Blogs

de (14)

Vorig jaar schreef ik in november op de BNL-blog over het project de Bibliotheek op school. Even ter herinnering: de Bibliotheek op school is een strategische aanpak waaronder een centraal ontwikkeld compleet geïntegreerd pakket dat bibliotheken vanaf 2013 aan scholen kunnen aanbieden. Een digitaal portaal met allerlei handige functionaliteiten maakt onderdeel uit van het pakket. Vorig jaar november stond in mijn stuk vooral het meetsysteem oftewel de 'verrijkte monitor' centraal. Ditmaal wil ik wat meer kwijt over de digitale portal en de onderliggende systemen.

De Portal
Het digitale portaal van de Bibliotheek op school dient o.a. de volgende doelen:

  • leerlingen moeten op school via een catalogusinterface boeken kunnen opzoeken en reserveren uit de schoolcollectie
  • leerlingen moeten op school boeken kunnen reserveren en af laten leveren op school via 'Boek1boek' (ik gebruik hier nog maar even de oude benaming, een nieuwe is er nog niet)
  • leerlingen worden verleid tot het lezen van meer boeken dankzij een aantrekkelijke en handige interface en via leestipwidgets etc.
  • leerlingen kunnen op de portal gebruik maken van handige widgets ter ondersteuning van hun leerproces zoals een wizzard voor werkstukken en spreekbeurten
  • docenten kunnen dankzij de verrijkte monitor de leesprestaties van hun leerlingen inzien
  • leescoördinatoren, school- en bibliotheekdirecties etc. kunnen de leesprestaties geaggregeerd op school en groepsniveau zien en/of prestaties van scholen vergelijken.
  • en nog veel meer


Een portal op de nieuwe infrastructuur van BNL
Bij het opzetten van de portal voor de Bibliotheek op school gaan we uit van de digitale infrastructuur van BNL. Dat betekent dat de portal een Waas (website as a service)-oplossing wordt op de WLWI (white label website infrastructuur), waarbij feitelijk bijna alle onderdelen van de infrastructuur worden benut zoals Datawarehouse, CRM, G!DS, IAM (identity& access management) en NBC (Nationale Bibliotheek Catalogus) en dat waar nodig gebruik gemaakt wordt van de servicebuskoppelingen met onderliggende bibliotheeksystemen als Bicat/Wise en Vubis/V-Smart. De portal zal zowel kunnen worden benaderd via de landelijke ingangen www.debibliotheekopschool.nl en www.bibliotheek.nl als via de website van de lokale bibliotheek of in widgetvorm op de schoolwebsite.

De schoolsystemen
De plannen van de Bibliotheek op school raken de plannen van een aantal leveranciers voor bibliotheeksystemen. Leverancier HKA is dit jaar gestart met pilots Educat Wise, een als module binnen Bicat-wise ontwikkeld geïntegreerd schoolsysteem voor scholen. Zoals leverancier Infor dit jaar gaat starten met pilots V@School, een op V-Smart gebaseerd geïntegreerd schoolsysteem. Ook een aantal PSO's worden geraakt zij vervullen een dealersrol op het gebied van schoolsystemen.
Dit lijkt erg op de aansluiting van bibliotheken op de nieuwe infrastructuur. Bibliotheken die bij deze infrastructuur gaan aansluiten gebruiken straks alleen nog de backoffice van het bibliotheeksysteem dat nodig blijft voor het registreren van uitleningen en leners en de koppeling met randapparatuur voor zelfservice. BNL verzorgt de rest waardoor een aantal onderdelen van het bibliotheeksysteem, waaronder die goeie ouwe catalogus, dan in principe niet langer nodig is.

De backoffice van het bibliotheeksysteem hebben we nodig
Ook bij de Bibliotheek op school hebben we de backoffice van het bibliotheeksysteem nodig. Immers de portal is met alle functionaliteit een service van bibliotheken aan de school. De lokale bibliotheek beheert de schoolleden en schooluitleningen. Kortom alle scholieren/bibliotheekleden moeten kunnen worden ingeschreven en bijgehouden via het bibliotheeksysteem, net zoals alle uitleningen uit schoolcollecties in datzelfde systeem moeten kunnen worden geregistreerd. Verder hebben we de ooit voor bibliotheek Heerlen ontwikkelde 'Boek1boek'-module nodig die voor bibliotheeksystemen de afhandeling van Boek1boek-reserveringen via een aparte logistieke stroom regelt. Bibliotheek.nl verzorgt op systeemonafhankelijke manier de hele voorkant van de portal inclusief de catalogustoepassingen maar regelt wel de communicatie met de onderliggende systemen.

Gescheiden werelden
Over de manier waarop de onderliggende bibliotheeksystemen moeten worden gebruikt is discussie. Zo verscheen er onlangs nog een bijdrage in dit kader over de Bibliotheek op school op de site van Bibliotheekblad. Ik kan me bij de verzuchtingen van de schrijver ergens wel iets voorstellen. Veel bibliotheken hadden immers hun hoop gevestigd op die nieuwe geïntegreerde schoolsystemen. Deze moeten namelijk een oud schoolsysteem, Educat B, gaan vervangen omdat leverancier HKA dit jaar de service op Educat B stopt. Die nieuwe schoolsystemen zijn heel mooi maar houden nog geen rekening met de nieuwe infrastructuur van BNL waardoor nu sprake is van gescheiden werelden.   

De technische ingrediënten van de portal
In Nederland zijn er een aantal situaties waar naar tevredenheid met het reguliere bibliotheeksysteem op scholen wordt gewerkt. Ook de module Boek1boek is ontwikkeld als module binnen de reguliere systemen van Infor en HKA. Bij BNL hebben we in verband met de krappe projectperiode deze bestaande situatie als uitgangspunt genomen voor verdere ontwikkeling van de portal in 2012 omdat voor die reguliere systemen reeds servicebuskoppelingen zijn geschreven met de infrastructuur van BNL. Alle noodzakelijke ingrediënten voor de ontwikkeling van een goed functionerende portal lijken daarmee aanwezig. Dat betekent niet dat we de deur voor de leveranciers hebben dichtgegooid. Het betekent wel dat de leveranciers wellicht andere accenten moeten gaan leggen bij de verder ontwikkeling van hun schoolsystemen.

Hoe nu verder?
We hopen bij BNL dat we de portal van de Bibliotheek op school in een dialoog met de leveranciers verder kunnen ontwikkelen. Maar we willen wel dat die ontwikkeling nadrukkelijk het ontwikkelpad van de landelijke infrastructuur volgt. In een latere blogbijdrage meer hierover.

Foto: Time to Learn door KTVee

Read more…

Open brief VOB internetvrijheid en hoe verder?

Korte tijd geleden schreven we een brief aan de VOB. Daarin riepen we op tot een stellingname inzake de aantasting van internetvrijheid. Hierop werd gereageerd door Ab de Vries (waarmee we blij zijn), maar op de aard ervan hebben we veel aan te merken. De cruciale zinsnede uit de reactie is de volgende:

Auteursrechtelijke bescherming en vrije toegang tot informatie gaan hand in hand. Bibliotheken dragen daar medeverantwoordelijkheid voor. Om die reden hebben bibliotheken ook belang bij goede afspraken en regelgeving op het gebied van downloaden. Dat mag niet vergeten worden. De ACTA ondertekening door de Europese commissie op 26 jan. j.l. betekent nog niet dat het een feit is. Het Europees Parlement zal er ook nog mee in moeten stemmen. Dat is nog geen gelopen race. Daarom stel ik me voor dat jullie met jullie vaardigheden op internet mee helpen om bewustzijn te creëren en het belang van bibliotheken in deze te versterken.”

Naar onze mening is een afwachtende houding juist datgene wat niet juist is. Het is nú de tijd om nog een rol van betekenis te spelen in dit debat. Blijkbaar is dit niet de gedachte bij de VOB en draagt zij dit stokje graag over aan ons en "onze vaardigheden op internet". Dit stuit ons tegen de borst, maar maakt tegelijkertijd energie in ons los. En uitgaande van dat laatste gaan we daarom in ieder geval twee dingen doen om dan toch, met de woorden van Ab de Vries, te trachten “het belang van bibliotheken in deze te versterken”:

1. We geven de bibliotheek in het debat een gezicht door vanavond aanwezig te zijn bij het burgerinitiatief Steunfonds Open en Stabiel Internet (SOS Internet). Dit is een rechtstreeks antwoord op de constatering van Marleen Stikker van Waag Society (en eveneens één van de intiafneemsters van SOS Internet), die tijdens het NVB Congres in november 2011 aangaf dat bibliotheken onzichtbaar zijn op de momenten dat het erom gaat. Dit is zo'n moment.

2. We werken aan een website openbibliotheken.nl. Hierop zal een keur aan online content ontsloten worden die onder vuur komt te liggen wanneer verdragen als ACTA of Brein-webblokkades doorgang vinden. Tegelijkertijd ontsluiten wij op deze site bronnen waarnaar bibliotheken momenteel (nog) niet verwijzen.

Op deze manier hopen we een zinvolle bijdrage te leveren aan de discussie. Daarnaast vergroten we de zichtbaarheid van bibliotheken. Dat vinden wij namelijk hoognodig. Het moge tot slot duidelijk zijn dat we ondersteuning in wat voor zin dan ook zeer op prijs stellen. Dat kan, naast morele support, heel concreet zijn: zo zoeken we bijvoorbeeld een ontwikkelaar om openbibliotheken.nl site te realiseren.

Jeroen de Boer & Edwin Mijnsbergen

Read more…

De straat op (1)

De straat op om te praten over de bibliotheek in het algemeen. Bestaat de bibliotheek over tien jaar nog? Volgens willekeurige mensen op de straat wel. Alleen dan niet meer in elke plaats.
Begin je op straat een gesprek over de bibliotheek dan heb je al snel meer mensen om je heen staan. Allemaal hebben ze er wel een mening over.

Jonge moeders vinden voornamelijk de bibliotheek erg belangrijk voor het lezen, maar hopen ook dat de bibliotheek zich meer en meer met mediawijsheid gaat bezig houden, begeleiding voor de ouders richting het kind noemen ze dan als eerste op.

Ouderen mensen vinden het advies het belangrijkste van de bibliotheek. Hulp met het uitzoeken van een boek. Echter ze zien de bibliotheek veranderen, en zijn bang dat ze hun plek gaan verliezen. Een servicepunt in een verzorgingshuis is leuk, maar de ouderen die gewoon in de wijk wonen komen daar liever niet. Zoals ze ook liever niet een bezoek brengen aan een brede school. Dan toch maar liever een dagje uit met de bus naar de centrale bibliotheek.

Lees verder

Read more…

De Beste bibliotheek van Nederland

Zoals beloofd zou ik nog even terug komen op de verkiezing bibliotheek van het jaar. Elk jaar en dus ook dit jaar mogen we weer bibliotheken nomineren voor de beste bibliotheek van Nederland. Een jury bepaalt de uiteindelijke winnaar.

Mijn stem gaat naar.... alle bibliotheken die hun hoofd boven water kunnen houden. Mijn stem gaat naar alle bibliotheken die voor hun dorp of stad de beste dienstverlening bieden met de middelen die ze daar voor beschikbaar hebben. Mijn stem gaat naar alle bibliotheken die vorig jaar niet genomineerd zijn en naar alle bibliotheken die dit jaar niet genomineerd worden. Mijn stem gaat naar alle vestigingen die dreigen of gaan sluiten. Eigenlijk gaat mij stem naar de mensen in het veld die hard knokken voor het bestaansrecht van hun bibliotheek.

Ik ben geen voorstander van een verkiezing voor beste bibliotheek of hoe je het ook zou willen noemen.

Er is momenteel geen beste of slechtste bibliotheek in Nederland. Het is roeien met de riemen die we hebben. Het zou de jury en het bibliotheekblad sieren elke bibliotheek van Nederland uit te roepen tot beste bibliotheek van Nederland.

 

Deze bijdragen is ook te lezen via deinformatiemakelaar.nl

Read more…

Nu we er toch zijn …. (1) De Haan

Omdat ik toch in Vlaanderen was....
De Bibliotheek van De Haan aan zee. Deze kustplaats is bekend bij veel vakantiegangers, vooral om de Belle Epoque huizen en tramhalte. Waarschijnlijk om Sunparks maar daar weet ik dan weer niet zoveel van. Verder is De Haan een niet zo grote plaats liggend tussen Blankenberge en Oostende (volgende blog).

Voor 2007 was de bibliotheek van De Haan gevestigd in de kelders van het gemeente huis. En zag het er ook echt uit als een kelder. Geen aangename bezoek en of werkplaats

In 2007 werd er een nieuwe bibliotheek in gebruik genomen, met jaja... zelfbediening. Het gebouw van de bibliotheek is een mooi modern doorzichtig gebouw. Van alle kanten komt daglicht binnen.

In De Haan geen retail verhaal, maar wel met kasten waarin je boeken op andere manieren kunt presenteren. Het oogt modern, strak en fris. Een inlever meubel van Nedap is aanwezig, en staat in het verlengde van de (helaas) lange informatie balie.

Een eigen website is er niet, de bibliotheek heeft een plaatsje gekregen op de website van de gemeenten.

Het bezoek aan de bibliotheek was erg leuk. Het personeel vriendelijk en meteen bereid om even met mij van gedachten te wisselen over het vakidiootschap.

 


Meer blogs op de Informformatiemakelaar.nl

Read more…

Hallo Hallo, dit is groot nieuws!

Zondag 5 juni om 15.30 is de première van Pjotr de musical in schouwburg Amstelveen.

Pjotr moet verhuizen omdat zijn ouders gaan scheiden. Hij verhuisd naar een andere stad. Waardoor hij te maken krijgt met een nieuwe school, een nieuw huis en een nieuwe meester en kinderen in de klas, terwijl hij zijn vriendjes in de andere stad zo mist. Z'n wereld staat behoorlijk op z'n kop. Gelukkig ontmoet hij Buurman, die naar hem luistert en alle aandacht geeft die Pjotr nodig heeft. Buurman laat Pjotr zijn talenten zien en geeft hem complimentjes waardoor het zelfvertrouwen van Pjotr groeit. Hij krijgt nieuwe vrienden en wordt verliefd op Anne. Zou dat wederzijds zijn?

Dit wil je niet missen.......

De musical is gebaseerd op het kinderboek: "Hallo, wie ben jij? Ik ben Pjotr"

 

Om het grote Pjotr feest compleet te maken, wordt 5 juni het tweede Pjotr boek gelanceerd:

"Hallo, wie ben jij? Ik ben Pjotr op reis"

 

Voor meer informatie ga je naar http://www.pjotr.tv

 

Wens je een mooie dag,

groeten Peter Bresser

Read more…

Leerlingen van Het Vlier (Etty Hillesum Lyceum) zijn druk in de weer geweest voor de Deventer Boekenweek. Zij combineerden  hun literatuuropdracht met een mediawijsheidproject. In het kader van het thema geschreven portretten hebben zij levensportretten gemaakt van Deventenaren. Hiervan hebben zij filmreportages gemaakt onder leiding van een mediacoach van de Bibliotheek Deventer.

Tot 24 april kan een deel van de films in de Centrale Bibliotheek aan de Brink worden bekeken!

 

Lees er meer over op mijn weblog!

Read more…

Mediasmarties in de week van de Mediawijsheid


Het is bijna zover! Op 24 november gaat de week van de mediawijsheid van start.

Bibliotheken kunnen vanaf de week van de mediawijsheid niet meer om Mediasmarties.nl heen. De eerste online mediagids voor kinderen is op 3 november 2010 gelanceerd.

De website informeert en adviseert ouders en professionele opvoeders over de geschiktheid van mediaproducties voor kinderen tussen 1,5 en 12 jaar. Het is een uniek systeem dat onmisbaar is in de bibliotheek van nu. Kinderen kunnen de jeugdafdeling zo vinden en weten precies wat hun leesniveau is en wat ze dus kunnen lezen. Maar zoiets is er nog niet voor tv-programma’s, films, games en website, terwijl dit aanbod blijft groeien. Mediasmarties.nl maakt ouders en kinderen wegwijs in de grote wereld van de audio-visuele media van nu.

Het is heel eenvoudig om Mediasmarties.nl op te nemen in de week van de mediawijsheid. U hoeft enkel een computer met internetverbinding beschikbaar te stellen voor het tonen van de website en wij sturen u de folders en kleurplaten op. Indien u interesse heeft in een Mediasmarties-corner, kunt u contact met ons opnemen.


www.mediasmarties.nl

Info@mediasmarties.nl

Tel: 035-6772037

Read more…

Gisteren een bezoek gebracht aan de nieuwe bibliotheek in Almere, een duidelijk toonbeeld van de bibliotheek van de toekomst. Al is het de vraag hoe lang die toekomst duurt.

Ik heb er een uitgebreid verslag over geschreven op mijn blog: http://hendrik-jandewit.blogspot.com/2010/03/denieuwebibliotheek-van-almere.html

Het is zeker nog niet een volledig verhaal, aangezien ik nog niet alles bekeken heb. Het wordt zeker nog een keer vervolgd. Schroom niet om hier te reageren.

Read more…

Tweede MCO-MB-Eindejaarsquiz

Waarde collega,Met haar tweede Eindejaarsquiz geeft de Muziekbibliotheek van de Omroep de aanzet voor een prijsvragenserie die zich hopelijk gaat ontwikkelen tot een mooie traditie.Ook dit jaar gaat u daarbij op zoek naar de antwoorden op 10 vragen. Die zijn te vinden in de berichten die in 2009 op de MB-website zijn gepubliceerd, op de laatste vraag na. De oplossing daarvan vindt u in de repertoirecatalogus.Wanneer u de antwoorden via het siteformulier vóór 4 januari 2010 verzendt, maakt u kans de pas verschenen Tristan Keuris-box (11 CDs/ 1 DVD) te winnen. De uit de goede inzendingen gelote winnaar mag echter ook kiezen voor een EntertainmentCard t.w.v. 25 Euro.Dus surf naar http://www.muziekbibliotheekvandeomroep.nl/mco_page/detail/20579, DOE MEE en toon uw goede speurzin!Veel plezier en succes!groeten, Eric van Balkum.ps. Medewerkers van de muziekbibliotheek komen bij deelname niet in aanmerking voor de prijzen.
Read more…
Berend Vroom woont met zijn vrouw en vier kinderen op een boerderij in het Spaanse Andalusië. Op zijn boerderij heeft hij ook veel dieren. Kippen, honden, een muildier, schapen, varkens en geiten. Over al deze dieren vertelt Vroom in zijn verhalenbundel. En hij doet dat op een grappige en beeldende manier.Het verhaal over muildier Willie is misschien wel het grappigst. Vroom koopt het dier zodat hij het voor zijn ploeg kan binden om het land te ploegen. Helaas heeft Willie een eigen wil en begint zijn ploegwerk standaard in galop. Met als gevolg dat Vroom voortdurend sprintend over zijn akker gaat. Je ziet het zo voor je. Omdat de buurman zegt dat Willie een goed beest is, besluit Vroom naar een mannetje te gaan die kan zien wat er mis is met muildieren. En een tocht van drie uur met Willie is ook weer een hele onderneming.Naast het verhaal over Willie, worden alle dieren van de boerderij behandeld. En op de boerderij van Vroom is het een behoorlijke beestenboel. Het verzorgen van de dieren leert Vroom door het te doen maar ook door allerlei tips van de buren. En die tips gaan soms behoorlijk ver. Want in één van de verhalen staat Vroom met een emmertje aangelengde hondenpoep de bomen in te smeren om zo te voorkomen dat een bok de boom opeet.De verhalen zijn eigenlijk allemaal wel leuk om te lezen, maar misschien wel een beetje simpel opgeschreven. Dat maakt niet echt uit, want na één verhaal komt de boerderij tot leven en gaat de verbeelding zijn werk doen. Helaas is het wel een erg dun boekje, slechts 79 pagina's als je de laatste bladzijden met slachtfoto's niet meerekent. En dat is toch wel jammer. Zit je net een beetje lekker als toeschouwer op de boerderij en ben je benieuwd wat er nu weer gaat gebeuren met Vroom, zijn vrouw, kinderen of de dieren, is het boek alweer uit. Ook wel begrijpelijk want uit het boek blijkt wel dat Vroom zijn handen vol heeft aan de boerderij en zijn gezin. Hopelijk vindt hij de tijd voor een volgend verhalenboek, want na een eerste kennismaking wil ik wel meer lezen over de beestenboel op de boerderij van Vroom. Dit boek is overigens niet geschikt voor de ware dierenvriend of diehard vegetariër. Zo'n beetje alle hoofdpersonen worden uiteindelijk geslacht en lekker opgegeten door het gezin. Zelfs de lieve kleine geitjes.ISBN: 9789080604957Uitgever: Parterreuit Seventyeight.nl
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix