Blogs

cubiss (9)

Verslag Informatiebijeenkomst Linked Open Data

Op 16 juni 2015 bij Seats to Meet Eindhoven in het Strijp-S gebouw de door Cubiss georganiseerde informatiebijeenkomst Linked Open Data (LOD) bezocht. In de uitnodiging stond het volgende:

“De bibliotheek verbindt; o.a. mensen aan boeken, kennis aan mensen, kennis aan partners. Met Linked (Open) Data kan de bibliotheek zich op een nieuwe wijze verbinden met vooral lokale partijen. Zodra data van verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat een rijke voedingsbodem voor toepassingen die de bibliotheek of de partner kan laten maken cq. toepassen; lokaal gericht met gebruik van lokale data. Door op dataniveau samen te werken met (lokale) partijen wordt de informatiefunctie van de bibliotheek versterkt. Denk hierbij ook aan de natuurlijke rol van bibliotheken, namelijk die van catalogus beheerder, curator, betrouwbare informatievoorziening enzovoorts. Vandaar deze informatiebijeenkomst”

Het leek me wel wat dus op naar Eindhoven. Ter voorbereiding nog de publicatie Samen delen, samenspelen [pdf]  van Cubiss, over Linked Open Data (LOD) en de betekenis voor organisaties, in het bijzonder bibliotheken gelezen.

Lees hier mijn verslag van deze dag

Read more…

WWW oktober 2014

Hoe was de officiële propaganda ook al weer? De landelijke digitale bibliotheek  en de lokale fysieke bibliotheken zijn een onverbrekelijke twee-eenheid. Het  zijn de keerzijden van dezelfde medaille.  Bibliotheek.nl (BNL) kwam voor  haar e-bookcampagne met zes posters. Ik hoorde dat directies van fysieke bibliotheken niet alle posters  wilden ophangen, omdat ze sommige teksten beschouwden als antireclame voor hun bibliotheek. De ene kant van de medaille zette zich zogezegd af tegen de andere  kant, om er zelf glanzender uit te komen.
Tja, dat verdient natuurlijk  nadere beschouwing.

In WWW van oktober 2014 neem ik de teksten, van welke ik er een aantal prominent  tegenkwam op NS-stations, stuk voor stuk een beetje luchtig onder de loep.

Verder in deze WWW vragen en opmerkingen uit de Eerste Kamer over de Stelselwet, informatie over "het gastlenen", LeesID, Cubiss, de Innovatieraad, het DCS en het DWH en prejudiciële vragen van de Haagse Rechtbank over "e-lending" d.mv. downloaden (systeem "one user one copy").

 

Read more…

No Copy Paste: Bibliotheken en communities

No Copy Paste: Bibliotheken en communities, een paper van Trudy Raymakers en Cubiss, is een aanrader, zowel voor bibliotheekmedewerkers als voor mensen van andere erfgoedorganisaties. Uit de inleiding van Cubiss:

"De verklaring voor de populariteit van communities en community building is even eenvoudig als urgent. De toekomst van bibliotheken hangt namelijk voor een groot deel af van de betrokkenheid van de gemeenschap, de community. Maar: Wat is een community? Waarom zouden bibliotheken zich er mee bezighouden? Hoe kunnen ze dat aanpakken? En wat zijn de waardevolle lessen tot nu toe?

Rondom deze vragen is een e-paper in 2 delen uitgewerkt. Deel 1 is nu verschenen en bevat een verkenning van het begrip community en een overzicht van de belangrijkste soorten communities.

Deel 2 verschijnt eind maart. Daarin wordt ingegaan op de praktijk van het vormen van een community. Er worden inspiratiemodellen voor community-vorming in bibliotheken geboden, er wordt ingegaan op de rol van de community-manager en op de do’s en dont’s bij het vormen van een community.

Downloaden PDF.

Read more…

Via Cubiss:

Cubiss organiseert in samenwerking met het SIOB en het PSO Platform Leven Lang Leren/Laaggeletterheid, de landelijke Conferentie Bibliotheek en Laaggeletterdheid op 11 november a.s. De conferentie vindt plaats in het Museumkwartier in Den Bosch.

Het programma is nog in ontwikkeling, maar de volgende thema's zullen in ieder geval aan de orde komen:

  • Gemeentelijke taalnetwerken;
  • Ouderparticipatie; 
  • Werken met vrijwilligers;
  • Samenwerking met het UWV en met het bedrijfsleven;
  • Samenwerking met Taal voor het Leven (de bibliotheek als taalhuis);
  • Digitale vaardigheden (Mediabar, Klik & Tik, Digisterker).

Evenals in voorgaande jaren, belooft het weer een interessante dag te worden. Lees hier het verslag van de voorgaande conferentie.

Afbeelding

Read more…

Digit@le dommeldal congres (30 oktober 2009)

De vestiging Geldrop van Bibliotheek dommeldal bestaat dit jaar 60 jaar. Om dit te vieren organiseert de bibliotheek op 30 oktober het digit@le dommeldal congres. Dit congres is speciaal georganiseerd voor bibliotheken en zal helemaal in het teken staan van de digitale bibliotheek en de digitale diensten die bibliotheken kunnen aanbieden. Vanuit Cubiss heb ik bibliotheek dommeldal mogen ondersteunen bij het organiseren van dit congres. Volgens mij hebben wij een interessant programma samen kunnen stellen waarbij een hoop leuke nieuwe toepassingen zullen worden gepresenteerd. Mochten er mensen interesse hebben om het congres bij te wonen, dan kan men zich hier aanmelden. Meer informatie over het congres is te vinden in de onderstaande uitnodiging of op het weblog van de digit@le dommeldal dagen.
Bibliotheek dommeldal organiseert interactief congres over de digitale toekomst
De vestiging van bibliotheek dommeldal in Geldrop bestaat 60 jaar. “Een speciaal moment om een scherpe blik vooruit te werpen naar de toekomst van de bibliotheek”, aldus directeur Luc Pruijn. Een toekomst waarin de bibliotheek naast een fysieke een hele sterke digitale rol gaat spelen.
Op 30 oktober laten experts en inspirerende sprekers, waaronder Dr. Hans van Driel, docent media en cultuur Universiteit van Tilburg, zien wat er speelt in de digitale bibliotheek. Wilfried Hoffman, landelijke projectgroep Bibliotheekinnovatie gaat in op de ontwikkelingen in het veld en hoe er provinciaal in Brabant en Limburg op wordt ingehaakt. Daarnaast is er een staalkaart aan inspirerende voorbeelden van praktische producten die in de digitale bibliotheek mogelijk worden: van e-books tot digitale etalages en van games tot 2.0 catalogussystemen.
Het congres vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum Hofdael te Geldrop en is interessant voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de actuele stand van zaken. Meer informatie vindt u op: http://digitaledommeldaldagen.blogspot.com/.
Read more…

De toekomstige bibliotheeksite?

Tijdens de bijeenkomst "de digitale bibliotheek 2012" heeft Joost van Stiphout (adviseur ICT Cubiss) een presentatie gegeven over een mogelijke toekomstige bibliotheeksite. De presentatie is destijds live gestreamd en kan nog steeds via het Ustream archief bekeken worden. Helaas was de kwaliteit hiervan niet zo denderend. Omdat wij dit toch wel heel erg jammer vonden hebben Joost van Stiphout en Neeltje van Helvoort hier de onderstaande screencast van gemaakt. Een leuke presentatie van een mogelijke toekomst voor de bibliotheek website. Denken jullie dat dit de toekomst zal zijn of zien jullie de toekomst toch anders voor jullie?
Read more…

Op 7 juli plaatste we al een aankondiging van de bijeenkomst De Digitale Bibliotheek 2012. Op 13 juli waren wij via de twitterfountain en ustream live te volgen. Gisteren hebben we de opnames even geordend en zijn deze ook voor de mensen die het hebben moeten missen in de herhaling te bekijken.
Read more…

23 dingen bibliotheek het Markiezaat

Afgelopen maandag 6 april zijn 22 medewerkers van bibliotheek het Markiezaat begonnen met de cursus 23 dingen. Vanuit Cubiss mag ik Het Markiezaat tijdens dit traject begeleiden en mocht ik de kick-off bijeenkomst verzorgen. De presentatie die ik tijdens de kick-off heb gebruikt is te bekijken via Slideshare.
Read more…

Brainstormsessie: Hoe verder na 23 dingen?

Volgende week wordt er door Biblioservice Gelderland. als voorproef op een eventueel op te richten Expertisecentrum Mediawijsheid een speciale brainstormsessie georganiseerd rondom de vraag "Hoe kunnen wij verder na 23 dingen". Voor deze brainstorm heeft Biblioservice verschillende actieve web 2.0 gebruikers, medewerkers van verschillende PSO's en Gelderse bibliothecarissen uitgenodigd. Vanuit Cubiss is mij gevraagd om bij deze brainstormsessie aanwezig te zijn. Ik heb voor mezelf even in een mindmap gezet hoe ik tegen 23 dingen aan kijken en hoe ik denk dat wij hier als bibliotheek mee verder kunnen en moeten en hieronder online gezet. Natuurlijk ben ik ook erg benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken en hoe jullie hier over denken. Hebben jullie misschien nog aanvullingen op mijn mindmap en hoe denken jullie dat wij verder kunnen na en met 23 dingen? Mindmap: Hoe kunnen we verder na 23 dingen?!?
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix