Blogs

bibliotheekinnovatiewinter (1)

WWWW november 2015: aanbestedingen en dorpsgesprekken

In de WWW van november aandacht voor ontwikkelingen in Nijkerk, Leudal (gelegen tussen Weert en Roermond) en Alphen aan den Rijn met als gemeenschappelijk element dat gewoon subsidie verstrekken aan publieke instellingen voor maatschappelijke doelen niet overal meer “in” is. Een mooie gelegenheid voor adviseurs om gemeenten te helpen nieuwe, aan het bedrijfsleven ontleende aanbestedingsmethodieken in te voeren.

Ook zijn er adviseurs die gemeenten in een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) georganiseerde masterclass over bibliotheekwerk hebben geleerd vragen te beantwoorden als: Hoe kan de klant blijven worden bediend vanuit minder vestigingen? Hoe gaat een gemeente het aanbod beoordelen van nieuwe marktpartijen die op het bibliotheekveld actief zijn? En op welke wijze kan een strategie worden ontwikkeld om digitaal lezen te ondersteunen?
In deze WWW ook een artikel over “dorpsgesprekken” in de gemeente Neder-Betuwe, waarbij bibliotheken die lid zijn van de Bredebieb-community een ander lid, Bibliotheek Rivierenland, te hulp kwamen.

Zeilen bijzetten
“We komen steeds minder tot goede besluitvorming. En dat terwijl we alle zeilen moeten bijzetten om als branche te overleven. De verschillen tussen de verschillende spelers zijn groot en soms ook onoverbrugbaar.” Woorden van bestuurslid Marc Jacobs van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), op 8 oktober tijdens de VOB-ledenvergadering. Namens het bestuur gaf hij een toelichting op de opdracht die het bestuur gegeven heeft aan interim-directeur Cor Wijn om onderzoek te doen naar de positionering en het functioneren van de VOB en voorstellen voor verbetering te brengen. Meer daarover in deze WWW in het verslag van de desbetreffende ledenvergadering. Daarnaast ook een beschouwing over de VOB in relatie tot de officiële bibliotheekvernieuwing.

Op de VOB-site konden we lezen dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) de minister van OCW een voorstel heeft gedaan voor een “digital-only-tarief”. Maar aangezien de minister het moet goedkeuren, mogen we nog niet weten wat dat voorstel is. Wel dat in “een geanimeerde discussie met de VOB-commissie Marketing alle voor- en nadelen besproken zijn.” Mijn advies aan KB en VOB, net als in de vorige WWW over die KB-gesprekstafels: hou op met dit soort non-nieuws of meld gewoon het echte nieuws.

Veel meer in deze WWW.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix