Blogs

bibliotheekvernieuwing (33)

Masterscriptie Bibliotheek Als Ondernemend Kennisinstituut

Uit de samenvatting:

Het onderzoek

Een scriptie schrijven over de openbare bibliotheek in Nederland is een lastige opgave. Weliswaar spreekt iedereen over “de bieb”, de organisatie van het bibliotheekveld en van de individuele bibliotheken blijkt zich allerminst te kenmerken door eenheid. In deze scriptie wordt desalniettemin een poging gedaan om tot algemene uitspraken te komen over het Nederlandse bibliotheekveld op basis van onderzoek bij individuele bibliotheken. In een masterscriptie Bedrijfswetenschappen is het logisch dat de organisatorische aspecten centraal staan. En bovendien… “bestaat [er] binnen de culturele sector nauwelijks theorievorming over nieuwe organisatievormen. Slechts een handvol onderzoekers voelt zich geroepen om deze theorie- vorming tot ontwikkeling te brengen.” (Hagoort, in Broekhuijsen et al., 2005, p. 76). De centrale vraag van dit onderzoek draait om de relatie tussen omgeving, strategie en organisatorische inrichting (de infrastructuur) van de (individuele) openbare bibliotheek. Welke strategie kiezen bibliotheken op basis van de complexe omgeving en welke gevolgen heeft dit voor de inrichting van de organisatie?

De doelstelling van dit onderzoek is het verder ontwikkelen van de theorie over (openbare) bibliotheken in Nederland, door bij te dragen aan de theorieontwikkeling over de (gewenste) infrastructuur van Nederlandse openbare bibliotheken aan het begin van de 21ste eeuw. Dit doel wordt gerealiseerd door inzicht te geven in de invloed van omgevingsfactoren van het bibliotheekveld op de strategische opties voor openbare bibliotheken en de consequenties van deze strategische opties voor de gewenste infrastructuur (arbeidsverdeling en human resources) van Nederlandse openbare bibliotheken. Er wordt gekozen voor een inductieve aanpak. Dit resulteert in een gefaseerd onderzoek, waarbij de kernconcepten (omgevingsfactoren, strategische opties, infrastructuur en competenties) steeds opnieuw worden ingevuld en aangescherpt op basis van verkregen informatie, resulterend in een eerste globaal conceptueel model, een tweede conceptueel model en een definitief conceptueel model. Gegevens worden verkregen door middel van literatuurstudie, (open) interviews en observaties.

Meer informatie: Marina Polderman: m.w.polderman@student.ru.nl

Read more…


Dit bericht komt voor mij een beetje uit de lucht vallen (context is me niet bekend) maar goed nieuws is het natuurlijk wel:

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor het jaar 2010 9,1 miljoen extra ter beschikking zodat openbare bibliotheken hun collectie en diensten op internet verder kunnen aanbieden.


Update 19.40: inmiddels via Twitter geleerd dat dit geld al in vernieuwingsgelden zat. Het is dus feitelijk geen nieuws.
Read more…

Persjournaliste Alies Uilen mailde me vorige week over het onderwerp e-boeken en bibliotheken. Ik voorzag haar van een aantal relevante links naar discussies op Bibliotheek 2.0.

Vandaag is haar artikel, Het spijt ons, maar het e-book is al uitgeleend, gepubliceerd.

"Het e-book. Bibliotheken willen uitlenen, uitgevers willen verkopen. Een strijd zonder wetten of regels.

Niet meer met een grote rugzak naar de bibliotheek, maar even de boeken van je keuze opladen op je e-reader. Het klinkt ideaal, niet alleen voor mensen met een zwakke rug, maar ook voor de bibliotheken zelf. Een digitaal boekenbestand betekent immers dat je als boekenkast alleen nog maar een harde schijf nodig hebt, waar bovendien een onbeperkt aantal mensen gebruik van kan maken.

Toch blijft het voorlopig toekomstmuziek, omdat uitgevers uit angst voor dalende verkoopcijfers nauwelijks boeken beschikbaar stellen. Tot ongenoegen van bibliotheken."

Read more…

Met de aanstelling per 1 juni 2010 van Leo Voogt (50) tot directeur van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is het SIOB erin geslaagd de juiste man aan te trekken om de bibliotheeksector te vernieuwen en te versterken. Voogt (50) is nu directeur van het Haagse Museum Meermanno. Hij heeft er sinds zijn aantreden eind 2003 voor gezorgd dat de naamsbekendheid van dit 'Huis van het boek' fors is toegenomen. Ook vergrootte hij het publieksbereik, mede door een gericht pr- en marketingbeleid en door succesvolle allianties aan te gaan met instellingen uit de wereld van cultuur en wetenschap.
Voogt deed ook elders ervaring op waarvan de bibliotheeksector kan profiteren. Zo was hij eerder Director Global Library Relations bij wetenschappelijk uitgever Elsevier, directeur van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en secretaris-generaal van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Daarvoor werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek en de Raad voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening.
Bestuurlijk is Leo Voogt o.a. actief voor de AKO Literatuurprijs, het Genootschap Onze Taal en uitgeverij NAi Publishers. Eerder maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van het NAi het landelijk sectorinstituut voor de architectuur, en de Raad voor Cultuur.
Voor het SIOB is deze combinatie van ervaringen van groot belang. Het sectorinstituut bestaat sinds 1 januari 2010 en is door het ministerie van OCW opgericht om bibliotheken beter te laten functioneren. Het SIOB wil de positie van bibliotheken in de samenleving versterken en wil als platform dienen voor reflectie en onderzoek. Ook coördineert het SIOB de promotie van de sector en de dienstverlening van bibliotheken aan leesgehandicapten. Meer hierover vindt u op www.siob.nl.
Read more…

Hoe NYPL aanwezig is op het web

Onze gewaardeerde collega van Archief 2.0, Christian van der Ven, schreef een inspirerend verslag van een presentatie van Josh Greenberg, Director of Digital Strategy and Scholarship van de New York Public Library (NYPL) "Van de enorm doordachte wijze waarop de NYPL omgaat met de online conversatie kunnen we op het BHIC namelijk nog heel veel leren, wat ook geldt voor de manier waarop ze resultaten meten en daarop hun manier van converseren aanpassen. Persoonlijk heb ik vooral geleerd dat men in de beperking inderdaad de meester herkent. Ik begreep in de gauwigheid dat de NYPL zo'n 2.600 medewerkers heeft, verspreid over al die locaties, wat natuurlijk gigantisch is. Maar toch verliezen ze zich niet in het gebruik van al te veel sociale media. De media díe ze gebruiken zetten ze echter wel ontzettend goed in."
Read more…

Leren van Library Thing

Het is misschien een beetje saai en voorspelbaar om altijd maar de loftrompet te steken over Library Thing, maar de nieuwe features zijn werkelijk de moeite waard. We kunnen er als bibliotheekwereld veel van leren denk ik. "Tim Spalding c.s. hebben het weer voor elkaar gekregen. Ze knopen veel van de bronnen die relevant zijn voor de boekenliefhebber op elegante wijze aan elkaar. Het is een systeem dat een geweldige verrijking zou zijn voor bibliotheekcatalogi." http://www.zbdigitaal.nl/2009/11/library-thing-relevante-boekenbronnen.html
Read more…

Thinkering Spaces in Bibliotheken

Jenny Levine schreef vorige week over een project dat alle aandacht verdient: Thinkering Spaces. Ik vermoed dat Thinkering een samentrekking is van Tinkering ( het oplappen van oude ketels etc) en to Think. Stel het je voor als een uiterst mobiel centrum voor media-educatie in een zeer modern jasje, dat mooi aansluit bij het werk dat bibliotheken verrichten. Ik vind het geweldig, ook een klein beetje vanwege de Nintendo Hacks die er bij gebruikt worden. Lees meer over de motivatie van het project, check Jenny's foto's en kijk ook eens op Think: Lab. Is het niet fascinerend?
Read more…
http://www.bibliotheekvernieuwing.nl/: Op 3 april 2008 wordt de manifestatie `Verder ! De bibliotheek van iedereen; visies op de toekomst' gehouden bij de nieuwe openbare bibliotheek in Amsterdam. Inmiddels zijn de definitieve uitnodigingen inclusief het programma verzonden aan alle partijen die in de afgelopen zes jaar betrokken zijn geweest bij het proces van bibliotheekvernieuwing. Op de manifestatie zal onder meer de stuurgroep bibliotheken rapporten aanbieden aan de minister van OCW: haar eindrapport, het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de toekomst van het bibliotheekwerk en de Monitor 2007. Keynote speaker is Paul Schnabel, directeur van het SCP en de dag wordt voorgezeten door Harry Starren, directeur van De Baak, het studie- en opleidingscentrum van VNO/NCW. Tijdens het middagprogramma wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan diverse workshops, debatten e.d. U kunt hier het programma in pdf-formaat downloaden. Hierin staat tevens vermeld hoe u zich kunt aanmelden. Wij verwelkomen u graag op 3 april! Barbara Bos van Probiblio vult nog aan: 's Morgens vindt het officiele gedeelte plaats, met de overhandiging van het SCP-rapport (over toekomst bibliotheken) aan minister Plasterk. 's Middags gaat het echt gebeuren. De mensen uit de theaterzaal (OBA) verspreiden zich dan over alle hoeken en gaten van de bibliotheek. Tal van workshops en lezingen worden gegeven door prominente gasten. Leuk hierbij is ook te vermelden dat we een verbinding met Helene Blowers maken met de VS om van haar alles te horen over digitalisering in de bibliotheek. Verder.pdf
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix