Blogs

bestuurders (1)

Met de aanstelling per 1 juni 2010 van Leo Voogt (50) tot directeur van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is het SIOB erin geslaagd de juiste man aan te trekken om de bibliotheeksector te vernieuwen en te versterken. Voogt (50) is nu directeur van het Haagse Museum Meermanno. Hij heeft er sinds zijn aantreden eind 2003 voor gezorgd dat de naamsbekendheid van dit 'Huis van het boek' fors is toegenomen. Ook vergrootte hij het publieksbereik, mede door een gericht pr- en marketingbeleid en door succesvolle allianties aan te gaan met instellingen uit de wereld van cultuur en wetenschap.
Voogt deed ook elders ervaring op waarvan de bibliotheeksector kan profiteren. Zo was hij eerder Director Global Library Relations bij wetenschappelijk uitgever Elsevier, directeur van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en secretaris-generaal van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Daarvoor werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek en de Raad voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening.
Bestuurlijk is Leo Voogt o.a. actief voor de AKO Literatuurprijs, het Genootschap Onze Taal en uitgeverij NAi Publishers. Eerder maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van het NAi het landelijk sectorinstituut voor de architectuur, en de Raad voor Cultuur.
Voor het SIOB is deze combinatie van ervaringen van groot belang. Het sectorinstituut bestaat sinds 1 januari 2010 en is door het ministerie van OCW opgericht om bibliotheken beter te laten functioneren. Het SIOB wil de positie van bibliotheken in de samenleving versterken en wil als platform dienen voor reflectie en onderzoek. Ook coördineert het SIOB de promotie van de sector en de dienstverlening van bibliotheken aan leesgehandicapten. Meer hierover vindt u op www.siob.nl.
Read more…

GO opleidingen

Nedap Librix