Blogs

eboeken (3)

Het kritische artikel van Jan de Waal over het ebookplatform, op de site van BNL, riep veel reacties op. Het bericht werd meer dan 100 keer geretweet, besproken in andere media, enz. Een goede zaak, want daardoor komen dingen in beweging. Jan plaatste onder het bericht ook een brief die BNL op 3 april verstuurde naar de directies van alle bibliotheken. Het is een verhelderende toelichting.

Vanmiddag is deze brief gestuurd aan alle directies in Nederland.

Van: Directie Bibliotheek
Aan directies


Datum: 3 april 2014 13:36
Onderwerp: Ontwikkelingen e-book dienst
Aan:

Beste collega,

We hebben in januari het lezen van e-books van de bibliotheek gelanceerd: een vernieuwend uitleenmodel waarbij een paar belangrijke uitgangspunten voor het uitlenen van e-books zijn gerealiseerd. We hebben er in nauw overleg met de VOB bewust voor gekozen om het e-bookplatform in de markt te zetten om te voldoen aan de grote vraag naar e-books van de bibliotheek en omdat we wilden beginnen en niet afwachten.

Speelveld
U kent de randvoorwaarden waaronder wij moeten opereren, toch noem ik voor alle duidelijkheid nog de twee elementaire:

1. Leenrecht: Nederland kent (nog) geen leenrecht voor e-books. We moeten dus met alle uitgevers individuele afspraken maken over in te kopen titels. Daardoor bepalen de uitgevers nog in grote mate het aanbod op het e-bookplatform. Desondanks hebben we al 5.000 titels beschikbaar en signaleren we een groeiende belangstelling vanuit uitgeverijen.

2. Aanbesteding en ICT-complexiteit: de bouw van het e-bookplatform moest aanbesteed worden. Dat levert beperkingen op in de keuze van leveranciers en in de mogelijkheid om tussentijds wijzigingen door te voeren. Door koppelingen met andere onderdelen van de infrastructuur en de complexiteit van dit nieuw te ontwikkelen product, zijn er maar liefst 5 bibliotheeksysteem- en nog eens 8 andere leveranciers bij betrokken. Bij een ‘stand alone’ dienst als de VakantieBieb-app is dat slechts één leverancier, daar zijn geen koppelingen nodig met de bibliotheeksystemen, de inlog en catalogus waardoor dit veel eenvoudiger, goedkoper en gebruiksvriendelijker te realiseren is. Echter, we willen met elkaar toe naar een volledig geïntegreerd platform, dat vraagt dus – helaas – om deze meer complexe aanpak. Tegelijkertijd constateren we dat we daarin grote stappen hebben gezet en daarmee oogsten we ook veel lof als branche.

Realiseert u zich alstublieft goed: dit is een gezamenlijke reis in een complex speelveld en we zijn nog maar net gestart.

Eerste ervaringen
Nu we twee maanden operationeel zijn met e-books uitlenen, zien we wat de ervaringen zijn en waar we staan: we hebben ruim 50.000 e-bookgebruikers die meer dan 100.000 titels gedownload hebben. Maar we zien ook dat er nog veel verbeteringen nodig zijn. En uiteraard luisteren we naar reacties van lezers en bibliotheekmedewerkers. Voor ons is dat belangrijke input.

Uitstel campagne
We hebben in overleg met de VOB besloten het e-bookplatform eerst verder te verbeteren en bibliotheken beter te ondersteunen in de dagelijkse contacten met leden en potentiële gebruikers. Dat heeft echter wel gevolgen voor de planning van de marketingcampagne. We hebben daarom besloten de landelijke e-bookcampagne na de zomer te lanceren.
Bij de ontwikkeling van het e-bookplatform zullen we meer aandacht besteden aan de uitleg van bepaalde keuzes. De volgende verbeteracties zijn inmiddels uitgezet:
· Leesapp: het inloggen, de leesbeleving en de informatie binnen de app. Er wordt een compleet nieuwe leesapp gebouwd momenteel.

· Website: categorie widget wordt verbeterd en de e-bookwebsite wordt gerestyled.

· Veelgestelde vragen en antwoorden: de bestaande veelgestelde vragenpagina wordt aangepast op basis van feedback, o.a. instructiefilmpjes en handleidingen.

e-bookpluspakket
Daarnaast komt de functionaliteit voor het uitvoeren van het e-bookpluspakket binnenkort beschikbaar. Deze zal ‘live’ gezet worden op een nader te bepalen moment: in ieder geval niet eerder dan dat de werking daarvan volledig uitgetest is en naar tevredenheid verloopt. Ook zijn we volop in gesprek met uitgevers voor het toevoegen van recente titels. Dat gaat naar verwachting tot resultaat leiden deze zomer.

Afstemming binnen de branche
De afgelopen weken hebben wij diverse reacties en kritieken ontvangen die de indruk geven alsof wij vanuit BNL een geheel eigen koers varen en geen zicht of connectie hebben met de dagelijkse praktijk van de lokale bibliotheken of collectieve belangen. Dat beeld is niet correct. Ik wil nog eens benadrukken dat alle stappen, op zowel technisch, organisatorisch en marketingvlak, op zeer frequente basis met zowel de VOB (diverse commissies en de werkorganisatie) als met individuele bibliotheken (ons account-management en andere contacten) worden besproken en afgestemd. Bij de inkoop van e-booklicenties en de uitvoering van de marketingactiviteiten opereren we zelfs in direct opdrachtgeverschap van de VOB.

Overige zaken
Verder circuleren er diverse vragen over de e-bookdienst, die ik bij deze gelegenheid nog eens wil benoemen en beantwoorden:
· Jeugdleden en hun toegang tot e-books: er wordt gesteld dat jeugdleden worden uitgesloten van het aanbod, echter op het platform zijn diverse titels voor de jeugd beschikbaar. Daarnaast is het basisaanbod van e-books ook met het jeugdlidmaatschap beschikbaar. In aanvang stonden een aantal uitgevers dit niet toe, maar wij koersen nu op het handhaven van deze situatie en hanteren dit als voorwaarde voor deelname met e-book titels. Het jeugdlidmaatschap blijft dus wat ons betreft toegang geven tot het basispakket. Voor meer recente titels zijn wij in gesprek met uitgevers om een speciale ‘Lezen voor je Lijst’ app te ontwikkelen.

· Spotify voor e-books door uitgevers: In de eerste plaats gaat het hier naar verwachting eerder om een ‘Netflix-model’ waarbij je een vast abonnementstarief betaalt. Daarbij zal dit tarief uitkomen op ca. € 100 - 120,- per jaar en ook niet het aanbod van alle uitgevers representeren. Er zullen vast meer van dit soort initiatieven aankomen. Wij zijn ervan overtuigd dat het bibliotheekaanbod een volwaardige plek zal verwerven in het tijdelijk beschikbaar stellen van e-books.

En ook dat ons aanbod meer recente titels gaat bevatten. Dat gebeurt nu al.

Onze vergoedingen aan de uitgevers zijn meer dan ‘fair’ en ons gezamenlijk budget is significant (en stijgend). Bovendien leveren we zeer interessante informatie over (digitaal) leesgedrag aan de uitgevers, relevant voor het uitoefenen van hun vak. Door samen van onze e-bookdienst een succes te maken kunnen we dit argument straks ook omdraaien en uitgevers aangeven dat er geen noodzaak meer voor hen is een eigen ‘spotify voor e-books’ te ontwikkelen, omdat wij die al hebben plus 4 miljoen (potentiële) lezers!

· Koppeling met lidmaatschapsgegevens: het platform kan geen koppeling maken met bepaalde lidmaatschap-gegevens (zoals looptijd abonnement, openstaande boetes). Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk een lezer online te blokkeren of de looptijd van het e-bookpluspakket gelijk te schakelen aan de looptijd van het abonnement. Voor uitwisseling van ieder gegeven dient er een koppeling gerealiseerd te worden met de lokale bibliotheeksystemen en deze dienen ook nog real-time met elkaar in verbinding te staan. Dit is niet wenselijk en doelmatig (financieel, technisch). Bovendien mogen we wettelijk gezien geen 18 e-books in een pakket verkopen als we deze niet kunnen uitleveren. De 18 vooruitbetaalde e-books moeten dus door BNL online uitgeleverd kunnen worden, ook als iemand daarna geen lid meer is van de bibliotheek (of als die bibliotheek na betaling niet meer bestaat).

Voortgangsberichten e-books
Met een aantal geselecteerde bibliotheken hebben wij inmiddels afspraken gemaakt de door te voeren verbeteringen en uitbreidingen in alle rust deze zomer te testen en daar waar nodig aan te passen. Wij zullen u via voortgangsberichten eens in de drie, vier weken op de hoogte stellen van verbeterpunten en verdere ontwikkelingen. Met deze verbeteracties kunnen wij na de zomer vol vertrouwen landelijk de schijnwerpers zetten op het lezen van e-books van de bibliotheek.

Ik vertrouw erop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd,


Met een hartelijke groet,

STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Drs. D.J. van Leeuwen
Directeur

Read more…

InformatieProfessional schreef gisteren: "Amerikaanse staten bemoeien zich met prijzen ebooks voor bibliotheken". Dat artikel sluit af met "Ook in andere staten en gemeenten zijn er initiatieven om ebooks betaalbaar te maken voor leden van openbare bibliotheken."

Het is voor de geïnteresseerden misschien wel aardig om te kijken om welke initiatieven het precies gaat, en hoe die initiatieven eruit zien. In dat kader is het artikel Declaring Independence, op The Digital Shift een aanrader. In dat artikel wordt dieper ingegaan op projecten als Enki Library en DAZL. Een citaat:

"In May, California’s Califa Group debuted a proprietary ebook platform called Enki. Developed in conjunction with the Contra Costa County Library (CCCL) with the support of software consultancy Quipu Group, Enki was designed to allow member libraries to loan out ebook content hosted on Califa-managed Adobe Content Servers, similar to the Douglas County model. The State Library of Kansas, which provided seed funding for the project, plans to debut Enki to users of its online EZ Library this month. Massachusetts and ­Arizona are in earlier stages with their own projects, but the Douglas County model was an initial source of inspiration for both. Although there are differences in their approaches and goals, in all four cases, key objectives include giving libraries within these states more long-term control over a portion of their ­ebook content and giving them a way to acquire and host ebook content donated by or purchased directly from authors, publishers, and independent distributors.

“I see the Enki platform giving access to small presses and self-published work,” says Kansas State Librarian Joanne (Jo) Budler, LJ’s 2013 Librarian of the Year."

Bibliotheken die zelf initiatieven op het gebied van eboeken en uitgeven ontplooien: ik vind dat een goede ontwikkeling. Het sluit mooi aan op het artikel dat ik in 2011 schreef voor DB: Bibliotheken en e-books: afwachten of zelf uitgeven?

Afbeelding: Tumblr

Read more…

De eboekendroom van Raymond

 

Uit Over lenen van ebooks op je ereader of tablet bij de bibliotheek: een update:

Zolang iedereen het blijft hebben over uitlenen van ebooks blijf ik verwachten dat ik ebooks kan downloaden en tijdelijk gebruiken op mijn ereader. Dat zal geen realistische verwachting van me zijn maar het huidige alternatief voor een dergelijke dienst is niet de uitgever of de ebookwinkel maar die torrents met duizenden Nederlandse ebooks die iedereen zonder problemen kan vinden. Biedt nou een legitiem alternatief daarvoor. Met meerwaarde van een goede kwaliteit ebooks. Die je zowel offline op een ereader of online kunt lezen (zoals ik dat kan als ik ebooks koop bij Amazon of Kobobooks). En die niet 100 jaar oud zijn zoals die Gutenberg en DBNL ebooks.

Daar zou ik als bibliotheeklid best voor willen betalen. Is dat nou niet iets wat alle partijen wenselijk vinden?

 

Afbeelding: http://deepdarkmarvellous.tumblr.com

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix