Blogs

boek (8)

WWW april 2017: boekpresentatie 11 mei

Koepelconvenant, Bibliotheekcharter, Stelselwet, Instapniveau, Donuts, Erwtensoep, Goudklompjes, Ontvlechting, Onttrekking: allemaal begrippen die te vinden zijn in mijn boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing. Het boek wordt ’s middags 11 mei gepresenteerd bij ProBiblio. Mijn motto is: “Na elke vernieuwing komt er weer nieuwe vernieuwing. Maar het is ook goed om af en toe terug te kijken. Dat kan met Twintig jaar bibliotheekvernieuwing.”

Op 11 mei worden exemplaren van het boek overhandigd aan Erik Jurgens, van 2004 t/m 2011 voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), en aan Tamar van Moolenbroek, teamleider Informatie bij de Bibliotheek Den Haag en lid van het Jonge Bibliothecarissen Netwerk. Zij zullen ingaan op twintig jaar bibliotheekvernieuwing.

Informatie plus aanmeldmogelijkheid, met het programma, zijn te vinden op de website van ProBiblio.

De inhoud van het boek is beschreven in Bibliotheekblad 1/2017 en in de WWW van februari 2017. Het boek is te bestellen door een mailtje te sturen aan mevrouw N.E. Brand, nellybrand49@gmail.com, onder vermelding van naam, adres en indien werkzaam in een bibliotheek of provinciale ondersteuningsinstelling ook de naam daarvan.
De prijs is tot 15 mei € 10 (voor snelle beslissers) en wordt voor bestellingen die daarna binnenkomen € 14. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Markt van Bibliotheekinnovatie

Tussen 2001 en 2007 waren er zodanig veel organisatieadviesbureaus AAA t/m ZZZ betrokken bij de basisbibliotheekvoming, toen nog het voornaamste doel van de vernieuwing van de openbare bibliotheken, dat gesproken werd over “een markt van bibliotheekvernieuwing”.
Nu NBD Biblion in samenwerking met bureau The Alignment House (TAH) basisbibliotheken wil helpen met innovatie – wat dat ook precies wel of niet moge zijn – kan gerust gezegd worden dat de markt van bibliotheekvernieuwing overgaat in een “markt van bibliotheekinnovatie”.

Volgens artikel 16 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) hebben de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’en) tot taak innovaties te ontwikkelen ten behoeve van de lokale bibliotheken, maar nergens staat dat deze taak het exclusieve domein van de POI’en moet zijn. Ook staat nergens in de Wsob, zoals ik in verband met een adviesrapport voor de provincie Groningen al in de WWW van juni 2016 signaleerde, dat provincies een POI in stand moeten houden. Om die reden kan de provincie Flevoland, als zij dat zou willen, niet-onwettig besluiten het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) op te heffen en het provinciegeld, als ze dat nog beschikbaar zou willen stellen, via een innovatiefonds rechtstreeks op de Flevolandse bibliotheken in te zetten. De betrokken bibliotheken lijken er geen grote bezwaren tegen te hebben.

In juni 2016 besloten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Koninklijke Bibliotheek (KB) dat er een “actieagenda” bij de Gezamenlijke Innovatieagenda moet komen.

In januari 2017 kondigde onder andere de VNG aan dat de provincies en de POI’en de gemeenten en de lokale bibliotheken via bijeenkomsten per provincie betrekken bij het maken van actieagenda’s (meervoud). Ik woonde zo’n bijeenkomst bij, waarbij me opviel dat sommige gemeentelijke vertegenwoordigers niet wisten wat de KB betekent en wat een Innovatieagenda is. Dat schiet niet op zo. Was het de bedoeling van de Wsob bibliotheekinnovatie door de markt te laten overnemen?

Het bovenstaande is te lezen in de WWW van april 2017. Plus nog veel meer.

Read more…

WWW maart 2017: boek op komst

In het voorjaar zal mijn boek Twintig jaar bibliotheekvernieuwing verschijnen. Momenteel legt vormgever Patrick Parris (ProBiblio) er de laatste hand aan.
Het boek is al te bestellen door een mailtje te sturen aan mevrouw N.E. Brand, nellybrand49@gmail.com, onder vermelding van naam, adres en indien werkzaam in een bibliotheek of provinciale ondersteuningsinstelling ook de naam daarvan.
De prijs is tot een maand na verschijnen € 10 (voor snelle beslissers) en wordt voor bestellingen die daarna binnenkomen € 14. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. In de vorige WWW (februari) stond wat de inhoud van het boek is.
Het boek bestrijkt de periode 1995-2015 en kan daarmee gezien worden als een aanvulling op het onvolprezen, in 1990 verschenen standaardwerk van Paul Schneiders, Lezen voor iedereen, geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland.

Meer duidelijkheid

"In het bestuur van de Stichting NBD zitten vier leden op voordracht van de VOB. Inmiddels is daar een vacature ontstaan. Ons bestuur heeft ingestemd met het voorstel van het NBD-Biblion-bestuur om deze vacature niet in te vullen tot er meer duidelijkheid is over de positionering en de governance van de NBD.”
Dit zinnetje las ik in een bericht van 17 februari van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) over een bestuursvergadering op 9 februari.
Wat is NBD Biblion, behalve een BV? Is het een commerciële onderneming, een culturele onderneming, een maatschappelijke onderneming, een maatschappelijk verantwoord ondernemende onderneming, een bibliotheekbranchebedrijf, een bedrijf voor en van de boekensector of van alles wat? Ik ben benieuwd wie er precies meer duidelijkheid wenst en wat die gevraagde duidelijkheid gaat opleveren in een branche die zelf niet weet wat zij in wezen is en wil zijn.

Wel duidelijk is geworden dat OCW de bibliotheekbranche een grote dienst bewezen heeft door tegen de zin van de VOB en 73 bibliotheken positief te reageren op een Wob-verzoek inzake bibliotheekgegevens. Mark Deckers, strategisch adviseur bij Rijnbrink, maakte er op zijn weblog mooie grafieken van en die lokten weer discussies uit over de waarde van cijfers. Zijn cijfers onbelangrijk en gaat het alleen om de verhalen? Of gaat het alleen om cijfers en zijn verhalen niet van belang? Tja, daar is geen ondubbelzinnig antwoord op te geven. Zolang de gemeente de grootste financier van de bibliotheek is, hangt het natuurlijk vooral van de houding en wensen van de gemeente af.
Persoonlijk hou ik van de duidelijkheid die cijfers bij verhalen kunnen geven en vind ik bibliotheken die er niet aan hechten erg lijken op politieke partijen die hun programma niet door het Centraal Planbureau laten doorrekenen. Maar de cijfers moeten dan wel betrekking hebben op heldere begrippen. Om meer te laten zien dan klassieke aantallen leden en uitleningen, wordt nu bijvoorbeeld ook melding gemaakt van aantallen “activiteiten”. Maar zo’n begrip zegt helemaal niets over de maatschappelijke opbrengst van “de maatschappelijke bibliotheek”. Want wat is “een activiteit”? Werk aan de winkel voor de opbrengstmeters.

Meer in de WWW van maart 2017.

Wim Keizer

Read more…

Word crowdfunder voor 1001 vrouwen.

1001 vrouwen

De Nederlandse geschiedenis kent tal van vrouwen die hun sporen wel hebben nagelaten, maar slechts mondjesmaat in de geschiedenisboeken zijn opgenomen. Het zijn vrouwen die zelf hun sporen trokken. Ze schreven pamfletten of boeken, lieten oorkondes opstellen, maakten boekillustraties, stonden op de planken, componeerden muziek, bedreven de wetenschap of richtten ziekenhuizen op. Els Kloek bracht deze levensverhalen bijeen op één website: het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

 

Boek

Toch is hiermee de zichtbaarheid van al deze bijzondere levensverhalen nog niet optimaal en daarom heeft Els Kloek het plan opgevat om van de site een boek te gaan maken: een gedrukt monument. Het boek krijgt de titel ‘1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’. Het vuistdikke naslagwerk gaat meer dan 1500 pagina’s en meer dan 1000 afbeeldingen tellen en verschijnt in februari 2013. Bovendien organiseert Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een tentoonstelling over deze 1001 vrouwen. De tentoonstelling wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Huygens ING en Aletta e-Quality.

 

Crowdfunding

Het is een omvangrijk project, zo omvangrijk dat het niet mogelijk is zonder uw steun. Door een vrouw te adopteren kunt u ons project steunen. Op de website van 1001-vrouwen staat uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en welke tegenprestaties wij onze crowdfunders bieden.

Inmiddels is er al meer dan € 65.000 aan steun door crowdfunders toegezegd. Een waanzinnig bedrag, waar we stil van worden. Nog indrukwekkender vinden we sommige motivaties die bij ons binnenkomen. Blader daar ook eens op uw gemak doorheen en lees alle soms persoonlijke verhalen! Ons doel € 85.000 komt steeds dichterbij, help ons mee om dit mooie naslagwerk te maken.

Read more…

Een zeldzaam exemplaar van het beroemde boek Birds of America van de Amerikaanse schrijver en natuuronderzoeker John James Audubon (1785-1851) heeft tijdens een veiling in Londen 8,64 miljoen euro opgebracht. Daarmee werd een record geboekt. Nooit eerder werd er zoveel voor een gedrukt boek betaald (http://iturl.nl/snfAw).

Birds of America is het beroemdste vogelboek ter wereld. Het boek is in de negentiende eeuw gemaakt door de Amerikaanse schrijver en natuuronderzoeker John James Audubon (1785-1851). Abudan schilderde vogels, vaak op ware grootte, tijdens zijn reis door Amerika. Terug in Londen besloot hij een boek te maken. In dat boek zijn 435 platen en 1065 vogels te bewonderen. Audubon, die naar verluidt twaalf jaar aan het boek werkte, wordt gezien als een van de meest belangrijke en invloedrijkste onderzoekers van zijn tijd. Charles Darwin citeerde hem drie keer in zijn beroemde werk The Origin of Species (voor een inhoudsopgave zie http://iturl.nl/snoXU)

Bij het Teylers museum is sinds kort een exemplaar van dit zeldzame boek ter inzage. Bezoek kan het duurste boek ter wereld niet doorbladeren. Het ligt in een vitrine opengeslagen op de bladzijde met een afbeelding van een Amerikaanse flamingo
(http://iturl.nl/snqQA) Het bijzondere boek, volgens kenners een van de mooiste ter wereld, is tot en met 2 januari te zien in het Haarlemse museum (http://iturl.nl/sn142).

Read more…
Via het weblog van Karin Winters kwam ik het boek "Wreck this journal" tegeṅ. Een boek met verschillende opdrachten die rechtstreeks uit de ergste nachtmerrie van een bibliothecaris komen. Opdrachten zoals; plak een bladzijde vol met postzegels, kleur een pagina helamaal in, maak een collage op een pagina, scheur een figuurtje uit een pagina. In de onderstaande slideshow van de speciaal voor dit boek opgestarte Flickr pool staan een aantal creatieve voorbeelden. Ik ben benieuwd welke bibliotheek het aandurft om dit boek in zijn collectie op te nemen of cadeau te doen aan zijn medewerkers :)
Read more…

Liefs, Marjolein

We schaatsen op het Bovenwijde. We zijn niet de enigen die genieten van een perfecte schaatsdag: “Joh, dit is wel een extreem koude winter hoor!” Nee, hier sprak geen zeventigjarige veteraan die de echte winters uit 1947 en 1963 nog heeft meegemaakt. We hoorden hier een oer-Hollands jongentje van nog geen zes jaar met zijn moeder zijn levenservaringen delen.Toch las ik deze week in de krant dat hij het nog niet zo verkeerd had. We schijnen deze winter immers al de meest koude winter van de eeuw te beleven! Tjonge! Nou ja… de nieuwe eeuw is dan ook nog maar net weer begonnen. Maar ik zet toch de verwarming lekker even wat hoger. Als ik naar buiten kijk, zie ik tot mijn stomme verbazing mijn buurvrouw in alleen een topje buiten lopen. Blijkbaar heeft zij de krant nog niet gelezen.Aan de andere kant van de wereld, in Fairbanks – Alaska, daar is het pas echt koud. Bud, één van mijn flickr-contacten meldt onder een foto van mij dat het bij hen -49 graden Celsius is. Ik slik en trek onder mijn trui nog maar een laag thermokleding aan.Een paar dagen later krijg ik van Bud een berichtje dat het weer in Fairbanks compleet is omgeslagen. Binnen 36 uur is de temperatuur van -44 graden Celsius gestegen naar +7 graden Celsius. Dit alles dankzij de Chinook Wind. Het woord chinook is een inheems woord dat sneeuweter betekent en dankzij de plotselinge temperatuurstijging is er inderdaad sneeuw gesmolten. Maar, vertelde Bud mij: “we verwachten dat alles snel weer normaal zal zijn en we weer temperaturen tussen de -20 en -30 graden Celsius hebben”.Ik schiet in de lach en pak er nu mijn fleece deken bij en trek deze over mij heen. Hoe kunnen mensen vrijwillig verlangen naar dit soort temperaturen en dit “normaal” vinden? Ik zou als een grizzlybeer maandenlang een winterslaap nemen en pas weer wakker worden als ik het eerste zonnestraaltje van de lente op mijn huid zou voelen. Ik vraag mij af hoe zij daar in die kou hun leven doorleven en hoe mijn collega-bibliothecarissen het daar hebben.Fairbanks blijkt, ondanks de kou, een zeer actieve bibliotheek te hebben met een filiaal in North Pole (u weet wel… daar waar u de kerstman kunt bezoeken: doubledutchbusIn de bibliotheek worden elke week bijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners. Bijeenkomsten die vaak niets direct met de bibliotheek te maken hebben, maar waar wel veel belangstelling voor is. De bijeenkomsten zorgen ervoor dat in die koude dagen de onderlinge band tussen de inwoners versterkt wordt.Daarnaast kent de bibliotheek, net als sommige bibliotheken hier in Nederland, nog de bibliobus, die rond rijdt via een vastgelegde route in de omgeving van Fairbanks. Maar bijzonder is toch wel dat er dan nog mensen zijn die ver weg wonen van zowel de bibliotheekvestigingen als van de bibliobusroute. Voor hen heeft de bibliotheekorganisatie in Fairbanks een postsysteem waarbij ze de boeken via de post thuis gestuurd krijgen.Hé, dat is wat voor mij! Dan laat ik voor de postbode een briefje bij de brievenbus achter:“Lieve postbode, ik ben momenteel in winterslaap. Binnen staat voor u een mok warme chocolademelk klaar. Met marshmallows. Legt u de boeken even op mijn nachtkastje neer? Liefs, Marjolein”Uit: Literatureluurtje, www.zwartewaterkrant.nl
Read more…

De wet op internet

Arnoud Engelfried is een ICT-jurist die gespecialiseerd is in internetrecht. Op zijn weblog houdt hij dagelijks de ontwikkelingen binnen zijn vakgebied bij en beantwoord vragen van zijn bezoekers. In het boek "De wet op internet" vat hij de verschillende bijdragen op zijn weblog samen. In het boek behandeld hij onder andere onderwerpen zoals privacy, auteursrecht, merktenrecht, virtuele werelden etc.

Het boek komt in september uit en wordt via de website lulu.com uitgegeven. Natuurlijk heb ik het boek nog niet gelezen en kan ik dus nog niet zeggen of de inhoud, maar als het boek net zo begrijpelijk is geschreven als Arnoud zijn weblog, dan is het zeker een aanrader.
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix