Blogs

bibliotheken (80)

Druk #Biebcongres!

Wat een druk Biebcongres zeg. Het begon al om 6:20u. toen ik de deur dicht deed in Rotterdam. Weinig wist ik dat ik 's avonds om 22:45u. de huisdeur in Friesland opendeed.

In de tussentijd was er veel gebeurd. In een doodstille auto gingen twee collega's en ik naar Eindhoven. Precies om 8:00u. kwamen we aan, waar we door een norse receptioniste de verkeerde kant opgestuurd werden. Maar gelukkig was er Nienke Rahman van de organisatie die ons de goede weg wees.

Opbouwen
We hadden de Muziekweb Touchscreens mee, die we snel geïnstalleerd hadden en toen kwamen de eerste bezoekers al naar binnen. Direct contacten gescoord en dat stopte eigenlijk niet.

Tijdens het plenaire gedeelte was het vrij stil op het Inspiratieplein, maar toch kwamen er geïnteresseerde mensen langs. De mensen die naar de grote zaal gingen, hebben we nog bestookt met flyers om de sessie "Muziek en het brein" door Henkjan Honing onder de aandacht te brengen.


Bieb010Jong
Terwijl het plenaire gedeelte afliep, begon de sessie van #Bieb010Jong om 12:30u. Hier presenteerde dit topteam van Sabrina Laurens (Bieb010Jong),R3Cgaming/Social AssistanceProject014 en Y.M.P. hun werkwijze hoe ze jongeren bereiken.

De zaal zat bomvol met geïnteresseerde mensen vanuit het hele land. Na afloop waren de aanwezigen enthousiast en konden ze nog socializen op het Inspiratieplein bij de stand van Muziekweb. Immers, werkt Muziekweb ook samen met Bieb010Jong. Er staan o.a. luisterstoelen op de Jongerenvloer.

Na deze sessie werd er weer verder gepraat met allerlei mensen uit Bibliotheekland. Toen ik terug kwam, hoorde ik van een collega dat mensen speciaal naar mij zochten... Ja, sorry. Ik kan niet altijd aanwezig zijn.

Muziek en het brein
Al snel kwam de sessie van Henkjan Honing over Muziek en het brein. Ik was er zelf niet bij, maar ook deze zaal zat goed vol. De reacties na afloop waren ook echt enthousiast. Fijn om te horen. Muziek hoort immers in de bibliotheek.

Virtuele Bibliotheek
Tijdens de hele dag waren mijn lieve collega's van de Virtuele Bibliotheek ook aanwezig. Ik kon er helaas niet bij zijn! Maar wat ik na afloop gelezen heb, is positief!

De tijd vloog voorbij en ik heb met zoveel mensen gesproken en eerlijk gezegd weet ik niet meer met wie allemaal precies. Het waren er zoveel!

Hopelijk heeft de Touchscreen veel mensen geïnspireerd om op een gemakkelijke en simpele manier muziek in de bibliotheek te zetten en te houden. De komende maanden zal ik er druk mee bezig zijn. En druk is goed!

Eten
Omdat ik de dag na het Biebcongres weer in Friesland moest zijn, kon ik helaas niet bij het diner en de afterparty zijn. Mijn collega heeft familie dichtbij wonen, die een restaurant hebben. Hij had daar eten opgehaald en ik heb heerlijk gegeten! En dus helaas niet uit de foodtrucks... Jammer!

En je moest je opgeven voor het diner, maar je had best stiekem naar binnen kunnen gaan... Sssttt... Daar had je dan dansende bibliothecarissen plus Bieb010Jong kunnen zien. Volgens mij was het magisch!

Terug naar huis
Tenslotte heb ik mijn lieve collega Martine Klaassen van de KB nog blij gemaakt met een handvol goodies en het was weer tijd om de trein te pakken. En wie kom ik tegen op het station? Mijn mede-bibliothecaris-door-het-land:Willemijn van de Walle. Tot en met Utrecht deelden we de trein en daarna was ik nog ruim twee uur onderweg naar het rustige Friesland.

Days after
The day after zat ik in een herhalingscursus BHV. Terug op de werkvloer. Een middag bijslapen en toen de avond weer naar Rotterdam. De tweede dag na het Biebcongres stond in het teken van opruimen. En de komende tijd knallen om muziek in de bibliotheken te houden en hopelijk terug te krijgen.

En heb je interesse in de Muziekweb Touchscreen, tweetmail of bel (010-4126072)!

Read more…

Kennis is macht?

FNV en Joost Heessels (1) hebben al eens bericht over angstculturen in de bibliotheken. Medewerkers blijven maar werken en onder druk staan van managers, directies en collega's. Zonde in de bibliotheekwereld. Een wereld die mensen verder moet helpen.

Tegenwerken
Ondertussen worden de medewerkers zelf tegengewerkt. Tegengewerkt om hun eigen doelen te bereiken. De doelen in hun leven en de wensen die ze hebben. Zonde.

Maar degenen die anderen tegenwerken, werken ook zichzelf tegen. Want hoe kun je eigenlijk leven met zo'n geweten? Of werken er stiekem psychopaten in de bibliotheken? Zoals in branches van andere soorten.

Eigenlijk staan mensen altijd onder druk van anderen. Niet zozeer van andere mensen, maar ook gaat het vaak over macht en het misbruik van de macht.

Op basis van bezuinigingen kun je tegenwoordig zo iedereen de deur wijzen en nieuwe medewerkers naar binnen brengen, die geen tot een kleine vergoeding ontvangen.

Ondertussen zijn de directies ook weer onder druk van de middenmanagers, die al azen op het hoogste niveau. Machtsspelletjes worden niet geschuwd. Anderen zwart maken.

Kritisch zijn op plannen, projecten, personen is niet meer te doen. Voordat je het door hebt ben je je baan kwijt, of word je ergens anders neergezet. Er zijn ook bibliothecarissen die voor zichzelf kiezen en de bibliotheekwereld (tijdelijk) verlaten. Zij zijn degenen die echt vrij zijn.

Transparant of niet?
Gelukkig zijn er veel dingen gewoon zichtbaar, al denken degenen die dat doen van niet. Ik kan me alleen maar verwonderen en verbazen. De bibliotheekwereld is wat dat betreft best transparant. Lijntjes zijn vaak kort op landelijk niveau.

Van lokale tot lokale medewerkers zijn de lijntjes wel een stuk langer. Maar heeft dat ook niet te maken met de wijze waarop informatie doorgespeeld wordt? Kennis is nog steeds macht en de macht ligt niet laag.

Kanteling
Om echt door te pakken in de bibliotheekwereld, moeten de medewerkers beter geïnformeerd worden. De ironie.

Ik heb frontoffice-medewerkers gesproken, die niet eens wisten dat er een congres was. Hoe krijg je dan deze waardevolle mensen op een congres? Daar waar managers maar een gedeelte kunnen meemaken. Hoe krijg je deze waardevolle mensen op de plekken waar kennis gedeeld wordt? Kennis is macht...


-----
(1) De berichten van de FNV en Joost Heessels zijn door Bibliotheekblad hier gebundeld in een nieuwsbericht.

Read more…

Vandaag werd Centre Céramique bezocht door Jeroen de Boer en Bertus Douwes van Frysklab. Zij kwamen de bibliotheekmedewerkers van Centre Céramique meer vertellen over Fablabs, makerspaces en de relatie met bibliotheken. Helaas zonder hun mobiele fablab maar daar hadden we wat op gevonden. Voor een praktische demonstratie hadden we Fablab Maastricht bereid gevonden.

Het gehele verslag over  de presentatie Fab the Library! Bibliotheek en Makermovement

Read more…

Uit de ingezonden stukken:

Als we in aanmerking nemen dat

 • de WSOB aansluit op de bestaande decentrale traditie van invulling van het openbare bibliotheekbeleid
 • er sprake is van een grote en alsmaar toenemende verscheidenheid van bibliotheekdienstverlening op lokale / regionale schaal juist in aansluiting op het maatwerk dat lokaal / regionaal vereist wordt
 • er sprake is van een sterk afnemend aantal abonnementhouders en een sterk afnemend traditioneel gebruik van bibliotheken (lenen van boeken)
 • er een nieuwe bibliotheekwet is vanwege de op centraal (landelijk) niveau georganiseerde digitale bibliotheek
 • deze nieuwe bibliotheekwet een stevig bestuurlijk gefundeerd stelsel biedt met een nationale digitale infrastructuur en stelsel afspraken / verplichtingen van partners waardoor juist de gelegenheid wordt geboden om ook met afnemende middelen kwalitatief hoogstaande  dienstverlening naar aard en schaal op lokaal / regionaal niveau aan te bieden
 • de informatietechnologie vele nieuwe mogelijkheden biedt aan elk willekeurig individu om in de informatiebehoefte te voorzien en juist daarop de trends  gebaseerd zijn die zich aftekenen in de markt

Dan zou je toch een nationale bibliotheekpas wensen  die

 • (het eerste jaar) gratis toegang  biedt tot de nationale digitale bibliotheek en daarnaast
 • een standaard platform biedt met een beperkt aantal standaard voorwaarden om in aansluiting op de lokale / regionale publieke opdracht van de openbare bibliotheek daar op maat (modulair) waarde aan toe te voegen
 • door alle bibliotheekorganisaties afzonderlijk dan wel in regionale samenhang en afstemming dankbaar als marketing instrument benut kan worden
 • die heel snel en met een aansprekende landelijke campagne gelanceerd kan worden en
 • tegen bescheiden kosten zeer breed uitgezet kan worden

Zou dat dan niet een nationale bibliotheekpas moeten zijn die:

 • Gratis verspreid wordt onder alle inwoners van Nederland vergezeld van de nodige landelijke publicitaire aandacht
 • Gebruikt kan worden als men de pas geactiveerd heeft (thuis of in de dichtstbijzijnde openbare bibliotheekvoorziening)
 • gratis toegang biedt tot de diensten van de digitale bibliotheek Nederland  
 • met allerlei  modulaire supplementen ( elk tegen hun eigen lokale / regionale tarief en specifieke regels) opgewaardeerd kan worden voor zowel fysieke  als digitale dienstverlening bij de lokale / regionale bibliotheekvoorziening

Als alternatief wordt dan ook voorgesteld een nationale bibliotheekpas te lanceren die:

 • een uitnodiging is aan alle Nederlanders om tegen standaard algemene voorwaarden gebruik te maken van de openbare bibliotheek (onderstaand suggesties hiervoor)
 • een mogelijkheid biedt aan alle openbare bibliotheekorganisaties een contactmoment te beleggen met vele potentiële gebruikers in hun verzorgingsgebied en een aanbod op maat te doen met in achtneming van lokaal / regionaal vast te stellen nadere regels

Standaard algemene voorwaarden (suggesties)

 • Nationale Bibliotheekpas biedt na activering  een abonnement voor 1 jaar gratis toegang tot diensten van de nationale digitale bibliotheek.
 • Na 1 jaar wordt dit abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot maandelijkse opzegging.
 • De Koninklijke Bibliotheek kan nadere regels stellen ten aanzien van tarifering en gebruiksvoorwaarden  voor  het abonnement op de diensten van de nationale digitale bibliotheek.
 • De Nationale Bibliotheekpas biedt na activering de mogelijkheid het abonnement modulair op te waarderen met diensten van de lokale / regionale bibliotheekvoorziening.
 • De lokale / regionale bibliotheekvoorziening kan andere regels stellen ten aanzien van tarifering en gebruiksvoorwaarden voor het abonnement op de diensten van de lokale / regionale bibliotheekvoorziening.
 • Een geldig abonnement op de diensten van een lokale / regionale bibliotheekvoorziening biedt toegang tot de collecties en diensten van alle lokale / regionale bibliotheekvoorzieningen welke deel uitmaken van het landelijke bibliotheekstelsel. Het betreft diensten en collecties van Koninklijke Bibliotheek, alle Openbare Bibliotheken die aangesloten zijn bij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en van alle wetenschappelijke en speciale bibliotheken die aangesloten zijn op het bibliotheekstelsel.
 • Een abonnement op de diensten van een lokale / regionale openbare bibliotheekvoorziening  wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.  Na 1 jaar wordt dit abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot maandelijkse opzegging.
 • De Nationale Bibliotheekpas is voor persoonlijk gebruik.
 • De houder van de Nationale Bibliotheekpas dient deze zorgvuldig te beheren.
 • Misbruik wordt gestraft.

Op lokaal / regionaal niveau vast te stellen tarieven en nadere regels (suggesties)

Ten behoeve van maatwerk voor  zowel individuele gebruikers als institutionele gebruikers

Abonnementstarieven  

Modules dienstverlening (maatwerk) ; in principe eindeloos te variëren met elementen als : aantal uitleningen, te-laat-geld, uitleentermijn, aanvragen, nieuwsbrieven, deelname aan activiteiten, cursussen, koffie, portokosten,  abonnement op leeskringen, persoonlijke attenderingen, mediatraining, etc. etc. 

Zie ook: http://www.debibliotheken.nl/de-branche/strategie-2012-2016/de-nationale-bibliotheekpas

Read more…

Gatzgate in België


Het bibliotheekwezen kampt al lang met afbouw en besparingen, en daar komt nu een klap bij. Deze week bevestigde Cultuurminister Gatz (Open VLD) wat in de wandelgangen circuleerde: de bibliotheekplicht wordt afgeschaft en de gemeenten krijgen vanaf 2016 financiële autonomie. Lees: ze krijgen de verantwoordelijkheid voor de nakende sluiting van de bibliotheken doorgeschoven.

Een artikel van Philippe Decleen voor De WereldMorgen van 19 maart: Gatzgate: bibliotheken zijn zo last century?

Zie ook http://www.blijfvanmijnbib.be.

Read more…

Internationale conferentie over cultureel erfgoed op Wikipedia in Den Haag: GLAM-WIKI 2015: 10, 11 en 12 april

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief openen in april hun deuren voor een internationaal gezelschap van Wikipedia-vrijwilligers en professionals uit de culturele sector die zich gezamenlijk inzetten voor vrije toegang tot cultureel erfgoed. Zo’n 150 mensen van over de hele wereld worden op 10, 11 en 12 april in Den Haag verwacht voor de internationale GLAM-WIKI conferentie. GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives en Museums, belangrijke culturele instellingen die wereldwijd steeds vaker nauw samenwerken met Wikipedia. De conferentie wordt georganiseerd door Wikimedia Nederland, de Nederlandse afdeling van de beweging achter Wikipedia.

Tijdens de conferentie komen geïnteresseerden bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen, trainingen bij te wonen en de laatste ontwikkelingen te bespreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. internationale verschillen in de culturele sector, internationaal auteursrecht, en verdienmodellen van culturele instellingen en kunstenaars in het huidige digitale tijdperk.

Het gastheerschap voor deze conferentie past goed bij het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. Beide organisaties onderschrijven het belang van vrij beschikbare kennis. “Als nationale instellingen hebben wij een publieksfunctie om kennis en informatie toegankelijk te maken. De Wikimedia-platforms, zoals Wikipedia, sluiten daar naadloos op aan en vergroten ons potentiële bereik zowel binnen als buiten Nederland.”, aldus Tim de Haan van het Nationaal Archief. In 2013 waren het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek de eerste organisaties in Nederland die een Wikipedian in Residence, een huiswikipediaan aanstelden.

Al enkele jaren werken experts uit het culturele veld samen met de vrijwilligers van de Wikimedia-beweging om collecties van bibliotheken, archieven, musea en galerieën vrij beschikbaar te maken voor de hele wereld via platforms zoals de internet encyclopedia Wikipedia, de beeld- en geluidbibliotheek Wikimedia Commons en de databank Wikidata. Deze collecties worden zo toegankelijk voor een breed internationaal publiek. Wikipedia is de grootste internet-encyclopedie en staat in de top 10 van meest bezochte website ter wereld.

De conferentie is open voor alle geïnteresseerden, de inschrijving is geopend. Voor aanmelden en aanvullende informatie kijk je op: www.glamwiki.nl .

Afbeelding: Wikimedia Commons

Read more…

Bibliotheekblad weer vrij toegankelijk online

Zo droevig als we in april vorig jaar waren over al die 'slotjes' in bibliotheekland, zo enthousiast zijn we nu over het feit dat de nieuwe uitgever van Bibliotheekblad heeft besloten dat de site van het vakblad, inclusief het archief, weer volledig wordt opengesteld. Sinds deze week kunnen we alle artikelen weer gewoon lezen, zonder op een inlogscherm te stuiten. Raymond schreef er afgelopen maandag uitgebreid over.

Zo kunnen we bijvoorbeeld kennis nemen van het artikel van Wim Keizer, over een notitie van de commissie digitale ontwikkeling. Bijzonder leesvoer, dat schrijven!

Read more…
Zakelijke berichten #4

In het korte zakelijke nieuwsoverzicht deze keer aandacht voor Oyster (nu meer dan 1 miljoen ebooks), Ebsco (lanceert eBook Education Collection) en Elsevier (koopt mediatool Newsflo).

Bibliotheekwereld betuigt medeleven aan betrokkenen aanslag Charlie Hebdo

Verschillende bibliotheekorganisaties hebben hun ontzetting geuit over de terroristische aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. De aanslag op 7 januari in Parijs was een aanval op de pers en de vrijheid van meningsuiting. Een rondgang.

Blendle werkt met ‘curatoren’

De digitale kiosk Blendle is gestart met ‘curatoren’. Zij krijgen een eigen kanaal waarin ze aanbevelingen uit de kranten en tijdschriften kunnen doen.

KB presenteert beleidsplan 2015-2018

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar beleidsplan voor de periode 2015-2018 gepresenteerd. Het heeft als motto ‘De kracht van het netwerk’.

Consultatie nationale strategie voor digitaal erfgoed

Iedereen kan reageren op 'Schudden voor gebruik', een conceptversie voor het ontwikkelen van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed.

EYE presenteert openbare collegereeks over filmrestauratie

Filmmuseum EYE en de Universiteit van Amsterdam presenteren van 12 februari t/m 19 maart een openbare collegereeks over filmrestauratie in EYE.

Mark Zuckerberg begint 'virtuele boekenclub'

Mark Zuckerberg, mede-oprichter en ceo van Facebook, kiest elk jaar een nieuwe uitdaging. Voor 2015 wordt het 'A Year of Books' - en hij begint meteen een 'virtuele boekenclub'.

Scribd haalt 22 miljoen dollar op in nieuwe financieringsronde

Scribd biedt sinds eind 2013 de mogelijkheid om voor 8,99 dollar per maand onbeperkt ebooks te lezen. Voor deze ebookleenservice is in een financieringsronde 22 miljoen dollar opgehaald.

Read more…

Maakt een échte bibliotheekopleiding nog kans, in Nederland? @Tenaanval denkt van wel. Sterker: ze houdt er een pleidooi voor op haar weblog.

Een opleiding waarin het sociaal-maatschappelijke belang van de openbare bibliotheek het uitgangspunt is. Met een combinatie van vakken op het gebied van educatie, communicatie, bedrijfskunde, psychologie, onderwijskunde en een flinke dosis geschiedenis van het vak. En uiteraard ook content curatie. Ik weet niet of de Rondetafelconferentie over de toekomst van het informatievak van Initiatiefgroep KEI de juiste plek is om zoiets aan te kaarten. Dat lijkt me nou juist over het technische deel van het vak te gaan. Maar daar vergis ik me misschien in. Is het niet een mooie taak voor de VOB, om zich daar sterk voor te maken? Het gaat over het voortbestaan van het vak en daarmee ook om het voortbestaan van de vereniging. Werkgroepje oprichten? Ik stem vóór.

Interessante stelling. Maar zou je met zo'n opleiding ook nog aan de bak komen? En is het echt interessant om les te krijgen in leesbevordering, retail en volksverheffing? Zou het niet zo kunnen zijn dat je studenten die al ergens in gespecialiseerd zijn beter de kneepjes van, en de liefde voor het vak intern bij kunt brengen? Dat Bibliotheken juist daar in ondersteund worden? We roepen maar wat hoor.

Read more…

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) doet in de periode december-januari  een onderzoek naar kennisdeling binnen de bibliotheekbranche. In het onderzoek wordt geïnventariseerd in hoeverre kennisdeling momenteel onderdeel is van de werkpraktijk van bibliotheekprofessionals (werkend bij lokale, provinciale en landelijke bibliotheekorganisaties).

Het doel van het onderzoek is om op basis van de resultaten beleid te kunnen ontwikkelen en gerichte kennisdelingsactiviteiten te ontplooien ten behoeve van een sterk, samenwerkend bibliotheekstelsel. Het onderzoek is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de bibliotheekbranche. Dit kan voor een openbare bibliotheek zijn, maar ook voor een PSO, of een landelijke bibliotheekorganisatie (zoals B.nl of VOB). 

Op basis van de resultaten uit het onderzoek zal het SIOB beleid (door)ontwikkelen en activiteiten ontplooien die gericht zijn op het creëren van een stevige kennisbasis voor een sterk en samenhangend bibliotheekstelsel. Hiervoor is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk ervaringen, behoeften en meningen. 

De vragenlijst is te vinden op de website van Cubiss.

 
Read more…

Een paar weken geleden kreeg ik een mail van Johan Trip, van deelplatform Jipio. Die mail ging over hun nevenproject Bieblio. Ik was er nog niet aan toegekomen om het platform te verkennen, maar vandaag werd ik alsnog getriggerd, door de vele berichten die ik opeens overal zag opduiken. Een kleine greep:

Daadwerkelijk iets lenen heb ik maar even achterwege gelaten, maar na een inlog met Facebook zag ik wel dat de site prima oogt en intuïtief in elkaar steekt. Wat er nu vooral nodig is, is massa. Hoe meer mensen het gebruiken, hoe interessanter zo'n platform wordt. Of Bieblio dat gaat lukken zal de tijd leren. De aandachtsspanne van velen werkt in hun nadeel, maar de uitvoering van het geheel is een grote plus. Voor zover ik weet voorzien de bestaande boekencommunities hier nog niet in, al moet ik toegeven dat ik die niet meer echt volg. Door de overvloed, inderdaad.

Wat ik wel volg is de wereld van burgerinitiatieven. De mini-biebs die je overal ziet opduiken, maar ook: het grote ruil- en weggeefgebeuren. De groep die ik vorig jaar zelf lanceerde, 'Ik geef weg -Walcheren', telt inmiddels bijna 16.000 leden. Je wil niet weten hoeveel boeken daar van eigenaar zijn gewisseld. Daar is niets disruptiefs aan. Mensen benutten sociale netwerken gewoon omdat het kan. De deeleconomie is al een paar jaar volop aan de gang. Een toepassing als BIeblio borduurt daar op voort en maakt het gerichter en misschien ook handiger. Er wordt dan ook een verdienmodel aan gekoppeld.

Een paar jaar geleden zou ik dan hebben geroepen dat het zo zonde is dat bibliotheken niet in dit soort gaten springen. Daar begin ik niet meer aan. Het is gewoon zoals het is. De bibliotheekwereld is niet goed in het omhelzen van mogelijkheden die geen geld kosten, of die particulieren al succesvol aan het benutten zijn. Dat blijkt al jaren. Soms droom ik er nog wel eens van hoor, eerlijk is eerlijk. Als ik bijvoorbeeld lees hoeveel geld er werd besteed* aan de promotiecampagne voor de e-books van bibliotheken, dan denk ik nog steeds: "weet je hoeveel goede content en mooie initiatieven je met al dat geld zou kunnen genereren?" Ik doel dan uiteraard op content die wel zichtbaar maakt in Google c.s. en op initiatieven die gewoon meedraaien met de platformen die er al toe doen bij de mensen. Maar genoeg daarover. Dat is nu eenmaal niet aan de orde. *Mompelt nog iets over betaalde en verdiende media*.

* Bron: Wim Keizer op de site van Bibliotheekblad (achter een slotje. Een citaat: "De van 13 september tot 10 oktober door Bibliotheek.nl (BNL) gehouden e-bookcampagne is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Dat meldde BNL-directeur Diederik van Leeuwen naar aanleiding van de berichtgeving over en commentaren op de campagne. Van Leeuwen voegde er desgevraagd aan toe dat de campagne betaald is uit de door BNL in opdracht van de VOB geïnde omslaggelden voor e-content en € 400.000 gekost heeft. Hij vertelde ook dat de campagne is goedgekeurd door het VOB-campagneteam, dat een lijntje heeft met het VOB-bureau. Of er ook een lijntje ligt met het VOB-bestuur, wist Van Leeuwen niet. De governancebinnen de VOB is hem niet altijd even duidelijk."

Read more…

Weer een boekencommunity. Wel een mooie.

Het aantal boekencommunities loopt zo langzamerhand de spuigaten uit. En toch komt er nog steeds regelmatig eentje bij. Vanochtend liep ik tegen www.hebban.nl aan. Hebban lijkt een initiatief van de ereaders groep. Een site die er heel erg aantrekkelijk uit ziet. Behalve user generated content, moet de site het ook hebben van aanbevelingen van een team redacteuren. Zo is er voor iedere lezer wel wat te vinden, ook al zou het met de bijdragen vanuit het publiek niet al te hard gaan. Samen met het frisse uiterlijk maakt het een site die de aandacht van de lezer verdient.

Bij een boektitel staat ook een blokje met links naar boekhandels. De concurrentie druipt daarvan af. Maar niet heus :-). Vaste boekenprijs rules helaas nog steeds. Zie www.hebban.nl/boeken/dagboeken-1931-1949-george-orwell Maar vaste boekenprijs of niet, zou het voor de bibliotheken niet geweldig zijn als ze daar ook een link bij konden kopen: Lenen bij bieb voor bijna niets of lenen als eBook bij de bieb voor € 1,20?

Lijkt me goede reclame.

Read more…

Auteurs en uitgevers waarschuwen voor marktverstoring e-books door bibliotheken
28 mei 2014 - In reactie op de behandeling van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen op 15 mei hebben de Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Uitgeversverbond gezamenlijk een brief gestuurd aan minister Bussemaker van OCW. > Lees meer

Proefprocedure openbare bibliotheken over e-boeken
27 mei 2014 - Vandaag dient bij de Haagse Rechtbank de zaak die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) aanspant tegen de Stichting Leenrecht. De procedure draait om de vraag of e-boeken onder het leenrecht vallen of niet. > Lees meer

Project brengt ambtelijke geschiedenis in kaart met crowdsourcing
26 mei 2014 - Een groep ambtenaren heeft het initiatief genomen om de ambtelijke geschiedenis een gezicht te geven. Ze doen dat door 100 portretten te verzamelen van ambtenaren uit de afgelopen tweehonderd jaar. Het gaat om persoonlijke portretten van ambtenaren die betrokken waren bij belangrijke gebeurtenissen. > Lees meer

Internationale digitaliseringsprijs voor Horst aan de Maas
27 mei 2014 - De gemeente Horst aan de Maas heeft met haar dienstverleningsprogramma een internationale prijs gewonnen tijdens de DiALOG Award Deutschland. In Frankfurt am Main ontving Horst aan de Maas op donderdag 22 mei de tweede prijs voor het Programma 3D (Dienstverlening, Digitalisering en Deregulering). > Lees meer

Gebrekkige registratie politiegeweld bij Korps Landelijke Politiediensten
28 mei 2014 - De registratie en analyse van politiegeweld vertoont flinke gebreken. Het Korps Landelijke Politiediensten (KNP) is niet in staat om incidenten systematisch te analyseren. > Lees meer

Jaarverslag Bibliotheken HvA en UvA 2013 verschenen
27 mei 2014 - Het gezamenlijke jaarverslag over 2013 van de Bibliotheken van de HvA en de UvA staat online. > Lees meer

GMS mag Belgische periodieken WO I digitaliseren
28 mei 2014 - Voor het project Nieuws van de Groote Oorlog gaat het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samenwerken met het Nederlandse digitaliseringsbedrijf GMS. In dit project zullen zo’n 280.000 pagina’s kranten, tijdschriften en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd worden. > Lees meer

Gelders Archief zet 5400 foto’s uit WO II online
26 mei 2014 - Het Gelders Archief heeft vorige week bijna 5400 foto’s uit de Tweede Wereldoorlog online gezet. Het betreft vooral afbeeldingen die in jaren 1940-1945 gemaakt zijn in de omgeving van Arnhem. > Lees meer

Foto: WikiMedia the Commons.

Read more…

E-boeken in de bib: maar dan in Nederland

Sinds 6 mei kunnen 215 Vlaamse bibliotheken dankzij het ‘E-boeken in de bib’ project ook ebooks uitlenen aan hun gebruikers. De projectorganisatie Bibnet sloot in het kader van dit project, samen met de bibliotheken, overeenkomsten met uitgeverijen WPG, Lannoo, Van Halewyck, Vrijdag, Acco en Veen Bosch & Keuning voor ca. 400 titels. Ook in België is het leenrecht niet van toepassing op ebooks en net als in Nederland betekende dit dat bibliotheken moesten onderhandelen met uitgevers. En dat uitgevers in veel gevallen afspraken met hun auteurs moesten maken omdat uitgevers niet altijd over de rechten beschikken de ebook versies van een titel uit te laten lenen door bibliotheken. Redenen waarom het aantal uitleenbare titels beperkt is en het uitlenen van ebooks vooralsnog een looptijd van één jaar heeft. De lancering van het ‘E-boeken in de bib’ project komt ook uitgebreid aan bod in het nieuwe nummer van de META (het vakblad van de VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) deze maand. Ik had het genoegen daar een bijdrage voor te schrijven over hoe het nou met ebooks in Nederland gesteld is.

Toen ik in 2007 mijn eerste ereader, de iLiad, aanschafte zag ik de toekomst helder voor me. Niet alleen kon ik nu volop ebooks gaan aanschaffen, ook voor de Nederlandse bibliotheken zou het kansen gaan bieden. De ereaders waren er en dus kon het niet lang meer duren of er zouden voldoende ebooks moeten zijn om als lezer te kunnen profiteren van een collectie ebooks die je gewoon kon lenen.

Het liep toch anders uiteindelijk. Nederlandse uitgevers bleken voorzichtig te zijn met hun titels als ebook op de markt te brengen.  De discussies gingen over verdienmodellen, prijzen en vooral beveiliging van ebooks.  In de eerste jaren werden er weinig Nederlandstalige titels uitgebracht, waren ze beveiligd met strenge DRM en werden ze verkocht voor prijzen die niet ver onder die van de fysieke boeken lagen. Pas vanaf 2011 wordt de verkoop van ebooks (mee)geteld in de verkoopcijfers van boeken in Nederland en is te zien dat het aandeel ervan ook eindelijk begint te stijgen. In 2011 werden 0,55 miljoen ebooks verkocht. Het jaar daarop waren dat er 1,2 miljoen en in 2013 1,95 miljoen. De bijna 2 miljoen ebooks – inmiddels grotendeels ontdaan van Adobe DRM en nu voorzien van watermerkbeveiliging – waren daarmee goed voor 4,6% van de totale afzet van vorig jaar.

Nu vinden uitgevers de verkoop het interessantst maar is het voor bibliotheken belangrijker of alle titels wel als ebooks verkrijgbaar zijn. Nederlandse uitgevers brengen nauwelijks oudere titels digitaal uit en lijken zich te beperken tot de nieuwe titels. Hierdoor is het langzaam gegaan in Nederland met de groei van het aanbod. Het CB rapporteerde begin januari 2014 dat er ruim 28.000 e-boektitels beschikbaar waren terwijl er 80.000 titels in fysieke vorm leverbaar zijn.

De afgelopen jaren werd er geëxperimenteerd met diverse ebookdiensten bij de Nederlandse openbare bibliotheken. Achter de schermen werd onderhandeld met uitgevers om tot een uitleenmodel met passende vergoedingen te komen en om een zo breed mogelijk aanbod van titels binnen te halen. Ondertussen werden klassieke Nederlandstalige ebooks – inmiddels niet meer beschermd door het auteursrecht – als apps aangeboden, volgde een samenwerking met Public Library Online waarbij 300 titels als streaming ebooks beschikbaar kwamen en werd een pilot in de eerste helft van 2013 gedaan met streaming ebooks op een eigen platform. Deze Lees Meer campagne testte o.a. de interesse van leden en niet-leden om ca. 90 Nederlandstalige ebooks (alleen) via een internetbrowser te lezen.

Na deze pilot volgde de aankondiging van twee ebookdiensten. Als eerste begonnen de bibliotheken in de zomer van 2013 met de VakantieBieb app. Elke schoolvakantie worden tientallen ebooks via de VakantieBieb app gedurende enkele weken aangeboden. En voor januari 2014 werd het nieuwe ebookplatform aangekondigd die in eerste instantie 5000 titels uitleenbaar zou moeten gaan maken. Dit platform werd eind januari 2014 ook daadwerkelijk gelanceerd en zijn er inmiddels duizenden titels als streaming ebook beschikbaar, kunnen ze in een browser of in de Bibliotheek app gelezen worden en is ca. 20% ook te downloaden voor gebruik op één van de ruim 1 miljoen ereaders die in Nederland verkocht zijn.

De eerste maanden kunnen alle bibliotheekleden zonder meerkosten gebruik maken van deze nieuwe dienst, waarbij er maximaal vijf ebooks tegelijk geleend kunnen worden die op een persoonlijke boekenplank bewaard worden. Tussentijds inleveren is echter niet mogelijk dus heb je vijf ebooks geleend, dan zul je moeten wachten tot de uitleentermijn van drie weken verstreken is en de geleende ebooks weer verdwenen zijn. Op die manier houden de bibliotheken ook de leenvergoedingen binnen de perken die ze per uitlening aan de auteur of uitgever betalen.

Het is zonder twijfel een mooie dienst om duizenden titels onbeperkt uit te kunnen lenen en die vervolgens online, via de Bibliotheek app en (deels) op een ereader gelezen kunnen worden. Toch is het moeilijk om niet naar de beperkingen te kijken want de dienst voorziet niet per se in de vraag van bibliotheekleden. Vijfduizend titels klinkt als veel maar het gaat om slechts een klein deel van de leverbare 28.000 titels. Het kleine deel waar uitgevers zonder bezwaren afspraken over wilden maken en dat zijn bijna per definitie oudere en minder goed verkopende titels. De goed lopende populaire titels ontbreken in het aanbod. Dit is extra problematisch gezien het voornemen van de bibliotheken om dat huidige aanbod van 5000 titels te gaan splitsen in twee groepen. Eén groep met alle titels die tot en met drie jaar oud zijn en een groep met de titels die ouder dan drie jaar zijn. De eerste groep met recentere titels dient als pluspakket bestempeld te worden en leden zullen alleen nog maar toegang krijgen met bijbetaling. Achttien euro voor het lenen van 20 titels.

Maar wie wil extra gaan betalen voor een pluspakket als daar niet de echt actuele titels en bestsellers in zitten? De Stichting BNL heeft in elk geval recentelijk besloten de introductie van dit pluspakket tot nader order uit te stellen.

Laatst pakte ik mijn oude iLiad uit de kast en dacht terug aan de verwachtingen van toen. Ook al is het nu 7 jaar later, ik kwam tot de conclusie dat we nog steeds maar aan het begin staan van de ontwikkelingen rondom ebooks. De ebookscampagne van EBLIDA is ook in Nederland nog steeds hard nodig.

Bovenstaande bijdrage verscheen ook in META 4 (2014) als onderdeel van een groter artikel over E-boeken in de bib. Het is in maart 2014 geschreven.

Read more…

Afscheid in de bieb

Afscheid nemen is nooit fijn. Dit kan op verschillende manieren en om verschillende redenen. Bibliotheken veranderen razendsnel en de medewerkers moeten meeveranderen. Organisatiestructuren moeten veranderen. Maar ook de personen zelf moeten veranderen.

Meegaan met de tijd. Deze ontzettend grote transitie (of toch niet?) naar de digitale wereld in bibliotheekland vereist veel van mensen.

Het gaat dan nog niet zozeer om het digitale an sich, maar meer om het gedrag van mensen. Het gedrag wat veroorzaakt wordt door de digitale transitie. Er wordt niet minder gelezen tegenwoordig, in tegendeel. Maar mensen lezen op een andere manier. Ok, het is dan wel meer digitaal, maar een boek wordt nog steeds graag van papier gelezen. 

Echter, de tijd is nog steeds 24 uur in een dag. Aangezien die minuten maar eenmalig benut kunnen worden, komt er minder tijd voor het lezen van een boek. Ook het kopen van een boek kost tijd. Het uitkiezen, twijfelen, afrekenen etc. Mensen moeten tijden kunnen nemen en hebben om dit te kunnen en mogen doen.

Hetzelfde geldt voor het uitkiezen van een bibliotheekboek. Inmiddels zijn we erachter dat het uitzoeken van een boek veel belangrijker is (geworden) dan het daadwerkelijk lenen en vooral lezen van een boek.

Veranderingen in bibliotheekland gaan nu meer over het verblijven in de bibliotheek. Elke minuut die in de bibliotheek besteed wordt, kan niet meer benut (!) worden aan het lezen van woorden.

Desalniettemin veranderen bibliotheken in verblijfsplaatsen. Plaatsen om de krant te lezen, tijdschriften door te spitten, muziek te luisteren (Muziekwebluister) en ook om te studeren. En natuurlijk niet te vergeten te werken.

De medewerkers die nu al jaren in de bibliotheek werken dienen deze veranderingen te omarmen. Maar of ze dat kunnen is maar echt de vraag.

Sommige bibliotheekdirecties nemen dan de keuze om afscheid te nemen van medewerkers. Ik had al een voorbeeld van een Noord-Hollandse bibliotheek, maar nu is het inmiddels ook dichter bij huis gebeurd. Ondanks dat de verwachting er wel was, is het toch schrikken als je daadwerkelijk afscheid moet nemen van collega's.

Bibliotheken hebben het moeilijk, maar moeten wel een visie naar de toekomst hebben. Niet alleen om te overleven, maar ook om de wensen van de bezoekers te kunnen inwilligen.

Want voor wie doen we al dit mooie werk? Niet voor onszelf. Maar voor degenen die hun leven (willen) verrijken. Zolang we daar maar geen afscheid van nemen.
Read more…

Openbare bibliotheken en transparantie. Als je je er een beetje in verdiept knap je er niet van op. Een kleine greep:

 • In 2010 trokken de directeuren van openbare bibliotheken zich terug op LinkedIn. Achter een slotje.
 • Toegegeven, je kunt nu ook een paar berichten lezen zonder in te loggen, maar het gros van de kennisdeling op het door de sector gefinancierde kennisplatform speelt zich af achter slotjes. Omdat daar behoefte aan is, zo wordt gesteld.
 • In de bibliotheek Middelburg gebeuren heel veel rare dingen. Leidde de onrust die dat veroorzaakte tot meer openheid? Integendeel. Het gevolg is slechts: nog meer achterkamertjesgeweld, nog meer slotjes.
 • Van het dossier Bibliotheek Rotterdam komt een vies luchtje af. Er kwam wel wat pijn naar buiten maar de medewerkers doen er online toch maar liever het zwijgen toe. Dan weet je wat er regeert. Het open vizier in ieder geval niet. De mondjes blijven op slot.
 • Het dossier bibliotheek Eindhoven is ook al zo curieus. Een directeur die goed lag bij velen vertrok al na een jaar adviseert bibliotheken nu op commerciële basis. Dat op zich roept al heel veel vragen op maar de aandacht daarvan wordt toch afgeleid door zijn opvolger, die op Twitter tracht bezorgde medewerkers van andere bibliotheken de mond te snoeren. Slotjes op hun 'bioscopen' gaarne. Zie hierboven. Gelukkig niet in alle gevallen met succes.
 • Een van de belangrijkste platformen voor kennisdeling binnen de sector, Bibliotheekblad, is achter een slotje verdwenen omdat de uitgever meer inkomsten wil genereren. Of de uitgever daar verstandig aan doet is een discussie op zich, maar waarom reserveert een branche die zoveel miljoenen verkwist geen geld voor het in stand kunnen houden van een van de weinige openbare informatiebronnen?
 • Via een nieuwsbrief doorklikken naar de site van de VOB? Inloggen vereist, beste mensen. Slotjes zijn het nieuwe mantra.
 • Er is geen organisatie die de verantwoordelijkheid wil dragen voor de voortzetting van de succesvolle Airport Library. Dat is al erg genoeg, maar nog erger is dat niemand weet waarom dat zo is. Het is besloten achter deuren met slotjes
Nogmaals, dit is slechts een greep. Het is het topje van een hele grote, koude ijsberg, die vrijwel ieder vuurtje in de harten van al die bibliotheekmedewerkers in Nederland doet doven. Politiek, geld en macht bepalen de agenda. Subsidiestructuren doen de rest.
Frank Huysmans schreef onlangs een prachtpleidooi, waar ik me goed in kan vinden: Welke kant kiezen wij informatieprofessionals? Een essay. Ik citeer:
Elke bibliothecaris, archivaris, informatie- of kennismanager dient zich van het hedendaagse strijdtoneel bewust te zijn en van de morele verplichtingen die dat – als bewaker van de intellectuele vrijheden en de universele toegang tot informatie – met zich meebrengt. De ethiek van het vak is dat je je hiervan voortdurend bewust moet zijn, juist wanneer je in dienst werkt van een bedrijf of organisatie die belang heeft bij het inperken van dat publieke domein. Dat betekent in de praktijk dat je de luis in de pels moet zijn. Dat je bereid moet zijn geregeld kritische vragen te stellen aan je collega’s en je manager, ook als die daarop niet zitten te wachten.

Daar kun je het alleen maar mee eens zijn, toch? Maar wat heb je daar eigenlijk aan, als al die slotjes de basis zijn van openbare bibliotheken? Dat is helemaal geen basis. Die slotjes zorgen ervoor dat het bibliotheekwerk geleidelijk van binnenuit wordt opgevreten, hapje voor hapje. Mensen zijn bang, verdrietig of apathisch, en het ergste is: iedereen heeft het maar over die vermaledijde stippen aan de horizon, maar zien we stippen die hoop uitstralen? Neen. Of om maar in politiek jargon te blijven: dan kunnen we het over die eigen kloteschaduw heenspringen ook wel vergeten.

Gerelateerd:
De Bibliotheekwereld anno 2010: geheime stukken en besloten forumsites

@

Read more…

BNL zoekt deelnemers social media team

Van de website van stichting Bibliotheek.nl:

"Social media bieden de Bibliotheek een unieke kans om in direct contact te treden met haar (potentiële) leden en zo een grotere betrokkenheid te creëren. Daarom is een groep bibliotheken in 2013 samen met de Rijnbrink Groep een pilot gestart met een landelijk Bibliotheek-Twitteraccount en -Facebookaccount. Het motto hierbij is: ‘U zendt, wij luisteren’, waarbij het gaat om het luisteren naar de online gesprekken van derden, het beantwoorden van vragen en het bieden van tips en informatie. Na een jaar zijn veel inzichten verkregen en de potentie voor onze branche is succesvol in kaart gebracht.

In 2014 en 2015 wil BNL dit project graag landelijk uitrollen en uitbreiden. Hiervoor zoeken we bibliotheekorganisaties die ook willen deelnemen aan het landelijke social media-team. Deelname aan het landelijke team betekent een prachtig opleidingstraject, toegang tot onze bank van gestandaardiseerde berichten en profiteren van onze landelijke Twitterads-campagnes. Professionalisering en het uitbreiden van onze volgers is het gezamenlijke doel.
Op 22 april wordt een eerste introductiebijeenkomst georganiseerd in Utrecht om u kennis te laten maken met het LSMT. U ontdekt wat deelname aan het team betekent en hoe u een mooie vertaling kunt maken naar de sociale media van uw eigen bibliotheek."


Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de introductiebijeenkomst bij projectleider Margot Bosch, margot@embush.nl.

Read more…

Vragen en antwoorden (3): Gaat het om strohalmen?

Een mager item, in het NCRV programma Altijd wat, leverde een aantal aardige blogs op van mensen uit het vak (Jeroen de Boer, Ten Aanval enz..).  Het thema is laaggeletterdheid. De discussie een van strohalmen.  De bibliotheek is dus helemaal niet met een toekomst bezig maar blijkt nog midden in een tijdperk van overleven te zitten.
Het is voortborduren en je mond houden. Net als  het rapport Cohen voortborduurt. Echt met vraagstukken bezig zijn waarvoor men verder moet kijken dan de neus lang is durft men niet.

Nederland is in Europa een zogenaamde innovatievolger. Wij zijn geen leiders op dit gebied. Dit blijkt ook wel als je het gaat hebben over bijvoorbeeld Open Data, want hoewel de regio Eindhoven goed scoort zijn ze in België, en met name Gent al vele kilometers verder.

Waarom zijn gemeenten op eigen houtje bezig met het ontwikkelen van zogenaamde Open data platformen, en denkt men niet aan de openbare bibliotheek als een van de partners (uitzonderingen daargelaten)?  Omdat bibliotheken op generlei wijzen laten zien hier ook echt geïnteresseerd in te zijn.  Daarvoor in de plaats blijft men zich druk maken over gebouwen, uitleensystemen en het overnemen van taken van het onderwijs… strohalmen dus.

Oud denken
Stel gewoon eens een vraag aan gemiddelde IDM-studenten over de fysieke bibliotheek. De kans is groot dat ze die verwijzen naar de prullenbak.  Ja, zelfs als het een gebouw zou zijn waar je kunt eten, chillen, gebruik maken van WIFI of dergelijke zaken waarvan de huidige generatie denkt dat het belangrijk is. De huidige generatie binnen de openbare bibliotheek is echter alleen maar bezig met het optuigen van groteske mediapaleizen.

Al zijn de studenten de beleidsmakers van morgen, ze zijn waarschijnlijk niet de bewoners van de zogenaamde Vogelaarwijken.  Geen kansarmen die niet het verstand hebben om data op een juiste manier te interpreteren. Hoewel mensen steeds slimmer worden blijven er altijd groepen die buiten de boot vallen.  Ook de huidige bibliotheek is niet overal aanwezig terwijl ze dat wel zou moeten zijn.  Voor groepen die de boot dreigen te missen is ver reizen naar een bibliotheek een vrij hoge drempel.  Oplossingen zijn er te over.. helaas speelt een hoge mate van prestige hier de bibliotheek parten, en een slechte boodschap (onder het mom van bezuinigingen).

Dezelfde vraag
Een tweetgesprek op een maandagavond met een bibliotheek criticaster. Het geloof in bibliotheken ebt weg.  “Moeten we nog gebouwen vol boeken overeind houden?” is de vraag die het meest boven komt drijven, en niet alleen bij deze criticaster.
Het lukt de bibliotheken niet om echt te laten zien wat het nog meer is dan het lezen en de boeken.
Het helpt ook niet als er een manifest is waar  lezen en boeken de boventoon voeren. Lezen is belangrijk… laten we daar niet over twijfelen. Maar niet meer genoeg om de bibliotheek op de huidige wijze te laten voortbestaan.

Kijk verder dan je neus lang is
Het antwoord is dat openbare bibliotheken beter moeten gaan kijken naar de omgeving en de technologische vooruitgang.  Antwoorden op sommige vragen zullen niet meer passen bij de manier waarop bibliotheekorganisaties nu nog werken.  Wel staat voorop dat de bibliotheken er zijn voor de lokale samenleving.  Daar ligt de kracht. Voor de komende jaren zal het gaan, om de vragen rond het thema decentralisatie. De informatievraag op dit gebied zal alleen maar toenemen. De terugtrekkende overheid zal de bibliotheek meer kansen bieden dan men momenteel durft te denken.

De openbare bibliotheek zal voor de overheid de partner blijven als het gaat om een laagdrempelige informatievoorziening, maar dan moeten we dat wel zijn en uitdragen.  In toenemende mate moeten openbare bibliotheken ook iets met het open data vraagstuk. En nu is het de tijd om op die rijdende trein te springen.
Gebaande paden van vroeger en nu zijn inderdaad strohalmen. Naar buiten kijken en kansen grijpen is bezig zijn met een toekomst. Het ligt er maar net aan waar we voor gaan kiezen?

Photo CC: Yakinik

Dit blog is eerder verschenen op Bibliofuture.nl en hoort bij de serie vragen en antwoorden.

Read more…

No Copy Paste: Bibliotheken en communities

No Copy Paste: Bibliotheken en communities, een paper van Trudy Raymakers en Cubiss, is een aanrader, zowel voor bibliotheekmedewerkers als voor mensen van andere erfgoedorganisaties. Uit de inleiding van Cubiss:

"De verklaring voor de populariteit van communities en community building is even eenvoudig als urgent. De toekomst van bibliotheken hangt namelijk voor een groot deel af van de betrokkenheid van de gemeenschap, de community. Maar: Wat is een community? Waarom zouden bibliotheken zich er mee bezighouden? Hoe kunnen ze dat aanpakken? En wat zijn de waardevolle lessen tot nu toe?

Rondom deze vragen is een e-paper in 2 delen uitgewerkt. Deel 1 is nu verschenen en bevat een verkenning van het begrip community en een overzicht van de belangrijkste soorten communities.

Deel 2 verschijnt eind maart. Daarin wordt ingegaan op de praktijk van het vormen van een community. Er worden inspiratiemodellen voor community-vorming in bibliotheken geboden, er wordt ingegaan op de rol van de community-manager en op de do’s en dont’s bij het vormen van een community.

Downloaden PDF.

Read more…

Serie Jeroen de Boer: Bibliotheekwerk in transitie

De serie bijdragen 'Bibliotheekwerk in transitie', afgelopen week op het blog van Jeroen de Boer, verdient het om gelezen te worden. In 9 stappen neemt Jeroen ons mee langs een aantal door Rob geschetste ontwikkelingen/vraagstukken rondom het bibliotheekwerk. Het zijn interessante constateringen en nuttige suggesties. Doe er je voordeel mee!

Uit de inleiding:

"Rob Bruijnzeels en ikzelf waren gisteren te gast bij Bibliotheek Groningen. De reden daarvoor was ons licht te laten schijnen over de functie van de bibliotheek in het momenteel in aanbouw zijnde Groninger Forum. Dit complex gaat ruimte bieden aan verschillende organisaties, waaronder, naast de bibliotheek, bijvoorbeeld ook een filmhuis en een debatcentrum.
We waren beide gevraagd, voorafgaand aan het gesprek met directie en een aantal medewerkers, ieder een korte presentatie te geven. Rob gebruikte in de zijne onder andere de slide die je hieronder ziet. Omdat ik de observaties erg prikkelend vind wil ik de komende dagen het rijtje afgaan. Op basis van hoe ik er tegenaan kijk en indien mogelijk het liefst gerelateerd aan mijn eigen ervaringen werk ik ze één voor één uit."

De serie:

Deel 9 volgt vandaag.

Afbeelding: A two-level garden library like no other 

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix