die ouder dan drie jaar zijn. De eerste groep met recentere titels dient als pluspakket bestempeld te worden en leden zullen alleen nog maar toegang krijgen met bijbetaling. Achttien euro voor het lenen van 20 titels.

Maar wie wil extra gaan betalen voor een pluspakket als daar niet de echt actuele titels en bestsellers in zitten? De Stichting BNL heeft in elk geval recentelijk besloten de introductie van dit pluspakket tot nader order uit te stellen.

Laatst pakte ik mijn oude iLiad uit de kast en dacht terug aan de verwachtingen van toen. Ook al is het nu 7 jaar later, ik kwam tot de conclusie dat we nog steeds maar aan het begin staan van de ontwikkelingen rondom ebooks. De ebookscampagne van EBLIDA is ook in Nederland nog steeds hard nodig.

Bovenstaande bijdrage verscheen ook in META 4 (2014) als onderdeel van een groter artikel over E-boeken in de bib. Het is in maart 2014 geschreven.

Read more…

Voor consumenten zoals wij is het gelukkig al een klein beetje beter geworden. Tot afgelopen jaar konden we niet eens een backup maken van gekochte ebooks en had je nauwelijks de vrijheid om een gekocht ebook te lezen op het apparaat waar jij het op wilde lezen. Ook al zitten er definitief ook nog flink wat haken en ogen aan sociale - watermerk - DRM, het beperkt je in elk geval niet meer technisch in de mogelijkheden. Een door jou gekocht en gedownload ebook is ook jouw eigendom.

Voor bibliothecarissen zoals wij gaat het nog niet geweldig als het om de beveiliging van ebooks gaat. Zowel ebookpakketten die door onderwijs- en onderzoeksinstellingen afgenomen worden als de downloadbare ebooks op het ebookplatform van de bibliotheken zijn grotendeels nog steeds 'tot de tanden' bewapend met Adobe DRM. 

Dat komt voort uit de angst dat de eigen klanten en eindgebruikers massaal aan de haal (zouden) gaan met ebooks als ze niet beveiligd zouden zijn. En ook al is Adobe DRM voor iedereen met de vaardigheid om te googelen slechts een kleine hindernis, het weerhoudt uitgevers er niet van er aan vast te houden.

Dat het ook echt anders kan bewees TOR, een grote uitgever van SF en fantasy boeken (en onderdeel van de nog grotere uitgever MacMillan) toen ze twee jaar geleden besloten om hun ebooks in de toekomst DRM-vrij te gaan verkopen. Omdat zowel hun auteurs als hun klanten aangaven DRM als een hindernis te ervaren bij het legitiem gebruiken van gekochte ebooks.

Drie maanden later, in juli 2012, kondigde TOR aan dat ze al hun ebooks vrij van DRM aanboden en dat Adobe DRM niet meer voorkwam op één van hun boeken.  

In december 2012 meldde John Sargent, de CEO van MacMillan, dat de eerste resultaten er op duidden dat er geen stijging van ebookpiraterij had plaatsgevonden met hun titels. Wat april vorig jaar bevestigd werd door de Britse tak van TOR, TOR UK.

En dus was het gisteren de 2e verjaardag van het DRM-vrij beleid van één van de grootste SF en fantasy uitgevers van de wereld.

Nou mag je van een SF uitgever best verwachten dat deze verder weet te kijken in de toekomst maar wordt het niet eens tijd dat die les ook geleerd wordt door alle andere uitgevers? Wereldwijd?

Ebooks zonder DRM verkopen en je betalende klanten niet beschouwen als potentiële criminelen. Dat zou toch geen science fiction moeten zijn?

Read more…

Vorige week donderdag 17 april vond er in EYE Amsterdam een bijeenkomst plaats waar Bibliotheek.nl de uitgevers bijpraatte over de stand van zaken mbt het ebookplatform en de plannen die er volop zijn om dit aanbod verder uit te bouwen. In de onderstaande twee videoverslagen wordt een korte impressie geschetst van het door Bibliotheek.nl gehouden verhaal en - wellicht nog interessanter - de reacties van de uitgevers op dit verhaal.

In het verslag van Frank Huysmans van de Right to eread bijeenkomst gisteren worden ook details van de ebookovereenkomst van de VOB-inkoopcommissie toegelicht:

Er is een basispakket e-content waar bibliotheekleden zonder meerkosten thuis gebruik van kunnen maken. Daarnaast komt er in de zomer een pluspakket waar leden tegen betaling van € 20 het recht verwerven om 18 titels te lenen. Dit wordt een strippenkaartmodel: zodra de 18 uitleningen ‘op’ zijn, kan een nieuwe strippenkaart worden gekocht.

In het basispakket komen in principe alleen titels uit de ‘long tail’ die 3 jaar of langer geleden zijn verschenen. Per uitlening wordt hiervoor een bedrag van € 0,12 (in het eerste jaar dat ze worden aangeboden € 0,24) afgedragen aan de rechthebbenden. In het pluspakket komen ook nieuwere titels te leen. Voor deze wordt in de eerste 6 (met uitloop naar 12) maanden € 0,48 afgedragen. Voor de CPNB-top-60-titels komt daar nog een opslag bovenop van € 0,12 (in totaal dus € 0,60 per uitlening). Nadat het echt nieuwe van het boek af is, in principe na 6 en ten laatste na 12 maanden, daalt het vergoedingsbedrag naar € 0,36, tot de 3-jaarsgrens wordt bereikt en de € 0,12 gaat gelden. Voor de 18 uitleningen per strippenkaart van € 20 wordt in totaal minder afgedragen dan er bij de leden wordt geïnd; wat er overblijft, vloeit in de bibliotheekkas ter dekking van de gemaakte kosten.

Gezocht wordt naar een businessmodel dat voor bibliotheken én rechthebbenden aantrekkelijk is, benadrukte Van Velzen: “Bibliotheken willen laten zien dat zij een rol kunnen spelen in het ‘legaliseren’ van het e-book-aanbod. Gelezen boeken worden door de bibliotheken betaald, en mensen raken eraan gewend dat voor het lezen van e-boeken betaald moet worden.”

De boodschap is in elk geval een (zeer) redelijke vergoeding per uitlening van ebooks in combinatie met het bieden van een legaal alternatief voor het illegaal downloaden van ebooks. De reacties van de uitgevers die in het videoverslag aan bod komen zijn in elk geval hoopgevend.

Read more…

App van de week: Vakantiebieb

Uit de beschrijving in iTunes:

VakantieBieb is een gratis App die het lezen van e-books voor iedereen binnen handbereik brengt. De App biedt toegang tot een lijst van vakantieboeken - voor volwassenen en kinderen - die de Bibliotheek speciaal voor de vakanties heeft geselecteerd. Met deze App kunnen de leukste vakantieboeken worden gelezen, gewoon op je smartphone of tablet. 


Gevarieerd aanbod 

Elke vakantieperiode wordt een nieuwe lijst van graag gelezen boeken klaargezet, van spannende thrillers en goede kinderboeken tot luchtige streekromans en verhalenbundels. Deze boeken zijn tijdens de vakantie te ‘lenen’ en te lezen. Tijdens de zomer is de VakantieBieb acht weken geopend en zijn de e-books dus ook acht weken beschikbaar. De periode rond de herfstvakantie, met hierin de kinderboekenweek, en rond de kerstvakantie duren beide vier weken. 
Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van het gratis aanbod. Het enige wat wel moet gebeuren is een eenmalige registratie nadat de App is gedownload. Daarna is het boekenaanbod tijdens de vakantieperiodes onbeperkt beschikbaar totdat de betreffende vakantieperiode voorbij is. 

De VakantieBieb is beschikbaar in de volgende periodes:

Zomervakantie 1 juli t/m 1 september 2013

Herfstvakantie30 september t/m 27 oktober 2013

Kerstvakantie9 december t/m 5 januari


Bezoek www.bibliotheek.nl/ebooks en vind meer informatie over het aanbod eBooks van de Bibliotheek.

Een aanvulling van iPadClub:

Hoewel de VakantieBieb-app is bedoeld als extra service aan de leden van de bibliotheek, is besloten de boeken ook toegankelijk te maken voor niet-leden. Deze gebruikers moeten zich dan wel aanmelden en inloggen, maar is er verder geen echt lidmaatschap of een rekening aan verbonden. Na aanmelden en bevestiging in de mail kun je meteen boeken downloaden. Momenteel staan er bijvoorbeeld een biografie over Roald Dahl, een informatief boek over de vastgoedfraude en Gossip Girl, een jeugdroman voor meiden van 15 tot 18 jaar. Voor iedereen lijkt er wat te lezen: van luchtige streekromans tot echte literatuur van bijvoorbeeld Jan Wolkers. Het totale actueel aanbod bedraagt meer dan 50 verschillende boeken. In de andere vakanties zouden dat er zo’n 15 zijn. Zoals bekend bij eBooks zijn de boeken in mum van tijd gedownloaden en nemen ze slechts een paar MB in.

Read more…

De eboekendroom van Raymond

 

Uit Over lenen van ebooks op je ereader of tablet bij de bibliotheek: een update:

Zolang iedereen het blijft hebben over uitlenen van ebooks blijf ik verwachten dat ik ebooks kan downloaden en tijdelijk gebruiken op mijn ereader. Dat zal geen realistische verwachting van me zijn maar het huidige alternatief voor een dergelijke dienst is niet de uitgever of de ebookwinkel maar die torrents met duizenden Nederlandse ebooks die iedereen zonder problemen kan vinden. Biedt nou een legitiem alternatief daarvoor. Met meerwaarde van een goede kwaliteit ebooks. Die je zowel offline op een ereader of online kunt lezen (zoals ik dat kan als ik ebooks koop bij Amazon of Kobobooks). En die niet 100 jaar oud zijn zoals die Gutenberg en DBNL ebooks.

Daar zou ik als bibliotheeklid best voor willen betalen. Is dat nou niet iets wat alle partijen wenselijk vinden?

 

Afbeelding: http://deepdarkmarvellous.tumblr.com

Read more…

Hoewel de werkelijkheid volgens mij grijs is wordt er op het gebied van digitale ontwikkelingen vooral zwart of wit gedacht. Aan de witte, optimistische, kant vind je bijvoorbeeld auteurs als Kevin Kelly (What Technology Wants), Nick Bilton (I Live in The Future) en Jeff Jarvis (Public Parts). Schrijvers als Sherry Turkle (Alone Together), Nicholas Carr (The Shallows), Jaron Lanier (Your Are Not a Gadget) en Andrew Keen (The Cult of The Amateur) benadrukken vooral de negatieve gevolgen van internet, social media etc. Al deze schrijvers hebben op hun manier natuurlijk een beetje gelijk.
 
Speelt het internet juist dictators in de kaart?
Afgelopen 26 september kwam bij VPRO's tegenlicht de Wit-Russische schrijver Evgeny Morozov, auteur van 'The Net Delusion', aan het woord. Mozorov, eentje van het pessimistische soort en zeer teleurgesteld in de opbrengsten van het internet, wijst er in zijn boek onder andere op dat het internet doorgaans helemaal niet bijdraagt aan democratisering van de wereldbevolking maar juist dictators in de hand speelt. Mozorow werd in de uitzending geconfronteerd met een aantal beelden uit heden en verleden waar hij direct commentaar bij leverde. In één van de passages kwam filosoof Peter Sloterdijk aan het woord die iets vertelde over de veranderingen rondom het begrip revolutie.  

Zijn bibliotheken bolwerken van conservatisme?
Sloterdijk stelt dat in West Europa in de afgelopen paar eeuwen de veranderingsgezinde bevolking revolutie predikte t.o.v. een conservatieve regering terwijl in de huidige tijd het vooral een groepje dominante grote bedrijven is die permanente revolutie predikt t.o.v. een onverschillige conservatieve bevolking. Ik vond het wel een mooi beeld wat Sloterdijk schetste, een beeld dat je ook best op bibliotheken kunt projecteren. Immers, zijn bibliotheken in hun functioneren met gebouw en medewerkers niet een afspiegeling van de samenleving waarin ze opereren? En kun je in die zin niet rustig stellen dat Bibliotheken eigenlijk allesbehalve bolwerken van innovatie zijn en juist garant staan voor bestendig conservatisme? Het fragment met Sloterdijk leerde mij in ieder geval meer over de gereserveerde houding van de bibliotheken t.o.v. de digitale vernieuwing die Bibliotheek.nl aan het realiseren is.

VOB Commissie Digitale Bibliotheek
Dat digitalisering zeer verschillende beelden oproept werd voor mij nog eens bevestigd toen ik een paar weken geleden aanwezig was bij de Commissie Digitale Bibliotheek van de VOB, één van de vier commissies die het VOB-bestuur voorziet van beleidsadviezen. De commissie Digitale Bibliotheek houdt zich momenteel bezig met het ontwikkelen van een branchevisie op de Digitale Bibliotheek en tijdens de vergadering werd een concept visiestuk besproken. Dat visiestuk vind ik heel boeiend omdat de digitale bibliotheek door de Commissie Digitale Bibliotheek in een veel breder maatschappelijk kader wordt geplaatst. De Commissie is tamelijk optimistisch over de digitale bibliotheek en rept van de vele kansen die bibliotheken krijgen om dankzij digitale toepassingen hun burgers via cocreatie te betrekken bij het bibliotheekproces en ze op een hoger level qua burgerschap te brengen. Opvallend vind ik het dat in het stuk bibliotheken en bibliotheekmedewerkers worden opgeroepen om mee te gaan in de vernieuwingsdrang van de burger. Maar hoe groot is die vernieuwingsdrang van de burger dan eigenlijk vraag ik me dan met Peter Sloterdijk af?

Library School
De VOB-commissie zoekt in haar visie aansluiting bij het gedachtengoed van de donderdag j.l. geopende Library School van Rob Bruijnzeels. Heel interessant omdat het VOB-bestuur zich net als het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken juist in beleefde bewoordingen had gedistantieerd van de Library School. Zelf draag ik overigens de Library School een warm hart toe, laat daar geen misverstand over zijn. Volgens de website is de Libraryschool "een inspirerende en professionele leer- en werkgemeenschap waar werken, leren en innoveren aan elkaar gekoppeld zijn".  Library School doet erg denken aan de Library 2.0 beweging in de VS en is in die zin dus eigenlijk meer een beweging dan een school. Een beweging die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de traditionele kernwaarden van de bibliotheek en die de individuele persoonlijke ontwikkeling van mensen centraal stelt. Verder laat Libraryschool zich zeer breed inspireren en schuwt daarbij ook bijvoorbeeld meer spirituele inspiratiebronnen zoals het gedachtengoed van Benedictus van Nursia niet. En over de visie van de Library School op de digitale bibliotheek: die is in ieder geval alles behalve technology driven.

Wie heeft de regie?
Tijdens het bijeenkomst bij de Commissie kwam ter sprake wie nou eigenlijk de regie heeft over de Digitale Bibliotheek. Heeft ons Sectorinstituut die regie? Of moet dat juist Bibliotheek.nl zijn? Of is het de Commissie Digitale Bibliotheek die de regie zou moeten nemen? En hoe zit het met de 'Inkoopcommissie voor digitale content' en de 'Stuurgroep eBooks'? Wie stelt de kaders? En houdt men zich aan de gestelde kaders? Voor wie daar meer over wil weten verwijs ik naar de nieuwsbrieven van Wim Keizer. Het is Wim's raison d'être om over dit soort onderwerpen na te denken.

De aantallen blijven tellen
Een ander interessant gespreksonderwerp ging erover of de digitale bibliotheek een opzichzelfstaand fenomeen is of vooral bedoeld om de fysieke bibliotheek te ondersteunen. Daar werd in de commissie verschillend over gedacht. Zelf denk ik dat hoogwaardige digitale ondersteuning van de fysieke bibliotheken in ieder geval belangrijk is. Zeker in het huidige gedecentraliseerde bestel. Lokaal wordt de bibliotheek nu nog vooral afgerekend op het gebruik van de fysieke vestiging uitgedrukt in kale gebruikscijfers en niet op de kwaliteit van de backoffice of van de sophisticated digitale dienstverlening. Dus hoge aantallen bezoekers, leden en uitleningen zijn van levensbelang voor de bibliotheek. Die bereik je alleen met goede service en gemaksdiensten. De Digitale Bibliotheek en daarvan afgeleide digitale diensten kunnen daar in ieder geval een belangrijke bijdrage aan leveren.

Lees nog eens een boek
Terug naar Evgeny Mozorov en Peter Sloterdijk en de alledaagse grijze realiteit. Wellicht is het zo dat het internet minder heeft bijgedragen aan de democratisering van de burger dan iedereen zou verwachten. Dat maakt de fysieke bibliotheek als bolwerk van democratie des te belangrijker. Maar lang niet iedereen denkt zo als Mozorov. Veel wethouders geloven heilig in de positieve effecten van de voortschrijdende digitalisering en zien daarin helaas een kans om de lokale bibliotheek een kopje kleiner te maken en zo een leuk bedrag op de begroting te besparen. Zo heeft ieder voordeel z'n nadeel. Volgens Sloterdijk hoeven we van de burger echter geen revolutie te verwachten. Dus in de lokale werkelijkheid van stad en dorp zal het met die digitale ontwikkeldrang van de burger waarschijnlijk zo hard niet gaan. Kortom het is goed om alert te blijven en de kop erbij te houden, maar blijf vooral ook rustig en lees nog eens een boek. Ik stel voor om er eentje uit het in dit artikel verwerkte leeslijstje te kiezen. Het grootste deel van de titels zal vanwege de actualiteit echter helaas niet leverbaar zijn via de lokale bibliotheek:)
Read more…

Op 28 april a.s. wordt de eBooks eregalerij gelanceerd. De eBooks eregalerij is een digitale etalage waarin de openbare bibliotheken 25 rechtenvrije eBooks aanbieden, die zijn verrijkt met achtergrondinformatie en beeldmateriaal. Bibliotheken ontvangen binnenkort een digitale toolkit om deze eregalerij onder de aandacht te brengen van haar leden, bezoekers en de lokale media.

 

EBooks eregalerij
De eBooks eregalerij bevat een selectie van 25 rechtenvrije meesterwerken uit Het Pantheon, de permanente tentoonstelling in het Letterkundig Museum met hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur. Aan deze meesterwerken zijn filmpjes, foto’s en achtergrondinformatie toegevoegd. Zo krijgt de lezer een breed aanbod aan informatie. Lezers kunnen de eBooks via een widget of een iPad-app downloaden.

 

Promotietoolkit
Bibliotheken ontvangen binnenkort een digitale toolkit, waarmee u uw leden en bezoekers kunt attenderen op de eBooks eregalerij. Uiteraard kunt u de toolkit ook inzetten om aandacht te genereren bij de lokale media. De toolkit bestaat uit digitale bestanden van posters, flyers en een banner voor op de site. Ook bevat de toolkit teksten voor lokale persberichten en de bibliotheekwebsite.

 

Achtergrond
Het aanbod van eBooks in de galerij wordt in opdracht van de Stuurgroep e-books door Stichting Bibliotheek.nl samen met het Letterkundig Museum en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) ontwikkeld.

 

Meer informatie
Voor vragen over de toolkit kunt u terecht bij Ester de Jong, ester.dejong@bibliotheek.nl. Wilt u meer weten over de eBooks eregalerij, dan kunt u contact opnemen met Jef van Gool, jef.vangool@bibliotheek.nl. Lees meer over de eBooks eregalerij


Read more…

Boeken streamen op de e-reader met 24Symbols

In het blad Emerce van oktober kwam ik een interessant artikel over 24symbols tegen. Zij willen in plaats van muziek of video's, straks vanuit Madrid de nieuwste boeken gaan streamen.

24symbols kijkt naar voorbeeld als Spotify waar muziekliefhebbers gratis naar muziek kunnen luisteren en favorieten kunnen uitwisselen. Dat principe moet ook werken voor e-books. Zolang er een internetverbinding actief is, kunnen lezers gratis in de boeken neuzen op hun e-reader of iPad, maar ook via computer of mobiel. Daarvoor moeten zij wel advertenties voor lief nemen. Betalende abonnees krijgen geen reclame te zien en kunnen boeken ook in het cachegeheugen opslaan, zodat ze niet per se online hoeven te blijven. Het is uiteraard ook mogelijk om een boek tegen betaling te downloaden of in hardcopy te bestellen.


24symbols from Angel Luengo on Vimeo.

De catalogus zal onder meer doorzocht kunnen worden op genre, nationaliteit en uitgeverij. 24symbols wil zowel klassiekers als nieuwe bestsellers in de collectie opnemen. Naast literatuur en nonfictie moeten er ook strips en technische boeken op te vinden zijn. Gebruikers kunnen verder kijken welke boeken hun vrienden hebben gelezen en zelf boeken aanraden of uitwisselen met bekenden.

24symbols denkt volgend voorjaar live te gaan in Spanje. Een interessante ontwikkeling en ik ben benieuwd of ze de medewerking krijgen van de uitgeverswereld en wat hun daadwerkelijke (gratis) aanbod zal zijn. Indien het een succes wordt dan kan het best spannend worden voor de bibliotheken. Wat denken jullie?

Deel|
Read more…

Afgelopen weekend las ik de 2 berichtjes hieronder in de krant.
In een bericht is sprake van het illegaal downloaden van eBooks. Ook ik vind het schokkend dat het illegaal downloaden van eBooks nu al geen enkel probleem meer is. Van de 200.00 eBooks kan driekwart al illegaal gedownload worden. In de bibliotheek komen klanten mij heel gemoedereerd vertellen dat die ePortal voor het lenen van eBooks van de bibliotheek helemaal geen zin heeft. Een klant had een eReader gekocht en het was geen enkel probleem om de toptien gratis te downloaden. Ik heb geantwoord dat ik de boekwinkel niet inga en zonder te betalen wegloop. Maar ja, dat zag ik toch maar verkeerd.

Zou het tij nog te keren zijn?

Lees hieronder de berichtjes:


Doemprofeet Sony: over 5 jaar is het papieren boek weg...

Elektronica-gigant Sony voorspelt dat e-books binnen vijf jaar beter zullen verkopen dan papieren boeken.

Sony baseert zich op de ontwikkelingen die zich eerder in de muziekindustrie en de fotografie hebben voorgedaan. Dat de dood van het papieren boek voor Sony ondertussen niet per se de dood van de literatuur betekent, blijkt uit het feit dat de profetie werd gedaan tijdens de bekendmaking van een nieuwe literaire prijs: de Dylan Thomas Prize, de Sony Reader Award voor schrijvers zonder uitgever. Op de profetie is nogal lacherig gereageerd door de redactie van de literaire bijlage van de New York Times (TJ)

... maar hier blijft het e-book een pasgeboren muisje.

Het aantal verkochte e-books in Nederland stijgt. In de eerste vier maanden van 2010 werden er 100.000 verkocht, bijna even veel als in heel 2009. Daarnaast gingen er in de afgelopen 8 maanden 50.000 e-readers over de toonbank, zo blijkt uit cijfers die GfK Retail and Technology vorige week presenteerde tijdens een seminar over e-reading gaf. Toch blijft dit aantal minimaal ten opzichte van het aantal verkochte papieren boeken, 14,5 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar. Podium-uitgever Joost Nijsen stelde zich daarom tijdens het seminar sceptisch op. Hij zei te overwegen de enkele door hem uitgegeven e-books, zoals Komt een vrouw bij de dokter van Kluun uit de handel te nemen. Ik zeg niet dat er geen toekomst is voor digitaal lezen, maar van een heel klein, pasgeboren muisje werd wel een heel grote olifant gemaakt, aldus Nijsen in een interview met Boekblad. Er is nog te veel onduidelijk over de marktomvang en de beveiliging om er zo snel in mee te gaan.

Nijsen vindt de cijfers over het aandeel illegale downloads binnen de totale verkoop van e-books schokkend. GfK verwacht dat er in 2010 ongeveer 200.000 e-books gedownload zullen worden, waarvan zon driekwart illegaal. Volgens Nijsen is de e-reader daarom geen lang leven beschoren. Hij verwacht meer van de iPad en de iPhone, multifunctionele apparaten waarmee ook boeken kunnen worden gedownload. (VdL

Read more…

Afgelopen week heb ik een schitterende nieuwe mobiele telefoon aangeschaft, waarmee ik weer helemaal bij de tijd ben op het gebied van de gadgets. Met een voor een telefoon reusachtig groot 4-inch scherm is het lezen van langere stukken tekst zoals e-mails en websites geen eindeloos scrollwerk meer. Zo'n toestel is dan ook geschikt voor e-books. Maar juist bij de e-books stuiten we op een paar problemen.


De laatste tijd is er een enorme vloedgolf aan nieuwsberichten over het nieuwe fenomeen e-book. Ook de introductie van de iPad van Apple werkt hier aan mee, al was dit in eerste instantie niet het eerste doel wat Steve Jobs ermee voor ogen had. Toch is het hele fenomeen wel interessant, aangezien Apple met de introductie van de iPad ook zijn boekenwinkel iBooks introduceerde. Mensen die enigszins bekend zijn met het fenomeen iTunes (en wie is dat niet?) weten dan ook waarschijnlijk al welke richting dit verhaal op gaat.


E-books is een heel nieuw fenomeen, en een merkwaardig verschijnsel bij nieuwe technische fenomenen is dat er altijd verschillende soorten, technisch praktisch gelijkwaardige, vormen van hetzelfde tevoorschijn komen. Dat zagen we bij de VHS (videobanden), we zagen het met de DVD en met de recente opvolger van de DVD, de Blu-ray disk, die een lange concurrentiestrijd met de HD-DVD heeft gevoerd. Zo is het op dit moment ook op de e-book markt. Er zijn verschillende bestandstypes die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. Apple, die nu pas in de markt stapt, kiest er eentje uit (ePub), dus het lijkt mij nu wel duidelijk welk bestandsformaat er gaat winnen. Mooi, de eerste fase bij een nieuw technisch fenomeen is zo goed als opgelost.


Maar wat daarna komt is misschien nog wel veel interessanter. Iedereen duikt nu als een malle op die e-books, in de hoop er een centje mee te kunnen verdienen, maar zonder duidelijke toekomststrategie. Dat kan werken (zie Twitter), maar dat kan ook genadeloos misgaan (zie tientallen online muziekwinkels). In die fase dreigt de e-bookmarkt op korte termijn terecht te komen. Er zijn her in der in Nederland bij verschillende bibliotheken experimenten opgezet voor het uitlenen van e-books. Dit is ingewikkeld technisch gedoe, met allerlei inlogcodes, applicaties, en weet ik veel wat er allemaal nog aan moeilijke toepassingen worden uitgedacht.


Daarentegen komt Apple met een digitale boekenkast waarin je boeken ziet staan. Je klikt er eentje aan, het is interessant, dus je koopt het. Blijkt het achteraf niets, dan heb je pech, want je geld is al uitgegeven. Toch denk ik dat bibliotheken veel kunnen leren van dit zeer eenvoudige fenomeen. Want waarom kan de bibliotheek niet dienen als een digitale boekwinkel waar je je geld weer terugkrijgt als je je e-book inlevert. Voor mij, en wellicht voor anderen klinkt het logisch, maar het is wel een totale omslag van het idee waarmee de bibliotheek nu werkt: Het kan namelijk ook commercieel benut worden, en een boekenwinkel worden. Belangrijk is wel dat er een visie komt waarin er wordt samengewerkt, want hiervoor heb je wel één bibliotheekorganisatie voor nodig, en niet de verspreide eilandjes die we nu zien in deze opstartfase van het e-book.


Ik denk dat er heel veel mogelijk is om weer voor een nieuwe gouden periode voor de bibliotheken te zorgen, maar dan moet wel het probleem met de e-books en uitleningen getackeld worden. Ik denk een visie te hebben, maar zit ik op het juiste pad?

Read more…

Als sneeuw voor de zon verdwenen

Sinds een paar weken werk ik als parttime uitzendkracht bij een mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam. In die paar weken vielen mij vooral de ellenlange lijsten met leners op waar iets mee was. Gedurende het schooljaar verdwijnen een groot aantal studenten uit de bestanden omdat ze afgestudeerd zijn of met hun opleiding stoppen. Helaas is verwijderen van deze leden uit de administratie een groot probleem, en er komen steeds weer nieuwe lijsten met (flinke) boetes die nog betaald moeten worden en boeken die soms al een paar maanden geleden teruggebracht hadden moeten zijn. Nog steeds zijn we bezig met het terugkrijgen van boeken die al in 2008 en 2009 teruggebracht hadden moeten zijn, maar om de zoveel tijd komen er nog veel ergere gevallen uit de computer tevoorschijn, laatst nog wat boeken uit 2006. Waarschijnlijk voor altijd verdwenen, want met alleen een postadres is het na zo'n lange tijd nog maar afwachten of het aankomt. Boeken verdwijnen zo uit de bibliotheek als sneeuw voor de zon.

Mij lijkt de opkomst van de e-book dan ook ideaal voor onderwijsbibliotheken. Leen je een exemplaar uit van een e-book, dan wordt er eigenlijk gewoon een digitale kopie gemaakt en blijft er dus nog altijd eentje voor iemand anders beschikbaar. Geen uitpuilende kasten vol reserveringen, geen boze studenten die net naast de populaire boeken grijpen en vooral geen ellenlange lijsten van boeken die we waarschijnlijk nooit meer terugzien. Ik zie er nu al naar uit!

Read more…

Hoeveel filmpjes mag een boek hebben?

Er is een nieuw strijdpunt in het gevecht om de rechten voor eBooks, en het is te danken aan Apple dat het nu actueel is. Terwijl eReaders tot nu toe niet meer probeerden dan het lezen van een boek zo eenvoudig mogelijk te maken, is de iPad van Apple een apparaat dat tot meer in staat is: een muziekje hier, een filmpje daar. Zo kun je boeken aankleden als websites. Als vorm lijkt de vernieuwende waarde beperkt, maar er is een interessante discussie gaande tussen Amerikaanse uitgevers en agenten: van wie zijn de uitgebreide eBook-rechten? Hoeveel filmpjes mag een boek bevatten voordat de filmrechten in het geding komen. Zijn het wel verschillende dingen? De agenten verkopen het liefst de rechten afzonderlijk, de uitgevers daarentegen niet. Uitgevers willen alle rechten het liefst in één keer vangen maar als het niet langer op een boek lijkt, valt het niet onder de bestaande rechten, aldus Jim Gill van United Agents.

En dit stukje tekst uit de column van Pieter Steinz deed me glimlachen. Zie je wel dat jongeren wel lezen. Of zouden ze het boekje van hun moeder hebben gekregen vanwege het gratis reizen:

Gezien op zondag 14 maart, om een uur of vijf op perron 8a van Rotterdam Centraal: twee jonge voetbalsupporters in vol ornaat, terugkomend van het duel Feyenoord-Heracles (1-1), bladerend door het boekenweekgeschenk van Joost Zwagerman.

Een uit de kluiten gewassen treinkaartje is Duel van Joost Zwagerman al genoemd. De traditionele treinleesactie van de Nederlandse Spoorwegen in samenwerking met de Stichting CPNB was ook dit jaar een succès fou. De dubbeldekkers en sprinters zaten stampvol met mensen die gebruik maakten van de mogelijkheid om met geschenk (en bijgeleverd treinbiljet) onbeperkt door Nederland te reizen. Veel gelezen werd er niet, want bij volledige bezetting zijn de meeste tweedeklascoupés al bijna te krap om je boek te keren.

Read more…

Voor de liefhebbers: Voor een project met een looptijd van twee jaar onderzocht JISC het gedrag van de lezers van e-books en de invloed van studieboeken in ebook-vorm op de verkoop van gedrukte werken. Het rapport is nu gepubliceerd en ook hier te downloaden via onderstaande link. Attendering: Resource Shelf JISC-e-books-observatory-final-report-Nov-09.pdf
Read more…

Op 9 september a.s. presenteert de Engelse uitgeverij WingedChariot De Verrassing, het eerste downloadbare prentenboek voor jonge kinderen via de Applestores op een iPhone of iPod voor maar € 0,79! De Verrassing is een bewerking van een prentenboek van Sylvia van Ommen. Omdat Sylvia van Ommen een Nederlandse kunstenares is van wie prentenboeken verschenen zijn bij Uitgeverij Lemniscaat vindt de presentatie in Nederland plaats, op 9 september om 10.00 uur in de openbare bibliotheek Delft. In het bijgevoegde persbericht staan alle bijzonderheden. U bent natuurlijk van harte welkom tijdens de presentatie in Delft om kennis te maken met deze nieuwe manier van (voor)lezen en om live te zien hoe kinderen hier mee om gaan! Dutch_press_release_27.8.pdf
Read more…

Over lezen in het digitale tijdperk

Op Ars Technica een lang maar goed artikel over ebooks en lezen in het digitale tijdperk. Voor de liefhebbers zeker de moeite van het lezen waard. "Books will never go away." True! Horses have not gone away either. "Books have advantages over e-books that will never be overcome." True! Horses can travel over rough terrain that no car can navigate. Paved roads don't go everywhere, nor should they. "Books provide sensory/sentimental/sensual experiences that e-books can't match." True! Cars just can't match the experience of caring for and riding a horse: the smells, the textures, the sensations, the companionship with another living being.
Read more…

Almere heeft primeur met digitale boekenuitleen

"Digitale lees- (ebooks red.) en luisterboeken, hoorcolleges of hoorspelen lenen bij de bibliotheek. [...] zogeheten Eportal...""... een landelijke primeur, zegt Frans Bergfeld van de bibliotheek Almere. Samen met Nbd Biblion houdt hij een pilot in Almere, Enschede, Zaandam, Haarlem en Den Haag....""... Gebruikers kunnen thuis inloggen op de Eportal en tegen betaling bijvoorbeeld een luister- of leesboek downloaden op hun computer, MP3-speler of USB-stick. Na drie weken verdwijnt het bestand automatisch uit het systeem...."Bron: Automatisering GidsDatum: donderdag 25 september 2008Lees ook:- 'ePortal: digitaal lezen & luisteren' op de website van de bibliotheek- 'ePortal' op de website van NBD | Biblion"... Voor meer informatie over ePortal en de ontwikkelingen: Maarten Tiebout..."Links:-> Bibliotheek Almere-> NBD | Biblion
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix