Blogs

content (4)


Jeugdbibliotheek.nl houdt op te bestaan
In de afgelopen afleveringen van deze blog heb ik vooral over de nieuwe onderdelen van de Digitale Bibliotheek geschreven. Er zijn echter ook bestaande digitale producten die een plekje moeten krijgen. Dan gaat het niet over het één op één overzetten van oud naar nieuw. Soms krijgt zo’n oud product een geheel nieuwe opzet. Jeugdbibliotheek.nl is daar zo’n voorbeeld van. Jeugdbibliotheek.nl was de landelijke jeugdwebsite voor en door openbare bibliotheken. De redactieraad van JBNL bestond uit een aantal redactieleden afkomstig van de aan het project deelnemende bibliotheken. JBNL heeft een aantal jaren als project gedraaid en werd ook uit projectsubsidies betaald. Per 1 januari 2011 is echter het project afgelopen en is de landelijke redactie evenals de landelijke pagina stopgezet. Een aantal bibliotheken zoals OBA, Roosendaal en Haarlem houdt de site dit jaar nog in de lucht. JBNL was zodanig opgezet dat alle landelijke content beschikbaar was voor de deelnemende bibliotheken. Die bibliotheken konden daarbij lokale content toevoegen en deze naar believen ook landelijk beschikbaar stellen. Dit principe liep eigenlijk al vooruit op de manier waarop straks de WAAS (Website As A Service) gaat werken. Vorig jaar werd al besloten dat ondanks de beëindiging van het project, onderdelen van JBNL ondergebracht zouden worden bij Bibliotheek.nl. Jeugd is immers belangrijk! Minstens de helft van alle bibliotheekleden bestaat uit jeugdleden en willen we in de toekomst ook nog leden hebben dan is het belangrijk om bibliotheekproducten en diensten voor de jeugd te blijven ontwikkelen.

Ieder deelproject z’n eigen productowner
In m’n vorige bericht omschreef ik het project Digitale Bibliotheek als het leggen van logische puzzelstukjes binnen een logisch geheel. Het leggen van zo’n puzzelstukje is feitelijk een deelproject binnen het totale project. Voor ieder deelproject is daarbij een ‘productowner’ toegewezen die o.a. verantwoordelijk is voor het formuleren en verzamelen van ‘requirements’ (functionele wensen en eisen) en de afstemming daarvan met het ‘veld’. Ook de inpassing van de onderdelen van Jeugdbibliotheek.nl is zo’n deelproces. Myrna Vossen, die bij Bibliotheek.nl verantwoordelijk is voor de realisatie van de ‘dienst’ Jeugd neemt in die hoedanigheid de inpassing van Jeudbibliotheek.nl binnen Bibliotheek.nl voor haar rekening.

Vijf doelgroepen binnen Jeugd
Vorige week 14 april kwam de gebruikersraad van Jeugdbibliotheek.nl bijeen om zich te laten informeren over de voortgang van de ‘verbouwing’ van Jeugdbibiotheek.nl. Jeroen Barendrecht, functioneel architect in het programmateam van Bibliotheek.nl, is de man die requirements kan omzetten in ‘functionele concepten’ en hij was aanwezig om uit te leggen hoe de dienst jeugd wordt vormgegeven binnen de WAAS. Jeroen legde uit dat er in de nieuwe opzet vijf doelgroepen worden onderscheiden: 0-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar, 12+ en 15+ jaar. Die doelgroepen kunnen naar hun pagina’s navigeren via een ‘landingpage’ (startpagina). 

Jeugd visueel gemaakt
In het voorbeeld hiernaast kun je de landingspagina zien met buttons per leeftijdscategorie. 
Iedere doelgroep krijgt z’n eigen op leeftijd afgestemde templates (=webpagina sjabloon). Die templates zijn generiek van opzet en hebben dezelfde structuur als de andere templates binnen de WAAS, het onderscheid zit ‘m dus vooral in het gebruikte beeldmateriaal en de achtergronden. 
Alles werkt in principe op dezelfde manier zoals ik dat in m’n vorige bericht over de knoppensessie en de Digitale Etalages heb weergegeven. 
De templates worden beheerd met het cms. Alle content die nodig is voor Jeugd, waaronder de content van Leesplein en de te behouden content van JBNL wordt ondergebracht in de centrale Digital Content Repository. Daar kunnen bibliotheken ook hun eigen (jeugd)content onderbrengen. Er komen per leeftijdscategorie speciale widgets beschikbaar die worden ondergebracht in de centrale ‘widgetstore’. Kortom iedere aangesloten bibliotheek beschikt straks in principe standaard over het landelijke thema jeugd en kan zelf beslissen of ze daar ook lokale jeugdcontent aan toe willen voegen. 

In het plaatje rechts is zo’n jeugdpagina vormgegeven. Wie goed kijkt ziet bijvoorbeeld op deze pagina weer zo’n thema uit de eerder beschreven ‘thema-etalage’ terugkeren. Verder zie je op deze pagina de bekende ‘nieuws-’, ‘uitgelicht-’ en ‘activiteitenmodules’ terugkeren. Maar dan alles binnen een herkenbare jeugdcontext. 

De Gebruikersraad van Jeugdbibliotheek.nl toonde zich enthousiast voor de nieuwe opzet. Het mooie is dat de oude formule ‘landelijk/lokaal’ behouden kan blijven terwijl er op een geïntegreerde manier veel meer content en functionaliteit beschikbaar komt. Verder kunnen de meeste jeugdwidgets ook gebruikt worden binnen sociale netwerken of op een iGoogle-pagina. Zo komt de jeugdbibliotheek toch weer een stukje dichter bij de persoonlijke levenssfeer van kinderen. 


‘Jeugd’ komt binnen de WAAS beschikbaar vanaf oktober dit jaar.

Read more…

BNL-blog: De Knoppensessie

Puzzels leggen
In de vorige afleveringen beschreef ik de drie hoofdcomponenten van de Digitale Bibliotheek. Ik kan me goed voorstellen dat met die beschrijvingen de lezer wat mentale puzzelstukjes heeft kunnen leggen. Ondertussen is de ‘legpuzzel’ Digitale Bibliotheek natuurlijk wel een hele grote en er zijn nog vele stukjes te leggen voordat je als buitenstaander een min of meer compleet beeld kunt vormen. Maar dankzij de grondig uitgedachte architectuur bestaat de puzzel gelukkig uit hele logische stukjes en passen de stukjes ook in een logisch geheel. En als alle stukjes uiteindelijk gelegd zijn en je eindelijk het geheel kunt zien verzucht je wellicht: oh, had dat dan eerder gezegd! Da's handig en mooi en dat willen wij ook! 

Naar/aan de knoppen met Dennis Biesma en Erwin Rijss
Om mensen te helpen met het visualiseren van de Digitale Bibliotheek zijn door het implementatieteam van Bibliotheek.nl zgn. ‘knoppensessies’ bedacht. Afgelopen 12 april was ik aanwezig bij een knoppensessie op het hoofdkwartier van Bibliotheek.nl. Zo’n knoppensessie is bedoeld om bij implementatie betrokken bibliotheken meer inzicht te verschaffen in de praktische werking van de voor- en achterkant van het systeem. Je ziet dan niet alleen concreet hoe een website, de voorkant dus, eruit ziet. Je krijgt ook direct inzicht in de manier waarop heel praktisch pagina’s ingericht worden binnen de website en waar je bijvoorbeeld content en widgets vandaan haalt, kortom de achterkant van het systeem. De sessie werd geleid door Dennis Biesma en Erwin Rijss, beiden implementatieconsultants uit het team van BNL’s implementatiemanager Erik Visser. 

De servicebus als wereldstekker
Erwin stond eerst uitgebreid stil bij het schema van de informatiearchitectuur achter de Digitale Bibliotheek en legde glashelder uit hoe de verschillende lagen worden onderscheiden, hoe bijvoorbeeld de bibliotheeksystemen moeten worden gekoppeld en hoe de NBC in het verhaal past. In het bouwwerk is een cruciale rol weggelegd voor de zgn. ‘servicebus’ die als multifunctionele volautomatische verbindingsofficier tussen bibliotheeksystemen en infrastructuur en NBC en widgetstore en DCR (de Digital Content Repository) wel erg doet denken aan de bekende ‘wereldstekker’ die bij de ANBW verkrijgbaar is. Met één nadrukkelijk verschil: de ‘servicebus’ heeft het altijd druk en regelt en vertaalt een permanente stroom van data tussen de verschillende onderdelen in het systeem. Dat in tegenstelling tot de wereldstekker die je altijd kwijt bent als je ‘m het hardst nodig hebt en een verweesd bestaan leidt in de la met andere spullen die je niet meer kunt terugvinden. 

Van contentmanager tot templatemanager
Erg verhelderend vond ik de manier waarop de verschillende typen cms-sen in het systeem zijn bedacht. Er wordt in het land nog veel gesproken over de overeenkomsten en verschillen, de voor- en nadelen van de meest gehanteerde cms-sen Joomla, Bart4 en Drupal. Die discussie werd onlangs weer even in volle hevigheid gevoerd n.a.v. mijn stukje over de White Label Website Infrastructuur. Dennis Biesma legde uit dat de rol van die cms-sen in de architectuur van de Digitale Bibliotheek heel anders van karakter is. De rol van content management systeem is namelijk toebedeeld aan de Digital Content Repository, de digitale opslagplaats voor tekst, beeld, geluid, titels, metadata, etc. Voortaan bouwt een bibliotheek in die DCR z’n contentpagina’s op. In de DCR krijgt iedere deelnemende bibliotheekorganisatie z’n eigen hoekje. De rol van Joomla of Bart of Drupal beperkt zich vervolgens tot die van ‘templatemanager’. Oftewel die heb je alleen nog nodig om widgets uit de widgetstore en contentpagina’s uit de DCR te plaatsen op de pagina’s van je website. In principe een rol die ieder cms zou kunnen vervullen waarmee de discussie over de pro’s en cons van die cms-en niet echt meer een issue is. Dennis maakte verder duidelijk hoe het widgetplatform gaat werken en hoe je widgets vanaf het platform op een pagina in je website kunt plaatsen en hoe je ook zelf als bibliotheek een widget kunt toevoegen aan de widgetstore. 

Digitale Etalages

De werking van het systeem werd live gedemonstreerd aan de hand van de nét in Almere officieel gepresenteerde Digitale (Thema)Etalages. Die thema-etalages zijn geheel gemaakt in de nieuwe 'Website As A Service' oftewel de WAAS die ik in m’n eerste BNL-blog beschreef en laten heel mooi zien hoe het gaat werken. Kortom deze knoppensessie was heel nuttig en een echte aanrader voor bibliotheken die het implementatietraject gaan doorlopen. De knoppensessies worden voor bibliotheken georganiseerd volgens het tijdpad van de implementatie. 

Video-opnames van een knoppensessie bij Probiblio in Hoofddorp zijn te zien op het Youtube-kanaal van Dennis Biesma. 

Foto: Update door Exey Panteleev

Read more…

Fysieke en digitale collectie beter gebruikt

Ik ben bezig om samen met de collectiespecialist te kijken naar een betere aansluiting van digitale informatie op “fysieke” informatie.
Wij werken voor 13 vestigingen in West-Friesland en zien dat bepaalde rubrieken nauwelijks de kast uit komen en dat het gebruik van digitale bestanden helemaal te wensen over laat.
Welke rubrieken kunnen we geheel of gedeeltelijk schrappen en kun je daar dan digitale informatie tegenover zetten … en hoe presenteer je het dan dat het wel wordt gevonden.
Heeft iemand voor mij misschien cijfers hoe het gebruik van het digitale content is? Welke extra toegevoegde sites lopen wel goed, is er iets aan de opstelling/promotie te doen?
Zijn er onderzoekrapporten? Kortom is er materiaal waar ik mee verder kan?

Read more…

Post-medium publiceren

De moeite waard: een publicatie van ene Paul Graham met de titel 'Post-Medium Publishing'. Een interessante kijk op content en de waarde daarvan, de manier waarop consumenten en uitgevers met content omgaan, en last but not least, op de mogelijke verschijningsvormen van nieuwe media. "I don't know exactly what the future will look like, but I'm not too worried about it. This sort of change tends to create as many good things as it kills. Indeed, the really interesting question is not what will happen to existing forms, but what new forms will appear. The reason I've been writing about existing forms is that I don't know what new forms will appear. But though I can't predict specific winners, I can offer a recipe for recognizing them. When you see something that's taking advantage of new technology to give people something they want that they couldn't have before, you're probably looking at a winner. And when you see something that's merely reacting to new technology in an attempt to preserve some existing source of revenue, you're probably looking at a loser." Goed gesproken Paul. @
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix