Blogs

digitalisering (5)

Europeana - Inside

Op 2 april 2012 is Europeana Inside (EU-Inside) gestart, een nieuw en omvangrijk Europees project voor digitaal erfgoed. EU-Inside gaat de participatie van erfgoedinstellingen aan Europeana makkelijker maken. Aan het project doen 28 partners uit 15 Europese landen mee, waaronder KMKG, Libis, Kadoc, KBIN, Erfgoed plus en IBBT namens België. Aan Nederlandse zijde neemt DEN het  werkpakket "specificatie"  op. Op 17 en 18 april 2012 was de eerste bijeenkomst van het projectnetwerk in London. Eind juli vond de eerste netwerk en content provider meeting in het bloedhete Berlijn plaats. De gloedniewe website van Europeana Inside vind je hier: www.europeanainside.eu. Je kan ook projectnieuws volgen via twitter of facebook. Ook op bibmanblog zal ik regelmatig over dit veelbelovende digitaliseringsproject berichten.

Read more…

Uit een persbericht:

Meer dan 160.000 rechtenvrije boeken uit de 18e en 19e eeuw worden gescand en vrij toegankelijk gemaakt via Google Books, de websites van de KB en Europeana.
Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, en Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships van Google, tekenden vandaag een overeenkomst voor het digitaliseren door Google van minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie. Aangezien er op deze boeken geen auteursrecht meer rust, vallen ze onder het publieke domein. De gedigitaliseerde boeken zullen volledig doorzoekbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt via Google Books, de verschillende websites van de KB en –te zijner tijd– via Europeana.eu van de Europese Unie.
De boeken die worden gescand vertegenwoordigen het merendeel van de rechtenvrije collectie van de KB. Deze werken vormen een belangrijke toevoeging op de rechtenvrije boeken die al zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Google Books. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot nut zullen zijn voor wetenschappers en onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als in de rest van de wereld. (Voorbeelden van werken die gescand worden staan onderaan dit bericht).


De KB, nationale bibliotheek van Nederland, maakte begin dit jaar haar ambitie bekend om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en Google vormt onderdeel van de strategie van de bibliotheek om deze ambitie te realiseren en dient daarnaast ter aanvulling van haar eigen digitaliseringsinitiatieven. De overeenkomst volgt op vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen Google en organisaties zoals de Universiteit van Harvard, de Bodleian Library van de Universiteit van Oxford, het Italiaanse ministerie van Cultuur, de nationale bibliotheken van Italië in Rome en Florence en de nationale bibliotheek van Oostenrijk.
Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB: “De KB heeft als nationale bibliotheek van Nederland de verantwoordelijkheid iedereen, overal ter wereld, digitaal toegang te geven tot alles wat in en over Nederland is gepubliceerd. De KB wil daarom alle boeken die in Nederland gedrukt zijn digitaliseren. Gezien de grote hoeveelheid publicaties die onze collectie rijk is, is dat geen sinecure. De samenwerking met Google geeft ons de unieke kans om het digitaliseringsproces te versnellen, de vindbaarheid van onze collectie te vergroten en te zorgen voor optimale toegang tot, en gebruik van een unieke verzameling van wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke werken uit de 18e en 19e eeuw.”
Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships bij Google: “De samenwerking met de KB vormt een volgende stap op weg naar ons doel om alle boeken ter wereld doorzoekbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die over een internetverbinding beschikt. Het doet ons genoegen de KB te helpen om het Nederlandse culturele erfgoed sneller digitaal toegankelijk te maken via Google Books, via hun eigen website en –te zijner tijd– het Europeana-portaal van de Europese Unie.”
Het scannen zal een aantal jaren in beslag nemen. Nadat het scanproces is voltooid, komen de boeken terug in de magazijnen, zodat ze ook weer in de leeszaal beschikbaar kunnen worden gesteld.
Meer informatie over Google Books is beschikbaar op http://books.google.nl/googlebooks/about.html
Meer informatie over de digitaliseringsinitiatieven van de KB is beschikbaar op http://www.kb.nl/hrd/digitalisering/index.html

Meer:

Read more…

Digitale duurzaamheid door boeken te bewaren

We digitaliseren vanuit de gedachte informatie toegankelijker te maken en te behouden voor het nageslacht maar digitalisering van kennis en informatie heeft mogelijk ook een keerzijde. "Hardloper Hans" mailde mij onlangs: "[...] De Museletter van oktober is voor jou ook interessant. Heinberg schrijft over de belangrijke plicht van librarians om de hoogwaardige kennis van de mensheid te bewaren voor het nageslacht, als er geen olie meer zal zijn: http://www.postcarbon.org/article/our_evanescent_culture" Nu kun je de bovenstaande link alleen nog bekijken via Google Cache, daarom heb ik de tekst ook even opgeslagen in Google Docs. De tekst is hier te lezen. Het is een geheel andere kijk op digitale duurzaamheid. Heinberg wijst op het belang van het behoud van papieren collecties. Het is goed om daar eens over na te denken!
Read more…

Achter gesloten deuren :-/

Ik vind het mooi hoor, dat digitalisering van erfgoed 'iets eenvoudiger' wordt, maar ik kan toch echt niet blij worden als ik ook lees: "Voor de gebruikers zijn er echter wel beperkingen. Zo zijn de rechthebbenden alleen akkoord gegaan met het online beschikbaar stellen van gedigitaliseerde collecties in hun eigen gebouwen. De digitale collecties zijn ook alleen toegankelijk voor onderwijs en onderzoek." Of ben ik nu zo'n zeurpiet?
Read more…
Vorige week nam ik deel aan de Ecole thématique "Préservation et diffusion numériques des sources de la recherche en sciences humaines et sociales". Dit Frans evenement, dat een equivalent wil zijn van het Engelse "Digital Humanities", richtte zich op onderzoekers en bibliothecarissen / archivarissen binnen de menswetenschappen, die zich op één of andere manier bezighouden met elektronische editie. Het was een zeer goed gevulde, maar ook erg interessante week.Aan deze Ecole thématique is een wiki verbonden (die op termijn vervangen zal worden door een gewone website): http://www.cn2sv.fr/ecole-sources-num/index.php/Accueil. Op deze wiki vind je de algemene presentatie, maar ook de verschillende powerpointpresentaties, een link naar een delicioussite rond dit thema, ... Alles is in het Frans, behalve de powerpointpresentatie van Lou Burnard, één van de grondleggers van TEI (onder 'outils et travaux'). Bibliothecarissen werkzaam in universiteiten of hogescholen die geïnteresseerd zijn in deze materie kunnen altijd eens een kijkje nemen op deze wiki, ze bevat voor vele uren materiaal!
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix