Blogs

communities (4)

No Copy Paste: Bibliotheken en communities

No Copy Paste: Bibliotheken en communities, een paper van Trudy Raymakers en Cubiss, is een aanrader, zowel voor bibliotheekmedewerkers als voor mensen van andere erfgoedorganisaties. Uit de inleiding van Cubiss:

"De verklaring voor de populariteit van communities en community building is even eenvoudig als urgent. De toekomst van bibliotheken hangt namelijk voor een groot deel af van de betrokkenheid van de gemeenschap, de community. Maar: Wat is een community? Waarom zouden bibliotheken zich er mee bezighouden? Hoe kunnen ze dat aanpakken? En wat zijn de waardevolle lessen tot nu toe?

Rondom deze vragen is een e-paper in 2 delen uitgewerkt. Deel 1 is nu verschenen en bevat een verkenning van het begrip community en een overzicht van de belangrijkste soorten communities.

Deel 2 verschijnt eind maart. Daarin wordt ingegaan op de praktijk van het vormen van een community. Er worden inspiratiemodellen voor community-vorming in bibliotheken geboden, er wordt ingegaan op de rol van de community-manager en op de do’s en dont’s bij het vormen van een community.

Downloaden PDF.

Read more…

Er circuleren hier al enkele blogs van studenten die het vak Bibliotheken en de toekomst volgen wat gegeven wordt door bibliotheekprofessor Frank Huysmans. Ook ik volg dit vak en doe een onderzoek naar de openbare bibliotheek.

De openbare bibliotheek in de stad heeft een plek in de gemeenschap. Mensen kennen het gebouw en weten het te vinden wanneer ze het nodig hebben. Bibliotheken op het web zijn echter nog zoekende naar hoe ze het beste contact kunnen leggen met gebruikers op het internet.

In mijn onderzoek zal ik de volgende vraag beantwoorden:

Hoe kan de openbare bibliotheek zich een plaats verwerven in online communities?

Hierbij horen de volgende deelvragen:
   
1. Hoe kan de openbare bibliotheek aansluiten bij social networks die de gebruiker al benut?

Ik denk daarbij aan Facebook, Hyves, Twitter, etc.

 

2. Welke initiatieven kan de openbare bibliotheek zelf ontwikkelen waardoor gebruikers naar de digitale bieb komen?
Zijn er aanvullingen nodig op bestaande social networks en zo ja welke? Zouden er bijvoorbeeld forums of blogs voor bibliotheekgebruikers moeten zijn of moet er meer ruimte komen voor tagging en link sharing door gebruikers?

Alle tips over literatuur over dit onderwerp zijn van harte welkom!

Read more…

Waarom de meeste online communities falen

Bibliotheek 2.0 is natuurlijk geen commercieel platform en is een voortvloeisel van een experiment. Dat neemt niet weg dat er interessante dingen zijn te halen uit een bijdragen op Marketingfacts, van Marco Derksen: Waarom de meeste online communities falen. Zie ook de bronnen onderaan het artikel.
Read more…
Een bibliotheek met bijna 370.000 leden. Is dat in deze tijd nog mogelijk? De meeste openbare bibliotheken kampen met een afnemend ledental; veel bedrijfsbibliotheken - ook bij de departementen - kampen met opheffing of inkrimping. Vanwaar dan deze sterk groeiende bibliotheek? Het gaat hier om de digitale bibliotheek op internet, Librarything, met meer dan 24 miljoen boeken. De website trekt dagelijks duizenden bezoekers vanuit alle hoeken van de aarde. De oprichter van LibraryThing (LT), Tim Spalding, is een Amerikaanse webdesigner, die inmiddels met het verder inrichten van de website enthousiast wordt bijgestaan door meerdere programmeurs.Kennisdeling vanaf de werkplek of de keukentafelOp LibraryThing kan elke boekenliefhebber op een zeer gebruikersvriendelijke manier zijn of haar boekencollecties delen met andere boekenliefhebbers. Het is een feite een ultieme vorm van kennisdeling: aan elkaar verlekkerd vertellen wat jij op de boekenplank hebt staan. Eventueel met elkaar hierover in discussie gaan. LibraryThing bevat honderden groepen zowel in het Nederlands als in andere talen die over uiteenlopende onderwerpen en boeken discussiëren. Engels is veruit de belangrijkste taal, maar Nederlands en enkele andere Europese talen zijn ook sterk vertegenwoordigd. En als je dan merkt dat iemand in Engeland een reuze leuk boek bezit dat jij ook wel zou willen bezitten dan zijn er de rechtstreekse links naar Bol.com/Bruna en Amazon.com om het desbetreffende boek te kopen of rechtstreekse links naar die of een andere boekliefhebber om met hem of haar het boek te ruilen.Hoe werkt het?Je schrijft je in onder je eigen naam of een gefingeerde. Vervolgens krijg je een eigen omgeving toegewezen, waarin je naar hartelust je gang kunt gaan. Het toevoegen van boeken gaat over het algemeen heel eenvoudig: via een zoekfunctie kijk je of het boek aanwezig is bij enkele grote bibliotheken en boekhandelaren, waaronder de Koninklijke Bibliotheek en Bol.com/Bruna. Is dit het geval dan klik je op de titelbeschrijving en is het boek toegevoegd aan je collectie. Zelf kun je nog o.a. een waardering, een samenvatting of trefwoorden aan het boek toevoegen.Voor discussiegroepen meld je je aan bij bestaande groepen of je begint er zelf een. Is de voertaal Engels dan heb je al snel wereldwijde aandacht.Andere leuke functiesTijdgeest (Zeitgeist) met heel veel informatie over wat er momenteel op mondiaal of nationaal niveau leeft op het terrein van boeken en onderwerpen: wat leest men, wie leest men, wie is de slechtste schrijver en wie de beste, wat zijn de grootste LibraryThing bibliotheken, wat zijn de belangrijkste onderwerpen, enz.Sinds kort is er ook In de buurt: aan de hand van een kaartje kun je zien welke bibliotheken en boekhandels bij jou in de buurt zijnen welke belangrijke evenementen er worden verwacht. Je kunt LibraryThing heel gemakkelijk toevoegen aan je Blog en wat ook veel plezier oplevert is de zoektocht naar nieuwe titels via Schrijverswolk of Trefwoordenwolk. Bovendien beschikt LT ook over een voorspelfunctie: op basis van je collectie voorspelt het titels of onderwerpen die misschien ook je belangstelling kunnen hebben.Kun je er wat op je werk of thuis mee?LT kan ingezet worden om de vakliteratuur te ontsluiten in de boekenkast of op de vensterbank, voor zover deze al niet aanwezig zijn via digitale versies van boeken en rapporten op het intranet en internet. Zo kun je al snel zien of je collega misschien een boek heeft dat niet in de bibliotheekcollectie of niet via het intranet/internet aanwezig of toegankelijk is. Daarnaast is het zoeken naar nieuwe informatie door middel van de zoekfunctie of de trefwoordenwolk ook een aardig hulpmiddel. Het wachten is nog op, dat andere informatiebronnen, bijvoorbeeld kranten- en tijdschriftenartikelen, via LT gecatalogiseerd kunnen worden en dat veel meer Nederlandse bibliotheken en andere informatieleveranciers hun collecties via LT toegankelijk maken.ConclusieJe kunt er dus wel wat mee - en het is zeker thuis leuk om je boekencollectie via LibraryThing te ontsluiten. Voor het werk zou je de afweging moeten maken of het nog wel meerwaarde heeft om je papieren collectie (zelf) te ontsluiten. Veel boeken in de vensterbank zijn misschien verouderd, dus die kunnen beter gesaneerd worden. Daarnaast als de informatie nog actueel is en het gaat toch om een aardige hoeveelheid, dan kun je ze beter laten ontsluiten via je bedrijfsbibliotheek.
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix