Blogs

e-boeken (10)

Vorige week was de aftrap van de campagne "The Right to e-read" van de EBLIDA. Het is een campagne waarbij we proberen zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. We willen een verandering van het leenrecht bewerkstelligen in Brussel.Waarom is deze campagne nou nodig vraag je je misschien af? Iedereen kan toch e-lezen? E-boeken verschijnen, bibliotheken lenen ze, weliswaar mondjesmaat, uit. En als je dat allemaal te ingewikkeld vindt dat is er vast wel iemand in je vriendenkring die je van een usb-stick of cd-schijfje kan voorzien met daarop een duizendvoud van meestal niet legaal verkregen titels.

De reden voor deze campagne is tweeledig. Enerzijds willen we een bewustwording op gang brengen bij het algemeen publiek dat bibliotheken graag e-boeken zouden uitlenen. Dat dit lastig te realiseren is omdat wij afhankelijk zijn van de wil van uitgevers om ze via de bibliotheken uit te lenen. E-boeken vallen niet onder het auteursrecht en worden niet als een geprint boek beschouwd, maar als een dienst die je via een licentie moet inkopen. Dat is voor het algemeen publiek vaak helemaal niet duidelijk. Een e-boek is voor hen het zelfde als een gedrukt boek, er staat hetzelfde in en je doet er hetzelfde mee, namelijk lezen. Voor een gemiddelde lezer is het niet te verklaren waarom bibliotheken maar mondjesmaat e-boeken uit lenen.

Daarnaast willen we een bewustwording bij het algemeen publiek en bij de politiek dat de machtsbalans onevenredig is binnen het speelveld van e-boeken. Uitgevers bepalen welke titels zij beschikbaar stellen tegen welke prijs aan bibliotheken. Dat kan variëren van niet beschikbaar stellen tot een drie-vier of vijfvoudig tarief voor het uitlenen van een e-boek, en dan ook nog via de "one reader one copy" regeling. Er is geen sprake van een marktwerking hier, dit is echt marktfalen. De prijzen worden opgedreven in sommige Europese landen of er wordt domweg geweigerd om aan bibliotheken te leveren. Er is geen sprake meer van vrije toegang tot informatie, alleen wanneer over voldoende middelen beschikt om dat te kopen wat je nodig hebt, of wat je wilt lezen kun je over alles beschikken. Maar onze maatschappij kent meer burgers dan alleen degene die het zich kunnen veroorloven!

Even voor de duidelijkheid, want er wordt her en der aan zwartmakerij gedaan, als zouden bibliotheken eigenlijk piraterij bevorderen, juist het illegaal lezen bevorderen. Niets van dat alles is waar! In alle onderhandelingen die bibliotheken voeren, en ook in de petitie die we in Brussel willen gaan aanbieden, pleiten we heel sterk voor een billijke vergoeding voor de makers. Net zoals we bij de geprinte media doen, voor dvd's en cd's, voor alles waar auteursrecht op geheven kan worden, willen bibliotheken leenrecht betalen voor iedere uitlening. Dat hebben we altijd gedaan, en dat willen we blijven doen. Daar zijn we een betrouwbare partner in. En ook voor de duidelijkheid, ik weet dat niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen er onderhandelingen gaande zijn tussen bibliotheken en uitgevers om te komen tot uitleenmodellen voor e-boeken. En daar zijn we heel erg blij mee. Want hopelijk is het zo dat als er één

schaap over de dam is.... er meer volgen.

Er moet echt een goede regeling komen binnen het auteursrecht om burgers het recht op vrije toegang tot informatie te kunnen blijven bieden. Wat mij betreft kun je het er nog over hebben of dat via openbare bibliotheken zou moeten, maar waarom niet? Want deze instituten bestaan al eeuwen en hebben zich altijd ingespannen om te zorgen dat burgers de informatie konden vinden die ze nodig hadden, zich ingespannen om die burgers mondig te maken, ze te prikkelen van nieuwe ideeën kennis te nemen, ze te verleiden andere werelden te ontdekken. Bibliotheken zijn leesmotoren en om Keith Richards nog maar eens vrij te citeren "bibliotheken zijn de equalizers van deze tijd". Gelijke kansen voor iedereen. Daarom is het noodzakelijk dat er een herziening komt van het auteursrecht. Het moet mogelijk worden om e-boeken uit te gaan lenen, van peer-to-peer of via bibliotheken in een eerlijke verhouding tussen verkoper en koper. Dus kom, heb je nog niet getekend? Doe dat dan hier. Heb je het al wel gedaan, roep dan je vrienden, familie, kennissen, collega's op om ook te tekenen. We gaan voor 10.000 handtekeningen in Nederland!

Erna Winters

Read more…

Geen boekenplank nodig


Een attendering via Twitter: "Verplichte kost voor bibliotheken: 'No shelf required' "

“No Shelf Required: E-books in Libraries biedt lezers inzicht in de problematiek die het ebook met zich meebrengt voor bibliotheken en bevat innovatieve ideeën over hoe het digitale boek een plek kan krijgen in onze bibliotheken”, aldus Sue Polanka van de Wright State University Library in het voorwoord. “Er wordt aandacht besteed aan de complexe vraagstukken die digitale boeken oproepen en het boek bevat handvatten om hiermee om te gaan.”

Read more…
Zo mijn paper is bij deze ingeleverd!

Het was even een nachtje doorhalen, maar gelukkig ruim de deadline gehaald 12 uur voor het eigenlijke inlever moment van 17:00. Versie 1.0 stond al om 4:30 op Bibliotheek2.0, na wat kleine aanvullingen in de tijden van de twitterberichten heb ik nu versie 1.0 vervangen door versie 2.0:

Paper_E-books_Fabienne_Rosenbaum_Versie2.0.pdf

Hoewel ik mij gisteren om 4:20 ('s nachts) nog zo fris als een hoentje voelde, valt dat nu toch even tegen.
Heb in totaal 5 uurtjes geslapen of in ieder geval een poging tot gedaan en dat begin ik nu wel te merken.

Verder, veel leesplezier!!!

Met vriendelijke groeten,
Fabiënne Rosenbaum
Read more…


Read more…
Deze blog is een vervolg op E-books, de redding van de bibliotheek?

In deze bijdrage zet ik kort de opzet van mijn onderzoek uiteen. Ik wil namelijk met de uitkomsten van dit onderzoek de openbare bibliotheken een aanbeveling doen over hoe zij het gebruik van e-books mogelijk onder de gebruikers kunnen stimuleren. Daarom luidt mijn ‘voorlopige’ onderzoeksvraag:

Wat kan de Openbare Bibliotheek doen om de uitleen van e-books te stimuleren?

Tot nu toe heb ik de volgende ‘voorlopige’ deelvragen voor mijzelf opgeschreven:

1. E-readers verkopen vs. E-readers uitlenen, wat zijn de mogelijkheden?
2. Wat zijn de mogelijke kosten voor de gebruikers?
2a. kosten voor het lenen van een e-reader / e-book
2b. kosten voor aanschaf van een e-reader
2c. abonnementskosten
3. Betalen per boek vs. Bibliotheek abonnement, wat is het beste business model?
4. Wat doen de commerciële partijen?
5. Hoe worden e-books op dit moment aangeboden door bibliotheken?
5a. Kan een e-book aan meerdere leden tegelijk uitgeleend worden?

Deze blog bijdrage is nog een beetje “work in progress”, dus alle tips en opmerkingen zijn van harte welkom! Alvast bedankt en tot de volgende Blog!
Read more…

E-books, de redding van de bibliotheek?

Twee weken geleden kregen ik en mijn medestudenten van Frank Huysmans de opdracht om een paper te schrijven over de openbare bibliotheken en digitalisering. Gekozen kon worden uit drie deelonderwerpen, namelijk: de uitleen van e-books, de digitale verrijking van collecties of de digitale interactie met de gebruiker.
Het vinden van informatie voor deze paper gebeurt via een innovatieve manier, namelijk met behulp van dit platform Bibliotheek 2.0 en Twitter (Waar we gebruik zullen maken van de hashtag #btkc2010).
In mijn paper zal ik twee van de volgende zeven perspectieven verder uitwerken: technologisch, economisch, juridisch, beroepsmatig, ruimtelijk, sociaal en cultureel

Ik heb gekozen om mijn paper te schrijven over de uitleen van e-books. In de week dat wij de opdracht van Frank kregen waren de net de leenrechten van de bibliotheek in het nieuws. Dit leenrecht zou volgens uitgevers niet gelden voor digitale boeken. Gezien de recente ontwikkelingen van het e-book in relatie tot de openbare bibliotheek is interessant om de ontwikkelingen te volgen. Ook omdat e- readers zoals die van iLiad en Sony, maar sinds kort ook de iPad, steeds meer in opkomst zijn. Bovendien komen er steeds meer e-boeken beschikbaar die op de e-reader of pc gelezen kunnen worden. Een aantal bibliotheken is inmiddels begonnen met het aanbieden van e-readers en e-books voor de uitleen, maar nog lang niet allemaal. Maar ook commerciële partijen als Yindo zetten diensten in de markt die het mogelijk maken om e-books tegen een voordelige prijs te lenen (€ 1,- voor 4 weken). In het geval van Yindo gaat het op dit moment vooral om de uitleen van digitale informatieve boeken, die voorlopig alleen nog via de webbrowser te lezen zijn, en geen fictie boeken.
Naast de recente boeken die als e-books verkrijgbaar zijn, bv. via webwinkels en bibliotheken, zijn er ook tal van e-books gratis verkrijgbaar, deze oude boeken bevatten namelijk geen auteursrechten meer en kunnen daarom rechtenvrij uitgegeven worden. Kortom het aanbod van e-books groeit!

Mijn vraag is dan eigenlijk, ook een beetje reagerend op mijn collega student Melanie Jane Ramos, of e-books een middel zijn om de toekomst van de bibliotheek veilig te stellen? Hoe zou dat aangepakt moeten worden? Zal het aantal leden stijgen, wanneer e-books gratis geleend kunnen worden? Of moet zou er per boek betaald moeten worden voor een bepaalde uitleen-periode, zoals bij Yindo?

10 jaar geleden voorspelde Jan de Waal in zijn artikel "Het digitale boek of 'E-Book" (april 2000) dat in 2010 ongeveer 25% van de boeken digitaal zullen zijn en dat, in de ideale situatie, ieder lid van de bibliotheek zijn/haar eigen e-reader heeft en deze komt vullen bij een bibliotheeksite of via internet koopt bij de uitgever of bibliotheek. Is deze voorspelling uitgekomen? Ik denk zelf van niet, inmiddels begint het wel wat meer te leven, maar het komt nog lang niet bij dit ideaalbeeld, dat 10 jaar geleden opgeschreven werd, in de buurt. Nog lang niet ieder lid van de bibliotheek heeft een e-reader. Nog steeds zijn vooral de fysieke boeken dominant in de openbare bibliotheek. Wat zou de bibliotheek in dit geval het beste kunnen doen om het gebruik van e-readers te bevorderen? Of zelf e-readers verkopen om het gebruik te stimuleren? (bv. met behulp van deals met producenten van e-readers) Of alleen een klein aantal e-readers per bibliotheek uitlenen? (in de hoop dat ze weer schadeloos terugkomen) Wat is wenselijk?

Verder ben ik, naast het economische perspectief, geïnteresseerd in het technologisch perspectief. Hoe biedt je de e-books aan? Is dit gebruiksvriendelijk voor de klant? Kortom hoe werkt het uitlenen van e-books nu en wat zou gemakkelijker kunnen voor de gebruiker? Kan een e-book aan meerdere leden tegelijk uitgeleend worden? Of zijn er ook reserveringslijsten voor e-books? Komt er een centraal digitaal uitleenpunt of blijft de uitleen beperkt tot de eigen bibliotheek? Enz...

Wat ik mij dan ook nog afvraag is hoe de bibliotheek de gemiste boetes gaat compenseren, want als de boeken na een x-aantal weken gewoon "verdwijnen" van de e-reader worden ze ook nooit te laat teruggebracht. Op zich wel prettig natuurlijk dat je geen boeken meer kwijtraakt aan slordige leden.

tot zo ver en tot de volgende blog!
Read more…

Ebooks en ereaders verkopen prima bij Bol.com

Gelezen op Emerce: "In de laatste vier maanden van het jaar verkocht Bol.com 63.000 digitale boeken en 14.000 readers, leesapparaten. Bij de lancering van het ‘Digitaal Lezen’ sprak directeur Daniël Ropers nog de hoop uit dat er eind 2009 10.000 readers van Sony zouden circuleren. Dat getal is met 40 procent overtroffen. Zojuist maakte het bedrijf zijn eerste ervaringen met digitaal lezen bekend. De eerste groep digitale lezers blijkt het apparaat met verve te omarmen. Bij papieren boeken koopt men gemiddeld 5 à 6 boeken per jaar. Bij de digitale pendant ligt dat zeker twee keer hoger. Of die lezersgroep daadwerkelijk meer leest en blijft lezen, is niet bekend. Tachtig procent van de 63.000 verkochte boeken is Nederlandstalig. Bol.com denkt volgend jaar honderdduizenden eboeken en tienduizenden readers te verkopen." Zie ook het bericht Boekenverkoop staat bol van de e-books (Marketingfacts)
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix