Blogs

bibliotheek (128)

Notitie: Mijn Bibliotheekbubbel

Door een blog van Edwin Mijnsbergen over zijn biebbubbel ben ik aan het denken gezet. In de afgelopen zeven jaar heb ik mij bijna non-stop bezig gehouden met de sector. Ik schreef, hobbyde en werkte in de sector en over iets meer als een maand is dat voorbij. Ik kwam met creativiteit, plannen en met visie maar wat rest is een iets wat ontredderd gevoel. En toch tussen al het grijs zitten lichtpuntjes …. en die ga ik zeker missen. Mijn bubbel – Bibliotheek-Bubbel – is geknapt. Wat rest zijn spetters met mooie herinneringen.
Maar ik ben een informatieprofessional en dat is wat ik ben en blijf. Iets waar ik trots op ben, graag mee te koop loop. De openbare bibliotheeksector stroomt over van marketeers om de verschillende verhalen te verkopen maar de infoprofs verdwijnen langzaam van het toneel, en dat is iets waar ik een onbestemd gevoel van krijg. Een openbare bibliotheek kan namelijk niet zonder mensen met een goede en gedegen informatie achtergrond. Mensen die snappen wat goede en slechte bronnen zijn, hoe je met Sharepoint aan de slag moet gaan – want laat dat a.u.b. niet aan ICT’ers over! – en hoe je het beste de juiste context aan informatie kan geven, of welke meta tags je aan informatie moet toekennen om het terug te vinden. De openbare bibliotheek gaat niet om de Third Place of het gebouw, het gaat nog steeds om mensen op weg te helpen in een als maar groeiende informatiewereld. Niet meer vanuit de positie dat bibliotheken het allemaal wel weten maar samen met mensen de vraag achter de vraag gaan achter halen en samen aan de slag in co-creatie. Ik geloof in een toekomst voor de openbare bibliotheek maar er is nog een lange weg te gaan, veel succes daarmee (ex)collega’s!

– Dit is een notitie die ik voor mijn persoonlijke Facebookpagina schreef –

Read more…

Verslag Biblotheek Nieuwe Stijl in Tilburg

Afgelopen week de Inspiratiedag Bibliotheek Nieuwe Stijl in Tilburg bezocht. Deze vond zowel in de Bibliotheek Tilburg Centrum als de Kennismakerij in de Spoorzone plaats. Maar we werden verwelkomd in de centrale Bibliotheek Tilburg.

Voor wie er niet bij kon zijn is het verslag op mijn blog wellicht interessant.

Read more…

Een nieuwe horizon?

Al sinds de professionalisering van de openbare bibliotheek heeft de overheid een flinke vinger in de pap gehad bij de bekostigen van de organisaties. Hoewel de openbare bibliotheken een gedecentraliseerde sector is streeft de rijksoverheid sinds het doorzetten van de digitalisering naar centralisatie. Een brede informatievoorziening heeft nooit hoog op de politieke agenda gestaan. En dus is er ook nooit nagedacht over de rol die de openbare bibliotheek daarin zou kunnen spelen.

Waren bibliotheken eind jaren zeventig nog verankerd in een eigen bibliotheekwet, tijdens de bezuinigingen van eind jaren tachtig werd de openbare bibliotheek ondergebracht in de welzijnswet waarbij de verantwoordelijkheid kwam te liggen bij gemeenten en provincies. Het laatste kabinet Lubbers (CDA/PVDA) laat de openbare bibliotheek verdwijnen in de wet op het specifieke cultuurbeleid waar de bibliotheek tot op de dag van vandaag nog onder valt (tot 31 december 2014). De bibliotheek is ondertussen verworden tot een culturele instelling.

Marktwerking
Met de komst van het Kabinet Kok 1 in 1994 (in de volksmond Paars 1) komt ook het idee van marktwerking binnen de non-profit sector in zwang. Ook in de bibliotheek moet men mee in deze nieuwe zakelijkheid. Waar het voor die tijd nog veelal ging over volksverheffing op het gebied van informatie, educatie en leesbevordering, werd de bibliotheek midden jaren negentig steeds meer afgerekend op uitleencijfers (het gemiddelde van uitgeleende boeken). Informatie en educatie verdwenen naar de achtergrond.
Begin 2000 heeft de overheid getracht de openbare bibliotheek te vernieuwen. Dit traject mislukte omdat men zich bezig ging houden met de vorm, schaalvergroting en kostenreductie. Vernieuwing van de inhoud in een nieuwe tijd vond niet plaats en dat terwijl de informatiesamenleving dan al op gang is gekomen. De 2.0 beweging draait op volle toeren.

Stilte
Op het binnenhof blijft het oorverdovend stil. Hoewel nieuwe digitale ontwikkelingen zich in een hoog tempo opvolgen blijft een brede visie op nieuwe maatschappelijke meerwaarden uit. En als er al beleid is rond de informatiesamenleving dan is deze versnipperd over een groot aantal departementen. Ook voor de openbare bibliotheek volgt geen nieuw beleid. Zij blijven zich voor een groot deel bezighouden met het uitlenen van boeken. Digitale middelen worden alleen ingezet om te besparen op de dienstverlening of om de klant meer gebruikersgemakken te geven. Zo kan men vanuit huis boeken reserveren, verlengen en de catalogus bekijken. Daarnaast zet de lokale bibliotheek in op de studie en de ontmoetingsfunctie.
De bibliotheken vieren de literatuur en laten de digitale samenleving links liggen. Er is geen visie over de rol van de bibliotheek in de digitale samenleving. En zolang er nog mensen zijn die boeken komen lenen heeft de bibliotheek bestaansrecht.
Het vinden en zoeken van informatie laat men over aan commerciële partijen. Google lijkt synoniem geworden voor zoeken en vinden. En een betrouwbare informatievoorziening lijkt verder weg dan ooit.

Door bezuinigingen lijkt de bibliotheek rond 2013 dan toch op de landelijke politieke agenda te komen. Men zet een nieuwe bibliotheekwet in de steigers en geeft landelijke bibliotheekorganisaties de opdracht digitale producten te ontwikkelen die voortborduren op de dienstverlening die lokale bibliotheken aanbieden. Vele miljoenen euro's worden gestoken in een landelijke boekencatalogus en in een platform voor e-books. Ondertussen bezuinigen lokale overheden noodgedwongen op hun bibliotheken en halen commerciële spelers de bibliotheek in. Vele soorten diensten worden aangeboden om e-books aan te kopen, te lezen of te verhandelen. Vaak is de collectie en de prijs van zodanige kwaliteit dat de vraag komt opborrelen of het platform van de bibliotheken niet gaat uitdraaien op het zoveelste mislukte ICT-project van de rijksoverheid.

Participeren
Niet alle taken blijven bij de rijksoverheid. Door het omvormen van het nationale zorgstelsel en de invoering van de participatie maatschappij komen sociale taken die het rijk tot op heden zelf uitvoert bij lagere overheden te liggen. Ondertussen verwacht men van de burgers dat ze meer zelfregie en verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar over de impact op het dagelijkse leven van kwetsbare groepen binnen de samenleving en hoe zij aan betrouwbare informatie kunnen komen binnen het Google geweld, daar staan zowel de overheid als de bibliotheeksector niet bij stil. Terwijl hier juiste meer publieke meerwaarde voor de openbare bibliotheken te vinden is. Nergens binnen het publieke domein is een onafhankelijke betrouwbare informatie leverancier te vinden.

In een veranderende wereld kunnen bibliotheken niet alleen blijven draaien om het uitlenen van boeken. Ook op de ontmoetingsfunctie heeft de bibliotheek geen alleenrecht. Landelijke bibliotheekorganisaties blijven zich bezighouden met digitale producten voor algemeen gebruik. Ondertussen hebben we de 2.0 samenleving achter ons gelaten en een nieuw type samenleving heeft zich aangediend. Een waarin het individu voorop komt te staan en vele verbindingen en dwarsverbanden kunnen ontstaan.
Een belangrijke rol is weggelegd voor een speler die deze verbindingen of dwarsverbanden lokaal kan faciliteren, betrouwbare lokale informatie beschikbaar kan stellen aan groepen die hier zelf niet toe in staat zijn, of ontmoetingen faciliteren voor digitale of fysieke community's.

De openbare bibliotheek is uitermate geschikt om deze rol op zich te nemen en is al jaren diepgeworteld in de lokale samenleving.  Zij kunnen zich, als ze zich niet langer exclusief blijven bezig houden met het uitlenen van boeken, ontwikkelen tot de informatiehubs van de toekomst. Maar dan moet men nu wel met de toekomst bezig zijn anders is het te laat.

Read more…

Voeren mag!

Alignmenthouse
In het NRC van 2 januari verscheen een artikel van Winand Steggerda van The Alignmenthouse. Een zwak artikel waar ik op 4 januari dan ook een blog over schreef en weinig van heel liet. Toch waren ze bij The Alignmenthouse zo sportief om met deze eenvoudige blogger en informatiemedewerker in dialoog te gaan. En nog sportiever was men om mij kosteloos uit te nodigen voor hun seminar op 14 februari. Daarnaast ben ik ook actief de dialoog aangegaan met Maarten Crump van The Alignmenthouse. Luisteren naar elkaar heeft het meest zin. Misschien vallen er kruisverbanden te trekken waar beide partijen iets aan hebben. Mijn mening over het artikel van 2 januari is onveranderd, en dat ik nog steeds van mening ben dat er te veel geld naar dure adviesbureaus gaat vanuit de sector mag geen nieuws heten. Maar open staan voor dialoog hoeft niet te betekenen dat een mening radicaal moet veranderen.

Persoonlijk
Het is eind februari. Op linkedin voer ik een kleine discussie over het VOB manifest 'Mijn Bibliotheek moet blijven'. In mijn mailbox verschijnt een antwoord op de discussie en een uitnodiging van Liesbeth Vogelaar, directeur van Bibliocenter om eens kennis te maken en van gedachten te wisselen over de toekomst van de bibliotheek.
Een sportieve en daadkrachtige uitnodiging. Het aangaan van een dialoog is altijd goed. En op dinsdag 18 maart reisde ik dan ook af naar Weert voor een zeer gezellig en informatief gesprek over bibliotheken, toekomst en andere zaken. Meningen kunnen verschillen maar door met elkaar in gesprek te gaan kan je leren van elkaar.

Een keer per jaar praten Huub van Dommelen (Webbiebnl) en ik elkaar bij op een terrasje ergens in het land. Gewoon omdat het goed is om met elkaar te praten, elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en omdat het gezellig is.
Net als trouwens de 'georganiseerde' uitstapjes die ik zo nu en dan maak met vakgenoten. Onder het genot van een uitstapje met elkaar van gedachten wisselen over het vak en of aanverwante zaken.

Handreiking 

Ik sta open voor dialoog. Want zonder goede gesprekken staan wij allemaal stil. Dus laat ik nu eens een handreiking doen naar Francine van Bohemen (@francienvb) en de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) om eens een keer echt de dialoog aan te gaan. Ik kan namelijk de VOB op twitter wel blijven bestoken met mijn (in hun ogen) afwijkende mening maar het lijkt mij zo goed om elkaar eens echt te leren kennen. Laten we eens in gesprek gaan over de verschillende zaken die spelen in Bibliotheekland. Even geen 140 tekens of digitaal emmeren maar face-to-face naar elkaar luisteren.

Want laten we wel wezen we moeten wel naar elkaar luisteren als we vooruit willen komen. Gaan voor lokale verankering zonder het gemeenschappelijk (landelijk) belang uit het oog te verliezen. We moeten dus in dialoog blijven met elkaar voor een gezonde bibliotheektoekomst.

Read more…

Blijvend in de wijk

Afgelopen week werd er een coalitieakkoord gesloten in Nieuwegein. In dit akkoord staat dat men niet verder gaat bezuinigen op de budgetten van de Bibliotheek (en andere culturele instellingen). Daarnaast vraagt de nieuwe coalitie aan de bibliotheek en het welzijnswerk (die in Nieuwegein nauw samenwerken) om de bibliotheekfunctie in de buurten in stand te houden.

In 's-Hertogenbosch is de bibliotheek inmiddels bang geworden dat ze haar nieuwe dure gebouw ( in de binnenstad) niet gaat krijgen. Waar in andere steden de bibliotheek wel over een nieuw jasje kan beschikken (met overigens vaak weinig inhoud) komt de Bossche politiek langzaam bijzinnen om niet mee te gaan in deze lege vernieuwingsdrang. In 's-Hertogenbosch is men al een tijd niet meer te vinden in de wijken. De bibliotheek heeft zich terug getrokken in twee gebouwen terwijl de wijken springen om weer de bibliotheek te verwelkomen. Het is wel geprobeerd zegt men. En tja, als we denken dat een Biebpunt een serieus onderdeel is van Bibliotheekwerk dan klopt dat. Maar men is er niet echt mee bezig geweest. Er is weinig ruchtbaarheid geven aan de biebpunten en ze zijn vervolgens ook nog eens verwaarloost.

In Utrecht werd bekend dat de nieuwe coalitie gaat bezuinigen op de bibliotheek. Met grote cijfers gaat de studenten stad snijden in de budgetten. Deze bezuinigen zullen vooral de vestigingen in de wijken treffen. En dat terwijl de veranderende samenleving nu net bibliotheekvoorzieningen in de wijken nodig heeft. Door maatregelen uit Den Haag moeten steeds meer mensen langer thuis blijven wonen (of je nu oud bent of jong en gehandicapt), dan is het essentieel dat er functies in de wijken blijven bestaan.

De oplossing is niet dat we blijven denken in eigen gebouwen en biebpunten voor de vestigingen in de wijken. Dat we gaan voortborduren op dat wat was want dat is te weinig innovatief. En dan ook maar alleen een vestigingen in binnenstad of kern is mij te gemakkelijk. Ik omhels het idee van samenwerken met partners die al in de wijken te vinden zijn. Maatwerk leveren dus! Goed bekijken welke bibliotheekproducten aansluiten bij de desbetreffende bewonerspopulatie. Dat gaat dus ook betekenen dat in wijken naast leestafels en boekenkasten blijvend gekeken moet worden naar programmering. En elke wijk heeft weer een andere vraag. Luisteren naar de vragen uit de samenleving staat voor mij bij een bibliotheek voorop. We doen het immers niet voor ons zelf maar voor iedereen.

Read more…

Idee: coöperatieve bibliotheek.

Vol verwondering kijk ik naar mensen die bezig zijn met Fab labs. Niet alleen om het fröbelen met 3-D printers en allerlei ander fantastisch gereedschap. Concepten bedenken en meteen uitvoeren. Zonder nog producenten en of grote geldschieters te overtuigen.Maar juist ook over het ontstaan van Fab labs zonder tussenkomst van bestaande instituten. Vaak juist door mensen die in een coöperatie met elkaar aan de slag zijn gegaan. Ideeën uitwisselen waar iedereen iets aan kan hebben.

Nu net dat coöperatie denken is iets wat mij heel interessant lijkt voor bibliotheken. Heden en toekomst vragen van de samenleving om anders na te gaan denken over bestaande organisaties. Mijn vorige blog droeg de titel; “Wij zijn de samenleving”, helaas zijn wij dit niet genoeg. Ook bibliotheekorganisaties zijn nog heel erg hiërarchische opgebouwd, met vele boven- en tussenlagen. Maar het doel, het ondersteunen van de samenleving bij een leven lang leren, het ondersteunen van groepen met een minder niveau en andere maatschappelijke problemen vraagt mijn inziens om een andere organisatiestructuur in openbare organisaties zoals een bibliotheek.

Als we dan toch de openbare bibliotheek opnieuw aan het uitvinden zijn waarom vergeten we dan steeds ons zelf. We kunnen de jasjes, het gebouw en de inhoud wel veranderen maar als de organisatie op dezelfde oude wijze blijft bestaan zal er heel snel een nieuwe stilstand plaats vinden.
Als iedereen het zelfde doel nastreeft, een zelfde passionele inzet heeft en plezier in het werk dan komen er ook veel mooiere en leukere ideeën bovendrijven. Hiervan zal niet alleen de bibliotheek maar ook de samenleving  profiteren, en het is toch de samenleving voor wie we het allemaal doen.

Misschien moeten we bestaande organisaties ontbinden en de spelregels opnieuw uitvinden, in mijn ogen is juist dat innovatief bezig zijn!

Read more…

Meer vraag ik niet!

…. ooit op een dag werd ik wakker en had ik een chronische aandoening. Ik droeg het al sinds mijn geboorte bij mij maar dat wist ik tot op die dag niet. Een arts zonder communicatie skills vertelde mij wat ik onder de leden had. Althans in medische taal. Daarna verwees hij mij naar het internet.
Als je net iets hebt vernomen dat een impact op je leven gaat hebben en je gaat daarna zoeken in een oneindige berg informatie ga je weinig vinden. En hoewel internet voor mij geen onbekend fenomeen meer was bleek het niet meteen de juiste bron van informatie te zijn.

Er zijn mensen die denken dat ik blog vanuit een soort van woede. Ik zou kwaad zijn op van alles en nog wat. Maar is dat wel zo?
Een chronische aandoening kan hinderlijk zijn. Sommige mensen worden kwaad omdat het nu net hen moet overkomen. Ze blijven stil staan en weten zich geen raad meer met de rest van het leven. Ik blog niet omdat ik boos ben op wie dan ook. Maar omdat ik weet dat de samenleving een andere bibliotheek nodig heeft dan de boekenclub die ze zijn geworden. Want naast mijn familie/ vrienden en de medewerkers van Bureau MEE, is het een zooitje informatieprofessionals geweest waardoor ik op een gegeven moment weer door kon gaan met mijn leven.

Mijn verhaal is er een van vele. Het is vooral niet uniek. Het is wel een van de redenen dat ik er heilig van overtuigd ben dat bibliotheken weer moeten gaan over het stellen van vragen. Het vinden van antwoorden. Faciliteren en verbinden. Terug naar de middenstip van de samenleving. In wijken, dorpen en op het internet.

Donderdag 13 maart 2014. Van mijn werkgever mocht ik aanwezig zijn bij Bibliotheekplaza. Het feestje van Probiblio te Amsterdam. Met collega's praten over de toekomst.... maar eigenlijk zijn we het stadium van praten allang voorbij. Ik kan nu gaan vertellen over alle mooie toekomstscenario's van Richard Watson, de 3D Toekomst van Thomas Frey, de veranderingsprocessen van Microsoft en de businesszombies van Guidon Thys. Ik kan echter beter mijn mouwen op gaan stropen en verder gaan met alles waarmee ik bezig ben. Voortborduren op dat wat in mijn ogen niet zoveel met mijn werk te maken heeft is zonde van de tijd. Ik geloof het wel die toekomst van deze en genen. Ik geloof het wel dat gekakel in zalen zonder eens echt goed te luisteren naar de mensen voor wie we het doen. Ik geloof Diederik van Leeuwen wel die grof geld uitgeeft voor nu al mislukte diensten. Ik geloof het wel met die Agora types en de geld verslindende megaprojecten.

In mijn ogen hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn. Het gaat om de gidsfunctie van de openbare bibliotheek. Mensen ondersteunen te kunnen genieten van het leven door ze te laten beschikken over de juiste kennis op het juiste moment. Zonder barrières en andere obstakels.
Het leven kent al genoeg barrières. Geef de openbare bibliotheek terug aan de samenleving, en laat ons weer zoektochten faciliteren naar antwoorden op vragen. Meer vraag ik niet!!

Bron foto:  http://hverkroost.blogspot.nl/

Read more…

Vragen en antwoorden (3): Gaat het om strohalmen?

Een mager item, in het NCRV programma Altijd wat, leverde een aantal aardige blogs op van mensen uit het vak (Jeroen de Boer, Ten Aanval enz..).  Het thema is laaggeletterdheid. De discussie een van strohalmen.  De bibliotheek is dus helemaal niet met een toekomst bezig maar blijkt nog midden in een tijdperk van overleven te zitten.
Het is voortborduren en je mond houden. Net als  het rapport Cohen voortborduurt. Echt met vraagstukken bezig zijn waarvoor men verder moet kijken dan de neus lang is durft men niet.

Nederland is in Europa een zogenaamde innovatievolger. Wij zijn geen leiders op dit gebied. Dit blijkt ook wel als je het gaat hebben over bijvoorbeeld Open Data, want hoewel de regio Eindhoven goed scoort zijn ze in België, en met name Gent al vele kilometers verder.

Waarom zijn gemeenten op eigen houtje bezig met het ontwikkelen van zogenaamde Open data platformen, en denkt men niet aan de openbare bibliotheek als een van de partners (uitzonderingen daargelaten)?  Omdat bibliotheken op generlei wijzen laten zien hier ook echt geïnteresseerd in te zijn.  Daarvoor in de plaats blijft men zich druk maken over gebouwen, uitleensystemen en het overnemen van taken van het onderwijs… strohalmen dus.

Oud denken
Stel gewoon eens een vraag aan gemiddelde IDM-studenten over de fysieke bibliotheek. De kans is groot dat ze die verwijzen naar de prullenbak.  Ja, zelfs als het een gebouw zou zijn waar je kunt eten, chillen, gebruik maken van WIFI of dergelijke zaken waarvan de huidige generatie denkt dat het belangrijk is. De huidige generatie binnen de openbare bibliotheek is echter alleen maar bezig met het optuigen van groteske mediapaleizen.

Al zijn de studenten de beleidsmakers van morgen, ze zijn waarschijnlijk niet de bewoners van de zogenaamde Vogelaarwijken.  Geen kansarmen die niet het verstand hebben om data op een juiste manier te interpreteren. Hoewel mensen steeds slimmer worden blijven er altijd groepen die buiten de boot vallen.  Ook de huidige bibliotheek is niet overal aanwezig terwijl ze dat wel zou moeten zijn.  Voor groepen die de boot dreigen te missen is ver reizen naar een bibliotheek een vrij hoge drempel.  Oplossingen zijn er te over.. helaas speelt een hoge mate van prestige hier de bibliotheek parten, en een slechte boodschap (onder het mom van bezuinigingen).

Dezelfde vraag
Een tweetgesprek op een maandagavond met een bibliotheek criticaster. Het geloof in bibliotheken ebt weg.  “Moeten we nog gebouwen vol boeken overeind houden?” is de vraag die het meest boven komt drijven, en niet alleen bij deze criticaster.
Het lukt de bibliotheken niet om echt te laten zien wat het nog meer is dan het lezen en de boeken.
Het helpt ook niet als er een manifest is waar  lezen en boeken de boventoon voeren. Lezen is belangrijk… laten we daar niet over twijfelen. Maar niet meer genoeg om de bibliotheek op de huidige wijze te laten voortbestaan.

Kijk verder dan je neus lang is
Het antwoord is dat openbare bibliotheken beter moeten gaan kijken naar de omgeving en de technologische vooruitgang.  Antwoorden op sommige vragen zullen niet meer passen bij de manier waarop bibliotheekorganisaties nu nog werken.  Wel staat voorop dat de bibliotheken er zijn voor de lokale samenleving.  Daar ligt de kracht. Voor de komende jaren zal het gaan, om de vragen rond het thema decentralisatie. De informatievraag op dit gebied zal alleen maar toenemen. De terugtrekkende overheid zal de bibliotheek meer kansen bieden dan men momenteel durft te denken.

De openbare bibliotheek zal voor de overheid de partner blijven als het gaat om een laagdrempelige informatievoorziening, maar dan moeten we dat wel zijn en uitdragen.  In toenemende mate moeten openbare bibliotheken ook iets met het open data vraagstuk. En nu is het de tijd om op die rijdende trein te springen.
Gebaande paden van vroeger en nu zijn inderdaad strohalmen. Naar buiten kijken en kansen grijpen is bezig zijn met een toekomst. Het ligt er maar net aan waar we voor gaan kiezen?

Photo CC: Yakinik

Dit blog is eerder verschenen op Bibliofuture.nl en hoort bij de serie vragen en antwoorden.

Read more…

De vraagt blijft wat er zal gebeuren met de huidige stroming binnen de bibliotheek als ze meer van dergelijke vragen uit de samenleving krijgen. Schiet men dan weer in het alledaagse bibliotheekmodel?  Komt men dan weer op de proppen met een concept dat geen antwoord op de vraag is?  Neemt men dan weer een rapport zonder echte toekomstvisie als vertrekpunt? (Dit blog verscheen eerder op Bibliofuture.nl)

De huidige bibliotheekstroming is er een van praatgroepen, raden en nog steeds prestige. Niet van samen doen of specialiseren maar van alles aanpakken. Meteen ook het manco van de nieuwe bibliotheek wet.  Bibliotheken moeten kijken naar de kracht binnen de lokale samenleving. Vanuit daar anticiperen op vragen.  Niet voortborduren op dat wat was of toch wel?

Als mensen denken over de toekomst neemt men altijd de eigen leef- en denkwereld als uitgangspunt. Trends van nu vertalen we gemakshalve maar even door naar later. Dat in het later de gehele samenleving er totaal anders uit kan zien neemt men niet mee in de vergezichten.  Het is ook moeilijk voor bibliotheekmensen om hier uit te geraken. Jaren lang draaide alles om het uitlenen van boeken. Dat is ook te zien aan de bibliotheekpopulatie.

Vroeger
Tot midden jaren negentig draaide het helemaal niet alleen om het uitlenen van boeken. Ik zie nog de vele knipselmappen hangen in het beeld van mijn oude bibliotheek.  Verschillende onderwerpen werden uitgediept door middel van kranten- en tijdschriftknipsels en kaartjes met doorverwijzingen naar de juiste literatuur. Vele werkstukken zijn ontstaan met behulp van deze mappen en bibliothecarissen. De bibliotheek faciliteerde ooit al eerder zoektochten naar antwoorden op vragen. Door de opkomst van internet, en met name Google is men deze zoektochten gaan vergeten te faciliteren.  De bibliotheek was Google maar dan beter.
En nu, zou de bibliotheek het betere alternatief voor  Google kunnen zijn. Immers Google is een commercieel bedrijf, moet geld verdienen en zal andere keuzes maken dan een niet commerciële instelling die geen last heeft van aandeelhouders met een honger naar meer geld.

Alleen zit het denken in boeken als boeken menig bibliotheek in de weg. Boeken zijn het product geworden om uit te melken. Het is tijd kopen omdat men niet op tijd uit het raam heeft gekeken. De boot heeft gemist.
En de oplossing is juist dat men uit het raam gaat kijken. Gaat voelen wat er leeft in de samenleving rond de bibliotheek.

Maatwerk
En het antwoord op de vraag uit de samenleving zal niet altijd zijn dat succes verhalen uit andere landen of steden klakkeloos gekopieerd kunnen worden.  Leuk al die reisjes naar het buitenland. Om concepten op te snorren die daar werken en goed passen bij de Nederlandse prestige machine. Maar in het nieuwe lokale bibliotheekwerk past  beter een eigen signatuur en samenwerking met bibliotheken die het al begrepen hebben.

Vreemd genoeg kunnen we leren van vroeger. Toen onze voorgangers (of oudere collega’s) mappen samenstelde met informatie over diverse onderwerpen.  Het enige wat deze tijd van ons verwacht is dat we het niet meer op eigen houtje doen maar actief gaan zoeken naar vragen uit de samenleving om dossiers samen te stellen over onderwerpen waar mensen op zitten te wachten.

Read more…

Voldoen bibliotheekwebsites wel?

Voldoen de bibliotheekwebsites wel? Of staat er zoveel informatie op een bibliotheekwebsite dat een bezoeker door de bomen het bos niet meer ziet?


Het is een interessante discussie, die Marcus een maand geleden startte in de Linkedin-groep Nederlandse Digitale Bibliotheek:

"Het gros van de bezoekers van een willekeurige bibliotheekwebsite komt alleen even kijken of dat ene boek er is (meestal is de catalogus, slordig maar waar, weer een aparte website), tot hoe laat de bibliotheek open is en sommige leden verlengen hun geleende items online. :)

Maar een bibliotheek is meer dan die schuur met boeken, dus in het kader van 'cultureel verantwoord buurthuisje spelen' moet er meer informatie en promotie op de website; er is een agenda met al dat goeds, nieuws, soms een blog, landelijke diensten, apps en dingen, uitleg van verschillende diensten (taalbevordering, scholen, slechtzienden, podia, lezingen, feesten, etc) en nog heel veel meer. soms proberen we zelfs e-books te promoten.

Al die informatie op één website zorgt voor ruis en een overkill aan informatie en dat daar waar mensen voornamelijk komen om te kijken of die bieb dat ene boek wel heeft liggen..dus moet al die uiteenlopende informatie wel allemaal op die ene website? Werkt het wel in iedereens voordeel (leden, inwoners, gemeente, bibliotheek zelf) om al die uiteenlopende informatie op één website te plaatsen en waar komt die logica vandaan?

ik wil hier niet ter discussie stellen of een bibliotheek wel de juiste partij is om al die cultureel-verantwoorde dingen te organiseren voor een gemeente. dat is al een gegeven, maar hoe kan je al die diensten 'verkopen' op een site waar men alleen zou komen om te kijken of dat ene boek wel in de bieb ligt?

Waarom voldoen we niet aan de verwachtingen en creëren we zelf de ruis om het klanten minder aantrekkelijk te maken gebruik te maken van AL onze diensten?

Wat kan anders?

In geval van de klassieke bibliotheek (dingen uitlenen/verhuren):
een bibliotheek website moet inzicht geven in de collectie en nog beter werken dan zoeken met google. de openingstijden vertonen en het makkelijk maken lid te worden, op te zeggen, geleende items te verlengen en het makkelijk maken voor bezoekers items in de collectie zelf te promoten binnen hun eigen sociale netwerk.
meer niet. dit is al zat. best veel om intuïtief aan te kunnen bieden. De website van de bibliotheek van amsterdam zou dan www.debibliotheekamsterdam.nl worden.

Wat alle overige, volksverheffende taken aangaat: niet onder de vlag van de bibliotheek, maar onder een naam die past bij dat 'product/dienst', wat een bepaalde verwachting schept en met een verwachting waaraan je dan ook kan gaan voldoen.

Ik ga er nu vanuit dat als je aan een lukraak iemand op straat vraagt; wat is een bibliotheek en wat kan je daar? dat dan het meest voorkomende antwoord zal zijn: "daar kun je boeken lenen en studeren." Wat doen we dan met die overige diensten?  Zo kan het culturele podium waar een bibliotheek over behoort te beschikken voor lezingen, optredens en ander soort vertoningen bvb "openpodium" komen te heten. hoeft niet eens in hetzelfde gebouw als waar de bibliotheek zit.

Dat de bibliotheek dat allemaal beheert, organiseert en ontwikkeld staat hier los van. dat moet duidelijk zijn naar de gemeente toe en intern binnen de bibliotheek, maar een (potentiële) klant wil je toch niet afleiden met het fenomeen bibliotheek (met die boeken) als je een podium wil promoten? de website zou dan www.openpodiumamsterdam.nl kunnen worden. (potentiele) klanten die niets hebben met zoiets als een bibliotheek (want die heeft alleen maar boeken enzo) hoeven niet perse vies te zijn van een cultureel podium met optredens waar je ook nog eens wat van kan leren..

Zo zijn er zat diensten te noemen van een bibliotheek die volgens ons bibliotheek-medewerkers duidelijk bij de bibliotheek horen en daar zal je mij echt niets over horen zeggen, maar om het aan de man te krijgen moeten we echt van tactiek veranderen..

leuke discussie?"

Er werd inmiddels 28 keer gereageerd op de vragen en stellingen.

Foto: Wikimedia

Read more…

De VOB schrijft in haar strategie 2012-2016 (DE BIBLIOTHEEK LEVERT WAARDE), dat de bibliotheek een gebouw blijft met een collectie. Maar waarom moet de bibliotheek een gebouw zijn? Is het niet waardevoller uit te gaan van een Bibliotheek als een mobiele innovatieve organisatie? Een sterke partner die kennis in huis heeft over fysieke en digitale bronnen. Met een verankering in de hedendaagse samenleving. Een organisatie die gebruik kan maken van een lokale, regionale en landelijke collectie (Fysiek/ digitaal). Dit blog verscheen op 10 juni 2013 op jjjheessels.nl.


Geef de maatschappij het heft in handen en faciliteer. Bibliotheken verdwijnen uit wijken en laten veelal een gapend gat achter. Men verkiest om in te zetten op vlaggenschepen in de binnenstad terwijl wijken wegkwijnen door het verdwijnen van faciliteiten. Er zijn welwillende burgers die in een dergelijk gat springen, een goed voorbeeld is de Leeszaal in Rotterdam, maar ook de Flexbieb in de Amsterdamse wijk IJburg. In plaats van dit soorten initiatieven vanuit de bibliotheek met argusogen gade te slaan kan men inzetten op samenwerking. Samen zorgen voor een leefbare wijk door uitwisselen van kennis en waar nodig overgaan tot faciliteren van diensten.
Soms heb ik het idee dat de bibliotheekmedewerker het liefst veilig blijft zitten tussen de boekenkasten en balie, terwijl er een land te behalen valt door daar aanwezig te zijn waar je doelgroep ook is. Het is te veel van kijk ons eens van alles willen maar te weinig van kijk ons eens willen delen.

Vreemd genoeg begrijpen ze het soms wel.  De Bibliotheek op School mag intussen wel tot een succes verhaal worden gerekend.  Een concept dat (zolang het papieren boek er nog is) best bejubeld mag worden.  En ook op een iets langere termijn overlevingskansen heeft door nieuw te ontwikkelen producten op het gebied van mediawijsheid binnen de basisschool. Ook producten om binnen het middelbaar onderwijs aan de slag te gaan is een goed gekozen weg. Vreemd blijft het dan ook dat men zo halsstarrig blijft in zetten op te grote vlaggenschepen in steden en dorpen.

Innovatief is het niet om studieplekken te gaan faciliteren, dus dat mensen in de bibliotheek komen werken, koffie drinken en verder de inhoud links laat liggen. Innovatief is wel om die mensen juist actief deel te laten nemen aan de bibliotheek. Het faciliteren van die studieplekken zou ook kunnen gebeuren door externe partners die hier al ervaring mee hebben.
De bibliotheek van de 21ste eeuw zal veel meer een faciliterende kennis delende organisatie moeten worden die op meerdere plekken in een stad aanwezig kan zijn om te zorgen dat grote groepen mensen op een laagdrempelige manier bij de juiste informatievraag geholpen kan worden.

Ik wil geen bibliotheekgebouwen redden of schrijven hoe fantastisch het is dat gemeenten miljoenen over hebben voor nieuw te bouwen bibliotheken. Ik wil schrijven over innovatieve bibliotheekorganisaties die denken vanuit kansen niet vanuit vierkante meters, klanten en schaalvergroting

Read more…

Bibliotheek Rijksmuseum heropend

Meer dan 400.000 kunsthistorische media beveiligd door RFID technologie van Nedap N.V.

 

Na tien jaar verbouwen, renoveren en restaureren vindt de opening van het nieuwe Rijksmuseum plaats op zaterdag 13 april. Drie dagen later, dinsdag 16 april, opent ook de bibliotheek haar deuren weer voor publiek.

 

Na maanden van renovatiewerkzaamheden in de bibliotheek van het Rijksmuseum, mag het resultaat er wezen: een prachtige leeszaal met de oorspronkelijke decoraties en een modern ingerichte studiezaal. Museumbezoekers zijn dagelijks welkom in de leeszaal om vragen over de collectie te stellen en een boek of tijdschrift in te zien uit de ruime collectie kunsthistorische en historische naslagwerken. In de studiezaal zijn de documentatie van de kunstwerken en de bijzondere collecties van de bibliotheek te raadplegen.

De Bibliotheek van het Rijksmuseum behoort tot de belangrijkste kunstbibliotheken in de wereld. Al sinds 1885 worden onafgebroken boeken, tijdschriften, jaarverslagen, veiling-, tentoonstellings-, handels- en collectiecatalogi verzameld die te maken hebben met de collecties van het museum.

 

RFID Technologie

Om deze bijzondere collectie te controleren en te beveiligen, maakt de bibliotheek gebruik van het RFID beveiligingssysteem van technologiebedrijf Nedap N.V. uit Groenlo. RFID, wat staat voor Radio Frequentie Identificatie, is een technologie om van een afstand, door middel van radiogolven, informatie op te slaan in en af te lezen van de labels die in de collectie van het Rijksmuseum zijn geïntegreerd.  Autocheck Systems BV, leverancier van RFID systeemoplossingen voor bibliotheken in de Benelux, integreert en implementeert deze beveiliging- en zelfservice systemen. “We zijn er trots op dat we mee mochten werken aan een project als deze,” vertelt Rien Sluijs, directeur van Autocheck Systems BV.

 

Del Prado

Wereldwijd maken meer dan 800 bibliotheken reeds gebruik van de RFID oplossingen van Nedap. De bibliotheek van het Rijksmuseum is niet de eerste bijzondere bibliotheek waar de RFID technologie geïmplementeerd is. Andere prestigieuze bibliotheken zijn bijvoorbeeld de bibliotheek van het prachtige Del Prado museum in Madrid of de bibliotheken van het Max-Planck-Instituut in Duitsland.

 

Zelfbediening

Met RFID technologie is het, naast het beveiligen van de collectie, ook mogelijk om bibliotheekmedia uit te lenen door middel van zelfbediening. De bibliotheek van het Rijksmuseum heeft er voor gekozen deze mogelijkheid te bieden aan een selecte groep leden. De zelfbedieningsstations in de bibliotheek zijn in dezelfde stijl ontworpen en zullen goed passen in de entourage van de bibliotheek. Sluijs vertelt verder: “Het resultaat van de drie verdiepingen hoge historische bibliotheek is geweldig. Vooral het feit dat de Nedap beveiligingsantennes op een dusdanige manier zijn ontwikkeld dat deze naadloos opgaan in de bibliotheek, terwijl het open karakter behouden blijft, maakt het de perfecte keus voor deze imposante ruimte. We zouden toch niet willen dat de beveiligingssystemen meer opvallen dan de prachtige muurversieringen, gerestaureerde kasten en prachtige terrazzovloer in de bibliotheek.”

 

===============================================================================

 

Over de Rijksmuseum Research Library

De Rijksmuseum Research Library is een wetenschappelijke kunsthistorische bedrijfsbibliotheek met bewaarfunctie. De bibliotheek voert sinds 1885 een constant en hoogwaardig aanschafbeleid. De bibliotheek omvat ca. 450.000 banden waarvan ca. 60.000 veilingcatalogi, ruim 500 lopende tijdschriften en jaarverslagen en ca. 3.500 afgesloten tijdschriften. De jaarlijkse aanwas bedraagt gemiddeld 10.000 boeken, veilingcatalogi, en tijdschriften. Op het gebied van de Europese kunstgeschiedenis is de bibliotheek zeer compleet. Vooral door het bezit van belangrijke 19de-eeuwse en oudere bestanden op het gebied van de Nederlandse kunstnijverheid en prent- en tekenkunst neemt zij internationaal een unieke plaats in. www.rijksmuseum.nl

 

Over Nedap N.V.

Nedap NV is een fabrikant van intelligente technologische oplossingen voor relevante vraagstukken. Voldoende voedsel voor een groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld, slimme netwerken voor duurzame energie zijn slechts een paar voorbeelden van onderwerpen waar Nedap zich mee bezighoudt. Nedap creëert toegevoegde waarde met producten die relevante problemen oplossen. Daarom spreken we over technologie die er toe doet. Niet de technologie, maar de manier waarop er dagelijks gebruik van wordt gemaakt staat daarbij centraal. De oplossingen van Nedap onderscheiden zich dan ook doordat nieuwe technologieën op creatieve en innovatieve wijze in elegante, gebruiksvriendelijke producten verwerkt worden. Wereldwijd is Nedap de enige aanbieder die compleet geïntegreerde RFID oplossingen specifiek voor bibliotheken ontwikkelt en produceert. Bibliotheken in meer dan 30 landen maken gebruik van de intelligente oplossingen van Nedap. www.nedaplibrix.nl

 

Over Autocheck Systems B.V.

Autocheck Systems bestaat inmiddels ruim 16 jaar en richt zich geheel op het adviseren, leveren, installeren en onderhouden van systeemoplossingen voor bibliotheken. De systeemoplossingen zijn gericht op het  volledig automatiseren van het leenverkeer. Met name RFID-techniek combineert het toepassen van zelfbediening met beveiliging optimaal. Sinds de samenwerking met Nedap zijn de hard- en softwarematige oplossingen volledig geïntegreerd en is tevens de “slimme-kast” techniek toegevoegd aan het leveringspakket. Deze slimme innametechniek sluit met name optimaal aan bij de behoeften van de moderne bibliotheek. In juni van dit jaar wordt de tot nu toe meest uitgebreide slimme innametechniek geïnstalleerd in de vestiging Amstelveen (Amstelland). Hier worden 6 slimme innamekasten toegepast voor het innemen van boeken, CD/DVD en apart de reserveringen. Men verwacht dat circa 25% van de ingeleverde materialen direct door andere klanten wordt geleend. Een enorme besparing in het sorteren en terugplaatsen van deze materialen dus. www.autochecksystems.nl

Read more…

De toekomst van Bibliotheek Katwijk?!

Dit blog verscheen eerder op bibliofuture.nl
Naar aanleiding van de volgende tweet van Bibliotheek Katwijk:

 Er volgde een kort tweet gesprek:

En dus leek het mij wel goed om ook de mogelijke toekomstplannen voor de bibliotheek online te zetten: plannenbibliotheekkatwijk.pdf  Bron: Notulen gemeente Katwijk

 

Read more…

Een kleine anderhalf jaar geleden schreef ik de hier als pdf bijgevoegde tekst. Die was bedoeld als inleiding voor een visiedocument van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Dat document is, om redenen waarop ik hier niet zal ingaan, nooit verschenen. Misschien gebeurt dat op niet al te lange termijn alsnog. Hoe dan ook: van de directeur van het SIOB, Maria Heijne, heb ik toestemming om de tekst hier te publiceren (waarvoor dank!).

In de tekst heb ik gepoogd een breed kader te schetsen voor de maatschappelijke opdracht (missie, doel) van de openbare bibliotheek in de eenentwintigste eeuw. Afgaande op de vele verschillende visies op hoe de (dienstverlening van de) openbare bibliotheek er in de komende jaren uit moet gaan zien, is er in de openbare bibliotheekwereld behoefte aan zo'n kader. 

De tekst is nadrukkelijk bedoeld als een voorstel ter discussie. Daarom wordt ze ook hier gepubliceerd. Mag ik jullie vragen de (toegegeven, wat lange) tekst eens door te lezen en je kritiek, opmerkingen, aanvullingen, woede-uitbarstingen en dergelijke te delen? Aangezien de tekst wordt vrijgegeven onder een CC-BY-SA-licentie, staat het je ook vrij om deze te hergebruiken (ook commercieel), te bewerken en (onder dezelfde licentievoorwaarden en met toevoeging van je eigen naam) te publiceren.

Alvast dank!

130125_maatschappelijke_opdracht_openbare_bibliotheek_21e_eeuw.pdf

Read more…

David Giles, research director at the Center for an Urban Future and the author of the report, "Branches of Opportunity" zegt dat de bibliotheken juist in de digitale tijd extra steun moeten krijgen. Omdat de bibliotheek meer en meer een plaats gaat worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  Interview: The Brian Lehrer show.


 

 

Read more…

Een nieuwe partner voor Bibliotheek 2.0

Oplettende bezoekers hebben het misschien al gezien: Bibliotheek 2.0 heeft sinds kort een nieuwe (technologie-) partner in de vorm van Nedap Librix, het bedrijf uit Groenlo dat veel Nederlandse bibliotheken voorziet van producten en tools, zoals Librix Online.

Nedap wil Librix Online ook graag als dienst aanbieden via dit platform en zal daarnaast een groep inrichten waar een team van bibliotheekmedewerkers en vertegenwoordigers van het bedrijf kennis zullen uitwisselen over bibliotheekinnovatie en nieuwe producten. Als er ontwikkelingen zijn die voor de gehele sector interessant kunnen zijn, dan worden die gedeeld via een blog of een forumdiscussie op de hoofdpagina.

Nedap betaalt een bescheiden vergoeding voor het inzetten van Bibliotheek 2.0 voor het bovenstaande. Omdat dit in de afgelopen vijf jaar nog niet eerder gebeurde zullen sommige mensen zich wellicht afvragen of het platform nu opeens 'commercieel gaat'. Zo zie ik dat zelf niet. Ik zie het eerder als het steuntje in de rug dat nodig is om te kunnen blijven doen wat nodig is. Het is nu immers ook wel zeker dat overkoepelende bibliotheekorganisaties dit platform niet zullen adopteren

Tot op heden waren GO Opleidingen en de NVB de enige sponsors (zij dekken de kosten van de hosting bij Ning). Nedap Librix is dus de derde partner. Dat wilde ik toch graag even melden.

Edwin

Read more…

Vanochtend werd ik door mijn collega Neeltje gevraagd naar de statistieken van App "de Bibliotheek". Hier werd naar gevraagd door Huub van Dommelen die hier vervolgens een heel erg positief stuk over schreef. Als projectleider van dit project ben ik natuurlijk heel erg trots en erg blij met dit artikel. Het zette mij wel aan het denken. 

Ik schrijf namelijk regelmatig over mobiele ontwikkelingen en wat wij als bibliotheken zouden kunnen doen en volgens mij moeten doen, maar eigenlijk nooit over wat ik hier zelf aan doe. Hoog tijd dus om hier ook eens een blogbericht aan te wijden. Samen met een aantal collega's ben ik namelijk al meer dan anderhalf jaar bezig aan de (door) ontwikkeling van app "de Bibliotheek".

Over de App

In 2010 is er in Brabant door de toenmalige commissie Digitale Bibliotheekgeld gereserveerd voor zogenaamde laboratoriumprojecten. Dit waren projecten die veel potentie hadden, maar waarvoor financieel een grote investering noodzakelijk was of het risico op het falen van een project hoog was. Een van deze projecten was het ontwikkelen van een mobiele app voor de bibliotheken in Brabant. 

Na een jaar van onderzoeken, programmeren, testen werd in februari 2011 de eerste versie van App "de Bibliotheek" gelanceerd voor de bibliotheken in Brabant. Met deze app kunnen gebruikers de functionaliteiten die zij gewend zijn van de mijn bibliotheek functie zoals verlengen, reserveren en zoeken ook via de mobiele telefoon raadplegen. 

Omdat de leveranciers van de in Brabant gebruikte bibliotheeksystemen in 2010 nog geen api's beschikbaar hadden waarmee een mobiele app zou kunnen communiceren, de landelijke infrastructuur hier nog niet klaar voor was en er bij de partner die wij hadden ingehuurd om ons hierbij te helpen weinig kennis van bibliotheken had is er voor een praktische oplossing gekozen. Hiervoor is een speciale server opgezet welke via webscraping de mijn bibliotheek omgeving van een bibliotheeksysteem benaderd en de handelingen die een klant zou uitvoeren simuleert en vertaald voor de app. Een oplossing die niet zonder problemen te implementeren is en in eerste instantie foutgevoelig bleek, maar wel de gewenste functionaliteiten mogelijk maakte. 

In de onderstaande presentatie die ik een jaar geleden in Vlaanderen gegeven heb, heb ik dit verhaal nog een keer samengevat. Vooral de lessons learned zullen voor andere bibliotheken interessant zijn. Een van de punten waar wij het hardst tegen aan zijn gelopen is dat wij te weinig tijd in het ontwerp van de app hadden gestoken en dat er binnen de bibliotheken nog steeds een geen gestandaardiseerd systeem is. Daarnaast hadden wij te weinig kennis van het ontwikkelen van apps en daardoor ook niet de juiste partner gekozen om ons bij het ontwikkeltraject te ondersteunen en was te weinig rekening gehouden hadden met het beheer.

 

Standaardisatie en landelijke aansluiting

Nadat de app een half jaar gedraaid had werden de eerste problemen geconstateerd. Deze dezen zich voornamelijk voor bij bibliotheken die veranderingen in hun bibliotheeksystemen doorvoerde of nieuwe versies van bibliotheeksystemen in gebruik namen. Deze wijzigingen hadden vaak toto gevolg dat de scrapingscripts veranderd moesten worden. Ook kregen wij steeds meer vragen van bibliotheken buiten Brabant om aan te sluiten op de app. Na een half jaar zijn wij begonnen te experimenteren met het aansluiten van nieuwe bibliotheken. De oorspronkelijke opzet van de app was dat dit makkelijk door ons zelf gedaan kon worden. Helaas bleek dit in de praktijk een stuk weerbarstiger en was de partner die wij hierbij in de hand hadden genomen niet betrouwbaar genoeg.

Omdat bij de ontwikkeling de afspraak gemaakt was dat de rechten van de ontwikkelde software bij Cubiss kwam te liggen (een tip voor iedereen die software laat ontwikkelen) konden wij makkelijk over stappen op een andere ontwikkelaar. Samen met deze ontwikkelaar zijn wij begonnen aan een verbeter traject om de app stabieler te maken door de server en de scripts te verbeteren.

Een traject wat helaas langer duurde dan gepland. Het doorgronden van de server en de app en de bibliotheeksystemen waarop deze gekoppeld waren bleek ook voor deze ontwikkelaar niet altijd even makkelijk. Dit is ook een leer voor ons als bibliotheken, hoe vanzelfsprekend de systemen voor ons ook zijn, deze blijken toch op veel kleine punten van elkaar te verschillen. In een half jaar zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de server en zijn de scrapingscripts zo aangepast dat deze voor alle bibliotheken die Bicat Wise gebruiken gelijk geworden zijn. Voor de Vubis bibliotheken is dit proces nog steeds bezig en hoewel door de opgebouwde kennis bij de Bicat bibliotheken een stuk makkelijker gaat blijkt is het nog steeds een grote uitdaging.   

Door de aansluiting van bibliotheken buiten Brabant kregen wij ook te maken met het opstellen van contracten en service level agreements (SLA's) en het bepalen van de prijs die hiervoor gerekend moest worden en werden het aantal vragen en problemen die over de app gemeld werden groter. Dit maakte het noodzakelijk om de servicedesk voor de app in te richten en activer met het contractbeheer bezig te gaan. Deze beide activiteiten lopen op dit moment nog en worden actief aan gewerkt.
Dit geeft alleen wel aan dat het beheer van de app een stuk complexer is geworden. Iets wat ook voor andere bibliotheken een leerpunt kan zijn. Als je een systeem gaan opschalen zal er op meerdere vlakken werk bij komen!

Het heeft anderhalf jaar geduurd en het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar de app is nu op een niveau waarvan ik met trots kan zeggen dat deze goed werkt en succesvol uitgerold is en kan worden. En nu zijn wij klaar om de app verder te doorontwikkelen!

Doorontwikkeling en versie 2.0

Natuurlijk hebben wij ons het afgelopen jaar niet alleen maar bezig gehouden met het verbeteren van de huidige app. Al sinds de lancering van de app is een lijst bijgehouden met verbeteringen, onduidelijkheden, schoonheidsfoutjes e.d. Op basis van deze lijst zijn wij vorig jaar al begonnen met het opstellen van een nieuw Functioneel ontwerp.

Het afgelopen half jaar is het functioneel ontwerp samen met een klankbordgroep bibliotheekmedewerkers en Cubiss medewerkers flink onder handen genomen, bijgeschaafd, aangepast, geredigeerd, nogmaals herzien en herschreven tot een uiteindelijk functioneel onwerp waarin alle functionaliteiten voor een nieuwe versie beschreven staan. Hieronder staat het resultaat hiervan.
Dit is volgens mij een van de vaardigheden die bepaalde bibliotheekmedewerkers steeds vaker nodig zullen hebben bij het ontwikkelen van software en apps.

20120608 - Functioneel Ontwerp - Mobiele App v 2 0

Op basis van dit functioneel ontwerp is vervolgens een aantal draadmodellen of mock-ups gemaakt van hoe deze functionaliteiten er uit zouden moeten komen te zien. Deze zijn in het volgende document te bekijken 

20120503 - Mock-Up - Mobiele App v 2.0

Op dit moment wordt er door de nieuwe ontwikkelaar gewerkt aan het opstellen van een technisch ontwerp waarin onze functionaliteiten vertaald worden naar technische systemen en is er een offerte uitgebracht voor de ontwikkeling van de app. Als alles volgens planning gaat en wij akkoord gaan met de offerte, dan zal in december versie 2.0 van app "de Bibliotheek" getest kunnen worden en kan deze begin 2013 uitgerold worden over Nederland. 

In een notendop was dit een samenvatting van de ontwikkelingen rondom app "de Bibliotheek" van de afgelopen twee en half jaar. Natuurlijk zijn er naast mij zelf veel meer mensen bij betrokken  geweest. Het oorspronkelijke idee kwam  van Hilbrand van de Groep. En naast mijzelf zijn er bij de uitvoering onder andere Ron van AgtmaalNeeltje van Helvoort, Annemie van Rijswijk, Anne Klop, Maria Vermeer, Marieke Hezemans, de Brabantse commissie Digitale Bibliotheek (en later infrastructuur) en nog veel andere actief geweest.

Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix