Blogs

communicatie (5)

Het kritische artikel van Jan de Waal over het ebookplatform, op de site van BNL, riep veel reacties op. Het bericht werd meer dan 100 keer geretweet, besproken in andere media, enz. Een goede zaak, want daardoor komen dingen in beweging. Jan plaatste onder het bericht ook een brief die BNL op 3 april verstuurde naar de directies van alle bibliotheken. Het is een verhelderende toelichting.

Vanmiddag is deze brief gestuurd aan alle directies in Nederland.

Van: Directie Bibliotheek
Aan directies


Datum: 3 april 2014 13:36
Onderwerp: Ontwikkelingen e-book dienst
Aan:

Beste collega,

We hebben in januari het lezen van e-books van de bibliotheek gelanceerd: een vernieuwend uitleenmodel waarbij een paar belangrijke uitgangspunten voor het uitlenen van e-books zijn gerealiseerd. We hebben er in nauw overleg met de VOB bewust voor gekozen om het e-bookplatform in de markt te zetten om te voldoen aan de grote vraag naar e-books van de bibliotheek en omdat we wilden beginnen en niet afwachten.

Speelveld
U kent de randvoorwaarden waaronder wij moeten opereren, toch noem ik voor alle duidelijkheid nog de twee elementaire:

1. Leenrecht: Nederland kent (nog) geen leenrecht voor e-books. We moeten dus met alle uitgevers individuele afspraken maken over in te kopen titels. Daardoor bepalen de uitgevers nog in grote mate het aanbod op het e-bookplatform. Desondanks hebben we al 5.000 titels beschikbaar en signaleren we een groeiende belangstelling vanuit uitgeverijen.

2. Aanbesteding en ICT-complexiteit: de bouw van het e-bookplatform moest aanbesteed worden. Dat levert beperkingen op in de keuze van leveranciers en in de mogelijkheid om tussentijds wijzigingen door te voeren. Door koppelingen met andere onderdelen van de infrastructuur en de complexiteit van dit nieuw te ontwikkelen product, zijn er maar liefst 5 bibliotheeksysteem- en nog eens 8 andere leveranciers bij betrokken. Bij een ‘stand alone’ dienst als de VakantieBieb-app is dat slechts één leverancier, daar zijn geen koppelingen nodig met de bibliotheeksystemen, de inlog en catalogus waardoor dit veel eenvoudiger, goedkoper en gebruiksvriendelijker te realiseren is. Echter, we willen met elkaar toe naar een volledig geïntegreerd platform, dat vraagt dus – helaas – om deze meer complexe aanpak. Tegelijkertijd constateren we dat we daarin grote stappen hebben gezet en daarmee oogsten we ook veel lof als branche.

Realiseert u zich alstublieft goed: dit is een gezamenlijke reis in een complex speelveld en we zijn nog maar net gestart.

Eerste ervaringen
Nu we twee maanden operationeel zijn met e-books uitlenen, zien we wat de ervaringen zijn en waar we staan: we hebben ruim 50.000 e-bookgebruikers die meer dan 100.000 titels gedownload hebben. Maar we zien ook dat er nog veel verbeteringen nodig zijn. En uiteraard luisteren we naar reacties van lezers en bibliotheekmedewerkers. Voor ons is dat belangrijke input.

Uitstel campagne
We hebben in overleg met de VOB besloten het e-bookplatform eerst verder te verbeteren en bibliotheken beter te ondersteunen in de dagelijkse contacten met leden en potentiële gebruikers. Dat heeft echter wel gevolgen voor de planning van de marketingcampagne. We hebben daarom besloten de landelijke e-bookcampagne na de zomer te lanceren.
Bij de ontwikkeling van het e-bookplatform zullen we meer aandacht besteden aan de uitleg van bepaalde keuzes. De volgende verbeteracties zijn inmiddels uitgezet:
· Leesapp: het inloggen, de leesbeleving en de informatie binnen de app. Er wordt een compleet nieuwe leesapp gebouwd momenteel.

· Website: categorie widget wordt verbeterd en de e-bookwebsite wordt gerestyled.

· Veelgestelde vragen en antwoorden: de bestaande veelgestelde vragenpagina wordt aangepast op basis van feedback, o.a. instructiefilmpjes en handleidingen.

e-bookpluspakket
Daarnaast komt de functionaliteit voor het uitvoeren van het e-bookpluspakket binnenkort beschikbaar. Deze zal ‘live’ gezet worden op een nader te bepalen moment: in ieder geval niet eerder dan dat de werking daarvan volledig uitgetest is en naar tevredenheid verloopt. Ook zijn we volop in gesprek met uitgevers voor het toevoegen van recente titels. Dat gaat naar verwachting tot resultaat leiden deze zomer.

Afstemming binnen de branche
De afgelopen weken hebben wij diverse reacties en kritieken ontvangen die de indruk geven alsof wij vanuit BNL een geheel eigen koers varen en geen zicht of connectie hebben met de dagelijkse praktijk van de lokale bibliotheken of collectieve belangen. Dat beeld is niet correct. Ik wil nog eens benadrukken dat alle stappen, op zowel technisch, organisatorisch en marketingvlak, op zeer frequente basis met zowel de VOB (diverse commissies en de werkorganisatie) als met individuele bibliotheken (ons account-management en andere contacten) worden besproken en afgestemd. Bij de inkoop van e-booklicenties en de uitvoering van de marketingactiviteiten opereren we zelfs in direct opdrachtgeverschap van de VOB.

Overige zaken
Verder circuleren er diverse vragen over de e-bookdienst, die ik bij deze gelegenheid nog eens wil benoemen en beantwoorden:
· Jeugdleden en hun toegang tot e-books: er wordt gesteld dat jeugdleden worden uitgesloten van het aanbod, echter op het platform zijn diverse titels voor de jeugd beschikbaar. Daarnaast is het basisaanbod van e-books ook met het jeugdlidmaatschap beschikbaar. In aanvang stonden een aantal uitgevers dit niet toe, maar wij koersen nu op het handhaven van deze situatie en hanteren dit als voorwaarde voor deelname met e-book titels. Het jeugdlidmaatschap blijft dus wat ons betreft toegang geven tot het basispakket. Voor meer recente titels zijn wij in gesprek met uitgevers om een speciale ‘Lezen voor je Lijst’ app te ontwikkelen.

· Spotify voor e-books door uitgevers: In de eerste plaats gaat het hier naar verwachting eerder om een ‘Netflix-model’ waarbij je een vast abonnementstarief betaalt. Daarbij zal dit tarief uitkomen op ca. € 100 - 120,- per jaar en ook niet het aanbod van alle uitgevers representeren. Er zullen vast meer van dit soort initiatieven aankomen. Wij zijn ervan overtuigd dat het bibliotheekaanbod een volwaardige plek zal verwerven in het tijdelijk beschikbaar stellen van e-books.

En ook dat ons aanbod meer recente titels gaat bevatten. Dat gebeurt nu al.

Onze vergoedingen aan de uitgevers zijn meer dan ‘fair’ en ons gezamenlijk budget is significant (en stijgend). Bovendien leveren we zeer interessante informatie over (digitaal) leesgedrag aan de uitgevers, relevant voor het uitoefenen van hun vak. Door samen van onze e-bookdienst een succes te maken kunnen we dit argument straks ook omdraaien en uitgevers aangeven dat er geen noodzaak meer voor hen is een eigen ‘spotify voor e-books’ te ontwikkelen, omdat wij die al hebben plus 4 miljoen (potentiële) lezers!

· Koppeling met lidmaatschapsgegevens: het platform kan geen koppeling maken met bepaalde lidmaatschap-gegevens (zoals looptijd abonnement, openstaande boetes). Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk een lezer online te blokkeren of de looptijd van het e-bookpluspakket gelijk te schakelen aan de looptijd van het abonnement. Voor uitwisseling van ieder gegeven dient er een koppeling gerealiseerd te worden met de lokale bibliotheeksystemen en deze dienen ook nog real-time met elkaar in verbinding te staan. Dit is niet wenselijk en doelmatig (financieel, technisch). Bovendien mogen we wettelijk gezien geen 18 e-books in een pakket verkopen als we deze niet kunnen uitleveren. De 18 vooruitbetaalde e-books moeten dus door BNL online uitgeleverd kunnen worden, ook als iemand daarna geen lid meer is van de bibliotheek (of als die bibliotheek na betaling niet meer bestaat).

Voortgangsberichten e-books
Met een aantal geselecteerde bibliotheken hebben wij inmiddels afspraken gemaakt de door te voeren verbeteringen en uitbreidingen in alle rust deze zomer te testen en daar waar nodig aan te passen. Wij zullen u via voortgangsberichten eens in de drie, vier weken op de hoogte stellen van verbeterpunten en verdere ontwikkelingen. Met deze verbeteracties kunnen wij na de zomer vol vertrouwen landelijk de schijnwerpers zetten op het lezen van e-books van de bibliotheek.

Ik vertrouw erop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd,


Met een hartelijke groet,

STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Drs. D.J. van Leeuwen
Directeur

Read more…

Terug van weggeweest: B20-chat

Dag Allemaal, Ooit had B20 een chatfunctie maar die bleek niet al te vaak gebruikt te worden. Om de laadtijd van de homepage te verbeteren heb ik die functie toen weer uitgeschakeld. Francis wees me erop dat de de nieuwe functie een stuk subtieler is. Ik heb die functie nu dus inderdaad weer geactiveerd. Je vindt die functie onderin de pagina. Edwin
Read more…

Twitteren op het werk

Gisteren hadden wij bij ons in de mediatheek een discussie met een collega die klaagde dat ze niet meer het overzicht had "waarmee wie eigenlijk mee bezig was". Gekscherend riep ik toen heel hard, dan gaan wij toch allemaal twitteren, dan kun je het zo volgen. Vandaag bedacht ik me na het lezen van een weblogbericht van Erwin Blom, dat die grappige opmerking van gisteren morgen misschien wel toegepast zou kunnen worden! Wat is twitter? Voor de mensen die nog niet weten wat Twitter is, zal ik dit even kort proberen samen te vatten. Twitter is een zogenaamd microblog. Een weblog waarop iedereen in korte berichten (niet langer dan 160 karakters) kan laten weten wat hem of haar bezig houdt. Niet alleen kun je zelf berichten plaatsen, je kunt jezelf ook abonneren op de berichten van anderen. De berichten die andere mensen waarop jij geabonneerd plaatsen komen vervolgens netjes in een chronologisch overzicht te staan. Door in een bericht een @-teken en de naam van een andere persoon te typen kun je een bericht speciaal aan deze persoon richten, deze komen voor deze persoon in een handig overzicht te staan. Stel je nu eens voor? Dat alle collega's op jou afdeling een eigen Twitter account hebben. En dat deze collega's ook regelmatig berichten schrijven waar ze mee bezig zijn. Zo moeilijk is het toch niet? Eigenlijk is het niet heel erg veel anders dan het aan- en afwezig bordje dat bij veel bedrijven hangt. Stel je nu voor, dat je nu die ene collega nodig hebt. Nee je hoeft niet rond te kijken. Je hoeft niet te roepen. Nee je hoeft het ook niet aan je collega te vragen. Stel je voor dat je alleen maar even op twitter hoeft te kijken om te zien dat ik

Niet zo moeilijk voor te stellen toch? Nieuwsgierig? Ga naar de website www.twitter.com, maak een account aan, abonneer je op alle bibliothecarissen die nu al twitteren en ga er lekker mee experimenteren. Gegarandeerd dat je na een paar weken overtuigd bent! Welk excuus heb je nu nog om niet te twitteren?
Read more…

Een boze brief...

Een van de vervelendste dingen om een klant te moeten vertellen is wel dat het boek dat hij of zij gereserveerd is nog steeds niet is teruggebracht. En hoewel ik ook wel begrijp, dag het met een boete van maar € 0,05 per werkdag natuurlijk ook wel heel verleidelijk is om dat belangrijke boek van de boekenlijst wat je toch nodig hebt voor je tentamen toch wat langer in je bezit te houden, is dit zeker niet netjes te noemen. Alhoewel "niet netjes" misschien ook wel een understatement is. Ik kan me voorstellen dat je door omstandigheden een boek een paar dagen te laat in levert, maar als je willens en wetens een boek thuis houdt terwijl iemand anders hier op zit te wachten, omdat je dit boek zelf nog nodig hebt. Dan vind ik dit eigenlijk ronduit asociaal. Toch moest ik vandaag wel even lachen toen ik vandaag het volgende gesprek opving. Student > Kunnen jullie hier dan niet achter aan? Collega > Ja, volgende week sturen wij een boze brief! Zo boos zijn onze brieven natuurlijk helemaal niet. Wij verzoeken leners altijd vriendelijk om het boek terug te brengen en de verschuldigde boete te betalen. Maar ik moest even denken aan de film "Harry Potter and the chamber of secrets" (het boek heb ik nog niet gelezen). In deze film word er namelijk gebruik gemaakt van een echt boze brief, de zogenaamde howler.

"A Howler is a bright red letter sent to signify extreme anger in the Harry Potter books. When it is opened, the sender's voice will bellow at the recipient, with the voice magically magnified to deafening volumes, before self-destructing. If it is not opened, it will explode violently and the message will be heard anyway, and will be even louder than if opened." Hoe effectief zou het zijn als onze studenten ipv een vriendelijk verzoek een echt boze brief zouden krijgen? Niet op hun thuisadres, maar in een volle collegezaal. Waar ze niet vriendelijk verzocht worden, maar in bijzijn van hun mede studenten ferm worden toegesproken. Ik ben benieuwd wat het resultaat zou zijn. Hoe gaan andere bibliotheken en mediatheken om met het te laat inleveren van gereserveerde boeken? Hebben jullie misschien oplossingen voor dit probleem die realistischer zijn ;)
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix