Blogs

digitale-innovatie (1)

Bewegingen realisatie landelijk kennisplatform

Via via heb ik vernomen dat vorig jaar tussen de grote (en iets kleinere) partijen in bibliotheekland Nederland langzaam aan een gesprek over landelijke kennisdeling op gang begon te komen.1Als buitenstaander vindt ik het echter moeilijk om te bepalen wat nou precies de huidige stand van zaken is. Voor zover ik kan zien is het gesprek sindsdien enigszins stilgevallen. Inmiddels proberen de betrokken partijen het proces weer vlot te trekken. Met name het SIOB lijkt op dit gebied te proberen een voortrekkersrol te spelen.

Op de website is nieuwsbericht van juli 2011 terug te vinden met als titel SIOB gaat online kennis- en innovatienetwerk opzetten”.2Ik vind dat inhoud zo belangrijk dat ik deze niet zou durven samen te vatten, dus hier het hele bericht:

Eind van dit jaar zal de SIOB-site voorzien in een modern 2.0 kennis- en innovatienetwerk. Bibliotheekprofessionals kunnen daar kennis en ideeën uitwisselen of ontwikkelen, openbaar of in een meer besloten omgeving.

Het moet een levendig online platform worden waar mensen zowel voor hele specifieke onderwerpen en projecten terecht kunnen als voor meer algemene onderwerpen. Het netwerk faciliteert de verschillende vakberaden om ideeën te ontwikkelen met collega's. Voordeel van het kennis en ideeën delen in een groter verband is dat er meer mensen constructief kunnen meedenken of gebruik kunnen maken van de kennis.

Het SIOB ontwikkelt de site in overleg met VOB, B.nl, Stichting PSO en MCN. Met het kennis- en innovatienetwerk wil het SIOB innovatie van onderaf stimuleren, kennis bevorderen en draagvlak creëren voor nieuwe ideeën.

Een prachtige visie. Jammer genoeg wijst alles er echter op dat eind van dit jaar niet meer gaat lukken. Berichten over de vertraging lijkt SIOB niet te hebben gedaan. Wat is dan de huidige stand van zaken?

Als ik verder kijk op de programma pagina “Onderzoek en kennisdeling” zie ik een project beschreven staan dat qua beschrijving heel erg overeenkomt met het bovenstaande project, Innodating.nl. Maar als ik vervolgens de tekst aandachtig lees en het leuke speelse filmpje bekijksnap ik het even niet meer. Waar er in het oorspronkelijke nieuwsbericht wordt verwezen naar “een modern 2.0 kennis- en innovatienetwerk waar bibliotheekprofessionals kennis en ideeën kunnen uitwisselen of ontwikkelen” lijkt de huidige invulling zich veel meer te richten op een soort van ideeën site.

Maar... dat is toch maar één onderdeel van een “een modern 2.0 kennis- en innovatienetwerk”? Er moet binnen zo'n netwerk toch ook ruimte zijn voor vrije kennisdeling die niet perse gebonden is aan ideeën? Denk maar een beetje aan andere plekken waar bibliotheekprofessionals kennis uitwisselen: in zijn algemeen via blogs en Twitter maar ook via bestaande kennisplatforms (Bibliotheek 2.0, Biebkracht en de Brabantse Netwerkbibliotheek) en bestaande lokale werk- en kennisgroepen.

Wat ik ook een beetje raar vind is dat zonder dat er überhaupt nog iets is ontwikkelt er al wordt “geadverteerd” voor het project en dat mensen zich ook al kunnen aanmelden (“Heeft u zo'n mooi project? Dan moet u dat zeker aanmelden op www.innodating.nl”). Misschien ben ik wel gewoon een pessimist, maar als ik het filmpje zie waar een poen geld op tafel wordt getoverd onder de glimlach van de de gloeilamp (de idee-bedenker) en het boek (de bibliotheek?) denk ik toch al heel gauw aan subsidieverslinding.

Het enige dat mij op dat gebied gerust zou stellen is als de ideeën volledig in de openbaarheid worden tentoongesteld en besproken. Als het je als organisatie dan niet lukt om in korte tijd zelf hiervoor een platform te ontwikkelen. Waarom dan geen gebruik maken van een bestaande oplossing? Denk hierbij aan IdeaTorrent, IdeaStorm, GetSatisfaction of UserVoice?

Wat vinden jullie?

1 Het betreft hier SIOB, Cubiss/Brabantse Netwerkbibliotheek, Bibliotheekhuis, Pro Biblio en Biblioservice Gelderland/ Gelders Bibliotheeknetwerk. Zie: “Plannen”, Anneke Manche via Biebkracht, 20 september 2011.

2 De datum van het nieuwsbericht wordt niet in het nieuwsbericht zelf weergeven maar kon alleen worden gevonden via het nieuwsarchief

(Via http://bruceoverdebieb.wordpress.com/2011/12/14/bewegingen-realisatie-landelijk-kennisplatform/)

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix