Blogs

digitale (18)

Binnenkort vragen we misschien niet meer ‘Wat lees je?’ maar ‘Wat app je?’. Er is veel discussie over het gebruik van de iPad door kinderen, zowel thuis als in het onderwijs. Maar wat doen kinderen eigenlijk als ze gebogen over tablet zitten? Gamen ze of kijken ze een filmpje? De iPad wordt in thuissituaties vaak als speelgoed of televisie gebruikt. Terwijl er veel mogelijkheden zijn om kinderen op de iPad te laten lezen of leren. Ook in het onderwijs kan de iPad veel mogelijkheden bieden. Maar welke apps zijn geschikt, hoe vind je ze en hoe gebruik je ze?

Books2download biedt lezingen aan, speciaal voor scholen, bibliotheken, ouders en kinderopvang.
Inhoud:

  • Aanbod. Welke apps zijn er voor peuters, kleuters, eerste lezers en kinderen in de bovenbouw. De nadruk ligt op prentenboeken, leesboeken en educatieve apps.
  • Kwaliteit. Advies in het zoeken naar apps en het beoordelen van de kwaliteit.
  • Gebruik. Praktische voorbeeld over het werken met apps.

Workshop: zelf een prentenboek ver-appen

In een speelse workshop gaan de deelnemers vervolgens zelf nadenken over het ver-appen van een prentenboek. Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd om zijn of haar lievelingsprentenboek mee te nemen. Wie een iPad heeft kan deze tijdens de workshop gebruiken om op een eenvoudige manier een visualisatie te maken. Zie hier een voorbeeld. Het gaat vooral om inhoudelijk keuzes: welke dingen zou je willen laten animeren en waarom? Versterkt dit het verhaal of leidt het af en verzwakt het de boodschap? Als kinderen merken dat de interactie en animatie niets met het verhaal te maken hebben, gaan ze willekeurig klikken en verliezen ze hun belangstelling voor het verhaal, omdat daar toch geen logische verbanden in te ontdekken zijn. Zelf nadenken over het ver-appen van een boek, kan heel verhelderend zijn. Deze workshop zal de deelnemers helpen kritischer naar het aanbod van apps te kijken en betere voorlichting te geven.
De deelnemers kunnen ook ideeën voor educatieve apps aandragen en zodat we deze kunnen bespreken.

Deze lezing en workshop wordt verzorgd door Bert Vegelien. Meer informatie info@books2download.nl.

Bekijk ook onze lezing voor het Vakberaad Jeugdbibliothecarissen 2012. (pdf)

Read more…

Pew Internet publiceerde vorige week een interessant rapport met de titel 'Millennials will benefit and suffer due to their hyperconnected lives'. Dat rapport vind je als PDF in de bijlage. Het is interessant om te lezen welke vaardigheden de ondervraagden zien als belangrijk, over een jaar of zeven. Uit de samenvatting:

Survey respondents say there’s still value to be found in traditional skills but new items are being added to the menu of most-desired capabilities. “internet literacy” was mentioned by many people. The concept generally refers to the ability to search effectively for information online and to be able to discern the quality and veracity of the information one finds and then communicate these findings well.

en

Collective intelligence, crowd-sourcing, smart mobs, and the “global brain” are some of the descriptive phrases tied to humans working together to accomplish things in a collaborative manner online. Internet researcher and software designer Fred Stutzman said the future is bright for people who take advantage of their ability to work cooperatively through networked communication. “The sharing, tweeting, and status updating of today are preparing us for a future of ad hoc, always-on collaboration,” he wrote. “The skills being honed on social networks today will be critical tomorrow, as work will be dominated by fast-moving, geographically diverse, free-agent teams of workers connected via socially mediating technologies.”

Veel bibliothecarissen hebben deze vaardigheden, of zouden die moeten hebben. Dat stemt optimistisch. Toch?

PIP_Future_of_Internet_2012_Young_brains_PDF.pdf

Read more…

Hoewel de werkelijkheid volgens mij grijs is wordt er op het gebied van digitale ontwikkelingen vooral zwart of wit gedacht. Aan de witte, optimistische, kant vind je bijvoorbeeld auteurs als Kevin Kelly (What Technology Wants), Nick Bilton (I Live in The Future) en Jeff Jarvis (Public Parts). Schrijvers als Sherry Turkle (Alone Together), Nicholas Carr (The Shallows), Jaron Lanier (Your Are Not a Gadget) en Andrew Keen (The Cult of The Amateur) benadrukken vooral de negatieve gevolgen van internet, social media etc. Al deze schrijvers hebben op hun manier natuurlijk een beetje gelijk.
 
Speelt het internet juist dictators in de kaart?
Afgelopen 26 september kwam bij VPRO's tegenlicht de Wit-Russische schrijver Evgeny Morozov, auteur van 'The Net Delusion', aan het woord. Mozorov, eentje van het pessimistische soort en zeer teleurgesteld in de opbrengsten van het internet, wijst er in zijn boek onder andere op dat het internet doorgaans helemaal niet bijdraagt aan democratisering van de wereldbevolking maar juist dictators in de hand speelt. Mozorow werd in de uitzending geconfronteerd met een aantal beelden uit heden en verleden waar hij direct commentaar bij leverde. In één van de passages kwam filosoof Peter Sloterdijk aan het woord die iets vertelde over de veranderingen rondom het begrip revolutie.  

Zijn bibliotheken bolwerken van conservatisme?
Sloterdijk stelt dat in West Europa in de afgelopen paar eeuwen de veranderingsgezinde bevolking revolutie predikte t.o.v. een conservatieve regering terwijl in de huidige tijd het vooral een groepje dominante grote bedrijven is die permanente revolutie predikt t.o.v. een onverschillige conservatieve bevolking. Ik vond het wel een mooi beeld wat Sloterdijk schetste, een beeld dat je ook best op bibliotheken kunt projecteren. Immers, zijn bibliotheken in hun functioneren met gebouw en medewerkers niet een afspiegeling van de samenleving waarin ze opereren? En kun je in die zin niet rustig stellen dat Bibliotheken eigenlijk allesbehalve bolwerken van innovatie zijn en juist garant staan voor bestendig conservatisme? Het fragment met Sloterdijk leerde mij in ieder geval meer over de gereserveerde houding van de bibliotheken t.o.v. de digitale vernieuwing die Bibliotheek.nl aan het realiseren is.

VOB Commissie Digitale Bibliotheek
Dat digitalisering zeer verschillende beelden oproept werd voor mij nog eens bevestigd toen ik een paar weken geleden aanwezig was bij de Commissie Digitale Bibliotheek van de VOB, één van de vier commissies die het VOB-bestuur voorziet van beleidsadviezen. De commissie Digitale Bibliotheek houdt zich momenteel bezig met het ontwikkelen van een branchevisie op de Digitale Bibliotheek en tijdens de vergadering werd een concept visiestuk besproken. Dat visiestuk vind ik heel boeiend omdat de digitale bibliotheek door de Commissie Digitale Bibliotheek in een veel breder maatschappelijk kader wordt geplaatst. De Commissie is tamelijk optimistisch over de digitale bibliotheek en rept van de vele kansen die bibliotheken krijgen om dankzij digitale toepassingen hun burgers via cocreatie te betrekken bij het bibliotheekproces en ze op een hoger level qua burgerschap te brengen. Opvallend vind ik het dat in het stuk bibliotheken en bibliotheekmedewerkers worden opgeroepen om mee te gaan in de vernieuwingsdrang van de burger. Maar hoe groot is die vernieuwingsdrang van de burger dan eigenlijk vraag ik me dan met Peter Sloterdijk af?

Library School
De VOB-commissie zoekt in haar visie aansluiting bij het gedachtengoed van de donderdag j.l. geopende Library School van Rob Bruijnzeels. Heel interessant omdat het VOB-bestuur zich net als het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken juist in beleefde bewoordingen had gedistantieerd van de Library School. Zelf draag ik overigens de Library School een warm hart toe, laat daar geen misverstand over zijn. Volgens de website is de Libraryschool "een inspirerende en professionele leer- en werkgemeenschap waar werken, leren en innoveren aan elkaar gekoppeld zijn".  Library School doet erg denken aan de Library 2.0 beweging in de VS en is in die zin dus eigenlijk meer een beweging dan een school. Een beweging die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de traditionele kernwaarden van de bibliotheek en die de individuele persoonlijke ontwikkeling van mensen centraal stelt. Verder laat Libraryschool zich zeer breed inspireren en schuwt daarbij ook bijvoorbeeld meer spirituele inspiratiebronnen zoals het gedachtengoed van Benedictus van Nursia niet. En over de visie van de Library School op de digitale bibliotheek: die is in ieder geval alles behalve technology driven.

Wie heeft de regie?
Tijdens het bijeenkomst bij de Commissie kwam ter sprake wie nou eigenlijk de regie heeft over de Digitale Bibliotheek. Heeft ons Sectorinstituut die regie? Of moet dat juist Bibliotheek.nl zijn? Of is het de Commissie Digitale Bibliotheek die de regie zou moeten nemen? En hoe zit het met de 'Inkoopcommissie voor digitale content' en de 'Stuurgroep eBooks'? Wie stelt de kaders? En houdt men zich aan de gestelde kaders? Voor wie daar meer over wil weten verwijs ik naar de nieuwsbrieven van Wim Keizer. Het is Wim's raison d'être om over dit soort onderwerpen na te denken.

De aantallen blijven tellen
Een ander interessant gespreksonderwerp ging erover of de digitale bibliotheek een opzichzelfstaand fenomeen is of vooral bedoeld om de fysieke bibliotheek te ondersteunen. Daar werd in de commissie verschillend over gedacht. Zelf denk ik dat hoogwaardige digitale ondersteuning van de fysieke bibliotheken in ieder geval belangrijk is. Zeker in het huidige gedecentraliseerde bestel. Lokaal wordt de bibliotheek nu nog vooral afgerekend op het gebruik van de fysieke vestiging uitgedrukt in kale gebruikscijfers en niet op de kwaliteit van de backoffice of van de sophisticated digitale dienstverlening. Dus hoge aantallen bezoekers, leden en uitleningen zijn van levensbelang voor de bibliotheek. Die bereik je alleen met goede service en gemaksdiensten. De Digitale Bibliotheek en daarvan afgeleide digitale diensten kunnen daar in ieder geval een belangrijke bijdrage aan leveren.

Lees nog eens een boek
Terug naar Evgeny Mozorov en Peter Sloterdijk en de alledaagse grijze realiteit. Wellicht is het zo dat het internet minder heeft bijgedragen aan de democratisering van de burger dan iedereen zou verwachten. Dat maakt de fysieke bibliotheek als bolwerk van democratie des te belangrijker. Maar lang niet iedereen denkt zo als Mozorov. Veel wethouders geloven heilig in de positieve effecten van de voortschrijdende digitalisering en zien daarin helaas een kans om de lokale bibliotheek een kopje kleiner te maken en zo een leuk bedrag op de begroting te besparen. Zo heeft ieder voordeel z'n nadeel. Volgens Sloterdijk hoeven we van de burger echter geen revolutie te verwachten. Dus in de lokale werkelijkheid van stad en dorp zal het met die digitale ontwikkeldrang van de burger waarschijnlijk zo hard niet gaan. Kortom het is goed om alert te blijven en de kop erbij te houden, maar blijf vooral ook rustig en lees nog eens een boek. Ik stel voor om er eentje uit het in dit artikel verwerkte leeslijstje te kiezen. Het grootste deel van de titels zal vanwege de actualiteit echter helaas niet leverbaar zijn via de lokale bibliotheek:)
Read more…

Wekelijks krijgen wij vragen om advies, tips of uitleg. Van schrijvers, illustratoren, maar ook van bibliotheken, scholen, uitgevers of bedrijven in meer algemene zin die digitale publicaties overwegen. Er is dus veel behoefte aan informatie over dit onderwerp. We gaven al wel lezingen en workshops, maar vanaf nu gaan we dat vaker doen.

Meer info.


Mogelijke ‘op maat’ onderwerpen zijn:

-Hoe wordt een app gemaakt? Wat komt er bij kijken? Voor welke boeken is een app geschikt?
-Wat kost een app? Hoe verkoop ik een app? Hoe werkt de marketing?
-Wat is een digitaal kinderboek? Hoe kun je deze gebruiken in het onderwijs? Wat is de meerwaarde van een geanimeerd prentenboek?
-Hoe gebruik je de tablet in het onderwijs? Tips en suggesties over werken met nieuwe digitale media.
-Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitaal lezen en hoe kunnen bibliotheken hierin meegaan?
-Digitale publicaties als marketingtool voor mijn organisatie. Kan dat?

Vraag vrijblijvend informatie over de mogelijkheden en kosten via info@books2download.nl.

 

Read more…

BNL-blog: Opstarten na de zomervakantie


Vóór mijn vakantie ging veel van de berichtgeving op internet over Google’s nieuwe en slimme sociale netwerk ‘Google Plus’ dat volgens mij ook voor onze bibliotheken veel mogelijkheden biedt. Na m’n vakantie staat Google nog onverminderd in de belangstelling dankzij gekissebis met o.a. Apple en Microsoft over patenten en de inlijving van mobieltjesfabriek Motorola. Gelukkig haalde ook de bibliotheek het landelijke nieuws dankzij de opening van de Stationsbibliotheek in Haarlem. Een mooie innovatie die wat mij betreft eigenlijk 10 jaar geleden al had moeten worden geïntroduceerd maar beter laat dan nooit. Mijn vakantie in de Franse Pyreneeën was heel plezierig. Zelden zo’n mooie omgeving gezien, overal fraaie vogels, vlinders en andere kriebelende fauna, bloemen, groene bergen, weidse uitzichten. Terug in Nederland doen al die ingekeerde haastige in grijstinten geklede mensen ‘s-morgens op de Haagse Turfmarkt me weer naar de volgende zomervakantie verlangen. Gelukkig past een mens zich wonderbaarlijk snel aan. Bij Bibliotheek.nl is de vakantieperiode nog niet helemaal afgelopen dus je zou verwachten dat veel werkzaamheden stil zijn komen te liggen. Echter, niets is minder waar. 
 
Corporate website is naslagwerk 
Sinds 10 augustus bijvoorbeeld is de nieuwe corporate website van Stichting Bibliotheek.nl in de lucht. Deze website draait net als de eerder gelanceerde Digitale Etalages en de Eregalerij eBooks op de WLWI (white label website infrastructuur), geen gewone websites dus maar Websites as a Service oftewel WaaS-sites, die hopelijk straks door alle bibliotheken zullen worden gebruikt. De nieuwe digitale thuisbasis van Bibliotheek.nl is een overzichtelijk naslagwerk geworden. Complimenten voor de trekker van deze site, BNL’s Martine Koenders! Alle informatie over producten, diensten, contactinformatie etc. vind je overzichtelijk ondergebracht achter een navigatiestructuur die ook uitgangspunt is voor de later op te leveren websites voor bibliotheken. Stichting.bibliotheek.nl is nadrukkelijk een bétaversie, er zullen de komende tijd nog de nodige verbeteringen worden aangebracht.
 
Widgetstore
Verder is ook de widgetstore voor bibliotheken live gegaan. Dat is de etalage waar webmasters straks uit een groeiende verzameling widgets kunnen kiezen om de website-as-a-service verder functioneel aan te kleden. Deze widgetstore is te vergelijken met de gadget-afdeling van Google maar dan alleen voor bibliotheken en niet voor eindgebruikers. Kortom, de widgetstore is een echte B2B oftewel ‘business-to-business’ service voor bibliotheken.
Voor wie meer wil weten over widgets verwijs ik maar naar een ouder stuk van mij op m’n persoonlijke weblog. Widgets gaan een cruciale rol vervullen binnen de White Label Website Infrastructuur. De nieuwe websites zouden zonder widgets maar een kale bedoening zijn. Eigenlijk is alle functionaliteit die je op een moderne site kunt verwachten in de nieuwe situatie ondergebracht in widgets die in later instantie ook uitplaatsbaar zullen zijn naar externe sites zoals de bekende sociale netwerken.

Divers goed nieuws
Valt er verder nog wat te melden? Jazeker! Om wat voorbeelden te noemen: versie 1.1 van de Nationale Bibliotheek Catalogus is door leverancier ‘Finalist’ opgeleverd. Concreet gaat het om een koppeling met de GGC (Het Gemeenschappelijk systeem voor catalogiseren en metadatamanagement in Nederland). Het is een voor het functioneren van de NBC essentieel onderdeel, zeg maar de carburateur van de NBC, voor het grote publiek helaas onzichtbaar, maar wel zo nuttig dat het een tractatie voor alle medewerkers van BNL waard was.

Verder vind ik het ook goed nieuws dat Infor, de leverancier van het Vubis ILS,  in afstemming met BNL mooie online betaalfunctionaliteit heeft gebouwd die straks in de WLWI ingepast kan worden. Het systeem wordt nu getest bij Bibliotheek Breda. Mooi om te zien dat er steeds meer samenwerking ontstaat bij de ontwikkeling van de Digitale Bibliotheek!

Bijzonder goed nieuws vind ik het dat er flinke stappen zijn gemaakt om het beheer van de Digitale Bibliotheek goed te regelen met de PSO’s. Meer informatie hierover op de nieuwe website.

Ook op het ebookfront valt goed nieuws te melden: de gesprekken tussen de Stuurgroep eBooks en de ‘Groep Algemene Uitgevers’ (behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie) zijn weer opgestart. In m’n volgende stuk wil ik hier eens wat dieper op ingaan.
Tot slot vraag ik nog even aandacht voor de sluitingstermijn voor aansluitsubsidie. Die staat op 1 september a.s. en er zijn nog een flink aantal bibliotheekorganisaties die geen aanvraag hebben ingediend!
Read more…

BNL-blog: Blogpauze
Ook bij Bibliotheek.nl is de vakantie aangebroken. Mailtjes die ik verstuur genereren een flink deel geautomatiseerde antwoorden. Dat betekent ook dat nu geproduceerde blogteksten door velen niet meer gelezen zullen worden en dat is een bijzonder treurig lot voor een schrijver die het van de actualiteit moet hebben. Wie leest er immers oude blogs? Echt spul om tranenthee van te zetten.

Kortom, ik las een korte blogpauze in en ga met vakantie. Waarheen weet ik nog niet. In ieder geval blijf ik niet in Nederland waar op het moment van dit schrijven een eindeloos durend regenfront overtrekt. Mijn vakantiebestemming kan gelukkig op de dag van vertrek nog bepaald worden. Kwestie van stug doorrijden in zuidelijke richting en de tent opzetten als de zon weer schijnt. In augustus hoop ik dan bijvoorbeeld teksten te kunnen produceren over de nieuwe corporate website waar nu driftig door Martine Koenders c.s. aan de vulling wordt gewerkt of over de widgetstore die zo’n prominente plaats krijgt binnen de WLWI en dan kunnen we het wellicht ook hebben over de hooggespannen verwachtingen die er bij velen zijn t.a.v. het project Digitale Bibliotheek. En wie krijgt de primeur voor de nieuwe Website As a Service? Leuke dingen om over te schrijven!

Voor nu wens ik m’n lezers een fijne vakantie toe met veel tijd voor ‘dikke pillen’ of voor een electronische variant van de dikke pil, de dikke ‘e-pil’. Kan de beloofde ‘ebookpilot’ wellicht tijdens mijn vakantie nog geregeld worden? Dat zou handig zijn. Want ik neem geen genoegen met een digitale Max Havelaar of Camera Obscura als ontspanningslectuur. Of moet ik toch ook nog een Google ebookreader gaan aanschaffen zodat ik tenminste op een gemakkelijke manier aan Nederlandstalige ebooks kan komen. Maar ook Google stelt mijn geduld danig op de proef door de zo lang verwachte Europese lancering van de Googlewinkel voor ebooks steeds maar uit te stellen. M’n Kindle-reader (met o.a. Nederlandstalige gehackte epubtitels) stop ik sowieso in de bagage evenals een paar nog ongelezen papieren boeken. De iPad en de laptop mogen echter niet mee want voor je het weet zitten de kids de hele dag Angry Birds te spelen in plaats van een partijtje badminton of pingpong of een gezond uitputtende beklimming van een bergtop. Mail me alsjeblieft niet. Ook niet via Twitter DM. Facebook, Linkedin of Google Plus. Ik zal van mijn kant ook geen spoor nalaten van Foursquare inchecks of Google Latitude locatiemeldingen.
Jan is de komende drie weken unplugged.

Foto: ‘This House is Empty Now’ door Bert G. Kaufmann
Read more…

BNL-blog: Duidelijkheid

Ieder mens heeft behoefte aan duidelijkheid. Liefst maximale duidelijkheid. Duidelijkheid geeft richting. Als zaken duidelijk zijn dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Duidelijkheid maakt het mogelijk om je als mens fatsoenlijk voor te bereiden op zaken. Helaas is het zo dat zaken pas duidelijk worden als je een concreet eindbeeld kunt maken. Bij het bouwen van een huis ligt dat vrij eenvoudig. Bij het ontwerpen en realiseren van ICT-projecten ligt dat veel gecompliceerder. Het eindbeeld is vaak wat diffuus en zelfs als je met uitgebreide requirements werkt is er bij grote projecten nog steeds sprake van voortdurend voortschrijdend inzicht.

Huis op bestelling
De realisatie van de landelijke Digitale Bibliotheek is alles behalve het bouwen van een ‘huis op bestelling’. Feitelijk gaat het ook niet alleen om het huis maar ook over het ontwerp van het gebied om het huis, inclusief de ontsluiting en aansluiting op riolering, wegennet etc. Kortom weinigen zullen zich een precieze voorstelling kunnen maken van wat er als bouwwerk in totaliteit opgeleverd moet gaan worden. En waar het eindbeeld diffuus is ontstaan al snel verschillende percepties.

Percepties
Zoals ik eerder al in dit verband op m’n eigen blog schreef naar aanleiding van de NBC: ook van de verschillende deelprojecten bestaan er uiteenlopende percepties. Al met al heeft dat tot gevolg dat er in bibliotheekland voortdurend om meer duidelijkheid over de Digitale Bibliotheek wordt gevraagd. Goede en tijdig verstrekte informatie is dan van wezenlijk belang. Het HEC-rapport wees er in die zin terecht op dat er bij Bibliotheek.nl wat betreft het onderwerp communicatie best wat verbeterd kon worden. De BNL-blog vervult daar hopelijk een rol in. Maar er zijn binnen BNL meer mensen die verhelderende documenten maken. Onlangs werden een aantal zeer informatieve documenten gepubliceerd op de homepage van Stichting BNL waarvoor ik hier nog eens extra aandacht wil vragen.

Jaarplan 2011 en Update 2011
Wie op zoek is naar een totaalbeeld van de producten, diensten, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden van Bibliotheek.nl kan het beste een paar uurtjes leestijd vrijmaken voor het Jaarplan 2011. Dertig pagina’s vol interessante en ook zeer leesbare informatie over het reilen en zeilen van BNL in 2011 met een doorkijkje naar de toekomst. Het Jaarplan is prima bruikbaar als naslagwerkje en ook de lijst met afkortingen en begrippen op pagina 30 kan ik u van harte aanbevelen. De Update 2011 daarentegen is een zeer gecomprimeerd en fraai vormgegeven boekje voor iedereen met interesse in de Digitale Bibliotheek en bevat informatie over de belangrijkste onderdelen van de Digitale Bibliotheek. De Update is als PDF wat lastig leesbaar (vergrootglas noodzakelijk), gelukkig is de printversie gratis te bestellen bij officemanager Corry Stubbe.

Aansluiten maar
Het document ‘Aansluiting op Bibliotheek.nl’, geschreven door marketingmanager Dirk Houtgraaf,  is vooral bedoeld voor de beleidsmakers en beslissers in Bibliotheekland maar is ook goed leesbaar voor iedereen die verder in het project geïnteresseerd is. Dirk wijst terecht nog eens op het vertrekpunt voor de Digitale Bibliotheek: de Agenda voor de Toekomst. Het aansluitingsdocument beschrijft verder in eenvoudige bewoordingen de ‘waarom-’ (waarom zou je aansluiten en wat zijn de voordelen), ‘wat- (waar gaat het precies over en hoe ziet het er uit)’, ‘hoe’- (op welke wijze kan er aangesloten worden kortom, de opties) en ‘wanneer (hoe verloopt de planning)’-vragen van het project. Het laatste hoofdstuk over widgets en de widgetstore is onvermijdelijk iets minder eenvoudig. In een volgende aflevering wil ik ook eens extra inzoomen op die widgets. Die widgets spelen immers een belangrijke zo niet cruciale rol in de nieuwe Digitale Bibliotheek.

Menukaart en widgetconfiguratie
De ‘Menukaart’ is een door implementatieconsultant Dennis Biesma gemaakt document voor de techneuten in de bibliotheek. Hierin wordt vrij gedetailleerd beschreven hoe de Website As a Service werkt en hoe de interactie tussen Digital Content Repository, Widgets en het CMS als Templatemanager verloopt. Verplichte kost voor webmasters en applicatiebeheerders in bibliotheken en mooi verdiepingsmateriaal voor mensen die een ‘knoppensessie’ hebben bijgewoond.

Ook de ‘Configuratie van een Widget binnen de WaaS’ komt van Dennis Biesma. Dit document spreekt voor zich en is een speciaal voor webmasters gescheven handleiding over de manier waarop je met widgets omgaat binnen de website as a service.

Video knoppensessie
Op Bibliotheek2.0 werd door een aantal mensen gevraagd om informatieve video’s over het project. Hierin is inmiddels een eerste stap gezet. Voor de mensen die niet aanwezig konden of wilden zijn bij een knoppensessie zijn de hoogtepunten uit de door BNL voor de bibliotheken in Noord- en Zuid Holland georganiseerde knoppensessie in drie video’s samengevat. Deze video’s zijn natuurlijk slechts verslagen van de presentaties en zeker nog geen instructieve video’s. Maar dat is iets voor later. De video’s zijn te zien op het Youtube-kanaal van Dennis Biesma.

Kortom, lees de documenten en bekijk de video’s! De digitale bibliotheek zal daarna weer een stuk concreter en duidelijker voor je zijn geworden.  

foto: 'Oh of course now I see' door dvs

Read more…

De Spelers
Het wordt wellicht wat afgezaagd om te melden maar de bouw van de Digitale Bibliotheek voor alle Nederlandse burgers is een complex proces. In die complexiteit zijn veel spelers op het speelveld in ‘de polder’ die vaak een verschillend belang hebben bij dat proces. Concreet heeft Bibliotheek.nl te maken met (in willekeurige volgorde) de openbare bibliotheken, rijk, provincie, gemeentes, VNG, IPO, Koninklijke bibliotheek, GII, PSO’s, SIOB, VOB, leveranciers van bibliotheeksystemen en NBD/Biblion die allemaal zo hun belangen hebben in de totstandkoming van de Digitale Bibliotheek (mijn oprechte excuses als ik hier iemand vergeet). Die belangen kunnen inhoudelijk zijn of over invloed gaan en vaak heeft het met geld te maken. Het zijn onderwerpen waar ook ‘De Keizer’ graag en zeer uitvoerig over schrijft in zijn informatieve ‘www’s’.
 
Na iedere herstructurering wordt het ingewikkelder
Al die vaak uiteenlopende belangen maken dat het proces dat moet leiden tot de Digitale Bibliotheek soms met horten en stoten verloopt. Dat hortende is natuurlijk een direct gevolg van de bovengenoemde complexe structuur van de sector openbare bibliotheken die na de laatste herstructurering nóg ingewikkelder lijkt geworden. Dat doet me dan weer denken aan een oude blogpost van mij over de teloorgang van complexe organisaties die niet meer in staat zijn om in termen van vereenvoudiging te denken. Want zo’n herstructurering doe je immers om de zaken eenvoudiger te maken toch? Ik maak in ieder geval wekelijks mee hoe bij de vergaderingen van het Programmateam beslispunten op een goudschaaltje gewogen moeten worden om te voorkomen dat het proces vertraagd wordt door onrust onder de spelers. Voer voor bloggers zou je denken maar helaas niet blogbaar.

De eenvoud van de theorie
Op papier lijkt het allemaal zo eenvoudig. Er is een sector openbare bibliotheken met ambitie. Er is een (bijna vernieuwde) Agenda voor de Toekomst, met mooie visionaire paragrafen over de gezamenlijke digitale bibliotheek en het eenduidige merkbeeld. Er is een sector openbare bibliotheken die zich vrijwel unaniem aan de agenda en de uitgangspunten heeft geconformeerd. Er is een fraai Charter waarin VNG, IPO en OCW o.a. afspraken over rolverdeling t.a.v. de Digitale Bibliotheek hebben gemaakt. Er is het Ministerie van OCW die het proces naar de Digitale Bibliotheek ondersteunt met forse subsidies. Er is Bibliotheek.nl die in opdracht van OCW bouwt aan de infrastructuur en de diensten van de Digitale Bibliotheek. Er zijn de bibliotheken die de op te leveren infrastructuur en digitale diensten moeten gaan afnemen. Er zijn de PSO’s die bibliotheken daarbij gaan ondersteunen. Zo moeilijk hoeft dat toch allemaal niet te zijn zou je zeggen?

De weerbarstigheid van de praktijk
De praktijk is weerbarstig. Neem bijvoorbeeld de start van het nieuwe Bibliotheek.nl in 2010. Die had beslist gelukkiger gekund. Terwijl het ingewikkelde en soms pijnlijke proces van ontvlechting van de oude VOB, oude Bibliotheek.nl naar SIOB, VOB nieuwe stijl en Bibliotheek.nl nieuwe stijl gaande was moest het nieuwe Bibliotheek.nl direct zwaar aan de bak. Ondertussen moest de eigen organisatie nog op poten worden gezet. Vanwege deze moeizame start ontstond vertraging die later maar bij stukjes en beetjes kon worden ingelopen. De bibliotheken in polderland Nederland hebben ondertussen en eigenlijk van oudsher moeite met het verschil tussen in verenigingsverband gemaakte afspraken en de beleving/naleving van de afspraken. Zo zijn er bibliotheken die landelijke afspraken anders interpreteren en niet mee willen (of soms mogen) gaan in de landelijke huisstijl. Andere bibliotheken lijken ondanks alle afspraken niet mee te willen gaan in de gezamenlijke informatiearchitectuur. Er zijn ook bibliotheken die slechts voor een deel mee willen gaan. En er zijn natuurlijk bibliotheken die slechts mee willen gaan als dat op hun manier gaat. En dan is er de provincie waar PSO’s hun eigen winkel met digitale producten en diensten ook heel belangrijk vinden. Ik zie dat BNL ondertussen z’n stinkende best doet om overal maar rekening mee te houden. Ik zie ook dat aandacht voor uitzonderingen de focus verstoort en het tempo uit het proces haalt. Dat is dan weer de realiteit van het spel in de polder.

De vendors en de ‘vendor lock-in’
Dan zijn er de vendors, de leveranciers, die actief zijn in bibliotheekland. HKA, Infor, Bibliomondo, OCLC, NBD/Biblion, Serial Solutions (Aquabrowser) etc. die gewend zijn aan een jarenlange gestage bijna onveranderlijke afname van hun producten en diensten. Leveranciers die opereren in een in mijn beleving soms technofobe sector waar de afnemers maar al te graag hun techniek (en visie op techniek) volledig overlaten aan de leverancier. Afnemers die niet altijd even kritisch lijken te zijn op de door de leverancier gehanteerde tarieven. Gelukkig zijn er niet zoveel leveranciers meer als vroeger in bibliotheekland. Aan de andere kant is er daardoor vrij weinig concurrentie op de markt van Geïntegreerde Bibliotheeksystemen (ILS-sen) en worden er wellicht te hoge prijzen voor licenties, onderhoudscontracten en uitbreidingen gevraagd van de afnemende bibliotheken.
Die bibliotheeksystemen moeten straks gekoppeld worden aan de Digitale Bibliotheek.
Mijn advies aan bibliotheken hier is om ieder geval voorlopig géén meerjarige contracten aan te gaan met leveranciers. Alles (inhoud&techniek) wordt immers anders! En mijn verzoek aan de leveranciers is om te stoppen met het verleiden van (onschuldige/onwetende) bibliotheken tot meerjarige contracten. Jullie weten toch ook wat er speelt neem ik aan?

Tempo houden
Bij zoveel partijen in de polder kan niet iedereen even tevreden zijn. De wijn mag immers niet al te waterig worden! We hebben in het belang van ons barre voortbestaan een digitale bibliotheek van niveau nodig dus er kunnen niet eindeloos concessies aan de uitgangspunten worden gedaan. Ik schreef laatst dat bibliotheken met de nieuwe Digitale Bibliotheek niet langer in de achterhoede van de ICT verkeren. Maar dan moeten we wel met z’n allen in dezelfde richting blijven werken en het tempo erin houden. In deze tijd verandert voor je er erg in hebt een voorsprong weer in een achterstand. 


foto: 'The Grid' door Dysturb

Read more…

BNL-blog: De Nationale Bibliotheek Catalogus

Onderwerpen waar het woordje ‘Nationaal’ of ‘Nationale’ in voorkomt hebben de neiging om groter te lijken dan ze zijn en kunnen zelfs mythische proporties aannemen. Neem bijvoorbeeld het ‘Nationaal Historisch Museum’, een groots, meeslepend en omstreden project dat waarschijnlijk nooit meer zal worden dan wat je er nu van kunt zien op internet: een heel aardige digitale etalage. Aan de andere meer onbenullige kant wordt het woord ‘Nationale’ gebruikt om van een mug een olifant te maken zoals bijvoorbeeld bij de ‘Nationale Ballonvaart Bon’ of de ‘Nationale Wijnweek’.


NBC versus CCOB
De Nationale Bibliotheekcatalogus, of NBC, heeft een beetje van dat mytische, grootse en meeslepende van het Nationaal Historisch Museum. Die NBC is geen geheel nieuwe gedachte. Er wordt door mensen zoals KB directeur Bas Savenije al een aantal jaren openlijk gedroomd van een nationale toegang tot alle betrouwbare informatie en dankzij een tijdens een FOBID studiedag gegeven presentatie van Fons Bouthoorn, Manager Media aanbod bij NBD/Biblion, werd een tijd lang gedacht dat NBD/Biblion de Nationale Bibliotheekcatalogus zou gaan bouwen. Dat is dus niet zo. NBD/Biblion heeft wél de Centrale Catalogus voor Openbare Bibliotheken gebouwd, de CCOB, een vehikel dat o.a. is bedoeld om een aantal innovatieve diensten voor openbare bibliotheken mee te kunnen realiseren en dat alleen door NBD/Biblion aan bibliotheken geleverde titels bevat.

Wat is de NBC eigenlijk?
Er wordt zeer verschillend gedacht over de NBC en niemand lijkt exact te weten wat die catalogus is, of liever gezegd, zou moeten zijn. Is de NBC bijvoorbeeld gewoon een catalogus, maar dan een hele grote? Of is de NBC een hypermodern zoeksysteem? Gelukkig weet Stichting Bibliotheek.nl, opdrachtgever van de NBC, dat wel en wordt er al weer enige tijd onder leiding van productmanager Johan Stapel gestaag aan gewerkt. De Nationale Bibliotheekcatalogus is noch een mug noch een olifant en wordt op de website van Stichting Bibliotheek.nlomschreven als ‘Een vrij toegankelijke nationale publiekscatalogus waarin alle bezit van de Nederlandse bibliotheken is opgenomen’. Kortom een online catalogus waarin alle Nederlanders onbelemmerd naar alle in Nederlandse bibliotheken opgenomen bibliotheekmaterialen kunnen zoeken. Je kunt niet alleen naar materialen van openbare bibliotheken zoeken want de NBC is gebaseerd op het GGC, het zgn. ‘Gemeenschappelijke Geautomatiseerde Catalogiseersysteem’. En dankzij een zgn. ‘open index’ is er nog meer mogelijk. 

Over ‘gewone bibliotheken’ en bibliotheken in het GGC
Dat GGC is het catalogiseerplatform waarin niet alleen de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliotheken maar ook de huidige ‘Plus-bibliotheken’ (voormalig WSF-bibliotheken), hogescholen, onderzoeksinstituten zoals Aletta, KITLV en ISG (Instituut voor Sociale Geschiedenis) en de bibliotheek van het Nationaal Archief hun bezit registreren. De meeste ‘gewone’ openbare bibliotheken catalogiseren echter niet in het GGC maar in hun eigen bibliotheeksysteem. Het is bij de NBC de bedoeling dat alle titels uit de verschillende bibliotheeksystemen worden opgenomen (dit noemen we bezitsregistratie) in het GGC waardoor in principe een vrijwel compleet overzicht van alle in Nederlandse bibliotheken voorkomende titels ontstaat. Verder moeten die verschillende bibliotheeksystemen synchroon worden gehouden met het GGC (dit noemen we bezitssynchronisatie). In een later stadium volgt dan de combinatie met een zgn. ‘Open Index’ waardoor het mogelijk wordt om via zoekacties in de NBC ook andere content dan louter bibliotheektitels te vinden. Technisch gezien is de NBC dus eigenlijk een soort ‘schil’ om het GGC.

Let’s synchronise our.....
Zoals ik in m’n vorige artikel al schreef is de NBC één van de drie hoofdonderdelen van de dit jaar te realiseren infrastructuur waarop de landelijke (openbare) Digitale Bibliotheek zal worden gebouwd. Maar wat krijgen die 68 bibliotheekorganisaties nou eigenlijk als ze worden aangesloten op de NBC? Ten eerste is het voor iedereen belangrijk om te beseffen dat de NBC niet in één keer klaar is. De NBC komt in een aantal fases tot stand net zoals de aansluiting van de bibliotheken op de NBC gefaseerd zal gebeuren. In de eerste fase gaat het om de bezitsregistratie van de titels uit de verschillende bibliotheeksystemen van openbare bibliotheken in het GGC. Daarna volgt de ‘bezitssynchronisatie’: dankzij permanente koppelingen tussen de verschillende bibliotheeksystemen (met behulp van zgn. ‘servicebussen’) met het GGC wordt binnen de Nationale Bibliotheekcatalogus permanent de meest actuele stand van zaken getoond. Na die syncronisatie kun je in de NBC zoeken, en je kunt zien in welke bibliotheek de gevonden titel aanwezig is. Maar je kunt dan nog niets reserveren of lenen. 

Eerst ervaring opdoen
Na de oplevering van de eerste release NBC in mei dit jaar zal de bezitssynchronisatie eerst met een kleine groep bibliotheken plaatsvinden. Op basis van de ervaringen met deze groep wordt er een zgn. ‘toolset’ samengesteld met gedetailleerde instructies hoe de synchronisatie met de verschillende bibliotheeksystemen het beste kan verlopen. Ondertussen wordt er bij de andere aan te sluiten bibliotheken onderzocht in hoeverre zij kunnen matchen met het GGC. De NBC zal in het begin vooral een zoekvenster zijn op alle titels maar is nog niet bruikbaar als vervanger van je huidige webcatalogus of Aquabrowser. Dat zoekvenster kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden in de vorm van een zoekwidget die je extra op de homepage van je website plaatst. 

De NBC als vervanger van je huidige bibliotheekcatalogus?
De volgende fases van de NBC, die in 2012 en later zullen worden gerealiseerd, zijn nog interessanter. De Nationale Bibliotheekcatalogus wordt integraal onderdeel van de in de vorige blog beschreven WAAS. Er komt een gepersonaliseerde omgeving waarin het ook mogelijk wordt om na in te zijn gelogd (ook via Facebook, Twitter, Google etc.) gevonden titels direct te reserveren en tags en recensies toe te voegen aan beschrijvingen. Verder wordt de NBC gecombineerd met een zgn. ‘Open Index’. Dankzij die open index kunnen nog veel meer bronnen worden doorzocht dan louter bibliotheektitels. We hebben het dan niet alleen over bekende bronnen zoals Muziekweb, Literatuurplein en de DBNL maar bijvoorbeeld ook content van de NOS en ook bronnen die als zgn. ‘linked data’ beschikbaar zijn zoals Wikipedia of de erfgoedinformatie uit Europeana. Of wie weet thuisraadpleging van die vermaledijde databanken zoals Krantenbank. Met de doorontwikkelde NBC zal ook een flink stuk van de droom van Bas Savenije werkelijkheid zijn geworden. Die NBC zal in ieder geval een meer dan volwaardige vervanging zijn van de huidige door bibliotheken gehanteerde publiekscatalogi. 

Jan Klerk

Illustratie: Portal v 2 door Chiaralily

Read more…


Read more…

Ik had vandaag, tijdens een middagje met vrienden aan ’t stand, een leuk gesprek over de e-reader en de bibliotheek. In het kader van mijn paper/werkstuk over e-readers en e-books in de bibliotheek, vond ik het een leuk idee om van dit gesprek een leuk stukje te schrijven. Ik moest deze week toch nog even een leuke bijdrage voor Bibliotheek2.0 schrijven.

Eerder op de dag had één van mijn vrienden al iets laten vallen over het gebruik van de e-reader. Hij was nieuwsgierig naar de e-reader en zag er wel de handigheid van in. Ik bedacht me geen moment en vroeg hem of ik zijn verhaal als basis voor mijn blog mocht gebruiken, dat vond hij prima.

Om zijn verhaal in het juiste licht te plaatsen, zal ik eerst een korte profielschets maken van deze vriend. Hij is een mbo-er tussen de 25 en 30 jaar oud, geen vervent lezer, maar wel een gadget liefhebber. Hij maakte vooral gebruik van de bibliotheek toen hij nog naar school ging en heeft na zijn 18e weinig gebruik gemaakt van de bibliotheek. Wanneer hij naar de bibliotheek gaat, maakt hij gebruik van de bibliotheekpas van zijn ouders die wel regelmatig te vinden zijn in de bibliotheek.

Omdat uit eerder onderzoek van het
scp (de bibliotheek 10 jaar van nu ,2008) ook is gebleken dat lager opgeleiden minder gebruik maken van boeken en de bibliotheek, was ik verbaast dat hij zelf over de e-reader begon, ik had hem namelijk alleen verteld dat ik de special van het bibliotheekblad over e-books bij mij had. Dus vroeg ik hem of hij ooit een e-reader zou willen hebben. Hij vertelde dat hij de e-reader voorlopig niet zou kopen, omdat hij geen grootgebruiker is van boeken. Wel leek het hem wel handig om er werkverslagen, brieven, tijdschriften en informatieve boeken op te lezen en af en toe eens een boek ter ontspanning. Kortom het nut van de e-reader zag hij wel. Toch vroeg ik hem of hij dan wel een e-reader zou huren bij de bibliotheek, wanneer dit zou worden aangeboden. Hier was hij zeer positief over en hij gaf aan dat hij het dan wel eens zou willen uitproberen. Hij gaf zelfs aan dat hij dan misschien eerder ook weer eens een boek zou gaan lenen bij de bibliotheek, mits deze dan natuurlijk op de e-reader gelezen kon worden. Ik vroeg hem of hij na het uitproberen van de e-reader, deze dan misschien ook zou willen aanschaffen via de bibliotheek. Waarop zijn antwoord was, dat hij de e-reader daar zou kopen, waar die het voordeligst zou zijn en dit kon dus ook heel goed de bibliotheek zijn. Dus in dit geval kan de e-reader mogelijk voor een niet bibliotheeklid zorgen.

Zelf ben ik wel hoog opgeleid en een grootgebruiker van diverse lectuur, maar ook ik heb op dit moment geen eigen lidmaatschap voor de bibliotheek. Zelf zou ik ook graag de e-reader eerst eens uitproberen, voordat ik er één ga aanschaffen. De bibliotheek vind ik hiervoor een zeer geschikte plaats. Mijn ideaalbeeld is dan ook dat de bibliotheek naast de verhuur, ook e-readers te koop aanbied. En het liefste dan ook nog verschillende merken, al zal dat misschien lastiger zijn. Het meest ideale zou zijn wanneer je met je e-reader, vanaf bijvoorbeeld het strand, direct kan inloggen op de bibliotheeksite of toegang hebt tot het elektronische aanbod, net zoals dat nu met
amazon.com mogelijk is.

Voor nu, einde, maar wordt vervolgd! Komende week ga ik op zoek naar informatie voor businessmodel dat geschikt is voor de bibliotheek. Dus ben benieuwd wat ik ga vinden.

Read more…

E-book voor vijftigplus?

De Kindle, de e-reader van Amazon, wordt gekocht door vijftigplussers. Een gegeven dat Amazon zorgvuldig verborgen houdt omdat ze het hippe, jonge en coole imago in stand wil houden.

Klopt wel wat er gisteren in de NRC stond. Onze basisbibliotheek leent e-readers uit en vooral 50+ heeft veelvuldig reserveringen geplaatst.


Volgens de auteur, uitgever, is er nog hoop voor de uitgevers en zij relativeert de hype rondom de e-books. Omdat er op het artikel auteursrecht rust een klein stukje in dit blogbericht (voor het hele artikel raadpleeg de krantenbank in de aquabrowser)

Hieronder het begin van het artikel:


Het e-book is zeker niet alleen een hype. Maar de digitale profeten moeten niet denken dat uitgevers overbodig worden. Er komt vooral werk bij, voorspelt Mizzi van der Pluijm.


Al vanaf het allereerste begin ben ik een groot voorstander van e-books, en als uitgeverij hebben wij er hard aan gewerkt onze boeken als e-book leverbaar te krijgen. Nu kost het alleen nog maar geld, maar daarom is dit de tijd om te experimenteren zonder dat een foutje meteen dramatische gevolgen heeft.

Het gonst rondom ons uitgevers en e-book is het toverwoord. Drie keer zwaaien met je e-reader en de schrijver is bevrijd uit de ketenen waarin wij uitgevers hem jarenlang hebben vastgeslagen. Eindelijk kan hij zelf zijn publiek bereiken. En niet alleen voor de schrijver naakt de bevrijding, ook voor de boekhandelaar. Nu het uitgeven van een boek een kwestie is van een paar knoppen op een toetsenbord, is hij de nieuwe uitgever.

Om geen minuutje van deze revolutie te missen staan de media bol van de e-books, waardoor het gevoel van urgentie nog vergroot wordt. Maar ik wil toch een paar kanttekeningen maken.

Ten eerste vormt de omzet van de e-books nog geen procent van de totale omzet. Ook in Amerika niet. Terwijl de e-readers daar al langer op de markt zijn, en de agressieve benadering van e-books door Amazon toch zoden aan de dijk zou moeten zetten. Amazon is ertoe overgegaan e-books aan te bieden voor 9,99 dollar, ver onder de marktprijs. Maar ook die weggeefstrategie heeft er niet toe geleid dat er wat omzet betreft over serieuze bedragen gesproken kan worden.

Maar ook buiten de kille cijfers zijn er aanwijzingen. Toen Steve Jobs zijn iPad introduceerde, kwam het e-book als gebruiksmogelijkheid pas na een uur aan de orde. Wat aangeeft dat de ziener van deze tijd - en vooral ook de verdiener van deze tijd - eerst nog een paar honderd andere mogelijkheden ziet om aan de iPad geld te verdienen.

De Kindle, de e-reader van Amazon, wordt gekocht door vijftigplussers. Een gegeven dat Amazon zorgvuldig verborgen houdt omdat ze het hippe, jonge en coole imago in stand wil houden.

Dus hoe terecht is alle opwinding eigenlijk?

Read more…

Fysieke en digitale collectie beter gebruikt

Ik ben bezig om samen met de collectiespecialist te kijken naar een betere aansluiting van digitale informatie op “fysieke” informatie.
Wij werken voor 13 vestigingen in West-Friesland en zien dat bepaalde rubrieken nauwelijks de kast uit komen en dat het gebruik van digitale bestanden helemaal te wensen over laat.
Welke rubrieken kunnen we geheel of gedeeltelijk schrappen en kun je daar dan digitale informatie tegenover zetten … en hoe presenteer je het dan dat het wel wordt gevonden.
Heeft iemand voor mij misschien cijfers hoe het gebruik van het digitale content is? Welke extra toegevoegde sites lopen wel goed, is er iets aan de opstelling/promotie te doen?
Zijn er onderzoekrapporten? Kortom is er materiaal waar ik mee verder kan?

Read more…

Subsidie-aanvraag afgewezen

Helaas kwam deze week het bericht dat de subsidieaanvraag voor "Collectie - connectie" is afgewezen. Met dit project wilden we kijken hoe we de fysieke en digitale collectie kunnen samenvoegen (door budgetverschuivingen, aangepaste inrichting). Nu maar kijken of we het toch in een aangepaste vorm kunnen laten doorgaan.
Read more…

Antwoord.bibliotheek.nl

www.antwoord.bibliotheek.nl is een community voor vraagbeantwoording die door de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken is opgezet als mogelijkheid voor doorontwikkeling van al@din. De site draait nu 3 maanden en de pilot is voor een half jaar. De bedoeling was dat 'de reclame-boodschap' zich online zou verspreiden, vooral door de widget die ik landelijk naar alle betrokken personen heb gestuurd. Er wordt in de werkgroepen Functionaliteit en Exploitatie van de VOB hard gewerkt aan een nieuwe opzet voor de landelijke Digitale Bibliotheek, dan zou het leuk zijn als er een paar mogelijke toepassingen zijn onderzocht. Naast antwoord.bibliotheek.nl is bv Limburg bezig met de al@din webassistent, een chatbot. Edwin heeft de widget van anwoord.bibliotheek.nl in de Mediatheek bij de widgets gezet (dank!). Willen jullie me helpen om de 'boodschap te verspreiden' en de widget op zoveel mogelijk plaatsen neerzetten? (website van de bibliotheek het liefst en/of op blogs). Hoe meer activiteit er is, hoe beter we kunnen onderzoeken wat er wel en niet handig aan is en wat we zouden moeten meenemen in de ontwikkeling van de digitale vraagbeantwoording. En we kunnen nog best wat activiteit gebruiken!Groet en bij voorbaat dank,Esther Valent, projectleider antwoord.bibliotheek.nl
Read more…

Vaardigheid

Vaardigheid Nederlandse internetter middelmatig Nederlanders gebruiken internet voor steeds meer activiteiten, waarbij vooral jongeren zeer actief zijn. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland echter niet zoveel vaardige internetgebruikers, meldt het CBS. In Nederland internetten 11 miljoen mensen. In 2007 hebben die 11 miljoen bijna allemaal een zoekmachine gebruikt om informatie te vinden (95 procent) of e-mails met bijgevoegde bestanden verstuurd(86 procent). Een veel beperkter deel liet berichten achter op chatrooms en nieuwsgroepen, telefoneerde via internet en deelde mappen om muziek of film uit te wisselen (30 procent). Twee op de tien internetters ontwierpen zelf een webpagina. Oudere internetters van 65 tot 75 jaar ondernemen veel minder activiteiten op het web dan jongeren van 12 tot 25 jaar. Ouderen gebruikten internet in 2007 vrijwel alleen om informatie op te zoeken of om te e-mailen. Jongeren gebruikten internet vooral ook voor andere activiteiten als chatten (54 procent), telefoneren via internet (50 procent) of delen van muziek of films (57 procent). In 2007 was één op de zeven Nederlandse internetgebruikers zeer vaardig op internet. Hoewel het aandeel internetgebruikers met veel vaardigheden in de afgelopen twee jaar is verdubbeld, ligt het maar net iets hoger dan het gemiddelde in de EU. Nederland staat echter wel bovenaan in Europa voor wat betreft voorzieningen om te kunnen internetten. Ook in buurlanden Duitsland en België houdt de ontwikkeling van internetvaardigheden geen gelijke tred met de snelle verspreiding van ICT-voorzieningen. In Estland en Finland daarentegen beschikte meer dan één op de drie internetgebruikers over hoge vaardigheden. Meer dan 80 procent van de internetgebruikers leert vaardigheden op het internet door te doen. Daarnaast worden twee van de drie internetgebruikers geholpen door familie, vrienden of collega's. Het volgen van een cursus wordt vooral door internetgebruikers met weinig vaardigheden genoemd. Door: Annemarie Korevaar
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix